Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi trong quân đội 2023

Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi trong quân đội 2023 Quy định của pháp luật về nghỉ hưu trước tuổi đối với người lao động trong mọi ngành nghề trong đời sống xã hội là phải đáp ứng độ tuổi nghỉ hưu và thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Vậy quy định về nghỉ hưu trước tuổi trong quân đội có gì khác? Mời bạn đọc tham khảo bài viết sau đây nhé.

1. Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi trong quân đội là gì?

Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi là đơn xin nghỉ hưu trước tuổi quy định do điều kiện gia đình hoặc do một số vấn đề liên quan đến sức khỏe người lao động cần nghỉ hưu trước tuổi để đảm bảo sức khỏe và công viêc gia đình, để có thể nghỉ hưu trước thời gian theo quy định của nhà nước bạn cần làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi và gửi lên cơ quan nơi mình đang làm việc.

Khi cá nhân có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi trong quân đội cần phải làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi trình bày tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của bản thân, lý do xin nghỉ hưu gửi đến cấp trên duyệt đơn và xét các điều kiện để được nghỉ hưu sớm.

2. Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi trong quân đội 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

ĐƠN NGUYỆN VỌNG NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI

(Dùng cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/ NĐ-CP của Chính Phủ)

Kính gửi: ..................

Tên tôi là: .....................................................

Giới tính (Nam/Nữ): .....................................

Sinh ngày......tháng......năm......

Nơi sinh: ...........................................................................................

Số sổ BHXH: .....................................................................................

Chức vụ, đơn vị công tác: ..................................................................

Tổng số thời gian đóng Bảo hiểm xã hội:… năm… tháng........

Nơi cư trú sau khi nghỉ hưu: ...............................................................

Sau khi nghiên cứu Bộ Luật Lao động 2019, Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Nghị định 143/2020/NĐ-CP, Nghị định 113/2018/NĐ-CP, Nghị định 108/2014/NĐ-CP, Nghị định 135/2020/NĐ-CP và Công văn 4126/BNV-TCBC 2021 quy định chính sách tinh giản biên chế, nghỉ hưu trước tuổi. Bản thân tôi nhận thấy bản thân đủ điều kiện, tiêu chuẩn và có nguyện vọng được nghỉ hưu trước tuổi theo quy định Khoản 2, Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP.

Lý do nghỉ hưu trước tuổi: ........................................... (Ví dụ: Sau nhiều năm phục vụ trong đơn vị ...../quân đội/ ....., dù trong lòng vẫn muốn cống hiến nhưng tình hình sức khỏe suy yếu, không cho phép nên tôi làm đơn này để cấp trên duyệt nguyện vọng được nghỉ hưu trước tuổi, tập trung dưỡng bệnh)

Thời điểm nghỉ hưu trước tuổi: Ngày.....tháng...năm....

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nguyện vọng của mình. Kính mong quý cấp trên quan tâm xem xét và giải quyết.

..............., ngày...tháng...năm...

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Quy định nghỉ hưu trước tuổi trong quân đội

Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23-2-2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan hi sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng quy định như sau:

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi; được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng (nếu có) theo quy định hiện hành.

Chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, cụ thể như sau:

- Đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp một lần gồm:

+ Sĩ quan thuộc diện dôi dư do thay đổi tổ chức, biên chế theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

+ Sĩ quan hết hạn tuổi giữ chức vụ chỉ huy, quản lý đơn vị theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam mà quân đội không còn nhu cầu bố trí, sử dụng.

- Chế độ trợ cấp một lần được hưởng gồm:

+ Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi;

+ Được trợ cấp bằng 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác. Từ năm từ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng 1/2 tháng tiền lương.

Trên đây, Hoatieu.vn đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi trong quân đội 2023. Bài viết chỉ mang tính tham khảo, tùy tình huống thực tế có các căn cứ pháp lý khác, nên sẽ có sự sai biệt với nội dung giới thiệu trên.

Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mục Dân sự mảng Hỏi đáp pháp luật của HoaTieu.vn:

Đánh giá bài viết
2 325
0 Bình luận
Sắp xếp theo