Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 06 2021 BLĐTBXH

Ngày 7/7/2021 Bộ lao động thương binh xã hội đã ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Theo đó nếu người mẹ sinh con mà không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì người cha có tham gia BHXH và đủ điều kiện quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH sẽ được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con theo quy định tại Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội.

Nội dung chi tiết Thông tư 06 2021 BLĐTBXH về bảo hiểm xã hội bắt buộc mời các bạn xem trong file Tải về.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Bảo hiểm xã hội được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 911
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo