Nhiệm vụ của bí thư chi bộ thôn

Nhiệm vụ của bí thư chi bộ thôn. Bí thư chi bộ thôn hẳn là chức danh quen thuộc với nhiều người. Tuy nhiên mọi người đã biết chức năng, nhiệm vụ của bí thư chi bộ thôn chưa? Cùng Hoatieu.vn tìm hiểu nhé

1. Nhiệm vụ của bí thư chi bộ thôn

Bí thư chi bộ thôn phải tuân thủ những nhiệm vụ của bí thư chi bộ

Đề xuất tổ chức các hoạt động về lãnh chỉ đạo chi ủy cơ sở. Đương nhiên để có thể hoàn thành nhanh chóng, hiệu quả hoạt động này thì đòi hỏi các đồng chí Bí thư phải chủ động đề xuất, phân công nhiệm vụ với chi ủy những nhiệm vụ của chi ủy viên chi bộ, giúp các ủy viên nắm rõ những công việc để từ đó phát huy hết vai trò và trách nhiệm của mình.

 • Làm tốt công tác tư tưởng cho các ủy viên.

Để làm tốt công tác tư tưởng thì yêu cầu các đồng chí bí thư chi bộ phải bám sát tình hình tư tưởng của Đảng viên. Từ đó Đưa ra những dự báo để chủ động có những giải pháp phù hợp.

Ngoài ra trong hoạt động chi bộ thì bí thư nên thường xuyên tiếp xúc với các đảng viên, quần chúng, gần gũi quần chúng, lắng nghe những ý kiến, phản ánh của quần chúng, kịp thời nắm bắt được tư tưởng của quần chúng, nếu có những lệch lạc, sai phạm chưa đúng sẽ kịp thời uốn nắn, thay đổi phù hợp.

Trong hoạt động chi bộ bí thư chư bộ phải thể hiện sự cởi mở, vui vẻ với các chi ủy viên, hòa mình, đặt cá nhân mình vào vị trí của mỗi ủy viên để tạo nên sự đồng thuận, thấu hiểu và đoàn kết. Thường xuyên cập nhật và phổ biến các nghị quyết của Đảng và Nhà nước đến các chi Ủy viên và quần chúng.

Luôn có tinh thần đề cao cảnh giác đối với những hoạt động chống phá cách mạng và giữ mối quan hệ chặt chẽ với cấp ủy, đảm bảo cho công tác tư tưởng tại cơ sở đi theo đúng đường lối đúng đắn của Đảng, nhà nước.

 • Chịu trách nhiệm trước chi ủy về việc giữ mối liên kết chặt chẽ với người đứng đầu các cơ quan và đơn vị, từ đó sẽ tạo ra sự chắc chắn, đảm bảo cho thực hiện các nghị quyết lãnh đạo của Đảng được thắng lợi.

2. Bí thư chi bộ thôn là gì?

Nhiệm vụ của bí thư chi bộ thôn

Chi bộ là một đơn vị của Đảng ở cấp cơ sở.

Bí thư chi bộ chính là những người đứng đầu cơ sở Đảng, giữ vai trò lãnh đạo. Chính vì vậy người ta thường ví họ là những linh hồn của Đảng.

=> Bí thư chi bộ thôn là người đứng đầu cơ sở Đảng ở phạm vi hành chính thôn

3. Tiêu chuẩn của bí thư chi bộ

Một người bí thư chi bộ nói chung và bí thư chi bộ thôn nói riêng cần phải đáp ứng những tiêu chí gì?

 • Bản lĩnh chính trị kiên định và vững vàng, đi theo đường lối và tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin và chủ tịch Hồ Chí Minh
 • Đạo đức và lối sống lành mạnh, gương mẫu trong quần chúng, được quần chúng tín nhiệm.
 • Có năng lực và trình độ chuyên môn, có đủ kiến thức và sức khỏe để hoàn thành được nhiệm vụ được giao.
 • Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, công tâm thạo việc, tận tuỵ với dân. Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức kỷ luật trong công tác.
 • Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lỗi của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có trình độ học vấn, chuyên môn, đủ năng lực và sức khoẻ để làm việc có hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra còn cần đáp ứng được các tiêu chuẩn cụ thể về:

 • Lý luận chính trị: Có trình độ trung cấp chính trị trở lên.
 • Tuổi đời: Không quá 45 tuổi khi tham gia giữ chức vụ lần đầu.
 • Học vấn: Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông.
 • Chuyên môn, nghiệp vụ: ở khu vực đồng bằng và đô thị có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên. ở khu vực miền núi phải được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nếu tham gia giữ chức vụ lần đầu phải có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên. Đã qua bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, nghiệp vụ quản lý hành chính Nhà nước, nghiệp vụ quản lý kinh tế

Trên đây Hoatieu.vn đã cung cấp cho bạn đọc Nhiệm vụ của bí thư chi bộ thôn. Mỗi chức danh lại có những nhiệm vụ, chức năng và tiêu chuẩn riêng. Mỗi người phải thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ đó để góp phần xây dựng hệ thống nhà nước vững mạnh, phát triển. Mỗi chức danh tuy nhỏ nhưng là mắt xích của hệ thống lớn.

Mời các bạn tham khảo các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
1 2.004
0 Bình luận
Sắp xếp theo