Những tác phẩm công trình khoa học của công dân đã đăng ký bản quyền được nhà nước?

Những tác phẩm công trình khoa học của công dân đã đăng ký bản quyền được nhà nước? Những tác phẩm công trình khoa học của công dân là những những sản phẩm trí tuệ của công dân vì thế nên những sản phẩm này được nhà nước công nhận, có đăng ký bản quyền. Vậy những tác phẩm này được nhà nước thực hiện quyền gì? Cùng Hoatieu.vn tìm hiểu cụ thể nhé.

Trách nhiệm của nhà nước và pháp luật với những tác phẩm công trình khoa học của công dân đã đăng ký bản quyền

1. Những tác phẩm công trình khoa học của công dân đã đăng ký bản quyền được nhà nước và pháp luật?

  1. Chuyển nhượng
  2. Bảo mật
  3. Bảo vệ
  4. Chuyển giao

Đáp án là C. Những tác phẩm công trình khoa học của công dân đã đăng ký bản quyền được nhà nước và pháp luật bảo vệ.

Vì nhà nước và pháp luật là cơ sở để bảo vệ những quyền và lợi ích công bằng cho công dân. Những tác phẩm, công trình khoa học của công dân đã đăng ký bản quyền là những tài sản đã được đăng ký sở hữu trí tuệ. Khi có bất cứ dấu hiệu xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của công dân sẽ bị pháp luật trừng phạt.

Những đáp án còn lại sai là vì không thể hiện được hết trách nhiệm của cơ quan nhà nước và pháp luật liên quan đến vấn đề sở hữu trí tuệ.

Cụ thể:

  • A. Nhà nước không có quyền chuyển nhượng tài sản đã đăng ký quyền sở hữu trí tuệ mà chỉ chủ sở hữu được thực hiện quyền này.
  • B. Pháp luật và nhà nước có trọng trách bảo mật nội dung sở hữu trí tuệ khi có yêu cầu, bởi một số sản phẩm sở hữu trí tuệ là tác phẩm nghệ thuật có tính phổ biến không cần thiết phải bảo mật. Nhưng với những sản phẩm như hệ thống kỹ thuật độc quyền thì cần phải bảo mật.
  • D. Nhà nước cũng không có quyền chuyển giao tài sản sở hữu trí tuệ của người khác mà chỉ có người sở hữu được thực hiện quyền này.
Những tác phẩm công trình khoa học của công dân đã đăng ký bản quyền được nhà nước?
Những tác phẩm công trình khoa học của công dân đã đăng ký bản quyền được nhà nước?

2. Chính sách của nhà nước về sở hữu trí tuệ

Cụ thể trong Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH Luật sở hữu trí tuệ năm 2019 quy định tại điều 8 như sau:

Điều 8. Chính sách của Nhà nước về sở hữu trí tuệ[6]

1. Công nhận và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ với lợi ích công cộng; không bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ trái với đạo đức xã hội, trật tự công cộng, có hại cho quốc phòng, an ninh.

Nhà nước chính là cơ quan công nhận và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của công dân trước những vấn đề xâm phạm đến lợi ích của chủ sở hữu với tài sản đó. Những xâm phạm là hành vi ăn cắp sản phẩm sở hữu trí tuệ của công dân mà không được sự cho phép của chủ sở hữu.

Pháp luật cũng không công nhận và bảo hộ với những sản phẩm sở hữu mang tính xấu đến xã hội, trái đạo đức, tác động xấu đến an ninh.

Ví dụ: Ca sĩ A là người sáng tác ra bài hát C, trước khi bài hát ra mắt thì A đã thực hiện đăng ký bản quyền với bài hát đó. Yêu cầu này đã được cơ quan nhà nước công nhận sở hữu trí tuệ của anh A với bài hát đó. Tuy nhiên sau khi ra mắt A phát hiện một số người khác đã thực hiện việc hát lại bài hát đó mà không có sự xin phép đã khiến A mất đi một khoản doanh thu.

Những người xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của A bị nhà nước yêu cầu bồi thường cho A.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Những tác phẩm công trình khoa học của công dân đã đăng ký bản quyền được nhà nước? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật chuyên mục Dân sự liên quan.

Đánh giá bài viết
1 637
0 Bình luận
Sắp xếp theo