Top 9 mẫu kịch bản điều hành Đại hội chi bộ

Kịch bản đại hội chi bộ 2022-2025 - Để đại hội chi bộ nhiệm kì 2022-2025 diễn ra thành công tốt đẹp thì không thể thiếu được kịch bản điều hành đại hội chi bộ. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ đến bạn đọc một số mẫu kịch bản chương trình đại hội chi bộ, khung chương trình đại hội chi bộ để các bạn nắm được cách tổ chức địa hội chi bộ sao cho đúng quy trình.

Sau đây là nội dung chi tiết kịch bản đại hội chi bộ năm 2024, kịch bản chương trình Đại hội chi bộ, hướng dẫn đại hội chi bộ mới nhất. Mời các bạn cùng theo dõi.

Mẫu kịch bản điều hành đại hội chi bộ trong bài viết dưới đây của hoatieu.vn sẽ là tư liệu giúp các bạn dẫn chương trình đại hội chi bộ và nắm được chi tiết các các bước tiến hành đại hội chi bộ.

1. Hướng dẫn đại hội chi bộ mới nhất

Đại hội đảng bộ có thể tiến hành hai phiên: phiên trù bị và phiên chính thức.

1. Phiên trù bị thực hiện các nội dung: bầu đoàn chủ tịch, thư ký đại hội, ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua nội quy, chương trình làm việc của đại hội, quy chế bầu cử trong Đảng.

2. Phiên chính thức thực hiện những nội dung sau:

- Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2022; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025;

- Bầu cấp ủy.

3. Trang trí trong đại hội

- Trên cùng là khẩu hiệu “Đảng Cộng sản Việt Nam Quang vinh muôn năm”; cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tượng hoặc ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh (bên trái), ảnh Mác - Lênin (bên phải).

- Các khẩu hiệu hành động của tổ chức Đảng.

Dưới là tiêu đề đại hội:

Chi bộ A...

Đại hội đảng viên

Nhiệm kỳ...

Ví dụ:

Chi bộ A.

Đại hội đảng viên

Nhiệm kỳ 2022 - 2025.

4. Các bước chính tiến hành đại hội

- Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca);

- Bầu đoàn chủ tịch; đoàn thư ký; ban thẩm tra tư cách đại biểu (nội dung này nếu đã bầu ở phiên trù bị thì mời đoàn chủ tịch và thư ký lên làm việc);

- Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội;

- Đọc báo cáo chính trị;

- Đọc báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chi bộ trong nhiệm kỳ;

- Thảo luận báo cáo chính trị;

- Phát biểu của đại diện cấp ủy cấp trên (tùy điều kiện cụ thể để bố trí trình tự cho phù hợp);

- Thực hiện việc bầu cử (bầu ban kiểm phiếu và thực hiện các công việc theo quy trình bầu cử);

- Thông qua nghị quyết đại hội;

- Bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

2. Kịch bản đại hội chi bộ 2022-2025

I- CHÀO CỜ (HÁT QUỐC CA. QUỐC TẾ CA)

- Ổn định tổ chức (kiểm đảng số, mời đại biểu ổn định)

- Nghiêm. Chào cờ (Quốc ca, Quốc tế ca)

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Kính thưa Đại hội!

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số ......-HD/ĐU ngày .../5/2017 của Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy TTXVN (hoặc của Đảng ủy cơ sở.................nếu là đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở), hôm nay, Chi bộ... long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ... nhiệm kỳ 20...-20...

Về dự và chỉ đạo Đại hội, tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng:

- Đ/c ...

- Đ/c ...

Dự Đại hội có các đại biểu là đảng viên của chi bộ, đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng!

Thay mặt cấp ủy Chi bộ..., tôi xin gửi tới các đồng chí đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí đại biểu về dự Đại hội lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa Đại hội!

Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng kính mời đ/c ........, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 20..-20.. lên điều hành việc bầu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội.

Xin kính mời đ/c!

II- BẦU CHỦ TỊCH, THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Kính thưa Đại hội!

Để điều hành Đại hội Chi bộ thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo nguyên tắc và quy định của Điều lệ Đảng, Đại hội chúng ta tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội.

* Bầu Đoàn Chủ tịch

- Về số lượng Đoàn Chủ tịch Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội xin dự kiến ... đ/c, xin ý kiến Đại hội.

Nếu các đại biểu không có ý kiến gì khác, đề nghị Đại hội biểu quyết số lượng Đoàn Chủ tịch bằng giơ Thẻ Đảng viên.

Đại biểu nào nhất trí số lượng Đoàn Chủ tịch là ... đ/c, đề nghị cho biểu quyết.

Đại biểu nào không nhất trí số lượng Đoàn Chủ tịch là ... đ/c, đề nghị cho biểu quyết.

Đại biểu nào có ý kiến khác?

Như vậy Đại hội đã thống nhất số lượng Đoàn Chủ tịch Đại hội chi bộ gồm ... đ/c. Xin cảm ơn Đại hội.

- Về danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Tổ chức Đại hội xin được dự kiến như sau:

1. Đ/c ...................

2. Đ/c ...................

3. Đ/c ...................

Xin ý kiến Đại hội.

Nếu Đại hội không có ý kiến gì khác, đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch bằng giơ Thẻ Đảng viên.

- Đại biểu nào nhất trí danh sách Đoàn Chủ tịch gồm các đồng chí có tên trên, đề nghị cho biểu quyết.

- Đại biểu nào không nhất trí với danh sách trên, đề nghị cho biểu quyết.

- Đại biểu nào có ý kiến khác?

Như vậy Đại hội đã thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm các đ/c sau đây:

1. Đ/c .........................

2. Đ/c .........................

3. Đ/c .........................

Xin cảm ơn Đại hội.

* Giới thiệu Thư ký Đại hội

Để giúp Đại hội Chi bộ ghi lại diễn biến của Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội, Đoàn Chủ tịch xin giới thiệu Thư ký Đại hội: Số lượng là ... đ/c, xin giới thiệu:

- Đ/c ....................

- Đ/c ………………

Xin ý kiến Đại hội.

Nếu Đại hội không có ý kiến gì khác, đề nghị Đại hội biểu quyết số lượng, danh sách Thư ký Đại hội.

Xin cảm ơn Đại hội.

Mời Đoàn Chủ tịch và Thư ký lên điều hành Đại hội Chi bộ.

Lưu ý: Cấp ủy giới thiệu và thống nhất trước khi tổ chức đại hội chi bộ về dự kiến nhân sự Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội:

- Đoàn Chủ tịch Đại hội là cơ quan điều hành công việc của Đại hội, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Cấp ủy triệu tập Đại hội đề xuất để Đại hội biểu quyết về số lượng thành viên Đoàn Chủ tịch, sau đó giới thiệu để Đại hội biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch. Số lượng Đoàn Chủ tịch Đại hội chi bộ thường từ 01 đến 03 người.

- Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ: Điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, quy chế làm việc đã được Đại hội biểu quyết thông qua; điều hành việc bầu cử theo quy định của Bộ Chính trị; phân công các thành viên điều hành các nội dung của Đại hội, ký các văn bản theo quy chế làm việc; chuẩn bị nội dung để Đại hội thảo luận, biểu quyết; điều hành các hoạt động của Đại hội. Hướng dẫn để Đại hội thảo luận, quán triệt tiêu chuẩn cấp ủy viên, số lượng, cơ cấu cấp ủy. Hướng dẫn việc ứng cử, đề cử cấp uỷ viên. Tổng hợp danh sách những người ứng cử, đề cử và những người xin rút; xem xét, quyết định cho một số người được rút hoặc không được rút khỏi danh sách bầu cử; trường hợp còn nhiều ‎ý kiến chưa thống nhất thì Đoàn Chủ tịch xin ý kiến quyết định của Đại hội; lập danh sách bầu cử, lấy biểu quyết của Đại hội thông qua danh sách bầu cử. Giới thiệu số lượng, danh sách Ban (Tổ) kiểm phiếu, Trưởng Ban (Tổ) kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết. Lãnh đạo hoạt động của Ban (Tổ) kiểm phiếu, phổ biến quy tắc, thủ tục bầu cử trong Đại hội. Giải đáp những thắc mắc của đại biểu về nhân sự trong quá trình chuẩn bị bầu cử.

- Ban (Tổ) thư ký Đại hội: Gồm những đảng viên chính thức. Cấp uỷ triệu tập Đại hội đề xuất, giới thiệu để Đại hội biểu quyết về số lượng, danh sách Ban (Tổ) thư k‎ý và Trưởng Ban (Tổ) thư ký. Trưởng Ban (Tổ trưởng) thư ký có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch về nhiệm vụ của Ban (Tổ) thư ký. Số lượng Ban (Tổ) thư ký Đại hội chi bộ thường từ 01 đến 02 người.

Nhiệm vụ của Ban (Tổ) thư ký: Ghi biên bản tổng hợp ý kiến thảo luận, dự thảo các văn bản kết luận, nghị quyết của Đại hội. Quản lý và phát tài liệu, ấn phẩm của Đại hội theo sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch. Thu nhận, bảo quản và gửi đến cấp ủy khóa mới đầy đủ hồ sơ, tài liệu, ấn phẩm của Đại hội.

III- THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH, NỘI QUY ĐẠI HỘI

- Tiếp theo chương trình, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin được báo cáo về Chương trình đại hội như sau:

Đại hội Chi bộ... dự kiến diễn ra trong 01 ngày với nội dung chương trình như sau:

(Đọc Chương trình Đại hội).

Kính thưa Đại hội! Tôi vừa trình bày xong Chương trình của Đại hội.

Có đại biểu nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác về Chương trình Đại hội của chúng ta, xin cho biết ý kiến!

Nếu Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình Đại hội. Đề nghị Đại hội biểu quyết bằng giơ Thẻ Đảng viên.

Xin cảm ơn Đại hội!.

- Sau đây, tôi xin thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày Nội quy Đại hội.

(Đọc Nội quy Đại hội)

Kính thưa Đại hội! Tôi vừa trình bày xong Nội quy Đại hội.

Có đại biểu nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác về Nội quy Đại hội của chúng ta, xin cho biết ý kiến!

Nếu Đại hội đã nhất trí thông qua Nội quy Đại hội. Đề nghị Đại hội biểu quyết bằng giơ Thẻ Đảng viên.

Xin cảm ơn Đại hội!.

IV-DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Kính thưa các đồng chí đại biểu, khách quý,

Thưa toàn thể Đại hội!

Đại hội Chi bộ....nhiệm kỳ 20...-20... được tiến hành trong không khí toàn ngành thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 72 năm thành lập, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TTXVN khóa XXV. Hoà trong không khí đó, trong thời gian qua, toàn thể đảng viên Chi bộ ... đã sôi nổi thi đua, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; cấp ủy đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những kết quả đó đã góp phần tích cực vào sự thành công của Đại hội ...

Kính thưa các đồng chí!

Đại hội của chúng ta có nhiệm vụ tổng kết những kết quả của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua; thảo luận, thông qua báo cáo và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 20...-20...; bầu cấp ủy, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 20...-20... để lãnh đạo chi bộ thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội của đảng ủy cấp trên và Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 20...-20....

Với niềm vinh dự và trách nhiệm của mỗi đảng viên trong Chi bộ, trên tinh thần, ý chí quyết tâm xây dựng Chi bộ ... trong sạch, vững mạnh, các đại biểu hãy nêu cao ý thức trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, tích cực tham gia đóng góp vào thành công của Đại hội.

Với ý nghĩa đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin trân trọng tuyên bố khai mạc Đại hội Chi bộ.... nhiệm kỳ 20... - 20....

Xin kính chúc các vị đại biểu và toàn thể đại hội sức khoẻ, hạnh phúc; chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

V-BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẢNG VIÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Sau đây, tôi xin thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo tình hình đảng viên tham dự Đại hội Chi bộ…. nhiệm kỳ 20... - 20....

(Đọc Báo cáo tình hình đảng viên tham dự Đại hội)

VI- BÁO CÁO CHÍNH TRỊ

Sau đây, tôi xin thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày cáo cáo chính trị của Chi bộ, trong đó có nội dung kiểm điểm của cấp ủy (hoặc của bí thư, phó bí thư).

(Đọc Báo cáo chính trị)

VII-THẢO LUẬN

Kính thưa Đại hội!

