Có bao nhiêu hình phạt chính áp dụng đối với người phạm tội là cá nhân?

Có bao nhiêu hình phạt chính áp dụng đối với người phạm tội là cá nhân? Hình phạt áp dụng với cá nhân là những hình phạt nhằm răn đe, trừng trị những người đã có hành vi phạm tội và hơn nữa là để làm nghiêm cho những kẻ có ý định phạm tội. Vậy thì có bao nhiêu hình phạt chính áp dụng đối với người phạm tội là cá nhân? Hãy cùng hoatieu.vn tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

1. Tội phạm là gì?

Theo khoản 1 điều 8 Bộ luật hình sự 2015 quy định về tội phạm là:

Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy định của Bộ luật này phải bị xử lý hình sự.

Như vậy là một tội phạm hình sự thì cần có các yếu tố để cấu thành nên tội phạm liên quan đến chủ thế, khách thể, chủ quan và khách quan thì mới bị coi là tội phạm. Những hành vi phạm tội phải được quy định trong Bộ luật hình sự.

Và hơn hết là tội phạm là ý nói người vi phạm pháp luật về hình sự còn vi phạm hành chính, dân sự, đạo đức, kỷ luật thì không bị gọi là tội phạm.

2. Có bao nhiêu hình phạt chính áp dụng đối với người phạm tội là cá nhân?

Theo điều 32 Bộ luật hình sự quy định về các hình phạt:

Điều 32. Các hình phạt đối với người phạm tội

1. Hình phạt chính bao gồm:

a) Cảnh cáo;

b) Phạt tiền;

c) Cải tạo không giam giữ;

d) Trục xuất;

đ) Tù có thời hạn;

e) Tù chung thân;

g) Tử hình.

2. Hình phạt bổ sung bao gồm:

a) Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;

b) Cấm cư trú;

c) Quản chế;

d) Tước một số quyền công dân;

đ) Tịch thu tài sản;

e) Phạt tiền, khi không áp dụng là hình phạt chính;

g) Trục xuất, khi không áp dụng là hình phạt chính.

3. Đối với mỗi tội phạm, người phạm tội chỉ bị áp dụng một hình phạt chính và có thể bị áp dụng một hoặc một số hình phạt bổ sung.

Như vậy hình phạt chính là bao gồm 7 hình phạt dành cho người phạm tội là cá nhân. Bao gồm: Cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, trục xuất, tù có thời hạn, tù chung thân, tử hình.

Trong đó thì hình phạt cảnh cáo và phạt tiền là hình phạt nhẹ nhất dành cho người có hành vi phạm tội. Còn hình phạt tử hình là hình phạt nặng nhất nhằm loại bỏ người có hành vi phạm tội ra khỏi xã hội. Những người bị phạt tử hình là những hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng đến xã hội và con người.

3. Phân loại tội phạm

Theo điều 9 Bộ luật hình sự thì có 4 mức độ phạm tội là:

  • Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn với khung hình phạt là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm. Ví dụ như tội trộm cắp tài sản,...
  • Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn với khung hình phạt là từ trên 03 năm tù đến 07 năm tù. Ví dụ như Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản,...
  • Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn với khung hình phạt là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù. Ví dụ như Tội cướp tài sản,..
  • Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn với mức khung hình phạt là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Ví dụ như tội giết người,...

Bốn mức độ phạm tội này nhằm căn cứ phân loại tội phạm, các hành vi gây ra hậu quả và có tính chất nghiêm trọng càng cao thì càng xử phạt nặng.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Có bao nhiêu hình phạt chính áp dụng đối với người phạm tội là cá nhân? Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật dưới đây:

Đánh giá bài viết
1 199
0 Bình luận
Sắp xếp theo