Hồ sơ thi tuyển công chức 2023

Điều kiện thi tuyển công chức? Nội dung thi tuyển gồm những gì? Cần có những giấy tờ gì để đăng ký thi công chức?... Dưới đây là mẫu hồ sơ thi tuyển công chức 2023 và danh mục các nội dung thi công chức HoaTieu.vn đã tổng hợp mời các bạn cùng tham khảo.

1. Điều kiện thi tuyển công chức

Căn cứ vào điều 4 Nghị định 138/2020/NĐ-CP và điều 36 Luật cán bộ công chức quy định về điều kiện để đăng ký dự tuyển công chức như sau:

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Những tiêu chuẩn này là quy định chung nhưng các đơn vị tuyển dụng công chức đặt ra tiêu chuẩn cho vị trí tuyển dụng không được thấp hơn khung năng lực tiêu chuẩn, không trái với quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo.

Hơn nữa đối với những người không sinh sống tại Việt Nam, mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, người bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thi hành án thì không được dự thi.

Hồ sơ thi tuyển công chức
Hồ sơ thi tuyển công chức

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức

Để thi tuyển công chức thì công dân cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

STT

Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức

(1)

Đơn đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu tại phụ lục số 1 ban hành kèm Thông tư 13/2010/TT-BNV.

(2)

Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

(3)

Bản sao giấy khai sinh;

(4)

Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

(5)

Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

(6)

Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

- Nơi nộp hồ sơ: Địa điểm tiếp nhận hồ sơ theo thông báo của cơ quan tuyển dụng. Có thể nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện.

- Thời hạn nộp hồ sơ: 30 ngày, kể từ ngày có thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của cơ quan tuyển dụng.

Trên đây là những giấy tờ thi tuyển công chức tiêu chuẩn mà mỗi người chuẩn bị đăng ký thi tuyển công chức cần chuẩn bị.

3. Các nội dung thi công chức

Các vòng

Phần thi

Nội dung thi

Vòng 1

Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức không có điều kiện tổ chức thi trên máy vi tính thì thi trắc nghiệm trên giấy.

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ tại vòng 1 quy định tại Điều này.

Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là tin học thì người dự tuyển không phải thi tin học tại vòng 1 quy định tại Điều này.

Vòng 2

Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Hình thức thi: Thi phỏng vấn hoặc thi viết.

Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định hình thức thi phỏng vấn hoặc thi viết. Trường hợp vòng 2 được tổ chức bằng hình thức phỏng vấn thì không thực hiện việc phúc khảo.

Thang điểm (thi phỏng vấn hoặc thi viết): 100 điểm.

Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút, thi viết 180 phút.

Các nội dung thi tuyển công chức trên là những nội dung tiêu chuẩn, những đơn vị tổ chức thi tuyển công chức sẽ có hình thức thi phù hợp nhưng phải đảm bảo về các quy trình thi như trên. Công dân mong muốn thi tuyển công chức vào vị trí, cơ quan nào cần chú ý về các thông báo và nội dung thi của đơn vị đó đề ra để bám sát các quy chế thi.

Các nội dung ôn tập cho việc thi cử cùng được quy định cụ thể để mọi người đăng ký thi được biết. Vì thế việc thi công chức không quá khó khăn chỉ cần có sự ông tập và chuẩn bị kỹ càng để có kỳ thi đạt kết quả cao.

Trên đây là những phân tích của Hoa Tiêu về vấn đề Hồ sơ thi tuyển công chức. Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật.

Đánh giá bài viết
5 5.989
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo