Lương 20 triệu đóng thuế bao nhiêu?

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, lương phải đóng thuế đã có sự thay đổi lớn. Các bạn đã biết cách tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới chưa?

Trong bài viết "Lương 20 triệu đóng thuế bao nhiêu?", Hoatieu.vn xin giải đáp các thắc mắc liên quan vấn đề thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới nhất tại Luật Thuế thu nhập cá nhân 2014Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về giảm trừ gia cảnh.

Lương 20 triệu đóng thuế bao nhiêu?

1. Lương bao nhiêu thì phải đóng thuế 2021?

Từ năm 2020, thu nhập trên 11 triệu/tháng mới phải nộp thuế, thu nhập dưới 11 triệu/tháng không phải nộp thuế TNCN

Vì: Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 đã nâng mức giảm trừ gia cảnh tăng từ 9 lên 11 triệu đồng/tháng đối với cá nhân người nộp thuế, tăng từ 3,6 triệu lên 4,4 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc, trong trường hợp thu nhập của cá nhân dưới 11 triệu đồng thì chắc chắn sẽ không phải đóng thuế TNCN.

Lưu ý: Mức giảm trừ gia cảnh mới theo Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/6/2020 được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020, những tháng đã tạm nộp theo mức giảm trừ gia cảnh 9 triệu đồng/tháng thì khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 vào đầu năm 2021 sẽ được tính lại và hoàn về cho người nộp thuế nếu đã nộp dư.

2. Lương 20 triệu đóng thuế bao nhiêu?

Ông A có tổng thu nhập là 20 triệu đồng, không có khoản thu nhập được miễn thuế.

Giả sử ông A không có người phụ thuộc

Thu nhập chịu thuế của ông A là 20 triệu đồng

Khoản đóng bảo hiểm bắt buộc hàng tháng: 2.100.000 đồng (8% tiền BHXH, 1,5% BHYT, 1% BHTN trên lương)

Thu nhập tính thuế TNCN của ông A: 20.000.000 – (11.000.000 + 2.100.000) = 6.900.000 đồng

Mức thuế suất lúc này là 5% với 5.000.000 đầu và 10% với 1.900.000 tiếp theo

=> A phải đóng thuế: 5.000.000 x 5% + 1.900.000 x 10% = 440.000 đồng

Lưu ý: Nếu ông A có người phụ thuộc thì không phải đóng thuế trong trường hợp này

3. Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2021

Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2021

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân 2014, Thuế TNCN được tính theo công thức sau:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế X Thuế suất

Trong đó:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ

= [Tổng thu nhập – các khoản được miễn thuế] – [11.000.000 + (4.400.000 x Số người phụ thuộc) + các khoản bảo hiểm bắt buộc (nếu có) + bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp (nếu có) + đóng quỹ hưu trí tự nguyện (nếu có) + các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo]

Thu nhập từ tiền lương thì tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần dưới đây:

Biểu thuế luỹ tiến từng phần:

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm

(triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng

(triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60

Đến 5

5

2

Trên 60 đến 120

Trên 5 đến 10

10

3

Trên 120 đến 216

Trên 10 đến 18

15

4

Trên 216 đến 384

Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 đến 624

Trên 32 đến 52

25

6

Trên 624 đến 960

Trên 52 đến 80

30

7

Trên 960

Trên 80

35

4. Mức giảm trừ gia cảnh 2021

Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 đã nâng mức giảm trừ gia cảnh lên từ ngày 1/7/2020:

  • 11 triệu đồng/tháng đối với cá nhân người nộp thuế
  • 4,4 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc

Trước 1/7/2020, mức giảm trừ gia cảnh là:

  • 9 triệu đồng/tháng đối với cá nhân người nộp thuế
  • 3,6 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc

5. Ví dụ đóng thuế thu nhập cá nhân

Ví dụ: Mai làm việc tại doanh nghiệp Y (hợp đồng lao động dài hạn). Tháng 2/2020 Mai nhận được các khoản thu nhập sau:

  • Lương chính: 20triệu/tháng
  • Phụ cấp ăn trưa: 600.000 đồng
  • Thưởng tết: 30 triệu
  • Phụ cấp xăng xe: 1 triệu
  • Khoản BH phải nộp: 8% BHXH, 1,5% BHYT, 1% BHTN (10,5% lương)
  • Người phụ thuộc: 1 người

=> Tổng thu nhập: 20 triệu + 30 triệu + 1 triệu + 600.000 = 51,6 triệu

Khoản giảm trừ không tính vào thu nhập tính thuế: 11tr + 4,4 triệu + 2.100.000 = 17.500.000 đồng

Thu nhập tính thuế = 51,6 triệu - 17.500.000 = 34,1 triệu đồng

=> Mai thuộc mức thuế suất thứ

Tuy nhiên đây là thuế tính theo kiểu lũy tiến nên chúng ta sẽ tính thuế như sau:

5 triệu x 5% + 5 triệu x 10% + 8 triệu x 15% + 14 triệu x 20% + 2,1 triệu x 25% = 5.275.000 đồng

Trên đây, Hoatieu.vn đã trả lời câu hỏi "Lương 20 triệu đóng thuế bao nhiêu?". Mời các bạn đọc các bài viết liên quan tại mục Thuế- Lệ phí, mảng Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
7 709