Hủy hợp đồng thuê nhà có cần phải kí giấy hủy hợp đồng không?

Hủy hợp đồng thuê nhà có cần phải kí giấy hủy hợp đồng không? Vì một số lí do mà người thuê nhà không muốn thuê nhà nữa thì hủy bỏ hợp đồng thuê nhà như thế nào?

1. Hủy hợp đồng thuê nhà có cần phải kí giấy hủy hợp đồng không?

Theo quy định tại điều 423 Bộ luật Dân sự 2015 (BLDS), bên hủy bỏ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc hủy bỏ, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

=> Hủy hợp đồng thuê nhà phải thông báo cho bên kia biết. Pháp luật không quy định hình thức thông báo này là bằng văn bản hay lời nói, do đó, khi hủy hợp đồng thuê nhà các bạn có thể ký giấy hủy hợp đồng hoặc gọi điện thoại để thông báo...

2. Các trường hợp được hủy bỏ hợp đồng thuê nhà

Hợp đồng thuê nhà được hủy bỏ trong các trường hợp sau đây theo BLDS:

  • Bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện hủy bỏ mà các bên đã thỏa thuận;
  • Bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng
  • Trong đó vi phạm nghiêm trọng là việc không thực hiện đúng nghĩa vụ của một bên đến mức làm cho bên kia không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng.
  • Hủy bỏ hợp đồng do chậm thực hiện nghĩa vụ: bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ mà bên có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trong một thời hạn hợp lý
  • Hủy bỏ hợp đồng do không có khả năng thực hiện: bên có nghĩa vụ không thể thực hiện được một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình làm cho mục đích của bên có quyền không thể đạt được
  • Hủy bỏ hợp đồng trong trường hợp tài sản bị mất, bị hư hỏng: một bên làm mất, làm hư hỏng tài sản là đối tượng của hợp đồng mà không thể hoàn trả, đền bù bằng tài sản khác hoặc không thể sửa chữa, thay thế bằng tài sản cùng loại

3. Hậu quả của hủy bỏ hợp đồng thuê nhà

Theo điều 427 BLDS, khi hủy bỏ hợp đồng thuê nhà thì: hợp đồng thuê nhà không có hiệu lực từ thời điểm giao kết, các bên không phải thực hiện nghĩa vụ đã thỏa thuận, trừ thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và thỏa thuận về giải quyết tranh chấp.

Các bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận sau khi trừ chi phí hợp lý trong thực hiện hợp đồng và chi phí bảo quản, phát triển tài sản.

Bên bị thiệt hại do hành vi vi phạm nghĩa vụ của bên kia được bồi thường.

4. Quy định bồi thường hợp đồng thuê nhà

Nếu bên hủy hợp đồng (có đủ các căn cứ hủy bỏ) không thông báo gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại điều 419 BLDS: Người có quyền có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà lẽ ra mình sẽ được hưởng do hợp đồng mang lại. Người có quyền còn có thể yêu cầu người có nghĩa vụ chi trả chi phí phát sinh do không hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng mà không trùng lặp với mức bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà hợp đồng mang lại.

Trên đây, Hoatieu.vn đã trả lời câu hỏi Hủy hợp đồng thuê nhà có cần phải kí giấy hủy hợp đồng không? Mời các bạn đọc các bài viết liên quan tại mục Dân sự, mảng Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
1 1.016
0 Bình luận
Sắp xếp theo