Mẫu đơn xin xác nhận sai họ tên 2022 mới nhất

Mẫu đơn xin xác nhận sai họ tên là gì? Mẫu đơn gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Trong thực tế đời sống, có nhiều trường hợp các văn bản, giấy tờ viết sai tên của người nhận. Mẫu đơn xin xác nhận sai họ tên Hoatieu chia sẻ dưới đây có thể áp dụng trong nhiều trường hợp ví dụ như sai tên trên chứng minh thư, sai tên trên sổ hộ khẩu,.... Mời các bạn tham khảo.

1. Mẫu đơn xin xác nhận sai họ tên là gì?

Mẫu đơn xin xác nhận sai họ tên là mẫu đơn được lập ra để xin được xác nhận sai họ tên.

Mẫu đơn xin xác nhận sai họ tên không chỉ thể hiện thái độ chuyên nghiệp của người làm đơn mà còn giúp các cơ quan có thẩm quyền có căn cứ để nhanh chóng làm lại đúng tên cho người xin xác nhận.

Mẫu đơn xin xác nhận sai họ tên gồm những nội dung chính sau:

  • Thông tin người làm đơn
  • Nội dung xin xác nhận

2. Mẫu đơn xin xác nhận sai họ tên mới nhất

Mẫu đơn xin xác nhận sai họ tên
Mẫu đơn xin xác nhận sai họ tên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
….……….., ngày…tháng…năm…

ĐƠN XIN XÁC NHẬN
(Vv: sai họ và tên )

Căn cứ theo Bộ luật dân sự 2015;

Luật hộ tịch 2014.

Kính gửi:CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG

1. Thông tin người làm đơn:

Tên tôi là: ………………………………………

Ngày tháng năm sinh:…./…../….. Nơi sinh:

Số CMND/CCCD: …….. Ngày cấp; …/…./…. Nơi cấp:……

Hộ khẩu thường trú: ……………………………

Số điện thoại liên hệ: ……………………………

2. Trình bày sự việc:

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan như sau: …

3. Giấy tờ kèm theo:

  • Bản sao giấy khai sinh cũ;
  • Bản sao CMND;
  • Bản sao Hộ khẩu thường trú.

Kính mong Quý cơ quan xem xét và xác nhận lại họ và tên của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

3. Mẫu đơn xin xác nhận sai tên đệm 2022

Dưới đây Hoatieu xin chia sẻ một mẫu có ví dụ trình bày cụ thể cho những ai còn chưa nghĩ ra được nên trình bày vụ việc như thế nào.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
….……….., ngày…tháng…năm…

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

(V/v: xác nhận sai tên đệm)

  • Căn cứ Luật Hộ tịch 2014;
  • Căn cứ Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch 2014.
Kính gửi:- Uỷ ban nhân dân xã (phường)………
- Ông/B……- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã (phường).................................................

Tôi tên là:……………… Giới tính:……………

Sinh ngày……………… Số điện thoại:………

CMND/CCCD số:… Nơi cấp:……….. Ngày cấp:……

Địa chỉ thường trú:……………………............

Nơi ở hiện tại:……………….............................

Tôi viết đơn này xin trình bày với cơ quan một việc như sau:

Trên giấy khai sinh, họ và tên của tôi là…… nhưng trong chứng minh thư nhân dân của tôi chữ …… trong tên đệm bị ghi nhầm thành chữ…… Sau này, tất cả giấy tờ khác như văn bằng, chứng chỉ, tài khoản ngân hàng, giấy phép lái xe… của tôi đều lấy theo tên trong chứng minh thư nhân dân. Điều này dẫn đến việc thông tin trên giấy tờ không trùng khớp và gây khó khăn cho tôi trong việc chứng minh và xác minh những loại giấy tờ khác. Do vậy, tôi làm đơn này kính xin quý cơ quan xác nhận thông tin họ tên cụ thể là tên đệm của tôi là cùng một người.

Căn cứ khoản 3 Điều 6 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Hộ tịch 2014 quy định:

“3. Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh.”

Tôi nhận thấy quý cơ quan có thẩm quyền cũng như trách nhiệm xem xét, xác nhận thông tin trên là cùng một người và điều chỉnh giúp tôi hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh.

Tôi xin chân thành cảm ơn và kính mong được quý cơ quan xem xét và hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.

Tài liệu kèm theo

- 01 bản sao công chứng Giấy khai sinh

- 01 bản sao công chứng Chứng minh nhân dân

Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

4. Mẫu đơn đề nghị đính chính tên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
….……….., ngày…tháng…năm…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN TRONG HỒ SƠ

….........(1)………

Kính gửi:..........(2)..................

Họ và tên: …………

Sinh ngày … tháng … năm ……….. Nam/nữ: ………

Nguyên quán: ………

Trú quán: ……………

Thông tin ghi trong hồ sơ: ……………

Thông tin đề nghị đính chính: …………

Các giấy tờ kèm theo có liên quan đến việc đính chính thông tin:…..

…. ngày… tháng… năm…
Xác nhận (của chủ thể có thẩm quyền)Người khai
(Chữ ký, dấu)(Ký, ghi rõ họ và tên)

(1) Tên hồ sơ.

(2) Cơ quan trực tiếp tiếp nhận và giải quyết.

Trên đây là Mẫu đơn xin xác nhận sai họ tên, đơn xin xác nhận sai tên đệm 2022 mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 6.660
0 Bình luận
Sắp xếp theo