Đại hội chúng ta vừa nghe báo cáo tình hình đảng viên của Chi bộ; nghe báo cáo chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 20...-20... và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 20...-20..., báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 20..-20... và phương hướng nhiệm kỳ 20...-20..., sau đây xin mời Đại hội tham gia đóng góp ý kiến.

Đoàn Chủ tịch Đại hội điều hành thảo luận việc lấy ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Chi bộ.

Lưu ý: Cấp ủy Chi bộ nên dự kiến trước, trao đổi với đảng viên để chuẩn bị phát biểu tham luận, có tính đến cơ cấu, độ tuổi, nội dung cần hướng đến…).

Thư ký Đại hội lưu giữ tất cả các bài phát biểu tham luận (đã trình bày tại Đại hội hoặc chưa trình bày do chưa bố trí được thời gian).

VIII- PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN CẤP ỦY CẤP TRÊN

Đoàn Chủ tịch mời đại biểu cấp ủy cấp trên phát biểu ý kiến chỉ đạo (tùy điều kiện có thể bố trí trình tự cho phù hợp).

Kính thưa Đại hội!

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ chúng ta luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy TTXVN (hoặc Đảng ủy cơ sở...), qua đó Chi bộ đã từng bước ổn định và đi vào hoạt động có nền nếp.

Tiếp theo chương trình, Đại hội xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c ............, lên phát biểu ý kiến chỉ đạo đối với Đại hội! Xin trân trọng kính mời đ/c.

IX-BẦU CỬ

Lưu ý:

Cơ cấu bầu bí thư, phó bí thư, cấp ủy chi bộ: Chi bộ có từ 9 đảng viên chính thức trở lên được bầu chi ủy. Bầu chi ủy trước sau đó bầu bí thư, phó bí thư trong số chi ủy viên; chi bộ có dưới 9 đảng viên chính thức bầu bí thư và phó bí thư; chi bộ có dưới 5 đảng viên chính thức chỉ bầu bí thư. Việc bầu bí thư, phó bí thư đều do đại hội chi bộ trực tiếp bầu, bầu bí thư trước, sau đó bầu phó bí thư.

Đối với trường hợp chi bộ bầu nhiều lần mà không có đồng chí nào đủ số phiếu trúng bí thư chi bộ, cấp ủy cấp trên căn cứ vào tình hình cụ thể của chi bộ để chỉ định một đồng chí trong số chi ủy viên hoặc đảng viên (nơi không có chi ủy) làm bí thư để điều hành hoạt động chi bộ.

Các đảng viên thực hiện quyền ứng cử, đề cử theo quy định (Đoàn Chủ tịch điều hành, khi cần thiết thì gặp gỡ các ứng viên được đề cử, ứng cử và kết luận).

* Thông qua Đề án nhân sự

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa Đại hội!

Một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của Đại hội là bầu ra cấp ủy nhiệm kỳ mới; thay mặt Đoàn Chủ tịch tôi xin trình bày Đề án nhân sự cấp uỷ Chi bộ…, nhiệm kỳ 20...-20... do cấp ủy nhiệm kỳ 20...-20.. chuẩn bị, như sau:

(Đọc Đề án nhân sự)

Đoàn Chủ tịch đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Đề án nhân sự

Kính thưa Đại hội!

Đại hội vừa nghe Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày Đề án nhân sự cấp uỷ nhiệm kỳ 20... - 20..., sau đây đề nghị Đại hội cho ý kiến.

(Xử lý theo tình huống diễn ra)

Nếu Đại hội không có ý kiến gì thêm với Đề án đã trình bày, đề nghị Đại hội biểu quyết số lượng cấp ủy nhiệm kỳ mới. (Đề nghị cho biểu quyết bằng Thẻ Đảng viên)

Đ/c nào nhất trí số lượng cấp ủy nhiệm kỳ 20...-20...... là ... đ/c?

Đ/c nào không nhất trí?

Đ/c nào có ý kiến khác?

Như vậy, Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua số lượng cấp ủy nhiệm kỳ 20...-20... là ... đ/c.

Đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 20...-20.. bằng Thẻ Đảng viên.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội!

Các đảng viên tự ứng cử, đề cử, Đoàn Chủ tịch hội ý và điều hành Đại hội Chi bộ biểu quyết bằng Thẻ Đảng viên thông qua Danh sách nhân sự để bầu vào cấp ủy Chi bộ…, nhiệm kỳ 20...-20....

* Ứng cử, đề cử

Đoàn Chủ tịch:

+ Tiếp theo Đại hội tiến hành ứng cử, đề cử nhân sự để bầu vào cấp ủy nhiệm kỳ 20...-20....

+ Đoàn Chủ tịch Đại hội báo cáo đề cử Danh sách nhân sự do cấp uỷ nhiệm kỳ 20...-20... chuẩn bị

+ Ứng cử: Trước hết, xin mời các đảng viên dự Đại hội tự ứng cử;

Đồng chí nào ứng cử vào cấp uỷ nhiệm kỳ 20...-20...? Có đồng chí nào ứng cử? Nếu không có đại biểu nào ứng cử đề nghị Đại hội chuyển sang phần đề cử.

+ Đề cử: Xin mời Đại hội đề cử

Xin được hỏi có đại biểu nào đề cử không?

Đại hội có ý kiến nào khác không?

Các đại biểu được đề cử có ý kiến gì không?

Đoàn Chủ tịch tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử, danh sách xin rút tên của đại biểu.

+ Chú ý trường hợp nhân sự được giới thiệu đề cử tại Đại hội để số dư quá 30% thì xin ý kiến Đại hội bằng phiếu.

+ Xử lý tình huống phát sinh sau kết quả phiếu xin ý kiến (nếu có).

Nếu Đại hội không có ý kiến khác, Đoàn Chủ tịch xin được chốt Danh sách đề cử nhân sự để bầu cấp ủy.

(hoặc Đoàn Chủ tịch xin được hội ý. Sau khi hội ý hoặc đã thống nhất xin ý kiến Đại hội: Đoàn Chủ tịch đồng ý đề nghị để các đ/c…….....được rút tên khỏi Danh sách bầu cử cấp ủy)

- Chốt danh sách bầu cử: Như vậy, đến thời điểm này Danh sách ứng cử và đề cử để bầu vào cấp ủy khóa mới có ... đ/c, gồm các đ/c có tên sau:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Xin ý kiến Đại hội:

Nếu Đại hội không có ý kiến gì thêm, xin Đại hội cho biểu quyết thông qua danh sách bầu cử (biểu quyết bằng Thẻ Đảng viên)

- Đ/c nào đồng ý danh sách bầu cử cấp ủy khóa ... gồm ... đ/c có tên trên?

- Đ/c nào không đồng ý ?

- Đ/c nào có ý kiến khác?...

Như vậy, Đại hội đã thống nhất cao danh sách bầu cấp ủy nhiệm kỳ 20...-20... gồm ... đ/c. Xin trân trọng cảm ơn Đại hội!

Lưu ý: Thống nhất với Đại hội: hình thức bầu cử là: Bầu chi ủy → bầu bí thư trong số chi ủy viên → bầu phó bí thư trong số còn lại.

* Bầu Ban (Tổ) kiểm phiếu

Kính thưa Đại hội!

Tiếp theo, để giúp Đại hội tiến hành bầu cử đúng quy chế bầu cử trong Đảng, đề nghị Đại hội chúng ta tiến hành bầu Ban (Tổ) kiểm phiếu.

Theo quy định và hướng dẫn, Ban (Tổ) kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn cách tiến hành bỏ phiếu; phát phiếu, thu phiếu và kiểm phiếu bầu.

- Báo cáo Đoàn Chủ tịch Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm nguyên tắc bầu cử, lập biên bản bầu cử và công bố kết quả bầu cử.

Để thực hiện tốt các nội dung trên, căn cứ Quy chế bầu cử trong Đảng, Đoàn Chủ tịch dự kiến số lượng Ban (Tổ) kiểm phiếu gồm ... đ/c; xin ý kiến Đại hội.

- Đ/c nào nhất trí số lượng (nên là số lẻ) Ban (Tổ) kiểm phiếu là ... đ/c, xin cho biểu quyết!

- Đ/c nào không đồng ý ?

- Đ/c nào có ý kiến khác?...

Như vậy, Đại hội đã nhất trí số lượng Ban (Tổ) kiểm phiếu là ... đ/c. Xin cảm ơn Đại hội.

Sau đây Đoàn Chủ tịch xin giới thiệu Danh sách dự kiến tham gia Ban (Tổ) kiểm phiếu gồm ... đ/c có tên sau:

Đ/c ... - Tổ trưởng

Đ/c ... - Thành viên

Đ/c....- Thành viên

Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội về Danh sách Ban (Tổ) kiểm phiếu. Có đại biểu nào có ý kiến khác không? Nếu Đại hội không có ý kiến khác xin Đại hội cho biểu quyết thông qua danh sách Ban (Tổ) kiểm phiếu:

Đ/c nào nhất trí với Danh sách Ban (Tổ) kiểm phiếu, xin cho biểu quyết!

Đ/c nào không đồng ý ?

Đ/c nào có ý kiến khác?...

Như vậy, Đại hội đã nhất trí cao Ban (Tổ) kiểm phiếu gồm ... đ/c như đã nêu.

Xin cảm ơn Đại hội.

Sau đây, Đại hội xin mời Ban (Tổ) kiểm phiếu lên làm việc.

Ban (Tổ) kiểm phiếu là cơ quan giúp việc bầu cử của Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết thông qua về số lượng và danh sách. Cơ cấu Ban (Tổ) kiểm phiếu gồm một số đảng viên chính thức trong Đại hội không có tên trong danh sách bầu cử. Số lượng Ban (Tổ) kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch Đại hội lựa chọn, giới thiệu; Đại hội biểu quyết thông qua.

Ban (Tổ) kiểm phiếu có nhiệm vụ: Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, kiểm tra, niêm phong thùng phiếu, phát phiếu trực tiếp cho đại biểu, kiểm số phiếu phát ra và số phiếu thu về báo cáo Đại hội, kiểm phiếu bầu. Xem xét và kết luận về các phiếu không hợp lệ và những ý kiến khiếu nại về việc bầu cử trong Đại hội. Lập biên bản kiểm phiếu; báo cáo với Đoàn Chủ tịch, công bố kết quả bầu cử và ký vào biên bản bầu cử, niêm phong phiếu bầu và chuyển cho Đoàn Chủ tịch Đại hội để Đoàn Chủ tịch Đại hội bàn giao cho cấp uỷ khoá mới lưu trữ theo quy định.

Ngoài Ban (Tổ) kiểm phiếu, không ai được đến nơi Ban (Tổ) kiểm phiếu đang làm việc.

* Nguyên tắc, thể lệ bầu cử

Sau đây, tôi xin thay mặt Ban (Tổ) kiểm phiếu phổ biến nguyên tắc, cách thức bầu cử cấp ủy khóa mới tại Đại hội Chi bộ:

- Việc bầu cử trong Đảng thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ; bình đẳng, trực tiếp, đa số quá bán; kết quả bầu cử phải được chuẩn y của Ban Thường Đảng ủy TTXVN (hoặc Đảng ủy cơ sở…...).

- Danh sách bầu cử do Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua.

- Bầu cử bằng phiếu kín.

- Chỉ có đảng viên chính thức của Chi bộ mới có quyền bầu cử cấp ủy. Những đảng viên sinh hoạt tạm thời và đảng viên dự bị không có quyền bầu cử.

- Danh sách bầu cử xếp thứ tự tên người theo vần A,B,C...; nếu có nhiều người trùng tên thì xếp theo họ; nếu trùng cả họ thì xếp theo tên đệm; nếu cả 3 dữ kiện này đều trùng thì xếp theo tuổi đảng.

- Phiếu bầu in họ và tên những người trong danh sách bầu cử; đóng dấu của Chi bộ (nếu có dấu) hoặc dấu của Đảng ủy ……..ở phía trên phiếu bầu.

- Người bầu cử nếu không bầu cho ai trong danh sách bầu cử thì gạch giữa cả chữ họ và tên của người mà mình không bầu.

- Trường hợp danh sách bầu không có số dư, phiếu bầu được chia làm 4 cột là: số thứ tự, họ và tên, đồng ý, không đồng ý. Người bầu cử đánh dấu X vào ô đồng ý hoặc ô không đồng ý tương ứng với họ và tên người trong danh sách bầu.

