Thu nhập tính đóng và không tính đóng BHXH bắt buộc mới nhất 2023

Chi tiết các khoản tính đóng và không tính đóng BHXH bắt buộc

Các khoản thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc và các khoản thu nhập không tính đóng BHXH bắt buộc hiện nay được quy định như thế nào? Trong bài viết này Hoatieu xin được chia sẻ đến các bạn đọc quy định mới nhất về thu nhập tính đóng và không tính đóng BHXH bắt buộc 2023 theo hướng dẫn tại Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH về sửa đổi 59/20215/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Bảo hiểm xã hội chính là sự đảm bảo thay thế và bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, bệnh tật, thai sản, tai nạn giao thông, hết tuổi lao động dựa trên cơ sở số tiền mà người lao động đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Chính vì thế mà người lao động đóng với mức càng nhiều thì khi rút bảo hiểm cũng tương ứng với những khoản mà người lao động đã đóng. Bởi vậy pháp luật cũng đã quy định mức đóng bảo hiểm tối đa cho người lao động.

Dưới đây là chi tiết về các khoản thu nhập tính đóng và không tính đóng BHXH bắt buộc mới nhất Hoatieu xin chia sẻ để các bạn cùng tham khảo.

Các khoản thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc

Các khoản thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc

Từ ngày 01/01/2021 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác quy định tại điểm a, tiết b1 điểm b và tiết c1 điểm c khoản 5 Điều 3 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH. Cụ thể:

(1) Mức lương theo công việc hoặc chức danh:

Ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 Bộ luật Lao động;

Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán;

(2) Phụ cấp lương theo thỏa thuận của hai bên:

Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

(3) Các khoản bổ sung khác theo thỏa thuận của hai bên như sau:

Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Các khoản thu nhập không tính đóng BHXH bắt buộc

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các chế độ và phúc lợi khác như:

- Thưởng theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động;

- Tiền thưởng sáng kiến;

- Tiền ăn giữa ca;

- Các khoản hỗ trợ như:

+ Xăng xe;

+ Điện thoại;

+ Đi lại;

+ Tiền nhà ở;

+ Tiền giữ trẻ;

+ Nuôi con nhỏ.

- Hỗ trợ khi NLĐ:

+ Có thân nhân bị chết;

+ Có người thân kết hôn;

+ Sinh nhật của NLĐ.

- Trợ cấp cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn khi gặp TNLĐ, BNN;

- Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong HĐLĐ theo quy định tại tiết c2 điểm c khoản 5 Điều 3 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH.

c2) Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động.

Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 01/9/2021.

Mức lương đóng bảo hiểm xã hội tối đa năm 2023

Cụ thể thì mức lương đóng BHXH tối đa sẽ căn cứ theo mức lương cơ sở, trong năm 2023 sẽ có 2 mức lương cơ sở, nên trong năm 2023 sẽ có hai mức lương đóng BHXH tối đa.

Theo quy định Luật bảo hiểm xã hội 2014 tại điều 89 khoản 3 quy định về mức lương đóng bảo hiểm xã hội bằng 20 lần mức lương cơ sở.

  • Thứ nhất là từ ngày 1/1/2023 đến 30/6/2023, mức lương cơ sở vẫn giữ nguyên là 1.490.000 đồng nên mức lương đóng BHXH tối đa đến ngày 30/6/2023 là 29.800.000 đồng/tháng.
  • Thứ hai là từ ngày 1/7/2023 thì mức lương cơ sở được nâng lên là 1.800.000 đồng nên mức lương đóng BHXH tối đa từ ngày 1/7/2023 là 36.000.000 đồng/tháng.

Như vậy mức lương đóng bảo hiểm xã hội tối đa sẽ có hai mức theo thời gian và sự thay đổi của mức lương cơ sở.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 383
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo