Lực lượng dân quân tự vệ có bao nhiêu nhiệm vụ?

Lực lượng dân quân tự vệ có bao nhiêu nhiệm vụ? Lực lượng dân quân tự vệ là một phần của lực lượng vũ trang nhân dân. Lực lượng dân quân tự vệ nhằm bảo vệ nhân dân trong các khu dân cư, tại địa phương nơi nhân dân sinh sống. Những nhiệm vụ nào là dành cho lực lượng dân quân tự vệ?

1. Lực lượng dân quân tự vệ là gì?

Theo điều 2 Luật dân quân tự vệ 2019 quy định:

Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, được tổ chức ở địa phương gọi là dân quân, được tổ chức ở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức) gọi là tự vệ.

Dân quân tự vệ là lực lượng vừa sản xuất vừa làm công tác tự vệ tại địa phương, nhằm bảo vệ người dân. Vì vậy lực lượng này rất khác với lực lượng quân đội là lực lượng quân đội sẽ tập trung ở những khu vực riêng mà không nằm trong dân cư.

Lực lượng dân quân tự vệ là lực lượng không thể thiếu đối với việc bảo vệ tổ quốc, bảo vệ an ninh trật tự địa phương, lực lượng này không chỉ bảo vệ người dân khi có tội phạm mà còn bảo vệ nhân dân khi có chiến tranh.

2. Lực lượng dân quân tự vệ có vị trí và chức năng là gì?

Theo quy định điều 3 Luật dân quân tự vệ 2019 quy định:

Điều 3. Vị trí, chức năng của Dân quân tự vệ

Dân quân tự vệ là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân; là lực lượng bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của Nhân dân, tài sản của cơ quan, tổ chức ở địa phương, cơ sở; làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh.

Theo đó lực lượng dân quân tự vệ có vị trí trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam và có những chức năng chính:

  • Bảo vệ Đảng, chính quyền;
  • Tính mạng, tài sản của Nhân dân;
  • Tài sản của cơ quan, tổ chức ở địa phương, cơ sở;
  • Làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh.
Lực lượng dân quân tự vệ có bao nhiêu nhiệm vụ?
Lực lượng dân quân tự vệ có bao nhiêu nhiệm vụ?

3. Lực lượng dân quân tự vệ có bao nhiêu nhiệm vụ?

Bởi vì những trọng trách trên nên lực lượng dân quân tự vệ có những nhiệm vụ cụ thể được nêu ra như sau:

Điều 5. Nhiệm vụ của Dân quân tự vệ

1. Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và phục vụ chiến đấu bảo vệ địa phương, cơ sở, cơ quan, tổ chức.

2. Phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, hải đảo, vùng biển, vùng trời Việt Nam; tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật.

3. Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật, hội thi, hội thao, diễn tập.

4. Tham gia thực hiện các biện pháp về chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng theo quy định của pháp luật, quyết định của cấp có thẩm quyền.

5. Phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và nhiệm vụ phòng thủ dân sự khác theo quy định của pháp luật.

6. Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; tham gia xây dựng địa phương, cơ sở vững mạnh toàn diện, thực hiện chính sách xã hội.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy căn cứ theo Luật dân quân tự vệ thì lực lượng dân quân tự vệ sẽ có 7 nhiệm vụ như trên. Ngoài những trọng trách quan trọng là bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của Nhân dân, tài sản của cơ quan, tổ chức ở địa phương thì lực lượng dân quân tự vệ còn phải tập luyện, tuyên truyền đường lối của Đảng và Nhà nước, bảo vệ môi trường, phòng chống chiến tranh.

4. Thành phần của lực lượng dân quân tự vệ

Dân quân tự vệ cũng được chia thành những lực lượng nhỏ là:

  • Dân quân tự vệ tại chỗ là ở khu vực thôn, xóm, làng và ở cơ quan tổ chức.
  • Dân quân tự vệ cơ động là lực lượng làm việc theo thẩm quyền.
  • Dân quân thường trực là lực lượng ở khu vực địa bản trọng điểm quốc phòng.
  • Dân quân tự vệ biển là ở trên biển, đảo.
  • Dân quân tự vệ phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Lực lượng dân quân tự vệ có bao nhiêu nhiệm vụ? Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật liên quan.

Đánh giá bài viết
1 123
0 Bình luận
Sắp xếp theo