- Phiếu hợp lệ là phiếu do Ban (Tổ) kiểm phiếu phát ra, phiếu bầu đủ hoặc thiếu số lượng cần bầu.

- Phiếu không hợp lệ là phiếu không do Ban (Tổ) kiểm phiếu phát ra; phiếu bầu nhiều hơn số lượng quy định; phiếu không bầu cho ai trong danh sách bầu cử nhiều người; phiếu bầu người ngoài danh sách bầu cử; phiếu có đánh dấu hoặc dùng nhiều loại mực; phiếu ký tên hoặc viết thêm.

Cách tính kết quả bầu cử

- Kết quả bầu cử được tính trên số phiếu bầu hợp lệ. Trường hợp phiếu bầu nhiều người mà không có số dư, người bầu cử đánh dấu X vào cả ô Đồng ý và ô Không đồng ý đối với người nào thì người đó không được tính vào kết quả bầu cử (phiếu đó vẫn hợp lệ).

- Người trúng cử phải được số phiếu quá một nửa so với tổng số đảng viên chính thức của chi bộ được triệu tập.

- Trường hợp số người có số phiếu quá một nửa nhiều hơn số lượng cần bầu thì lấy người có số phiếu cao hơn.

- Nếu ở cuối danh sách trúng cử có nhiều người ngang phiếu nhau và nhiều hơn số lượng cần bầu thì bầu lại số người ngang phiếu đó để lấy người có số phiếu cao hơn, không cần phải quá một nửa. Trường hợp bầu lại mà số phiếu vẫn ngang nhau, có bầu nữa hay không do đại hội quyết định.

- Nếu bầu một lần mà chưa đủ số lượng quy định, có bầu thêm nữa hay không do đại hội quyết định.

- Đại biểu vắng mặt suốt thời gian đại hội chi bộ thì không tính vào tổng số đại biểu được triệu tập dự đại hội khi tính kết quả bầu cử.

Lưu ý:

- Khi bầu cấp ủy nhưng thiếu số lượng cấp ủy viên trúng cử, bầu lại chức danh bí thư, phó bí thư khi lần bầu đầu chưa hội đủ số phiếu hoặc có sai sót thì việc tổ chức bầu lại, bầu bổ sung do Đoàn Chủ tịch quyết định theo quy trình đã nêu trên.

- Đoàn Chủ tịch Đại hội xin ý kiến của Đại hội có ý kiến gì khác với kết quả bầu cử (nếu được Đại hội thông qua kết quả bầu cử), Đoàn Chủ tịch mời cấp ủy khóa mới lên ra mắt.

- Ban (Tổ) kiểm phiếu phát Phiếu bầu tới các đảng viên dự Đại hội (theo quy định), kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu bầu cấp ủy khóa mới báo cáo Đoàn Chủ tịch và Đại hội.

- Ban (Tổ) Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử cấp ủy:

Kính thưa Đại hội,

Sau đây, tôi xin thay mặt Ban (Tổ) kiểm phiếu công bố kết quả bầu cấp ủy Chi bộ … nhiệm kỳ 20... - 20....

(Đọc biên bản kiểm phiếu bầu cử cấp ủy)

* Bầu Bí thư Chi bộ

- Đoàn Chủ tịch điều hành phần bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới

Kính thưa các vị đại biểu, thưa Đại hội.

Đại hội vừa nghe kết quả bầu cấp ủy nhiệm kỳ 20...-20..., đề nghị Đại hội một lần nữa chúc mừng ... đ/c vừa được bầu vào cấp ủy nhiệm kỳ 20...-20....

Tiếp theo chương trình, Đại hội chúng ta tiến hành bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 20...-20....

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 20...-20..., Đề án đã nêu cơ cấu, nhân sự Bí thư là 01 đồng chí đại diện lãnh đạo đơn vị vừa được bầu vào cấp ủy nhiệm kỳ 20...-20....

Đoàn Chủ tịch báo cáo với Đại hội về sự giới thiệu của cấp ủy khóa trước đối với chức danh Bí thư và Phó Bí thư.

Xin ý kiến Đại hội. Nếu Đại hội không có ý kiến gì thêm, đề nghị chuyển sang phần ứng cử, đề cử:

Căn cứ kết quả bầu cấp ủy nhiệm kỳ 20...-20..., Đoàn Chủ tịch đề nghị Đại hội tiến hành ứng cử, đề cử chức danh Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 20...-20... (trong số những đ/c vừa trúng cử vào cấp ủy).

Trước tiên, có đồng chí nào ứng cử để bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 20...-20...?

Mời Đại hội đề cử nhân sự để bầu chức danh Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 20...-20....

- Tổng hợp Danh sách ứng cử, đề cử, danh sách xin rút.

Đoàn Chủ tịch hội ý (trong trường hợp có số dư), chốt danh sách nhân sự bầu Bí thư Chi bộ.

Như vậy, danh sách nhân sự bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 20...-20... gồm ….đ/c có tên sau:

Đồng chí: ...

Xin ý kiến Đại hội. Nếu Đại hội không có ý kiến gì thêm, xin Đại hội cho biểu quyết chốt danh sách bầu cử Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 20...-20..., gồm….đ/c.

Đ/c nào đồng ý danh sách bầu cử Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 20...-20... gồm…… đ/c có tên trên đề nghị cho biểu quyết!

Đ/c nào không đồng ý ?

Đ/c nào có ý kiến khác?

Như vậy, Đại hội đã thống nhất cao danh sách bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 20...-20....

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội.

- Bầu Ban (Tổ) kiểm phiếu bầu Bí thư Chi bộ

Kính thưa Đại hội!

Ban (Tổ) kiểm phiếu bầu cấp ủy đã làm việc rất tích cực, hiệu quả. Đoàn Chủ tịch đề nghị Đại hội cho lưu nhiệm Ban (Tổ) kiểm phiếu, xin ý kiến Đại hội?

Xin cảm ơn Đại hội và xin trân trọng kính mời Ban (Tổ) kiểm phiếu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Mời Ban (Tổ) kiểm phiếu làm việc.

Bộ phận phục vụ giúp Đoàn Chủ tịch in Phiếu bầu theo Danh sách nhân sự Đại hội vừa thông qua.

- Ban (Tổ) kiểm phiếu quán triệt nguyên tắc, cách thức bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới tại Đại hội và phát Phiếu bầu tới các đảng viên dự Đại hội (theo quy định), kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới báo cáo Đoàn Chủ tịch và Đại hội.

- Công bố kết quả bầu cử Bí thư Chi bộ:

Kính thưa Đại hội,

Sau đây, tôi xin thay mặt Ban (Tổ) kiểm phiếu công bố kết quả bầu Bí thư Chi bộ … nhiệm kỳ 20... - 20....

(Đọc biên bản kiểm phiếu bầu cử Bí thư Chi bộ)

- Đoàn Chủ tịch Đại hội xin ý kiến của Đại hội về kết quả bầu cử Bí thư Chi bộ.

Đại hội chúng ta đã bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới. Đoàn Chủ tịch xin hỏi có ai có ý kiến khác không?

* Bầu Phó Bí thư Chi bộ

- Đoàn Chủ tịch điều hành phần bầu Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới:

Kính thưa các vị đại biểu, thưa Đại hội.

Đại hội vừa nghe kết quả bầu cử Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 20...-20... đề nghị Đại hội nhiệt liệt chúc mừng đồng chí mới được bầu làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 20...-20....

Tiếp theo chương trình, Đại hội chúng ta tiến hành bầu ... đồng chí Phó Bí thư trong số ... đồng chí chi ủy viên đã được Đại hội bầu vào cấp ủy nhiệm kỳ 20...-20....

Xin ý kiến Đại hội. Nếu Đại hội không có ý kiến gì thêm, đề nghị chuyển sang phần ứng cử, đề cử: (trong số ... đ/c còn lại trong cấp ủy nhiệm kỳ mới).

Đồng chí nào ứng cử để bầu Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 20...-20...?

Mời Đại hội giới thiệu, đề cử nhân sự để bầu là Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 20...-20....

- Tổng hợp Danh sách ứng cử, đề cử, danh sách xin rút.

- Đoàn Chủ tịch hội ý (nếu có danh sách số dư) và chốt danh sách nhân sự bầu Phó Bí thư Chi bộ.

Như vậy, danh sách nhân sự bầu Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 20...-20... gồm ….đ/c có tên sau:

1. Đồng chí:

2. Đồng chí:

Xin ý kiến Đại hội. Nếu Đại hội không có ý kiến gì thêm, xin Đại hội cho biểu quyết chốt danh sách bầu cử Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 20...-20... gồm….đ/c:

Đ/c nào đồng ý danh sách bầu cử Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 20...-20... gồm…đ/c có tên trên đề nghị cho biểu quyết.

Đ/c nào không đồng ý?

Đ/c nào có ý kiến khác?

Như vậy, Đại hội đã thống nhất cao danh sách bầu Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 20...-20.... Xin trân trọng cảm ơn Đại hội.

- Đoàn Chủ tịch trình bày dự kiến nhân sự Ban (Tổ) kiểm phiếu

Kính thưa Đại hội!

Ban (Tổ) kiểm phiếu bầu cấp ủy đã làm việc rất tích cực, hiệu quả. Đoàn Chủ tịch đề nghị Đại hội cho lưu nhiệm Ban (Tổ) kiểm phiếu, xin ý kiến Đại hội?

Xin cảm ơn Đại hội và xin trân trọng kính mời Ban (Tổ) kiểm phiếu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Mời Ban (Tổ) kiểm phiếu.

- Bộ phận phục vụ giúp Đoàn Chủ tịch in Phiếu bầu theo Danh sách nhân sự Đại hội vừa thông qua.

- Ban (Tổ) kiểm phiếu quán triệt nguyên tắc, cách thức bầu Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới tại Đại hội và phát Phiếu bầu tới các đảng viên dự Đại hội (theo quy định), kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu bầu Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới báo cáo Đoàn Chủ tịch và Đại hội.

- Công bố kết quả bầu cử Phó Bí thư Chi bộ:

Kính thưa Đại hội,

Sau đây, tôi xin thay mặt Ban (Tổ) kiểm phiếu công bố kết quả bầu Phó Bí thư Chi bộ … nhiệm kỳ 20... - 20....

(Đọc biên bản kiểm phiếu bầu cử Phó Bí thư Chi bộ)

- Đoàn Chủ tịch Đại hội xin ý kiến của Đại hội về kết quả bầu cử Phó Bí thư Chi bộ.

Đại hội đã hoàn thành phần bầu cử Phó Bí thư Chi bộ khóa mới. Có ai có ý kiến khác không?

Như vậy, Đại hội chúng ta đã bầu ra được cấp ủy nhiệm kỳ 20...-20... gồm ... đồng chí, trân trọng kính mời các đồng chí cấp ủy khóa mới lên ra mắt Đại hội.

Đồng chí Bí thư cấp ủy khóa mới thay mặt cấp ủy khóa mới lên phát biểu cảm ơn đại hội và trình bày phương hướng công tác trong nhiệm kỳ tới.

Mời đại diện cấp ủy cấp trên lên tặng hoa cấp ủy chi bộ khóa mới (nếu có chuẩn bị).

Lưu ý:

Biên bản bầu cử lập thành 03 bản có chữ ký của đồng chí thay mặt Đoàn Chủ tịch và Trưởng Ban (Tổ trưởng) kiểm phiếu. Ban (Tổ) kiểm phiếu niêm phong phiếu bầu để Đoàn Chủ tịch giao cho cấp uỷ khoá mới lưu trữ. Đoàn Chủ tịch giao lại biên bản bầu cử và phiếu bầu cho cấp uỷ khoá mới để báo cáo Đảng ủy … xem xét, chuẩn y.

Nội dung biên bản: Tổng số đảng viên được triệu tập. Tổng số đảng viên dự Đại hội. Số đảng viên bị bác tư cách. Số cấp ủy viên cấp triệu tập Đại hội vắng mặt suốt Đại hội. Số đảng viên vắng mặt. Tổng số đảng viên dự Đại hội có mặt khi bầu. Số phiếu phát ra. Số phiếu thu về. Số phiếu hợp lệ. Số phiếu không hợp lệ. Số phiếu bầu đủ số lượng. Số phiếu bầu thiếu so với số lượng cần bầu (trong đó thiếu l, thiếu 2...). Số phiếu được bầu từ cao xuống thấp của từng người trong danh sách bầu cử (tính theo tỷ lệ số đảng viên trong Đại hội được triệu tập). Danh sách những người trúng cử.

X- THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

(Đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội)

- Đoàn Chủ tịch điều hành phần thông qua Nghị quyết Đại hội:

Kính thưa các đồng chí!

Đại hội chúng ta vừa nghe đ/c...trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội Chi bộ..., nhiệm kỳ 20....-20.... Xin Đại hội cho ý kiến.

Các đảng viên thảo luận, đóng góp ý kiến vào toàn văn hoặc từng nội dung, chỉ tiêu tại dự thảo Nghị quyết Đại hội Chi bộ.

Đoàn Chủ tịch xin ý kiến của Đại hội về từng nội dung, chỉ tiêu và toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội Chi bộ (biểu quyết bằng Thẻ Đảng viên).

Nếu Đại hội không có ý kiến khác, đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đ/c nào nhất trí với bản dự thảo Nghị quyết, xin cho biểu quyết.

Đ/c nào không nhất trí ?

Đ/c nào có ý kiến khác?...

Như vậy, 100% đại biểu dự Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ... nhiệm kỳ 20..-20.... Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.

XI- BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Kính thưa các đồng chí đại biểu,

Thưa toàn thể Đại hội!

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao của toàn thể đại biểu Đại hội, chúng ta đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung, chương trình của Đại hội Chi bộ ... nhiệm kỳ 20... - 20....

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và ý thức trách nhiệm, Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến bổ sung, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết, kiểm điểm của cấp uỷ nhiệm kỳ 20.. - 20..., xác định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 20... - 20....

Đại hội đã lựa chọn, bầu ra được cấp ủy mới gồm ... đ/c có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực thực tiễn, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới; Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ... nhiệm kỳ 20... - 20... Với những kết quả trên, Đại hội Chi bộ đã thành công tốt đẹp.

Kính thưa Đại hội!

Đại hội chúng ta vui mừng, phấn khởi được đón tiếp và lĩnh hội ý kiến phát biểu chỉ đạo quan trọng của đ/c ... đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại cần khắc phục, phấn đấu của Chi bộ chúng ta trong nhiệm kỳ tới; những ý kiến chỉ đạo của đồng chí là căn cứ quan trong để chi bộ xác định, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới phương thức lãnh đạo để xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đại hội xin trân trọng cảm ơn và lĩnh hội ý kiến phát biểu của đồng chí.

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Phát huy kết quả đã đạt được trong thời gian qua; sau Đại hội, cấp ủy nhiệm kỳ mới khẩn trương tiếp thu và cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết của Đại hội Chi bộ, bám sát chương trình, kế hoạch của Đảng ủy ....... để tổ chức thực hiện trong Chi bộ; trước mắt, Chi bộ cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tích cực thực hiện tốt, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng thực hiện tiêu chuẩn đạo đức cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng thời thực hiện tốt công tác tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Đại hội mong muốn và tin tưởng ở mỗi thành viên trong cấp ủy mới và tập thể cấp ủy nhiệm kỳ 2017-2020 hãy đoàn kết, trách nhiệm, ra sức rèn luyện về mọi mặt đề góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ đã đề ra.

Đại hội xin chân thành cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo ..., của công đoàn ...; đánh giá cao sự chuẩn bị, đóng góp và ý thức trách nhiệm của các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã góp phần đem lại thành công cho Đại hội.

Đại hội xin trân trọng cảm ơn đ/c ..., đ/c ... và các đồng chí trong đơn vị ....; cảm ơn các đ/c đảng viên của Chi bộ đã dành những tình cảm và trách nhiệm để Đại hội Chi bộ thành công tốt đẹp. Với những tình cảm đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội tôi xin tuyên bố: Bế mạc Đại hội Chi bộ ... nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Xin cảm ơn và kính chúc sức khỏe các đồng chí!

Kính mời các đồng chí đại biểu và toàn thể đảng viên trong Chi bộ đứng dậy làm lễ chào cờ. Nghiêm. Chào cờ. Quốc ca. Quốc tế ca.

Xin cảm ơn các đồng chí./.

3. Khung chương trình đại hội chi bộ 

A- CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Chào cờ.

2. Bầu chủ tịch; thư ký đại hội.

3. Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

4. Báo cáo tình hình đảng viên dự đại hội.

5. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 20...-20....; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 20...-20....

6. Thảo luận

7. Đại biểu cấp trên phát biểu.

8. Bầu Chi ủy, Bí thư, Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 20... – 20....

9. Thông qua Nghị quyết đại hội.

10. Bế mạc.

11. Chào cờ.

B- CÁC BƯỚC CHI TIẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

(Các chi bộ tham khảo, vận dụng cho phù hợp):

TT

NỘI DUNG

THỰC HIỆN

1

Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca)

Ban Tổ chức

2

Bầu chủ tịch (đoàn chủ tịch); thư ký (đoàn thư ký);

Ban Tổ chức

3

Thông qua nội quy, quy chế; chương trình làm việc của đại hội (đại hội biểu quyết).

Đoàn Chủ tịch

4

Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Đoàn Chủ tịch

5

Báo cáo tình hình đảng viên dự đại hội.

Chi ủy đương nhiệm

6

Báo cáo tổng kết của chi bộ và kiểm điểm hoạt động của chi ủy nhiệm kỳ 20...-20... (có thể kết hợp trong cùng một báo cáo); mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 20...-20.....

Đoàn Chủ tịch

7

Đại hội thảo luận.

Đoàn Chủ tịch

8

Đại biểu cấp trên phát biểu (tuỳ điều kiện cụ thể để bố trí trình tự cho phù hợp).

Đoàn Chủ tịch

9

Bầu Chi ủy nhiệm kỳ 20... - 20..:

- Báo cáo tình hình đảng viên dự đại hội tại thời điểm bầu cử.

- Quán triệt các quy định của Trung ương về bầu cử cấp uỷ ở chi bộ.

- Báo cáo phương hướng nhân sự chi uỷ khoá mới; hướng dẫn đại hội thảo luận về số lượng, cơ cấu chi uỷ khoá mới.

- Đại hội biểu quyết số lượng chi uỷ viên.

- Báo cáo danh sách nhân sự do chi ủy nhiệm kỳ 20... – 20... giới thiệu.

- Hướng dẫn ứng cử, đề cử.

- Đại hội biểu quyết chốt danh sách bầu cử.

- Bầu Ban kiểm phiếu

Đoàn Chủ tịch

- Kiểm tra hòm phiếu; Hướng dẫn cách thức bầu cử

Ban Kiểm phiếu

- Tiến hành bầu cử

Đại hội

- Kiểm số phiếu phát ra, thu về báo cáo Đại hội

Ban Kiểm phiếu

- Tiến hành kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu

- Báo cáo kết quả kiểm phiếu với Đoàn chủ tịch sau đó công bố kết quả bầu cử Chi uỷ khoá mới.

Ban Kiểm phiếu

10

Bầu Bí thư chi bộ:

- Báo cáo nhân sự do chi ủy nhiệm kỳ 20...–20.... giới thiệu.

- Hướng dẫn ứng cử, đề cử.

- Đại hội biểu quyết chốt danh sách bầu cử.

Đoàn Chủ tịch

- Hướng dẫn cách thức bầu cử

Ban Kiểm phiếu

- Tiến hành bầu cử

Đại hội

- Kiểm số phiếu phát ra, thu về báo cáo Đại hội

Ban Kiểm phiếu

- Tiến hành kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu

- Báo cáo kết quả kiểm phiếu với Đoàn chủ tịch sau đó công bố kết quả bầu cử Bí thư Chi bộ khoá mới.

Ban Kiểm phiếu

11

Bầu Phó Bí thư chi bộ:

- Báo cáo nhân sự do chi ủy nhiệm kỳ 20... – 20... giới thiệu.

- Hướng dẫn ứng cử, đề cử.

- Đại hội biểu quyết chốt danh sách bầu cử.

Đoàn Chủ tịch

- Hướng dẫn cách thức bầu cử

Ban Kiểm phiếu

- Tiến hành bầu cử

Đại hội

- Kiểm số phiếu phát ra, thu về báo cáo Đại hội

Ban Kiểm phiếu

- Tiến hành kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu

- Báo cáo kết quả kiểm phiếu với Đoàn chủ tịch sau đó công bố kết quả bầu cử Phó Bí thư Chi bộ khoá mới.

Ban Kiểm phiếu

12

Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ khóa mới ra mắt, nhận nhiệm vụ trước Đại hội

Chi ủy mới

13

Tổng hợp các ý kiến tham gia tại đại hội, biểu quyết thống nhất đối với các ý kiến còn khác nhau.

Đoàn Chủ tịch

14

Trình bày dự thảo Nghị quyết đại hội.

Thư ký

15

Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.

Đoàn Chủ tịch

16

Bế mạc đại hội.

Đoàn Chủ tịch

17

Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

Ban Tổ chức

4. Kịch bản chương trình đại hội chi bộ

Stt

Nội dung

Thực hiện

I

PHẦN NGHI THỨC

Văn nghệ chào mừng (Huế My):

Để góp vui chương trình đại hội hôm nay, kính mời Quý đại biểu thưởng thức bài hát: Ngày xuân long phụng sum vầy, qua phần trình bày của cô Sơn Huế My.

Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội, tôi xin trân trọng cảm ơn tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội của cô Sơn Huế My.

Đ/c ....

1

Chào cờ

Kính thưa Quý đại biểu! Thưa toàn thể Đại hội!

Trước khi tiến hành Đại hội, xin trân trọng kính mời quý đại biểu và toàn thể Đại hội đứng lên làm lễ chào cờ.

Tất cả chú ý: Nghiêm! Chào cờ!

(Hát xong) Thôi! Xin trân trọng kính mời Quý đại biểu và toàn thể Đại hội an tọa.

Đ/c ....

( - nhạc)

2

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:

Kính thưa: - Quý đại biểu khách quý!

- Kính thưa toàn thể đại hội!

Thực hiện Kế hoạch số 69-KH/ĐU ngày 05/9/2019 của Đảng ủy Trường .............. về chỉ đạo tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2022;

Sau thời gian triển khai khẩn trương chuẩn bị Đại hội; hôm nay, được sự thống nhất của Đảng ủy Trường ..........., Ban chấp hành Chi bộ 4 khóa VI tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ 4, lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đó là lý do của Đại hội hôm nay.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội, tôi xin trân trọng giới thiệu:

1. Đồng chí .............., Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

2. Đồng chí:………………………………, ……………, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

3. Đồng chí:………………………………, ……………, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

4. Đồng chí ............, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường .................

5. Đồng chí............., Phó Bí thư Đảng ủy Trường .................

6. Đ/c …………………………………………………………Trường ..........

7. Đ/c ………………………………………………………………………Trường Đại học Trà Vinh

5. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy

6. Các đồng chí là Bí thư/Phó Bí thư của 45 Chi bộ, Đảng bộ bộ phận trực thuộc

7. Cùng 30 đảng viên của Chi bộ về dự Đại hội hôm nay.

Xin nhiệt liệt hoan nghênh chung!

Tiếp theo chương trình, xin mời đồng chí ........... báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đảng viên và thông qua nội quy Đại hội. Xin kính mời đồng chí!

Đ/c .......

3

Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đảng viên

(Đ/c ...... đọc Báo cáo Tình hình đảng viên dự Đại hội)

Đ/c ....

4

Thông qua nội quy Đại hội

(Đ/c ..... đọc Nội quy Đại hội)

Tiếp theo chương trình, xin mời đồng chí .....Thông qua chương trình Đại hội. Xin kính mời đồng chí!

Đ/c ......

5

Thông qua chương trình Đại hội

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, Tôi xin thông qua chương trình làm việc:

I/- PHẦN NGHI THỨC

1/- Chào cờ (Quốc ca, Quốc tế ca)

2/- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

3/- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đảng viên

4/- Thông qua nội quy Đại hội

5/- Thông qua chương trình Đại hội

6/- Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội

7/- Giới thiệu Thư ký Đại hội

II/- PHẦN NỘI DUNG

1/- Phát biểu khai mạc Đại hội

2/- Thông qua dự thảo báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 2020 – 2022.

3/- Thông qua dự thảo báo cáo kiểm điểm tự phê bình của Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020.

