Mẫu số 01a-LĐTL: Bảng chấm công 2023

Bạn cần một mẫu bảng chấm công đơn giản nhưng vẫn đảm bảo sự minh bạch, công bằng cho nhân viên dù là nghỉ phép, nghỉ lễ hay nghỉ không lương đều được chấm đầy đủ theo quy định. Hoatieu.vn xin giới thiệu Bảng biểu chấm công Mẫu số: 01a-LĐTL ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTCThông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu bảng chấm công dành cho nhân viên tại đây.

Chấm công là một công việc diễn ra thường xuyên và rất quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức. Bảng chấm công thường được lập dưới dạng bảng tính Excel hoặc trong Word. Khi xây dựng một bảng chấm công cho doanh nghiệp cần phải đảm bảo theo tiêu chuẩn nhất định để không có sai sót dẫn đến tính sai lương cho nhân viên. Dưới đây là các mẫu Mẫu số 01a-LĐTL: Bảng chấm công theo Thông tư 133 và 200 cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, vừa và nhỏ. Các bạn có thể tải về dễ dàng để tiện sử dụng cho doanh nghiệp của mình.

1. Bảng chấm công là gì?

Bảng chấm công là căn cứ quan trọng trong mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để theo dõi ngày công thực tế làm việc, nghỉ việc, nghỉ hưởng chế độ BHXH,… để đánh giá sự chuyên cần, chăm chỉ, tích cực, hiệu quả công việc của từng nhân viên, qua đó làm cơ sở để trả lương.

Đối với một số mô hình doanh nghiệp, chấm công không quá quan trọng nhưng để xây dựng doanh nghiệp hoạt động ổn định, lâu dài thì chấm công là rất cần thiết.

2. Các phương pháp chấm công

Tùy theo mô hình hoạt động, tính chất công việc mà mỗi doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức lại có những phương pháp chấm công khác nhau

  • Chấm công theo ngày: Nhân viên sẽ thực hiện chấm công trước khi bắt đầu và sau khi kết thúc ca làm việc trong ngày. Mỗi ngày công được tính bởi 1 ký hiệu đã quy định trước đó ở trong bảng chấm công. Nếu trong ngày, người lao động làm 2 việc có thời gian khác nhau thì chấm công theo ký hiệu của công việc chiếm nhiều thời gian nhất còn nếu người lao động làm 2 công việc có thời gian bằng nhau thì chấm công theo công việc diễn ra trước. Thường những doanh nghiệp áp dụng hình thức chấm công này sẽ có nhân viên làm việc theo giờ hành chính, thường là 8 tiếng một ngày. Dựa vào bảng chấm công theo ngày thì người phụ trách sẽ tập hợp lại và tính ra bảng chấm công theo tháng
  • Chấm công theo giờ (hoặc theo ca): Người lao động làm bao nhiêu công thì sẽ được chấm công theo các ký hiệu quy định về ca làm và ghi số giờ làm bên cạnh theo ký hiệu tương ứng. Đây là hình thức chấm công khá linh hoạt, áp dụng đối với các doanh nghiệp có nhân viên làm parttime, khối lượng công việc được tính theo giờ, có phân chia ngày làm việc thành các ca làm khác nhau..

3. Mẫu Bảng chấm công mới theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Mẫu số 01a-LĐTL: Bảng chấm công

Đơn vị:………………………………………..

Mẫu số C01- HD

Bộ phận:………………………………………

Mã QHNS: ..........................

BẢNG CHẤM CÔNG

Tháng .........năm.........

Số:...................

Số TT

Họ và tên

Ngày trong tháng

Quy ra công

1

2

3

...

31

Số công hưởng lương thời gian

Số công nghỉ không lương

Số công hưởng BHXH

A

B

1

2

3

.....

31

32

33

34

Cộng

Ngày......tháng .... năm...

