Tại sao phải ban hành Luật Nghĩa vụ quân sự?

Tại sao phải ban hành Luật Nghĩa vụ quân sự? Luật Nghĩa vụ quân sự hiện hành là Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về các quyền lợi, nghĩa vụ của công dân đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự và các vấn đề khác có liên quan.

1. Nghĩa vụ quân sự là gì?

Nghĩa vụ quân sự là một nghĩa vụ bắt buộc của công dân. Tuy nhiên, không phải nước nào cũng bắt buộc tất cả mọi người phải tham gia nghĩa vụ quân sự. Ở nước ta, những thanh niên đến tuổi đi nhập ngũ đều có giấy gọi thông báo, trừ một số trường hợp sẽ được hoãn nhập ngũ nhưng khi quá tuổi đi nghĩa vụ sẽ không phải tham gia.

Mặt khác, ở Hàn Quốc, đi nghĩa vụ quân sự là bắt buộc đối với tất cả mọi công dân nam khi đến tuổi, nếu xin hoãn trong một thời gian thì khi hết thời hạn đó vẫn phải tiếp tục tham gia nghĩa vụ quân sự. Nếu không chấp hành nghĩa vụ quân sự, công dân đó có thể chịu sự trừng phạt của pháp luật.

2. Tại sao phải ban hành Luật Nghĩa vụ quân sự?

Việc ban hành Luật Nghĩa vụ quân sự là cần thiết và đáp ứng được nhu cầu của xã hội.

Nhà nước cần ban hành Luật Nghĩa vụ quân sự để:

 • Để kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân.
 • Thực hiện quyền làm chủ của công dân và tạo điều kiện cho công dân làm tròn nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
 • Đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá.
 • Có chế tài xử lý những trường hợp cố tình trốn tránh nghĩa vụ của mình với đất nước
 • Thống nhất các quy trình liên quan đến nghĩa vụ quân sự

Như vậy việc đi nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ của công dân. Nhà nước ban hành luật quy định về nghĩa vụ quân sự để nhân dân hiểu được những nghĩa vụ của mình, để quy định cụ thể về các hoạt động, quy trình, hành vi liên quan đến nghĩa vụ quân sự được minh bạch rõ ràng.

Luật nghĩa vụ quân sự sẽ giúp những công dân hiểu được trách nhiệm lớn lao của mình với đất nước, trách nhiệm bảo vệ tổ quốc, trách nhiệm kế thừa truyền thống của cha ông. Ngoài ra người đi nghĩa vụ quân sự sẽ được hưởng những quyền và lợi ích nhất định để tất cả nhân dân cùng biết và bảo vệ những quyền và lợi ích đó.

Vì thế việc ban hành luật nghĩa vụ quân sự là đúng đắn.

3. Sự cần thiết ban hành luật nghĩa vụ quân sự là:

Cùng như lý do ban hành nghĩa vụ quân sự trên thì sự cần thiết ban hành luật nghĩa vụ quân sự là:

 • Để kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân.
 • Thực hiện quyền làm chủ của công dân và tạo điều kiện cho công dân làm tròn nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
 • Đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá.
 • Có chế tài xử lý những trường hợp cố tình trốn tránh nghĩa vụ của mình với đất nước
 • Thống nhất các quy trình liên quan đến nghĩa vụ quân sự.

Trong đó điều quan trọng là hiện nay nhiều tình trạng đi nghĩa vụ quân sự bị hạn chế bởi thanh niên khi đều đi học và không muốn đi nghĩa vụ quân sự ngày càng nhiều. Bởi vậy để công bằng về nghĩa vụ của công dân thì luật nghĩa vụ quân sự ra đời nhằm điều chỉnh các hành động liên quan đến nghĩa vụ quân sự cũng như răn đe những đối tượng không chấp hành nghĩa vụ của mình.

4. Luật Nghĩa vụ quân sự 2015

Tại sao phải ban hành Luật Nghĩa vụ quân sự?

Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 hiện đang có hiệu lực pháp luật gồm 8 chương, 62 điều quy định các nguyên tắc trong việc gọi nhập ngũ, quyền lợi và nghĩa vụ của công dân Việt Nam đối với việc nhập ngũ và trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền trong việc gọi công dân nhập ngũ và quản lý nghĩa vụ quân sự.

Việc bảo vệ tổ quốc là việc hệ trọng của đất nước và toàn dân. Nhà nước không thể làm điều đó nếu không có sự hợp lực của nhân dân. Vì thế nhân dân cần chủ động hơn trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình. Vì mất tổ quốc là mất đất nước và những người dân cũng sẽ rơi vào khổ cực khi bị nước khác bóc lột. Công dân đi nghĩa vụ là để được đào tạo về quân ngũ để phòng vệ khi có chiến tranh hay tội phạm.

Luật nghĩa vụ quân sự ra đời sẽ điều chỉnh tất cả các vấn đề xoay quay nghĩa vụ quân sự. Nhờ Luật Nghĩa vụ quân sự mà các vấn đề phát sinh được xử lý, giải quyết nhất quán và đúng quy định pháp luật.

5. Luật Nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân.

=> Học sinh cần có trách nhiệm nhận thức đúng về nghĩa vụ của mình, chấp hành đúng quy định của luật:

 • Đăng ký nghĩa vụ quân sự
 • Đi khám sức khỏe khi có yêu cầu
 • Có mặt đúng thời gian trong giấy gọi nhập ngũ
 • Nhập ngũ theo lệnh gọi

Trong đó:

Độ tuổi nhập ngũ:

 • Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Công dân được gọi nhập ngũ khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

 • Lý lịch rõ ràng;
 • Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
 • Đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định;
 • Có trình độ văn hóa phù hợp.

Các trường hợp hoãn, miễn gọi nhập ngũ theo điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự:

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

Những học sinh sau này khi lớn lên đến tuổi nhập ngũ, sẽ ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Tuy nhiên, hiện nay số lượng thanh niên tự nguyện nhập ngũ ngày càng giảm đi, một phần do số lượng đang phải học tập tại các trường đại học cao đẳng. Một phần nữa bởi tâm lý khi nhập ngũ 2 năm, xa nhà, xa gia đình và những khó khăn, thử thách, thiếu thốn trong quá trình huấn luyện, đào tạo trong đơn vị.

Vì thế ngay từ khi còn là học sinh thì các em cần được giáo dục về nghĩa vụ quân sự của bản thân khi đủ tuổi. Để các em hiểu được ý nghĩa, vai trò và sự vẻ vang của việc tham gia quân ngũ với tổ quốc. Đây là cách giáo dục đúng đắn nhất với học sinh chuẩn bị đủ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự.

Trên đây là vai trò và các nguyên nhân phải ban hành Luật Nghĩa vụ quân sự.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
10 14.458
0 Bình luận
Sắp xếp theo