4/- Phần thảo luận

5/- Kết luận một số nội dung trọng tâm, các ý kiến thảo luận và các chỉ tiêu chủ yếu

6/- Phần bầu cử (Bầu BCH; Bí thư; Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022; Bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học ..... khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2025)

7/- Mời phát biểu chỉ đạo của Đảng ủy

8/- Phát biểu chỉ đạo của Đảng ủy

9/- Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy

10/- Thông qua Nghị quyết Đại hội

11/- Biểu quyết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội

12/- Ra mắt Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

III/- BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1/- Đáp từ bế mạc

2/- Chào cờ bế mạc (Quốc ca, Quốc tế ca)

Xin ý kiến đại hội về chương trình làm việc, nếu thống nhất với chương trình vừa nêu, xin biểu quyết bằng thẻ Đảng.

Như vậy 100% Đại hội thống nhất, Xin cảm ơn các đồng chí.

Đ/c ....

6

Bầu Đoàn Chủ tịch

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Để điều hành toàn bộ nội dung công việc của Đại hội, đảm bảo nguyên tắc Điều lệ Đảng quy định và ghi lại diễn biến của Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội đề nghị các đại biểu bầu Đoàn Chủ tịch và giới thiệu Thư ký Đại hội.

* Đại hội bầu Đoàn chủ tịch Đại hội:

+ Để chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội, Chi bộ đã chuẩn bị danh sách dự kiến Đoàn Chủ tịch của Đại hội là 05 đồng chí có tên sau:

1. Đồng chí ................, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ

2. Đồng chí ............., Phó Bí thư Chi bộ

3. Đồng chí ..............., UV BCH Chi bộ

4. Đồng chí ................., UV BCH Chi bộ

5. Đồng chí ..................., UV BCH Chi bộ

- Xin ý kiến Đại hội. Đồng chí nào nhất trí với danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội trên, xin biểu quyết bằng thẻ Đảng. Đ/c nào có ý kiến khác?

Như vậy 100% thống nhất, Xin cảm ơn các đồng chí.

Đ/c ....

7

Giới thiệu Thư ký Đại hội:

Chi bộ đã chuẩn bị danh sách dự kiến Thư ký Đại hội gồm 02 đồng chí có tên sau:

1. Đ/c .........., Đảng viên, Tổ trưởng

2. Đ/c ..........., Đảng viên, thành viên.

Đại biểu nào đồng ý với danh sách Thư ký Đại hội nêu trên, xin biểu quyết bằng thẻ Đảng. Đ/c nào có ý kiến khác?

Như vậy 100% thống nhất, Xin cảm ơn các đồng chí

Sau đây, Ban Tổ chức Đại hội xin trân trọng kính mời Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội lên vị trí làm việc và trao quyền điều hành Đại hội lại cho Đoàn Chủ tịch.

Xin trân trọng kính chào!

Tiếp theo chương trình, kính mời đồng chí ............ phát biểu khai mạc Đại hội Chi bộ 4 lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2022. Xin kính mời đồng chí!

Đ/c Nghi

II

PHẦN NỘI DUNG

1

Phát biểu khai mạc Đại hội

(Đ/c .............. phát biểu khai mạc)

Tiếp theo chương trình, xin mời đồng chí .......... thông qua Tóm tắt dự thảo báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 2020 – 2022. Xin kính mời đồng chí.

Đ/c ......

2

Thông qua dự thảo báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022

(Đ/c ............ thông qua Dự thảo tóm tắt)

Tiếp theo chương trình, xin mời đồng chí ............., Thông qua dự thảo báo cáo kiểm điểm tự phê bình của chi bộ gắn với vai trò, trách nhiệm của cấp ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020. Xin kính mời đồng chí.

Đ/c .........

3

Thông qua dự thảo báo cáo kiểm điểm tự phê bình của chi bộ gắn với vai trò, trách nhiệm của cấp ủy nhiệm kỳ 2017 – 2020

(Đ/c ..........., Thông qua dự thảo báo cáo kiểm điểm)

Đ/c .......

4

Phần thảo luận:

Kính thưa Toàn thể Đại hội

Đại hội vừa nghe Tóm tắt dự thảo báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 2020 – 2022; báo cáo kiểm điểm của Chi ủy. Để đảm bảo sự tập trung và chương trình đại hội, tôi đề nghị Đại hội đi sâu vào thảo luận các nội dung trọng tâm sau:

Về phần kiểm điểm, đi sâu làm rõ những kết quả đã đạt được, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo của chi bộ đối với nhiệm vụ được giao về công tác xây dựng đảng, công tác chuyên môn, xây dựng hệ thống chính trị, tinh thần đoàn kết trong nhiệm kỳ vừa qua.

Về phương hướng: Đề nghị Đại hội thảo luận thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu, đặc biệt đề xuất bổ sung làm rõ những chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu ý kiến:

1. Đ/c Lê Thị Thùy Lan

2. Đ/c Lê Hoài Phương

3. Đ/c Ngô Văn Tài

4. Đ/c Trần Thị Tú Uyên

Đ/c .....: Đại Hội xin ghi nhận sự ý kiến phát biểu của các Đại biểu, Đại hội nghiên cứu bổ sung vào văn kiện. Do thời gian Đại hội có hạn, Đại hội tạm thời kết thúc nội dung thảo luận đóng góp các dự thảo văn kiện, những Đ/c chưa có phát biểu tại Đại hội tiếp tục gửi góp ý về Đại hội thông qua Thư ký Đại hội và có giá trị như bài phát biểu tại Đại hội.

Đ/c ....

Thư ký ghi lại nội dung thảo luận, các ý kiến đóng góp

5

Kết luận một số nội dung trọng tâm, các ý kiến thảo luận và các chỉ tiêu chủ yếu

Đ/c .....

6

Phần bầu cử

Thưa toàn thể Đại hội!

Tiếp theo chương trình, Đại hội chúng ta chuyển sang phần bầu cử Chi ủy khóa mới.

Trân trọng kính mời Đ/c ...... lên báo cáo nhân sự Ban Chấp hành Chi bộ 4 khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đ/c .... giới thiệu

a)- Biểu quyết số lượng Ban Chấp hành

- Khai thông tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng bầu cấp ủy

- Báo cáo quá trình chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ mới

- Thảo luận, biểu quyết số lượng nhân sự nhiệm kỳ mới

- Giới thiệu nhân sự, biểu quyết danh sách ứng cử

(Đ/c ..... đọc Báo cáo nhân sự Ban Chấp hành Chi bộ 4 khóa VII, nhiệm kỳ 2020 – 2022).

(Sau khi đọc xong báo cáo nhân sự)

Trên đây là Báo cáo nhân sự Ban Chấp hành Chi bộ 4 nhiệm kỳ 2020 - 2022 do Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 chuẩn bị. Đoàn Chủ tịch xin trình để Đại hội xem xét, quyết định. Xin ý kiến Đại hội.

- Đại biểu nào nhất trí với Báo cáo nhân sự mà Đoàn Chủ tịch vừa trình bày, xin cho biểu quyết bằng thẻ Đảng.

- Đại biểu nào có ý kiến khác? (không có đại biểu nào có ý kiến khác).

- Như vậy Đại hội đã nhất trí với Báo cáo nhân sự Ban chấp hành Chi bộ 4, Lần thứ VI nhiệm kỳ 2017- 2020 mà Đoàn Chủ tịch đã trình.

Kính thưa Đại hội: Theo quy chế bầu cử trong Đảng thì:

- Tất cả đại biểu chính thức của Đại hội, đều có quyền ứng cử làm Chi ủy nhiệm kỳ mới.

- Tất cả đại biểu chính thức của Đại hội, đều có quyền đề cử đại biểu của Đại hội bầu Chi ủy nhiệm kỳ mới.

- Mời các đại biểu ứng cử và đề cử.

- Nếu đại biểu không có ứng cử, đề cử và đại biểu Đại hội đề nghị chi bộ đề cử. Thay mặt chi bộ tôi xin đề cử các đồng chí có tên sau ứng cử chức Chi ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2022:

(Đọc danh sách trích ngang 7 đồng chí ứng cử)

- Nếu Đại hội thống nhất danh sách bầu cử Chi ủy Chi bộ 4, nhiệm kỳ 2020 - 2022 mà Đại hội vừa giới thiệu thì cho biểu quyết bằng thẻ Đảng.

- Đại biểu nào không thống nhất hoặc có ý kiến gì khác thì cho ý kiến.

- Như vậy Đại hội đã thống nhất 100%.

Xin cảm ơn các đồng chí.

Tiếp theo chương trình, xin mời đồng chí ..... điều hành phần bầu Tổ kiểm phiếu. Xin mời đồng chí.

Đ/c ...

Đ/c .... giới thiệu đ/c ...

- Bầu Tổ Kiểm phiếu:

Kính thưa Đại hội: Để hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, kiểm tra, phát phiếu trực tiếp cho đại biểu, kiểm số phiếu phát ra và phiếu thu về báo cáo đại hội; kiểm phiếu bầu; xem xét và kết luận về các phiếu không hợp lệ; lập biên bản kiểm phiếu; công bố kết quả bầu cử.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch tôi xin giới thiệu đồng chí ..... làm Tổ trưởng và 2 đồng chí ....... làm thành viên Tổ Kiểm phiếu Đại hội; là đại biểu chính thức làm Tổ Kiểm phiếu Đại hội.

- Nếu đại biểu thống nhất: Đồng chí ...... làm Tổ trưởng và 2 đồng chí ...... làm thành viên Tổ Kiểm phiếu Đại hội, xin biểu quyết bằng thẻ Đảng.

- Đại biểu nào không thống nhất hoặc có ý kiến gì khác thì cho ý kiến.

- Như vậy đại biểu thống nhất 100%.

Mời Tổ Kiểm phiếu lên hướng dẫn cách thức bỏ phiếu; đại hội tiến hành bầu cử; kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử cấp ủy khóa mới.

Đ/c ....

b)- Bầu cử: Bầu Ban Chấp hành:

(Đ/c Thoại Thông qua Thể lệ bầu cử BCH; Tổ Kiểm phiếu lên hướng dẫn cách thức bỏ phiếu; đại hội tiến hành bầu cử; kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử cấp ủy khóa mới).

Đ/c ....

Văn nghệ - Giải lao 15 phút:

Để thay đổi bầu không khí, kính mời Quý đại biểu thưởng thức bài hát: Thương em nhiều qua lá thư xuân, qua phần trình bày của thầy .....

Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội, tôi xin trân trọng cảm ơn tiết mục văn nghệ của thầy Phùng Văn Đệ.

Đ/c .... giới thiệu

* Công bố kết quả bầu BCH:

Mời đồng chí ......... - Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu, công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Chi bộ 4, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đ/c ...

giới thiệu

Đ/c ....

* Bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ: (Đại hội bầu Bí thư trong số Chi ủy viên vừa được bầu)

Căn cứ vào Báo cáo nhân sự được Đảng ủy nhà trường phê duyệt và với kết quả bầu BCH thì đoàn Chủ tịch xin đề cử:

+ Đồng chí .......... ứng cử chức danh Bí thư Chi bộ 4, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Và:

+ Đồng chí ................................................ ,

+ Đồng chí ................................................ , ứng cử chức danh Phó Bí thư Chi bộ 4, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Nếu đại hội thống nhất danh sách bầu cử chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ 4, nhiệm kỳ 2020 - 2022 mà Đại hội vừa giới thiệu thì cho biểu quyết bằng thẻ Đảng.

- Đại biểu nào không thống nhất hoặc có ý kiến gì khác thì cho ý kiến.

- Như vậy Đại hội đã thống nhất 100%.

Mời Tổ kiểm phiếu tiếp tục làm việc.

Đ/c ....

* Tổ Kiểm phiếu lên hướng dẫn cách thức bỏ phiếu; đại hội tiến hành bầu cử Bầu Bí thư, Phó Bí thư; kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử Bí thư, Phó Bí thư.

Đ/c ....

* Bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường .... khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Kính thưa Đại hội: Theo quy chế bầu cử trong Đảng thì:

- Tất cả đại biểu chính thức của Đại hội, đều có quyền ứng cử làm đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường .... khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Tất cả đại biểu chính thức của Đại hội, đều có quyền đề cử đại biểu của Đại hội bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường ..... khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Mời các đại biểu ứng cử và đề cử.

