Mức đóng BHXH cho người nước ngoài mới nhất

Mức đóng BHXH cho người nước ngoài mới nhất. Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì đóng BHXH như thế nào? Mức đóng BHXH cho người nước ngoài được quy định ra sao? Cùng Hoatieu.vn tìm hiểu nhé.

1. Về Bảo hiểm xã hội bắt buộc:

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 143/2018/NĐ-CP, người nước ngoài phải tham gia bảo hiểm bắt buộc và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc trong các trường hợp sau:

1.1  Đối tượng người nước ngoài phải tham gia bảo hiểm bắt buộc:

Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi:

  • Có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
  • Và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

1.2 Người nước ngoài không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thuộc

Người lao động là người nước ngoài không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trong các trường hợp sau:

- Người lao động di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ không thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc gồm: Người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng.

- Người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Khoản 1 Điều 187 của Bộ luật Lao động.

Lưu ý: Người lao động giao kết nhiều hợp đồng lao động với người sử dụng lao động khác nhau và thuộc diện đóng BHXH bắt buộc thì người lao động chỉ đóng BHXH đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên; người sử dụng lao động phải đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo từng hợp đồng lao động đã giao kết.

2. Mức đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người nước ngoài

Thời điểm đóng

Người Sử Dụng Lao Động đóng

Người Lao Động đóng

vào Quỹ ốm đau
và thai sản

vào Quỹ
bảo hiểm TNLĐ, BNN

vào quỹ
hưu trí và tử tuất.

vào quỹ
hưu trí và tử tuất.

Từ 01/12/2018

3%

0.5%

0

0

Từ ngày 01/01/2022

3%

0.5%

14%

8%

 Mức đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người nước ngoài

Vậy là:

  • Bắt đầu từ ngày 01/12/2018: Những doanh nghiệp có người lao động thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội thì sẽ phải làm thủ tục tham gia BHXH.
  • Tỷ lệ trích nộp BHXH:

Thời điểm đóng

Người Sử Dụng Lao Động

Người Lao Động

Tổng Cộng

Từ 01/12/1218

3.5%

0%

3.5%

Từ ngày 01/01/2022

17.5%

8%

25.5%

- Tiền lương tháng đóng BHXH được quy định là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH. Trường hợp tiền lương tháng cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng BHXH bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại khoản 1 Điều này và các khoản bổ sung khác theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo khoản 11 Điều 4 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.

3. Thủ tục hồ sơ tham gia BHXH của người nước ngoài

Đối với người lao động: làm Mẫu TK1-TS (ban hành kèm theo Quyết định số 888/QĐ-BHXH) - Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (chỉ lập đối với trường hợp người tham gia chưa được cấp mã số BHXH hoặc khi có thay đổi thông tin.)

Đối với đơn vị (doanh nghiệp):

- Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH).

- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH) báo tăng lao động tham gia BHXH.

Đối với lao động người nước ngoài thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và BHYT, cơ quan BHXH cấp mã đơn vị tham gia là mã IC. Ngoài ra, đơn vị có lao động người nước ngoài chỉ thuộc đối tượng tham gia BHYT, vẫn thực hiện quản lý theo mã đơn vị cũ là BW. Trường hợp đơn vị lập một chứng từ nộp tiền cho nhiều mã (như YN, IC, BW) thì phải ghi rõ số tiền nộp cho từng mã đơn vị trong nội dung ủy nhiệm chi nộp tiền.

4. Không nộp BHXH cho người nước ngoài, công ty bị phạt thế nào?

Theo quy định tại mục 2 bài này, doanh nghiệp phải nộp BHXH cho người lao động là người nước ngoài theo tỉ lệ nhất định, nếu không nộp khoản BHXH này, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 38 Nghị định 28/2020/NĐ-CP:

Điều 38. Vi phạm quy định về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp

...........

4. Phạt tiền từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau:

a) Chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp;

b) Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không đúng mức quy định mà không phải là trốn đóng;

c) Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không đủ số người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp mà không phải là trốn đóng.

=> Không nộp BHXH cho người nước ngoài, công ty bị phạt hành chính từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và không quá 75.000.000 đồng.

Hoa Tiêu vừa cung cấp cho bạn đọc mức đóng BHXH của người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và những đối tượng phải tham gia bảo hiểm bắt buộc.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
1 2.291
0 Bình luận
Sắp xếp theo