Có mấy loại hợp đồng lao động theo quy định mới nhất?

Có mấy loại hợp đồng lao động theo quy định mới nhất? Trong thị trường lao động, mặc dù pháp luật đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ lao động cụ thể là quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động về các vấn đề được quy định trong hợp đồng lao động. Những vấn đề về hợp đồng lao động được Hoatieu.vn phân tích trong bài viết này, mời bạn đọc tham khảo nhé.

1. Có mấy loại hợp đồng lao động hiện nay?

Trước khi tìm hiểu các loại hợp đồng lao động lao động theo quy định của pháp luật hiện nay, chúng ta cần làm rõ khái niệm hợp đồng lao động là gì?

Theo quy định tại Điều 13 Bộ luật lao động 2019 quy định về định nghĩa hợp đồng lao động như sau:

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

Căn cứ vào khái niệm trên, vậy hiện nay có mấy loại hợp đồng lao động? Theo quy định tại Điều 20 về loại hợp đồng lao động:

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Như vậy, mặc dù trên thực tế, ở các công ty, tổ chức, người lao động ký kết các loại hợp đồng lao động với người sử dụng lao động với các tên gọi khác nhau nhưng tựu chung lại đều là hợp đồng lao động. Hiện nay, chỉ có 2 loại hợp đồng lao động bao gồm: hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động xác định thời hạn.

2. Tiêu chí phân biệt các loại hợp đồng lao động?

Tiêu chí

Loại Hợp đồng

Hợp đồng xác định thời gian

Hợp đồng không xác định thời gian

Hợp đồng mùa vụ

Định nghĩa

Là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng

Là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng

Là loại hợp đồng thực hiện theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng

Thời gian

Từ đủ 12 tháng đến 36 tháng

Không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hợp đồng

Dưới 12 tháng

Hết hạn hợp đồng

- Hai bên chấm dứt hợp đồng;

- Người lao động vẫn tiếp tục làm việc:

+ Trong vòng 30 ngày, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới;

+ Nếu không ký tiếp sẽ trở thành hợp đồng không xác định thời hạn.

Không có thời điểm kết thúc hợp đồng

- Hai bên chấm dứt hợp đồng;

- Người lao động vẫn tiếp tục làm việc:

+ Trong vòng 30 ngày, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới;

+ Nếu không ký tiếp sẽ trở thành hợp đồng xác định thời hạn với thời hạn 24 tháng.

Lưu ý về việc ký tiếp hợp đồng

- Chỉ được ký thêm 01 lần hợp đồng xác định thời hạn khi hai bên ký tiếp hợp đồng mới.

- Sau đó, nếu người lao động vẫn làm việc tiếp thì ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Không quy định

- Chỉ được ký thêm 01 lần hợp đồng xác định thời hạn khi hai bên ký tiếp hợp đồng mới.

- Sau đó, nếu người lao động vẫn làm việc tiếp thì ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

- Không được ký hợp đồng mùa vụ có thời hạn dưới 12 tháng để làm công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên trừ trường hợp tạm thời thay thế người lao động:

- Đi nghĩa vụ quân sự;

- Nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

Thời gian báo trước khi chấm dứt hợp đồng

Ít nhất 30 ngày

Ít nhất 45 ngày

Ít nhất 03 ngày

Các loại bảo hiểm

- Bảo hiểm xã hội;

- Bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp;

- Bảo hiểm y tế;

- Bảo hiểm thất nghiệp.

- Bảo hiểm xã hội;

- Bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp;

- Bảo hiểm y tế;

- Bảo hiểm thất nghiệp.

- Dưới 1 tháng: Không phải tham gia loại bảo hiểm nào;

- Từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp;

- Từ đủ 03 tháng trở lên đến dưới 12 tháng: Bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế, bệnh nghề nghiệp; bảo hiểm thất nghiệp.

3. Hợp đồng lao động được kí lại mấy lần?

Khi ký kết hợp đồng lao động có thời hạn, người sử dụng lao động cần tuân thủ các quy định tại Khoản 2 Điều 20 Bộ luật lao động 2019, theo đó, pháp luật quy định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Như vậy, khi người sử dụng lao động và người lao động ký kết hợp đồng xác định thời hạn thì khi hết thời hạn đó, nếu người sử dụng lao động ký tiếp hợp đồng không xác định thời hạn thì chỉ ký 01 lần.

Nếu hợp đồng lao động cũ hết thời hạn, sau đó ký tiếp hợp đồng lao động xác định thì đối với hợp đồng thứ 2 này khi hết thời hạn mà ký thêm hợp đồng lao động có thời hạn lần 3 thì khi hết thời hạn hợp đồng lao động thứ 3 sẽ trở thành hợp đồng vô thời hạn, các bên không cần ký thêm hợp đồng nào nữa.

Vậy, số lần ký kết tối đa hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động là 03 lần.

4. Có được ký hợp đồng lao động không hưởng lương không?

Theo quy định tại Bộ Luật Lao động năm 2019 có quy định về hợp đồng lao động phải thoả thuận về việc làm có trả công, tiền lương, tuy nhiên không cấm việc các bên thoả thuận về việc làm không trả lương.

Như vậy, nếu các bên thỏa thuận về việc ký kết hợp đồng lao động không trả lương thì hai bên có thể ký kết hợp đồng lao động bởi thực chất hợp đồng là sự thỏa thuận của các bên, tôn trọng ý chí của các bên, và hợp đồng được ký kết trên tinh thần tự nguyện.

Trên đây, Hoatieu.vn đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về Có mấy loại hợp đồng lao động theo quy định mới nhất? Bài viết chỉ mang tính tham khảo, tùy tình huống thực tế có các căn cứ pháp lý khác, nên sẽ có sự sai biệt với nội dung giới thiệu trên.

Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mục Dân sự mảng Hỏi đáp pháp luật của HoaTieu.vn:

Đánh giá bài viết
1 41
0 Bình luận
Sắp xếp theo