- Nếu đại biểu không có ứng cử, đề cử và đại biểu Đại hội đề nghị chi bộ đề cử. Thay mặt chi bộ tôi xin đề cử các đồng chí có tên sau ứng cử đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường ...... khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2025:

(Đọc danh sách trích ngang 10 đồng chí ứng cử)

- Nếu Đại hội thống nhất danh sách bầu cử mà Đại hội vừa giới thiệu thì cho biểu quyết bằng thẻ Đảng.

- Đại biểu nào không thống nhất hoặc có ý kiến gì khác thì cho ý kiến.

- Như vậy Đại hội đã thống nhất 100%.

Xin cảm ơn các đồng chí. Xin mời Tổ kiểm phiếu tiếp tục làm việc.

Đ/c Nguyện

Tổ Kiểm phiếu lên hướng dẫn cách thức bỏ phiếu; đại hội tiến hành bầu cử; kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử.

Đ/c .....

7

Mời phát biểu chỉ đạo của Đảng ủy :

Kính thưa Đại hội. Về dự với đại hội Chi bộ 4 hôm nay chúng ta rất vinh dự được đón tiếp các đ/c trong Ban thường vụ Đảng ủy Trường về Chỉ đạo Đại hội. Thưa các đồng chí, trong nhiệm kỳ vừa qua, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Chi bộ 4 đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ như trong báo cáo đã nêu. Để thực hiện tốt công tác trong thời gin tới, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin trân trọng và kính mời:

+ Đồng chí .... – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ..... lên phát biểu chỉ đạo Đại hội.

(Đồng chí ……………………….– …….Đảng ủy lên phát biểu chỉ đạo Đại hội).

Xin trân trọng kính mời Đồng chí.

Đ/c ...

8

Phát biểu chỉ đạo của Đảng ủy

Đại diện Đảng ủy

9

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy:

Đại hội vừa nghe ý kiến phát biểu của đ/c: ……………………………… ……… Bí thư Đảng ủy. Đồng chí đã ghi nhận, động viên những kết quả đã đạt được trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua; chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân, biện pháp cần khắc phục, đồng thời nêu lên những vấn đề quan trọng, cấp thiết trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh trong nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đại hội xin tiếp thu ý kiến phát biểu của đồng chí. Xin bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ của Chi bộ.

Đồng chí đã hướng dẫn và định hướng cách thức tổ chức Đại hội Chi bộ, hướng dẫn thêm về nhiệm vụ Đảng viên, cơ cấu tổ chức trong một đơn vị.

Đại hội xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đồng chí và đưa vào văn kiện và nghị quyết thực hiện trong thời gian tới. Thay mặt Đại hội xin kính chúc Đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn!

Đ/c Nguyện

10

11

Thông qua Nghị quyết Đại hội, Biểu quyết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội

Tiếp theo chương trình xin mời đ/c ......., Bí thư Chị bộ lên thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội.

(Đ/c ....... thông qua Nghị quyết)

Sau khi thông qua Nghị quyết đại hội, xin ý kiến đóng góp của Đại hội, nếu không có thì xin biểu quyết.

Đồng chí nào không nhất trí cho biểu quyết.

Đồng chí nào có ý kiến khác cho biểu quyết

Như vậy Đại hội thống nhất 100%

Đ/c ....giới thiệu

Đ/c

.....

12

Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 và đọc bản hạ quyết tâm:

Sau đây xin mời các đồng chí vừa trúng cử vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2022 ra mắt với Đại hội

(Đ/c ..... đọc Bản Hạ quyết tâm)

Đ/c .....

III

BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1

Đáp từ bế mạc:

Tiếp theo xin kính mời đồng chí .... – Bí thư phát biểu bế mạc Đại hội.

Xin chân thành cảm ơn.

Đ/c ...giới thiệu

Đ/c ....

2

Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca):

Kính thưa toàn thể đại hội, sau hơn 3 giờ làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Chi bộ 4 lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã tổ chức thành công tốt đẹp, sau đây xin mời Quý đại biểu cùng toàn thể Đại hội đứng lên làm lễ chào cờ.

Tất cả chú ý: Nghiêm! Chào cờ! (Quốc ca, Quốc tế ca)

Kính mời Quý đại biểu và toàn thể Đại hội nghỉ!

Đ/c .....

5. Kịch bản điều hành đại hội chi bộ

NỘI DUNG

NGƯỜI ĐIỀU HÀNH

A. PHẦN I: PHẦN TRÙ BỊ:

Đã đến giờ làm việc, Ban tổ chức xin kính mời các đ/c Đảng viên về dự Đại hội tập trung vào Hội trường để Đại hội tiến hành làm việc.

Thông báo số lượng đại biểu dự đại hội:

Tổng số Đảng viên trong Chi bộ: …đ/c; MSH: … đ/c; Đảng viên chính thức: … đ/c, dự bị: … đ/c.

Có mặt: ….đ/c. vắng: ….đ/c, Đảng viên chính thức: .....đ/c, dự bị: .....đ/c.

(Đề nghị các đ/c Đảng viên chuẩn bị thẻ Đảng viên để biểu quyết các nội dung của Đại hội)

Kính thưa các vị đại biểu khách!

Kính thưa Đại hội!

Được sự phân công của Ban tổ chức Đại hội, tôi xin được điều hành công tác trù bị Đại hội.

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam;

Thực hiện kế hoạch số: 06-KH/ĐU ngày 24/4/20.....; hướng dẫn số: 01-HD/ĐU ngày 24/4/20..... của BCH Đảng bộ xã về tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 20..... - 20......

Hôm nay được sự nhất trí của Đảng ủy xã Mỹ Hưng Chi bộ Trường mầm non tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 20..... - 20..... để đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 20..... - 20..... và chỉ ra những việc đã làm được, những tồn tại, thiếu sót. Trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 20..... - 20..... và bầu ra BCU khóa mới tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động và phong trào của nhà trường.

Trước khi bước vào Đại hội chính thức, Ban tổ chức Đại hội xin được thực hiện công tác Đại hội trù bị như sau:

Sau đây tôi xin phép được thông qua toàn bộ nội dung chương trình của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 20..... - 20......

Về thời gian: Trong một buổi sáng ngày 26/6/20..... (Thứ 2).

Về nội dung Đại hội: Đại hội có 2 phần chính

Phần I: Đại hội trù bị.

Phần trù bị gồm các nội dung: Bầu đoàn Chủ tịch, đoàn Thư ký và thông qua Quy chế Đại hội.

Phần II: Đại hội chính thức.

Đại hội chính thức gồm các nội dung chính sau:

1. Thông qua dự thảo báo cáo chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 20..... - 20....., phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 20..... - 20..... và báo cáo kiểm điểm của Cấp uỷ Chi bộ nhiệm kỳ 20..... - 20......

2. Các ý kiến tham luận của Đảng viên.

3. Ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên.

4. Thông qua đề án nhân sự-giới thiệu nhân sự tham gia Cấp ủy khóa mới.

5. Bầu Ban kiểm phiếu.

6. Tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ.

7. Ban Chi ủy mới ra mắt - Đại diện cấp ủy phát biểu ý kiến.

8. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

9. Bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ các nội dung thực hiện trong quá trình tổ chức Đại hội Chi bộ trường mầm non nhiệm kỳ 20..... - 20......

* Kính thưa Đại hội, để đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành thành công Đại hội hôm nay. Đại hội chúng ta sẽ phải bầu ra đoàn Chủ tịch và đoàn Thư ký để điều hành Đại hội.

- Căn cứ hướng dẫn quy trình tiến hành Đại hội của Đảng ủy xã, Ban tổ chức chúng tôi đã dự kiến số lượng đoàn Chủ tịch là 03 đ/c và đoàn Thư ký là 01 đ/c. Vậy xin ý kiến Đại hội.

+ Nếu Đại hội nhất trí với dự kiến số lượng đoàn Chủ tịch là 03 đ/c và đoàn Thư ký là 01đ/c, thì Đại hội cho biểu quyết. (Giơ thẻ biểu quyết)

+ Có ai có ý kiến khác không? (Không có)

+ Vậy là 100% các Đảng viên đều nhất trí với dự kiến về số lượng của Ban tổ chức đã trình trước Đại hội. Xin cảm ơn Đại hội!

- Sau đây Đại hội sẽ tiến hành giới thiệu các nhân sự, Có 2 cách giới thiệu nhân sự:

+ Một là Đại hội sẽ tiến hành giới thiệu trực tiếp các nhân sự.

+ Hai là Đại hội sẽ nhường quyền cho Ban tổ chức giới thiệu và trình danh sách trước Đại hội.

Vậy Đại hội chúng ta sẽ chọn theo cách nào?

* Chốt: Vậy Đại hội chúng ta đã nhường quyền cho Ban tổ chức chúng tôi trình danh sách dự kiến nhân sự.

Sau đây Ban tổ chức chúng tôi xin trình trước Đại hội danh sách dự kiến như sau:

* Đoàn chủ tịch gồm các đ/c có tên sau:

1. Đ/c: ...................................

2. Đ/c: ...................................

3. Đ/c: ...................................

* Đoàn Thư ký là: Đ/c ...................................

- Xin ý kiến Đại hội: Nếu Đại hội nhất trí với danh sách các đ/c có tên trên, đề nghị Đại hội cho biểu quyết (Giơ thẻ biểu quyết).

+ Có ai có ý kiến khác không? (Không có)

+ Vậy là 100% các Đảng viên đều nhất trí với dự kiến danh sách đoàn Chủ tịch và Thư ký mà Ban tổ chức đã trình trước Đại hội.

Xin cảm ơn Đại hội!

- Như vậy, Đại hội đã bầu được đoàn Chủ tịch và Thư ký của Đại hội.

Vậy đề nghị Đại hội cho một tràng pháo tay để chúc mừng nào! (vỗ tay)

* Tiếp sau đây, thay mặt BTC tôi xin thông qua bản Quy chế làm việc của Đại hội. (Đọc Quy chế làm việc của Đại hội)

Vừa rồi tôi đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội .

Vậy xin ý kiến Đại hội: Nếu đại hội nhất trí với bản Quy chế làm việc của Đại hội, đề nghị Đại hội cho biểu quyết (Giơ thẻ biểu quyết).

Xin cảm ơn các Đại biểu!

- Đại biểu nào có ý kiến khác?

Đ/c Mai

B. PHẦN II: ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC

1. Chào cờ:

Để Đại hội đi vào phần chính thức, BTC Đại hội xin kính mời các vị đại biểu khách cùng toàn thể các đ/c đứng lên làm lễ chào cờ.

- Nghiêm! chào cờ… Chào! (Hát Quốc ca, Quốc tế ca)

- Xin kính mời các vị đại biểu khách và toàn thể Đại hội an tọa.

2. Giới thiệu đoàn Chủ tịch và Thư ký lên làm việc:

Kính thưa Đại hội! Trong phần Đại hội trù bị, chúng ta đã bầu ra đoàn Chủ tịch và đoàn Thư ký. Sau đây xin trân trọng kính mời đoàn Chủ tịch và đoàn Thư ký lên làm việc.

- Vâng! Được sự phân công của đoàn Chủ tịch, tôi xin phép được điều hành Đại hội ngày hôm nay.

3. Khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu:

Kính thưa Đại hội! Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c ................................... thay mặt đoàn Chủ tịch lên đọc diễn khai mạc Đại hội.

Xin trân trọng kính mời đ/c!

4. Giới thiệu Đại biểu khách tặng hoa:

Kính thưa Đại hội! về dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ hôm nay, các đ/c lãnh đạo thay mặt cho Đảng ủy, HĐND, UBND xã cũng có những bó hoa tươi thắm để chúc mừng Đại hội.

Sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c: ……………………….....................................................................

Lên tặng hoa chúc mừng Đại hội!

Xin mời đ/c ................................... lên nhận hoa.

5. Thông qua báo cáo, phương hướng và bản kiểm điểm của BCU:

Kính thưa Đại hội! Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c: ................................... thay mặt đoàn Chủ tịch lên thông qua báo cáo chính trị nhiệm kỳ 20..... - 20....., phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 20..... - 20..... và bản kiểm điểm của Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 20..... - 20......

Xin trân trọng kính mời đ/c!

6. Phần tham luận:

Kính thưa Đại hội!

Vừa qua Đại hội đã được nghe đ/c ................................... thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua báo cáo thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 20..... -20....., phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 20..... - 20..... và bản kiểm điểm của Cấp ủy nhiệm kỳ 20..... - 20...... Sau đây Đại hội xin phép được chuyển sang phần tham luận.

