Người cho thuê nhà phải đóng thuế gì?

Người cho thuê nhà phải đóng thuế gì? Khi nào thì người cho thuê nhà phải đóng thuế?

1. Người cho thuê nhà có phải đóng thuế không?

Người cho thuê nhà không mặc định phải đóng thuế, chỉ khi đáp ứng được điều kiện về doanh thu thì mới phải đóng thuế:

  • Nếu doanh thu của người cho thuê nhà ít hơn 100 triệu/năm thì người cho thuê nhà không phải đóng thuế
  • Nếu doanh thu của người cho thuê nhà nhiều hơn 100 triệu/năm thì người cho thuê nhà phải đóng các loại thuế: Thuế môn bài, thuế VAT, thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

2. Người cho thuê nhà phải đóng thuế gì?

Người cho thuê nhà phải đóng thuế gì?

Mức thuế mà người cho thuê nhà phải đóng được tính như sau:

2.1 Phí môn bài của người cho thuê nhà

Theo quy định tại điều 1 Thông tư 65/2020/TT-BTC, người cho thuê nhà được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh nếu thuộc 1 trong các trường hợp sau:

- Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).

- Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.

Trường hợp tổ chức thành lập mới, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh trước ngày 25/02/2020 và thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh từ ngày 25/02/2020 (nếu có) thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thực hiện nộp lệ phí môn bài

Những trường hợp không được miễn thuế môn bài thì người cho thuê nhà phải đóng thuế môn bài với mức đóng như sau theo quy định tại Thông tư 65/2020/TT-BTC:

Doanh thuPhí môn bài
Trên 500 triệu đồng/năm1.000.000 đồng/năm
Trên 300 đến 500 triệu đồng/năm500.000 đồng/năm
Trên 100 đến 300 triệu đồng/năm300.000 đồng/năm

2.2 Thuế Giá trị gia tăng của người cho thuê nhà

Thuế giá trị gia tăng mà người cho thuê nhà phải nộp được tính theo công thức:

Thuế GTGT = Doanh thu tính thuế  X  thuế suất 5%

Trong đó, doanh thu tính thuế là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê và các khoản thu khác không bao gồm khoản tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thỏa thuận tại hợp đồng thuê.

2.3 Thuế Thu nhập cá nhân của người cho thuê nhà

Thuế Thu nhập cá nhân của người cho thuê nhà được tính theo công thức:

Thuế TNCN = Doanh thu tính thuế TNCN X Thuế suất 5%

Trong đó, doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê tài sản là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê và các khoản thu khác bao gồm khoản tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thỏa thuận tại hợp đồng thuê.

3. Thuế thu nhập doanh nghiệp với doanh nghiệp cho thuê tài sản

Thuế thu nhập doanh nghiệp với doanh nghiệp cho thuê tài sản (nhà) được tính như sau:

Thuế thu nhập doanh nghiệp = Thu nhập tính thuế x thuế suất 20%

Trong đó:

  • Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ thu nhập được miễn thuế và các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước.
  • Thu nhập chịu thuế bằng doanh thu trừ các khoản chi được trừ của hoạt động sản xuất, kinh doanh cộng thu nhập khác, kể cả thu nhập nhận được ở ngoài Việt Nam.
  • Doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ, trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng

Trên đây, Hoatieu.vn đã trả lời câu hỏi Người cho thuê nhà phải đóng thuế gì? Mời các bạn đọc các bài viết liên quan tại mục Thuế- Lệ phí, mảng Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
1 130
0 Bình luận
Sắp xếp theo