Mẫu biên bản nghiệm thu và giao nhận tài sản cố định 2024

Mẫu biên bản nghiệm thu và giao nhận tài sản cố định là gì? Mẫu biên bản nghiệm thu gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu biên bản nghiệm thu và giao nhận tài sản cố định là gì?

Mẫu biên bản nghiệm thu và giao nhận tài sản cố định là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc nghiệm thu và giao nhận tài sản cố định. Mẫu nêu rõ nội dung biên bản, thông tin nghiệm thu, thông tin tài sản giao nhận... Mẫu được ban hành theo Thông tư 35/2019/NHNN của Ngân hàng nhà nước.

2. Mẫu biên bản nghiệm thu và giao nhận tài sản cố định

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

Đơn vị: ……………………..

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ GIAO NHẬN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Ngày … tháng … năm …

Số: …………

Nợ: …………………

Có: …………………

Căn cứ Quyết định số ……. ngày … tháng … năm … về việc bàn giao TSCĐ

Hôm nay vào hồi ... giờ, ngày .... tháng .... năm .... tại .... đã tiến hành nghiệm thu ... giao nhận TSCĐ ....

Chúng tôi gồm:

1. Đại diện bên giao

- Ông (bà) ……………………….. chức vụ ………………..

- ……………..

2. Đại diện bên nhận

- Ông (bà) ……………………….. chức vụ ………………..

- ………………

Địa điểm giao nhận TSCĐ .............................................................................................

Xác nhận việc giao nhận TSCĐ như sau:

STT

Tên, ký hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐ

Số hiệu TSCĐ

Nước sản xuất (XD)

Năm sản xuất

Năm đưa vào sử dụng

Công suất (diện tích thiết kế)

Tính nguyên giá TSCĐ

Tài liệu kỹ thuật kèm theo

Giá mua (Giá thành sản xuất)

Chi phí vận chuyển

Chi phí chạy thử

...

Nguyên giá TSCĐ

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

E

Cộng

X

X

X

X

X

DỤNG CỤ, PHỤ TÙNG KÈM THEO

STT

Tên, quy cách dụng cụ, phụ tùng

Đơn vị tính

Số lượng

Giá trị

A

B

C

1

2


Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Bên nhận
Trưởng phòng Kế toán
(K, họ tên)


Người nhận
(K, họ tên)

Bên giao
Đại diện
(K, họ tên)

Ghi chú:

- Biên bản nghiệm thu và giao nhận TSCĐ được lập khi có TSCĐ mới đưa vào sử dụng hoặc điều chuyển TSCĐ cho đơn vị khác, là căn cứ để giao nhận TSCĐ và kế toán lập Thẻ TSCĐ, ghi Sổ TSCĐ, sổ kế toán có liên quan khác.

- Biên bản nghiệm thu và giao nhận TSCĐ lập cho từng TSCĐ. Đối với trường hợp giao nhận cùng một thời điểm nhiều tài sản cùng loại và do cùng một đơn vị giao có thể lập chung một Biên bản nghiệm thu và giao nhận TSCĐ.

3. Ảnh Mẫu biên bản nghiệm thu và giao nhận tài sản cố định

 

Mẫu biên bản nghiệm thu và giao nhận tài sản cố định
Mẫu biên bản nghiệm thu và giao nhận tài sản cố định mới nhất

4. Cách viết biên bản nghiệm thu và giao nhận tài sản cố định 2024

  • Ghi tên đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước tiến hành nghiệm thu, giao nhận tài sản đơn vị
  • Ghi ngày tháng năm lập biên bản
  • Ghi số biên bản
  • Ghi thông tin về quyết định về việc bản giao tài sản cố định
  • Ghi giờ, phút, ngày tháng năm tiến hành nghiệm thu và giao nhận tài sản
  • Ghi tên, chức vụ của đại diện bên giao và bên nhận tài sản cố định
  • Ghi địa điểm giao nhận tài sản cố định

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
2 3.826
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo