Đối tượng được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự 2023?

Đối tượng được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự 2023? Có rất nhiều các câu hỏi thắc mắc của các bạn đang trong độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự gửi về, HoaTieu.vn xin nêu ra ví dụ cụ thể như sau để trả lời cho những thắc mắc trên về đối tượng được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự? Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ về quy định của Luật nghĩa vụ quân sự 2015.

1. Các trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự 2023

Công dân sẽ được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự khi thuộc các trường hợp được phép tạm hoãn quy định tại khoản 1 Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 2015. Cụ thể bao gồm:

– Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.

– Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

– Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

– Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) xác nhận.

– Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.

– Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định.

– Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Như vậy riêng với trường hợp tạm hoãn nghĩa vụ với lý do đi học thì chỉ được thực hiện một lần với một khoá học và một trình độ đào tạo. Nên những công dân khi thực hiện thủ tục xin tạm hoãn với lý do này lần 1 mà không tham gia học tập, công dân lại học tập tại một cơ sở khác với thời gian khác thì sẽ chỉ được tính thời gian tạm hoãn theo thủ tục tạm hoãn lần 1.

Nghĩa là khi đã xin tạm hoãn 1 lần với thời gian 4 năm đại học mà sau đó 1 năm lại thi đỗ và học tập tại trường khác với thời gian 4 năm đại học thì thời gian chỉ được tính theo thời gian xin tạm hoãn lần 1 kể từ thời gian xin tạm hoãn.

Đối với công dân thuộc các trường hợp trên, khi không còn lý do tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, công dân được gọi nhập ngũ.

2. Các trường hợp được tạm hoãn nhập ngũ 2023

– Những công dân sau đây được miễn gọi nhập ngũ trong thời bình:

+) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng 1, con của bệnh binh hạng 1.

+) Một người anh trai hoặc em trai của liệt sĩ.

+) Một con trai của thương binh hạng 2.

+) Cán bộ, viên chức, công chức, thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện, trí thức trẻ tình nguyện đã phục vụ từ hai mươi bốn tháng trở lên.

– Những công dân nam sau đây được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình:

+) Chưa đủ sức khoẻ phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khoẻ.

+) Là lao động duy nhất phải trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng người khác trong gia đình không còn sức lao động hoặc chưa đến tuổi lao động.

+) Là lao động duy nhất trong gia đình vừa bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra, được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.

+) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan binh sĩ đang phục vụ tại ngũ.

+) Người đi xây dựng vùng kinh tế mới trong ba năm đầu.

+) Người thuộc diện di dân, dãn dân trong ba năm đầu đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn có phụ cấp khu vực hệ số 0,5 trở lên, ở hải đảo có phụ cấp khu vực hệ số 0,3 trở lên theo dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định.

+) Cán bộ, viên chức, công chức, thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện, trí thức trẻ tình nguyện làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội đang cư trú tại địa phương hoặc người địa phương khác được điều động đến làm việc ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn có phụ cấp khu vực hệ số 0,5 trở lên, ở hải đảo có phụ cấp khu vực hệ số 0,3 trở lên.

+) Đang nghiên cứu công trình khoa học cấp nhà nước được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ hoặc người có chức vụ tương đương chứng nhận.

+) Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định tại khoản 1 Điều 48 của Luật Giáo dục 2005 bao gồm:

a) Trường trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường chuyên, trường năng khiếu, dự bị đại học;

b) Trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề;

c) Trường cao đẳng, đại học;

d) Học viện, viện nghiên cứu có nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

+) Học sinh, sinh viên đang học tại các nhà trường của tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam hoặc học sinh, sinh viên được đi du học tại các trường ở nước ngoài có thời gian đào tạo từ mười hai tháng trở lên.

Như vậy nếu thuộc một trong các đối tượng trên thì sẽ được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc miễn nhập ngũ trong thời bình.

3. Các trường hợp được miễn gọi nhập ngũ 2023

Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

- Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

- Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

- Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

- Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

Ngoài ra, nếu thuộc một trong các trường hợp không được đăng ký nghĩa vụ quân sự theo Điều 13 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 thì cũng không được gọi nhập ngũ bao gồm các đối tượng sau:

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hoặc đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích;

- Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) hoặc đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.

Khi hết thời hạn áp dụng các biện pháp nêu trên thì công dân vẫn được tiếp tục đăng ký nghĩa vụ quân sự bình thường.

Bên cạnh đó, nếu không đáp ứng được bốn tiêu chuẩn tham gia nghĩa vụ quân sự sau thì công dân cũng sẽ không phải tham gia nghĩa vụ quân sự vì không đáp ứng tiêu chuẩn đi nghĩa vụ quân sự:

Tiêu chuẩn về tuổi đời:

- Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.

- Công dân nam được đào tạo cao đẳng, đại học đã tạm hoãn gọi nhập ngũ thì tuyển chọn gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Tiêu chuẩn chính trị:

- Thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về tiêu chuẩn chính trị trong tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội.

- Đối với các cơ quan, đơn vị trọng yếu, cơ mật và lực lượng vệ binh, kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng về cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội.

Các trường hợp được miễn gọi nhập ngũ
Các trường hợp được miễn gọi nhập ngũ

Tiêu chuẩn sức khoẻ:

- Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về tiêu chuẩn sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự. Theo khoản 4 Điều 9 Thông tư 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự quy định cách phân loại sức khỏe căn cứ vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự để phân loại, cụ thể như sau:

+ Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1;

+ Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

+ Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;

+ Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4;

+ Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5;

+ Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.

- Đối với các cơ quan, đơn vị trọng yếu, cơ mật và lực lượng vệ binh, kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn bảo đảm các tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

- Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS.

Tiêu chuẩn văn hóa:

- Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao đến thấp. Những địa phương khó khăn, không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

- Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 ngươi thì được tuyển từ 20% đến 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

4. Thủ tục tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về quy trình tạm hoãn nghĩa vụ quân sự như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại Uỷ ban nhân dân cấp xã khi nhận được lệnh gọi nhập ngũ.

Bước 2: Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét, đăng ký, quản lý công dân trong diện tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và gửi đơn để nghị lên Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra quyết định tạm hoãn nghĩa vụ quân sự với đối tượng đạt yêu cầu.

Bước 3: Uỷ ban nhân dân cấp huyện sẽ xem xét lý do tạm hoãn và ra quyết định với những đối tượng phù hợp. Còn những đối tượng không có lý do phù hợp sẽ không được tạm hoãn và phải đi nghĩa vụ quân sự theo quy định.

Bước 4: Trong thời hạn 20 ngày thì Uỷ ban nhân dân cấp xã phải thực hiện niêm yết danh sách được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự theo quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp huyện để mọi người cùng biết.

Vì thế khi có lý do tạm hoãn nghĩa vụ quân sự hợp lệ thì công dân phải thực hiện nộp hồ sơ xin tạm hoãn để được xét duyệt.

Tham khảo thêm các bài viết khác tại mục Hỏi đáp pháp luật:

Đánh giá bài viết
7 16.024
0 Bình luận
Sắp xếp theo