Mẫu số 01/pli nghị định 145 Excel PLI năm 2022 cập nhật mới nhất

Mẫu số 01/pli Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động theo nghị định 145 Excel giúp các bạn tham khảo cho doanh nghiệp của mình. Mẫu được thiết kế dưới dạng file Excel rất dễ dàng chỉnh sửa và thay đổi thông tin. Mời bạn tải mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động để lập hồ sơ báo cáo tình hình lao động tại doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm hoặc cả năm ban hành theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

1. Mẫu số 01/pli nghị định 145 Excel PLI là gì?

Mẫu số 01/pli nghị định 145 là mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động. Đây là mẫu báo cáo do người sử dụng lao động lập ra để báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Sở lao động - Thương binh và xã hội.

Mời các bạn cùng tham khảo mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động và cách viết chi tiết dưới đây.

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động
Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động

2. Mẫu số 01/pli nghị định 145 Excel PLI: Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2022

TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
—————
Số: …/….

……, ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO 
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

1. Thông tin chung về doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức:

Tên doanh nghiệp:..........................................

Địa chỉ:............................................................

Điện thoại:........................................................

Email:................................................................

Mã số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; lĩnh vực hoạt động, ngành, nghề kinh doanh chính:............................

2. Thông tin tình hình sử dụng lao động của đơn vị:

STTHọ tênMã số BHXHNgày tháng năm sinhSố CCCD/ CMND/ Hộ chiếuCấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, nơi làm việcVị trí việc làm (2)Tiền lươngNgành/nghề nặng nhọc, độc hạiLoại và hiệu lực hợp đồng lao độngThời điểm đơn vị bắt đầu đóng BHXHThời điểm đơn vị kết thúc đóng BHXHGhi chú
Nhà quản lýChuyên môn kỹ thuật bậc caoChuyên môn kỹ thuật bậc trungKhácHệ số/ Mức lươngPhụ cấpNgày bắt đầu HĐLĐ không xác định thời hạnHiệu lực HĐLĐ xác định thời hạnHiệu lực HĐLĐ khác (dưới 1 tháng, thử việc)
NamNữChức vụThâm niên VK (%)Thâm niên nghề (%)Phụ cấp lươngCác khoản bổ sungNgày bắt đầuNgày kết thúcNgày bắt đầuNgày kết thúcNgày bắt đầuNgày kết thúc
123456789101112131415161718192021222324252627
Tổng

Số Lao động trên 35 tuổi:............................

3. Cách lập báo cáo tình hình sử dụng lao động 01/PLI:

Ghi chú (1) kính gửi:

- Ghi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; cơ quan bảo hiểm xã hội cấp quận, huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Ghi chú (2) Vị trí việc làm phân loại theo:

- Cột (8) Nhà quản lý: Nhóm này bao gồm những nhà lãnh đạo, quản lý làm việc trong các ngành, các cấp và trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có giữ các chức vụ, có quyền quản lý, chỉ huy, điều hành từ trung ương tới cấp xã;

- Cột (9) Chuyên môn kỹ thuật bậc cao: Nhóm này bao gồm những nghề đòi hỏi phải có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm ở trình độ cao (đại học trở lên) trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, sức khỏe, giáo dục, kinh doanh và quản lý, công nghệ thông tin và truyền thông, luật pháp, văn hóa, xã hội;

- Cột (10) Chuyên môn kỹ thuật bậc trung: Nhóm này bao gồm những nghề đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm ở trình độ bậc trung (cao đẳng, trung cấp) về các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, sức khỏe, kinh doanh và quản lý, luật pháp, văn hóa, xã hội, thông tin và truyền thông, giáo viên, giáo dục, công nghệ thông tin.

4. Báo cáo tình hình sử dụng lao động sử dụng khi nào?

Căn cứ khoản 2 Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, thời hạn khai trình sử dụng lao động, định kỳ báo cáo tình hình thay đổi về lao động được quy định như sau:

2. Định kỳ 06 tháng (trước ngày 05 tháng 6) và hằng năm (trước ngày 05 tháng 12), người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện. […]

Như vậy, mỗi năm, doanh nghiệp sẽ phải báo cáo tình hình thay đổi lao động định kì 06 tháng và hằng năm. Hạn cuối để thực hiện thủ tục này là trước ngày 05/6trước 05/12.

5. Nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động ở đâu?

Cũng theo khoản 2 Điều này, người sử dụng lao động sẽ gửi báo cáo này đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện. Thủ tục này có thể thực hiện qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc trực tiếp gửi bản giấy đến các cơ quan trên

Trên đây là Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động - Mẫu số 01/pli nghị định 145 Excel PLI 2022 mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5.584
0 Bình luận
Sắp xếp theo