2 Mẫu tờ trình về việc sinh con thứ ba 2024

Mẫu tờ trình về việc sinh con thứ ba mới 2024 là mẫu tờ trình được lập ra để trình về việc sinh con thứ ba hay và có hướng dẫn viết theo đơn giản. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Bản tờ trình về việc sinh con thứ ba

Mẫu tờ trình về việc sinh con thứ ba

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

………., ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN TRÌNH BÀY VỀ VIỆC SINH CON THỨ BA

Kính gửi:

- Công ty……………….

 

- Ban Giám đốc công ty……………..

(Hoặc các chủ thể khác mà bạn muốn trình bày về việc sinh con thứ ba)

Tên tôi là:…………………………….

Sinh ngày ………….tháng ………năm…………… Nơi sinh (tỉnh, TP)…………………………

Giấy CMND/thẻ CCCD số ……………… Ngày cấp…/…/…. Nơi cấp (tỉnh, TP)…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

Là:……….. (tư cách làm đơn, ví dụ: nhân viên của công ty, làm việc tại Phòng/Ban……… của Quý công ty/Quý cơ quan theo Hợp đồng lao động/Quyết định số……………)

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc như sau:

…………………………………………………

…………………………………………………

(Bạn nêu ra lý do bạn làm đơn, trình bày về hoàn cảnh, nguyên nhân dẫn tới việc sinh con thứ ba, đặc biệt là phải nhấn mạnh được những thông tin mà bạn đưa ra làm căn cứ, cơ sở để đưa ra những đề nghị của bạn với chủ thể có thẩm quyền, để được xem xét giảm nhẹ mức độ xử phạt mà tổ chức hay cơ quan đưa ra)

Với những lý do trên, tôi làm đơn này để trình bày cho Quý công ty/Quý cơ quan về nguyên nhân dẫn tới việc sinh con thứ ba của tôi, đồng thời, kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và:

1./….

2./….. (đưa ra các mong muốn của bạn khi bạn làm đơn gửi tới chủ thể có thẩm quyền).

Tôi xin cam đoan với Quý công ty/ Quý cơ quan những gì mà tôi đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật, và xin chịu mọi trách nhiệm phát sinh nếu những thông tin này là sai sự thật. Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Mẫu giải trình sinh con thứ 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày…tháng…năm…

GIẢI TRÌNH SINH CON THỨ 3
(Về việc sinh con thứ 3)

Kính gửi:

- Cơ quan/tổ chức
-Người có chức vụ/thẩm quyền giải quyết

Căn cứ Quy định 69-QĐ/TW năm 2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm;

Căn cứ Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW năm 2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Tên tôi là:………………………….

Sinh ngày ………….tháng ………năm…………… Nơi sinh (tỉnh, TP)……………

Giấy CMND/thẻ CCCD số ………………… Ngày cấp…/…/…. Nơi cấp (tỉnh, TP)…………….

Địa chỉ thường trú:………………………………………………

Chỗ ở hiện nay …………………………………………………

Điện thoại liên hệ: ……………………………

Tôi hiện đang là Đảng viên và đang công tác tại:………………………

Tôi xin giải trình với Quý cơ quan/công ty về sự việc như sau:

Tôi kết hôn ngày…/…/… Sau khi sinh đứa con, tôi được chuẩn đoán (mắc bệnh, triệu chứng,…)………………….. và được bác sĩ khuyến cáo không được sử dụng các biện pháp tránh thai nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Tuy nhiên do lỡ kế hoạch và cũng là ngoài mong muốn, ngày…/…/… tôi phát hiện mình mang thai thứ 3. Hiện tại tôi đang là Đảng viên và đang công tác tại……. tôi hoàn toàn biết về việc mình chỉ được phép sinh hai con và nếu sinh con thứ 3 thì sẽ phải chịu hình thức kỷ luật khiển trách theo quy định tại khoản 1 Điều 52. Vi phạm quy định chính sách dân số Quy định Xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm:

Điều 52. Vi phạm quy định chính sách dân số

1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Cản trở, cưỡng bức thực hiện kế hoạch hoá gia đình; tham gia các hoạt động xét nghiệm, chẩn đoán để xác định giới tính thai nhi trái quy định.

b) Vi phạm chính sách dân số.

...

3. Trường hợp vi phạm Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ.

Xét theo quy định tại Khoản 8 Mục III Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW Hướng dẫn thực hiện một số điều quy định trong Quy định số 69-QĐ/TW Quy định Xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm:

8. Vi phạm quy định chính sách dân số (Điều 52)

8.1. Vi phạm do nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe thai sản (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên) thì được xem xét giảm nhẹ mức kỷ luật.

8.2. Vi phạm do cố ý hoặc cưỡng ép không thực hiện kế hoạch hóa gia đình thì xem xét tăng nặng mức kỷ luật.

Tôi nhận thấy việc mình sinh đứa con thứ 3 là ngoài ý muốn và trường hợp của tôi thuộc một trong các trường hợp không vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình. Tôi có đầy đủ tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho sự việc trên và được đính kèm theo bản giải trình này.

Trên đây là toàn bộ phần giải trình của tôi về việc sinh con thứ 3, tôi cam đoan những thông tin, sự việc trình bày với quý cơ quan là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Tài liệu kèm theo:

Người giải trình

1. Xác nhận của bệnh viện cấp huyện

2…

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Đảng viên sinh con thứ 3 bị kỷ luật theo hình thức nào?

Hiện hành theo quy định tại Điều 2 Quy định 05-QĐi/TW ngày 28/8/2018 thì chỉ 09 trường hợp đảng viên sinh con thứ 3, 4, 5 sẽ không bị xử lý kỷ luật:

(1) Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ KH&ĐT.

(2) Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

(3) Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

(4) Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

(5) Cặp vợ chồng sinh con lần thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

(6) Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):

+ Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ);

+ Sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ).

(Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống).

(7) Sinh con thứ ba do mang thai ngoài ý muốn, nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người mẹ (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên).

(8) Phụ nữ chưa kết hôn sinh 03 con trở lên trong cùng một lần sinh.

(9) Sinh con thứ ba trở lên trước ngày 19/01/1989 (ngày có hiệu lực thi hành Quyết định 162-HĐBT, ngày 18/10/1988 của Hội đồng Bộ trưởng về một số chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình).

Do đó, nếu đảng viên không thuộc các trường hợp nêu trên mà sinh con thứ 3, 4, 5 thì sẽ bị xử lý kỷ luật đảng theo hình thức sau đây:

- Vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

- Vi phạm trong trường hợp sinh con thứ tư thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ).

- Vi phạm trong trường hợp sinh con thứ năm trở lên hoặc vi phạm trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

- Trường hợp gian dối trong việc cho con đẻ hoặc nhận nuôi con nuôi mà thực chất là con đẻ nhằm cố tình sinh thêm con thứ 3, 4, 5 trở lên thì xử lý kỷ luật bằng hình thức khai trừ.

Căn cứ pháp lý: Điều 52 Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
8 22.583
0 Bình luận
Sắp xếp theo