Mẫu bảng kê khai chi phí sản xuất trong nước đối với thuốc được hưởng ưu đãi

Mẫu bảng kê khai chi phí sản xuất trong nước đối với thuốc được hưởng ưu đãi là gì? Mẫu bảng kê khai chi phí gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của hoatieu.vn để có thể hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu bảng kê khai chi phí sản xuất trong nước đối với thuốc được hưởng ưu đãi là gì?

Mẫu bảng kê khai chi phí sản xuất trong nước đối với thuốc được hưởng ưu đãi là mẫu bảng kê khai được lập ra để kê khai về chi phí sản xuất trong nước đối với thuốc được hưởng ưu đãi. Mẫu nêu rõ nội dung kê khai, thông tin chi phí sản xuất... Mẫu được ban hành theo Thông tư 15/2019/TT-BYT của Bộ Y tế.

2. Mẫu bảng kê khai chi phí sản xuất trong nước đối với thuốc được hưởng ưu đãi

BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI THUỐC ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI(1)

STT

Tên thuốc

Giá trị

1

Tên thuốc thứ nhất

Giá chào của thuốc trong HSDT

(I)

Giá trị thuế các loại (trong đó bao gồm thuế nhập khẩu đối với các yếu tố cấu thành thuốc nhập khẩu, thuế VAT và các loại thuế khác phải trả cho thuốc)

(II)

Kê khai các chi phí nhập ngoại trong thuốc bao gồm các loại phí, lệ phí (nếu có)

(III)

Chi phí sản xuất trong nước

G* = (I) – (II) – (III)

Tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước

D (%) = G*/G (%)

Trong đó G = (I) – (II)

2

Tên thuốc thứ hai

....., ngày ........ tháng.......... năm........
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

(1) Trường hợp thuốc không thuộc đối tượng ưu đãi thì nhà thầu không phải kê khai theo Mẫu này.

Mẫu bảng kê khai chi phí sản xuất trong nước đối với thuốc được hưởng ưu đãi

Mẫu bảng kê khai chi phí sản xuất trong nước đối với thuốc được hưởng ưu đãi

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 376
0 Bình luận
Sắp xếp theo