Tháo gỡ vướng mắc trong cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT

Cảm ơn bạn đã tải Tháo gỡ vướng mắc trong cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Kiện toàn Tổ thẩm định đủ các thành phần đúng quy định, ban hành Quy chế hoạt động của Tổ thẩm định; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với BHXH cấp huyện; đôn đốc việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho các đối tượng kịp thời, đảm bảo thời gian,.. là những nội dung nổi bật mà Công văn 2168/BHXH-ST đã đưa ra nhằm tháo gỡ vướng mắc trong cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.