NGƯỜI CHẤM CÔNG

(Ký, họ tên)

PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN

(Ký, họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên)

Ký hiệu chấm công:

- Lương thời gian

+

- Hội nghị, học tập

H

- Ốm, điều dưỡng

Ô

- Nghỉ bù

Nb

- Con ốm

- Nghỉ không lương

No

- Thai sản

Ts

- Ngừng việc

N

- Tai nạn

T

- Lao động nghĩa vụ

- Nghỉ phép

P

4. Mẫu Bảng chấm công mới theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu bảng chấm công được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị:………………………………

Địa chỉ:………………………………

Mẫu số 01a-LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BẢNG CHẤM CÔNG

Tháng.............năm.............

STTHọ và tênNgạch bậc lương hoặc cấp bậc chức vụNgày trong thángQuy ra công
1 2 3 ... 31 Số công hưởng lương sản phẩmSố công hưởng lương thời gianSố công nghỉ việc, ngừng việc hương 100% lươngSố công nghỉ việc, ngừng việc hương ...% lươngSố công hưởng BHXH
ABC1 23...313233343536

Cộng:
Ngày......tháng......năm.....
Người chấm công
(Ký, họ tên)
Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)

Người duyệt
(Ký, họ tên)

Ký hiệu chấm công:

- Lương sản phẩm:SP- Nghỉ phép:P
- Lương thời gian:+- Hội nghị, học tập:H
- Ốm, điều dưỡng:Ô- Nghỉ bù:NB
- Con ốm:- Nghỉ không lương:KL
- Thai sảnTS- Ngừng việcN
- Tai nạnT- Lao động nghĩa vụ:

5. Mẫu bảng chấm công theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị:………………………………

Địa chỉ:………………………………

Mẫu số: 01a - LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CHẤM CÔNG

Tháng.............năm.............

STTHọ và tênNgạch bậc
lương hoặc
cấp bậc
chức vụ
Ngày trong thángQuy ra công
1 2 3 .....31Số công
hưởng lương
sản phẩm
Số công
hưởng lương
thời gian
Số công
nghỉ việc,
ngừng việc hưởng
100% lương
Số công nghỉ
việc, ngừng việc
hưởng ....% lương

Số công
hưởng
BHXH

ABC123.....313233343536

Cộng
Người chấm công
(Ký, họ tên)
Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)
Ngày ..... tháng ..... năm.....
Người duyệt
(Ký, họ tên)

Ký hiệu chấm công:

- Lương SP:
- Lương thời gian:
- Ốm, điều dưỡng:
- Con ốm:
- Thai sản:
- Tai nạn:
SP
+
Ô

TS
T
- Nghỉ phép
- Hội nghị, học tập:
- Nghỉ bù
- Nghỉ không lương
- Ngừng việc
- Lao động nghĩa vụ

P
H
NB
KL
N

6 Mẫu bảng chấm công theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC:

Đơn vị:..........................

Bộ phận:........................

Mẫu số: 01a- LĐTL
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CHẤM CÔNG

Tháng....năm....

STTHọ và tênNgạch bậc lương hoặc cấp bậc chức vụNgày trong thángQuy ra công
1 2 3 ... 31 Số công hưởng lương sản phẩmSố công hưởng lương thời gianSố công nghỉ việc, ngừng việc hương 100% lươngSố công nghỉ việc, ngừng việc hương ...% lươngSố công hưởng BHXH
ABC1 23...313233343536
Cộng
Ngày......tháng......năm.....
Người chấm công
(Ký, họ tên)
Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)

Ký hiệu chấm công:

- Lương sản phẩm:SP- Nghỉ phép:P
- Lương thời gian:+- Hội nghị, học tập:H
- Ốm, điều dưỡng:Ô- Nghỉ bù:NB
- Con ốm:- Nghỉ không lương:KL
- Thai sảnTS- Ngừng việcN
- Tai nạnT- Lao động nghĩa vụ:

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
11 59.296
0 Bình luận
Sắp xếp theo