1. Theo như các Đại biểu đã đăng ký tham luận từ trước, sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c: ................................... lên tham luận với nội dung về CSVC và đời sống của CB,GV,NV trong nhà trường.

Xin trân trọng kính mời đ/c!

- Vừa rồi Đại hội đã được nghe ý kiến tham luận của đ/c Thi, thay mặt đoàn Chủ tịch xin trân trọng cảm ơn ý kiến tham luận của đ/c, chúc đ/c và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

2. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đ/c Ngô Thị Nga lên tham luận với nội dung về công tác giáo dục trong nhà trường.

Xin trân trọng kính mời đồng chí!

- Vâng, Đại hội chúng ta vừa được nghe ý kiến tham luận của đ/c Ngô Thị Nga, thay mặt đoàn Chủ tịch xin trân thành cảm ơn đ/c, chúc đ/c công tác tốt, gia đình hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn đ/c!

3. Tiếp sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Thị Thủy lên tham luận về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng của nhà trường. Xin trân trọng kính mời đồng chí!

- Vừa rồi Đại hội chúng ta đã được nghe ý kiến tham luận của đ/c Thủy. Thay mặt đoàn Chủ tịch, xin chân thành cảm ơn đ/c, chúc đ/c cùng gia đình mạnh khỏe - hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn!

Đ/c ...

Đ/c ...

Đ/c ...

Đ/c ....

Đ/c ....

Đ/c ...

7. Tiếp thu các ý kiến tham luận của Đảng viên:

Kính thưa các vị Đại biểu, kính thưa Đại hội!

Vừa qua Đại hội đã được nghe các ý kiến phát biểu, tham luận tại Đại hội để đóng góp vào bản dự thảo báo cáo thực hiện Nghị quyết ĐH nhiệm kỳ 20..... - 20....., phương hướng nhiệm kỳ 20..... - 20..... và bản kiểm điểm của BCU nhiệm kỳ 20..... - 20....., với các nội dung trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Chi bộ và nhà trường về nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Thay mặt đoàn Chủ tịch, chúng tôi xin được tiếp thu toàn bộ ý kiến của các đ/c để bổ sung vào báo cáo. Vì điều kiện về thời gian, nếu còn các ý kiến tham luận của các đ/c, chúng tôi đề nghị các đ/c gửi ý kiến bằng văn bản về đoàn Thư ký Đại hội để tiếp tục tổng hợp tiếp thu bổ sung hoàn thiện vào bản báo cáo.

Đoàn chủ tịch Đại hội xin phép được dừng phần tham luận tại đây.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí .

Đ/c ...

8. Giới thiệu Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội:

Kính thưa đại hội!

Về dự và chỉ đạo đại hội hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c:……………………………………………lên phát biểu ý kiến và chỉ đạo Đại hội.

Xin trân trọng kính mời đồng chí!

9. Đồng chí Bí thư Chi bộ lên tiếp thu ý kiến chỉ đạo:

Kính thưa Đại hội!( Đ/c Thủy)

Đại hội được nghe ý kiến phát biểu, chỉ đạo Đại hội của đồng chí ................................................ Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng ý kiến phát biểu của đồng chí vừa là động viên, ghi nhận kết quả lãnh đạo của Chi bộ nhà trường trong những năm qua, vừa là gợi mở, định hướng và giao nhiệm vụ cho Đại hội và Chi bộ trong thời gian tới.

Thay mặt Đại hội, tôi xin trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí. Chi bộ trường mầm non xin hứa, sẽ quán triệt và thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của đồng chí. Sau Đại hội, Chi bộ Trường Mầm non tiếp tục triển khai ý kiến chỉ đạo của đồng chí với tinh thần chủ động, đổi mới, đoàn kết, khắc phục những thiết sót, khuyết điểm và tồn tại; quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội đã đề ra.

Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn đồng chí .......................................

Kính chúc đồng chí và gia đình mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn!

Đ/c ...

Đ/c ....

10. Bầu Ban Chi ủy mới:

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Trong nhiệm kỳ vừa qua, tập thể Chi bộ và cá nhân từng đồng chí trong Ban Chi ủy đã phát huy hết tinh thần trách nhiệm, đoàn kết lãnh đạo Chi bộ triển khai, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ trường mầm non nhiệm kỳ 20..... - 20..... đã đề ra. Những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ gắn liền với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ.

Đến thời điểm này Ban Chấp hành Chi bộ trường mầm non nhiệm kỳ 20..... - 20..... đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ban Chi ủy trường mầm non xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy xã......; cảm ơn sự tín nhiệm, sự đoàn kết của tập thể Cấp ủy, Chi bộ. Chúng tôi tin tưởng rằng: Ban Chấp hành Chi bộ được bầu ra tại Đại hội này sẽ tiếp nối, phát huy tốt truyền thống và những thành tích mà Cấp ủy, Chi bộ trường mầm non nhiệm kỳ 20..... - 20..... đã đạt được, tiếp tục lãnh đạo chi bộ đạt nhiều thành tích xuất sắc hơn trong nhiệm kỳ 20.....- 20......

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Tiếp theo chương trình, Đại hội chúng ta chuyển sang phần bầu cử Ban Chi ủy khóa mới.

11. Thông qua đề án nhân sự:

Được sự phân công của Đoàn Chủ tịch Đại hội, sau đây tôi xin trình bày đề án nhân sự Ban Chấp hành Chi bộ trường mầm non nhiệm kỳ 20.....- 20......

(ĐỌC TOÀN VĂN ĐỀ ÁN NHÂN SỰ CẤP ỦY (BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ) NHIỆM KỲ 20.....- 20.....)

Trên đây là Đề án nhân sự Ban Chi ủy trường mầm non nhiệm kỳ 20.....- 20..... do Ban Chi ủy nhiệm kỳ 20.....- 20..... chuẩn bị. Đoàn Chủ tịch xin trình để Đại hội xem xét, quyết định. Xin ý kiến Đại hội.

- Đại biểu nào nhất trí với Đề án nhân sự mà Đoàn Chủ tịch vừa trình, xin cho biểu quyết. (Giơ thẻ biểu quyết)

- Có Đại biểu nào có ý kiến khác ? (không có đại biểu nào có ý kiến khác).

- Như vậy Đại hội đã nhất trí với Đề án nhân sự bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 20..... - 20..... mà Đoàn Chủ tịch đã trình trước Đại hội.

12. Trình danh sách dự kiến nhân sự Cấp ủy nhiệm kỳ 20..... - 20.....:

Thưa toàn thể Đại hội!

Căn cứ vào số lượng Đảng viên của Chi bộ và tình hình thực tế hiện tại của Chi bộ và nhà trường, theo sự chỉ đạo của Đảng ủy xã, Đoàn chủ tịch Đại hội đề cử và xin trình trước Đại hội danh sách nhân sự do Ban Chi ủy đã chuẩn bị (Xin lưu ý: Theo quy định, danh sách nhân sự Cấp ủy phải có số dư nhiều hơn số lượng Cấp ủy cần bầu).

Sau đây tôi xin trình danh sách dự kiến tham gia vào Cấp ủy nhiệm kỳ 20..... - 20..... gồm 03 đồng chí để Đại hội xem xét và cho ý kiến.

Đọc danh sách nhân sự Ban Chi ủy.

1. Đ/c: ...................................

2. Đ/c: ...................................

3. Đ/c: ...................................

Xin ý kiến Đại hội. Đồng chí nào nhất trí với danh sách đề cử nhân sự do Ban Chi ủy đã dự kiến, để đưa vào danh sách bầu cử Ban Chi ủy khóa mới xin cho biểu quyết? (Giơ thẻ biểu quyết)

- Có đồng chí nào tự ứng cử tham gia vào Ban Chi ủy khóa mới không?

- Có đồng chí nào muốn đề cử thêm danh sách tham gia vào BCU khóa mới, ngoài danh sách đoàn Chủ tịch đã trình không?

Như vậy là 100% các đồng chí đều nhất trí thông qua số lượng và danh sách nhân sự để bầu vào Ban Chi ủy Chi bộ do đoàn Chủ tịch đề cử.

Xin cảm ơn các đồng chí!

13. Bầu Ban kiểm phiếu:

Để giúp việc bầu cử của Đại hội, sau đây đại hội tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu:

+ Đoàn Chủ tịch dự kiến số lượng Ban Kiểm phiếu là 03 đồng chí. Xin ý kiến Đại hội.

+ Đồng chí nào nhất trí số lượng Ban Kiểm phiếu là 03 đồng chí xin cho biểu quyết.

+ Có đồng chí nào có ý kiến khác? (Không có)

+ Như vậy Đại hội đã nhất trí 100% số lượng Ban Kiểm phiếu là 03 đồng chí.

- Về danh sách Ban Kiểm phiếu:

+ Đoàn Chủ tịch dự kiến giới thiệu danh sách Ban Kiểm phiếu gồm các đồng chí có tên sau:

1. Đ/c Ngô Thị Nga - Trưởng ban

2. Đ/c: Nguyễn Thị Trang - Thư ký

3. Đ/c: Nhữ Thị Thương - Thành viên

Xin ý kiến Đại hội

+ Đồng chí nào nhất trí với danh sách Ban Kiểm phiếu gồm 03 đồng chí có tên trên, xin cho biểu quyết.

+ Có đồng chí nào có ý kiến khác? (Không có)

+ Như vậy Đại hội đã nhất trí 100% danh sách Ban Kiểm phiếu

Sau đây xin mời Ban Kiểm phiếu lên làm việc.

Đ/c ...

Đ/c ...

14. Ban kiểm phiếu làm việc:

Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Thưa toàn thể đại hội!

Được Đại hội tín nhiệm giới thiệu chúng tôi vào Ban Kiểm phiếu, thay mặt Ban Kiểm phiếu, tôi xin hướng dẫn các đại biểu về cách thức bỏ phiếu và lưu ý một số vấn đề trong bầu cử:

(Đọc văn bản hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, kiểm tra, niêm phong thùng phiếu, phát phiếu cho đại biểu; kiểm số phiếu phát ra và số phiếu thu về báo cáo đại hội; kiểm phiếu bầu)

- Phát phiếu tới tận tay Đảng viên - kiểm phiếu - thông báo kết quả (Đọc biên bản kiểm phiếu).

Ban kiểm phiếu

15. Hội ý cấp ủy bầu Bí thư và Phó Bí thư:

16. Lấy ý kiến Đại hội giới thiệu nhân sự chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ và tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 20..... - 20......

- Căn cứ vào kết quả bầu cử Ban Chi ủy Chi bộ và Đề án nhân sự nhiệm kỳ 20.....- 20....., đã được thông qua trước Đại hội. Sau đây, Đại hội sẽ tiến hành bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 20..... - 20......

Căn cứ vào danh sách các đồng chí vừa trúng cử vào Ban Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 20.....- 20.....

Sau đây Đoàn Chủ tịch trình Đại hội danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu để bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 20.....- 20......

1. Chức danh Bí thư là Đ/c: .......................................................................

2. Chức danh Phó Bí thư là Đ/c: ...........................................................

Xin ý kiến Đại hội có nhất trí với danh sách dự kiến chức danh Bí thư và Phó Bí thư mà đoàn Chủ tịch đã trình trước Đại hội? (Giơ thẻ biểu quyết).

Có đồng chí nào có ý kiến khác không?

Như vậy là 100% các đồng chí đều nhất trí danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu để bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 20..... - 20..... do đoàn Chủ tịch đã trình trước Đại hội.

* Tiếp theo chương trình Đại hội chúng ta sẽ tiến hành bỏ phiếu để bầu chức danh Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ.

* Về phần bầu Ban kiểm phiếu:

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, xin ý kiến Đại hội cho phép được tiếp tục trưng dụng Ban kiểm phiếu bầu Ban Chi ủy Chi bộ, sẽ tiếp tục làm việc trong quá trình bỏ phiếu bầu chức danh Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ.

Vậy xin ý kiến Đại hội?

Có đồng chí nào có ý kiến khác không?

Như vậy là 100% đại biểu trong Đại hội đều nhất trí tiếp tục trưng dụng Ban kiểm phiếu bầu Ban Chi ủy tiếp tục làm nhiệm vụ.

* Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trong kính mời Ban Kiểm phiếu lên làm việc.

Đ/c ...

17. Ban Kiểm phiếu làm việc: (Cũng tiến hành thực hiện các bước như bầu Ban chi ủy)

18. Ban Chi ủy mới ra mắt trước Đại hội:

Kính thưa các vị Đại biểu khách, Kính thưa Đại hội!

Sau một thời gian làm việc Đại hội của chúng ta hôm nay đã thực hiện đầy đủ các bước theo quy định, thật khẩn trương và nghiêm túc và cho đến thời điểm này đã thành công tốt đẹp, Đại hội đã bầu được ra một Ban Chi ủy mới có đủ năng lực, phẩm chất để lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ và nhà trường trong nhiệm kỳ 20.....-20...... Sau đây Ban tổ chức xin kính mời các đ/c đã trúng cử trong Ban Chi ủy mới ra mắt Đại hội.(Đại diện BCU mới phát biểu cảm tưởng)

Đ/c ....

19. Biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội - Biểu quyết:

Kính thưa Đại hội!

Vừa rồi Đại hội đã được nghe toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội Chi bộ trường mầm non nhiệm kỳ 20..... - 20...... Vậy xin ý kiến của Đại hội.

- Đại biểu nào nhất trí với Dự thảo Nghị quyết Đại hội xin cho biểu quyết!

- Có Đại biểu nào có ý kiến khác không?

- Như vậy là 100% các đại biểu có mặt trong Đại hội, đều nhất trí với dự thảo Nghị quyết Đại hộ đã thông qua.

- Xin trân thành cảm ơn các đại biểu!

Đ/c ....

20. Bế mạc Đại hội:

- Tiếp theo chương trình, tôi xin trận trọng giới thiệu và kính mời đồng chí ................................... lên bế mạc Đại hội.

Xin trân trọng kính mời đồng chí. (Bài bế mạc)

Đ/c .....

21. Chào cờ (Quốc ca và Quốc tế ca)

Đoàn Chủ tịch

6. Kịch bản chương trình đại hội chi bộ

Cấp ủy chi bộ phối hợp với lãnh đạo cơ quan và đảng ủy cấp trên chuẩn bị hội trường, trang trí, khánh tiết, âm thanh (cấp ủy kiểm tra đĩa nhạc chào cờ quốc ca và quốc tế ca), ánh sáng, mời đại biểu, chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội chi bộ/đảng bộ. Thông báo các đảng viên mang thẻ đảng viên dự Đại hội chi bộ/đảng bộ (phương án xử lý việc đảng viên chưa có thẻ đảng dự Đại hội). Chuẩn bị phù hiệu Đại hội chi bộ/đảng bộ (nếu có). Chuẩn bị tài liệu (gồm cả dự thảo Nghị quyết Đại hội) phục vụ Đại hội chi bộ/đảng bộ gửi đại biểu mời và đảng viên dự Đại hội chi bộ/đảng bộ.

Cấp ủy thiết kế ma-két Đại hội chi bộ/đảng bộ

Mẫu ma-két Đại hội chi bộ/đảng bộ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM

(Bên trái)

Cờ Đảng, cờ Tổ quốc

tượng (ảnh) Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Bên phải)

Ảnh Các Mác - Lênin

ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỘI CHI BỘ/ĐẢNG BỘ...

Lần thứ….. nhiệm kỳ 2017-2020 (2020-2025)

………., ngày ... tháng ... năm ...

Cấp ủy phải thiết kế, xây dựng ma-két (nên trình đảng ủy cấp trên duyệt), kiểm tra trang trí khánh tiết trước khi tổ chức Đại hội chi bộ/đảng bộ.

n định tổ chức, chào cờ (đại biểu hát quốc ca, quốc tế ca cùng đĩa nhạc), tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu dự Đại hội chi bộ/đảng bộ (cấp ủy kiểm tra đại biểu mời, giới thiệu đúng tên, đúng chức danh, giới thiệu cấp trên trước). Chi bộ/đảng bộ thường giao cho đồng chí cấp ủy viên hoặc lãnh đạo cơ quan là đảng viên chuẩn bị bài bằng văn bản (cấp ủy duyệt bài), trình bày.

KỊCH BẢN CHI TIẾT

ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI CHI BỘ TRỰC THUỘC

NHIỆM KỲ ........

1.PHIÊN ĐẠI HỘI TRÙ BỊ

Kính thưa Quý vị Đại biểu;

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/ĐU, ngày 28 tháng 02 năm 2017 của BCH Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình về việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2017-2020 và được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ĐHQB, hôm nay chi bộ tiến hành phiên Đại hội trù bị để chuẩn bị cho phiên Đại hội chính thức ngày ..... tháng .... năm 2017.

Kính thưa Đại hội!

Được sự phân công của Cấp uỷ, tôi xin quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung Đại hội và nhiệm vụ của Cấp ủy chi bộ triệu tập Đại hội.

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Việc tổ chức Đại hội chi bộ phải được tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; coi trọng chất lượng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và người lao động.

Tổ chức tốt việc thảo luận các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo chính trị của Ban Chấp hành chi bộ cần đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2015-2017, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ 2017-2020.

Công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2017-2020 cần tiến hành đúng quy định của Đảng. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới và theo quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý .

Cấp ủy nhiệm kỳ 2017-2020 phải bảo đảm chất lượng, tính kế thừa, phát triển, có số lượng, cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện; gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

2.NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội Chi bộ lần này chúng ta thực hiện các nội dung như sau:

- Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020;

- Bầu Ban Chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Do đó Chi uỷ yêu cầu các đồng chí đảng viên trong toàn Chi bộ cần phải tập trung trí tuệ, thống nhất chủ trương lãnh đạo của Chi uỷ, quán triệt thật đầy đủ mục, đích yêu cầu, nội dung của Đại hội nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chương trình Đại hội đề ra đúng theo sự chỉ đạo của tổ chức Đảng cấp trên.

III. CẤP ỦY TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CÓ NHIỆM VỤ

Điều 4 của Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI quy định:

1- Chuẩn bị các vấn đề về đề án nhân sự Cấp uỷ và Kế hoạch tổ chức Đại hội.

2- Cung cấp tài liệu cho Ban Thẩm tra tư cách đảng viên về tình hình, kết quả bầu cử đại biểu và những vấn đề liên quan đến tư cách đảng viên dự Đại hội.

3- Cung cấp tài liệu cho Đoàn Chủ tịch để trả lời các vấn đề do đảng viên, đại biểu đại hội yêu cầu liên quan đến các ứng cử viên.

Kính thưa Đại hội! Để duy trì và điều hành công việc của Đại hội theo đúng chương trình đề ra, đề nghị Đại hội bầu các cơ quan điều hành và giúp việc Đại hội. Gồm có:

- Bầu Đoàn Chủ tịch;

- Bầu Đoàn Thư ký.

1. Bầu Đoàn Chủ tịch

Căn cứ vào Quy chế bầu cử (Ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI) Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ:

1.1. Điều hành việc bầu cử.

1.2. Hướng dẫn để Đại hội thảo luận, quán triệt tiêu chuẩn cấp ủy viên, số lượng, cơ cấu cấp ủy; tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu đại biểu dự Đại hội đảng bộ cấp trên.

1.3. Đề cử danh sách nhân sự do cấp ủy triệu tập Đại hội chuẩn bị. Hướng dẫn việc ứng cử, đề cử.

1.4. Tổng hợp danh sách những người ứng cử, được đề cử; đề xuất những trường hợp được rút và không được rút khỏi danh sách bầu cử, báo cáo Đại hội xem xét, quyết định.

1.5. Lấy phiếu xin ý kiến của Đại hội đối với những người ứng cử, được đề cử. Lập danh sách bầu cử, lấy biểu quyết của đại hội thông qua số lượng và danh sách bầu cử.

1.6. Giới thiệu danh sách ban kiểm phiếu, trưởng ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết. Chỉ đạo hoạt động của ban kiểm phiếu, phổ biến quy tắc, thủ tục bầu cử trong Đại hội.

1.7. Giải đáp những ý kiến của đại biểu về nhân sự trong quá trình chuẩn bị bầu cử.

* Bầu Đoàn Chủ tịch:

a) Về số lượng Đoàn Chủ tịch: Cấp ủy (hoặc đ/c Bí thư chi bộ: nơi không có cấp ủy) nhiệm kỳ 2015-2017 đề xuất với Đại hội về số lượng Đoàn Chủ tịch là: 03 đ/c. Xin ý kiến Đại hội?

- Đ/c nào nhất trí với số lượng 03 đ/c, đề nghị Đại hội cho biểu quyết.

- Đ/c nào không đồng ý? Không có!

- Đ/c nào có ý kiến khác? Không có!

Như vậy 100% đảng viên dự Đại hội chi bộ nhất trí với số lượng Đoàn Chủ tịch là 03 đ/c (xin cám ơn các đ/c).

  1. b) Về nhân sự Đoàn Chủ tịch: Cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2017 giới thiệu danh sách gồm 03 đ/c có tên sau:
  2. Đ/c …………… – Bí thư Chi bộ;
  3. Đ/c ................... – Phó Bí thư Chi bộ;
  4. Đ/c ..................

Xin ý kiến Đại hội?

- Đ/c nào nhất trí với danh sách 03 đ/c có tên trên, đề nghị Đại hội cho biểu quyết.

- Đ/c nào không nhất trí? Không có!

- Đ/c nào có ý kiến khác? Không có!

Như vậy 100% đảng viên dự Đại hội nhất trí danh sách Đoàn Chủ tịch là 03 đ/c có tên trên (xin cám ơn các đ/c).

Bầu đoàn thư ký

Căn cứ vào Quy chế bầu cử (Ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI) Đoàn Thư ký có nhiệm vụ :

2.1. Ghi biên bản tổng hợp ý kiến thảo luận, dự thảo các văn bản kết luận, nghị quyết của Đoàn Chủ tịch, của Đại hội liên quan đến bầu cử.

2.2. Giúp Đoàn Chủ tịch tổng hợp kết quả ứng cử, đề cử phục vụ cho việc lập danh sách bầu cử trước khi Đại hội bầu ban kiểm phiếu.

2.3. Quản lý và phát tài liệu, ấn phẩm của Đại hội theo sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch. Thu nhận, bảo quản và gửi đến Cấp ủy khóa mới đầy đủ hồ sơ, tài liệu, ấn phẩm của Đại hội.

Kính thưa Đại hội!

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Thư ký Đại hội, Cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2017 đề xuất số lượng Thư ký Đại hội là: 02 đ/c. Xin ý kiến Đại hội?

- Đ/c nào nhất trí với số lượng 02 đ/c, đề nghị Đại hội cho biểu quyết.

- Đ/c nào không nhất trí? Không có!

- Đ/c nào có ý kiến khác? Không có!

Như vậy 100% đảng viên dự Đại hội nhất trí với số lượng Thư ký Đại hội là 02 đ/c (xin cám ơn các đ/c).

- Về danh sách Thư ký Đại hội: Đoàn Chủ tịch giới thiệu danh sách gồm 02 đ/c có tên sau:

  1. Đ/c …………..;
  2. Đ/c ..................

Xin ý kiến Đại hội?

- Đ/c nào nhất trí với danh sách 02 đ/c có tên trên, đề nghị Đại hội cho biểu quyết.

- Đ/c nào không nhất trí? Không có!

- Đ/c nào có ý kiến khác? Không có!

Như vậy 100% đảng viên dự Đại hội nhất trí với số lượng Thư ký Đại hội là 02 đ/c có tên trên (xin cám ơn các đ/c).

THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Tiếp theo Chương trình, Ban Tổ chức thông qua Chương trình Đại hội như sau:

Thông qua nguyên văn Chương trình Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

THÔNG QUA NỘI QUY, QUY CHẾ BẦU CỬ

Kính thưa Đại hội!

Tiếp theo Chương trình tôi xin thay mặt Cấp ủy thông qua Nội quy và Quy chế Bầu cử trong Đại hội.

- Thông qua nguyên văn Nội quy Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020;

- Thông qua Quy chế bầu cử trong Đảng (Ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI), bản trích.

PHIÊN ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC

Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

Mời Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký lên làm việc.

Khai mạc Đại hội (nên ngắn gọn – Bí thư Chi bộ đọc)

Kính thưa ..................

Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp; Kế hoạch số 44-KH/ĐU, ngày 28 tháng 02 năm 2017 của BCH Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình về việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2017-2020. Sau một thời gian chuẩn bị và được sự nhất trí của Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình . Hôm nay, Chi bộ .................................... long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020.

Về dự và chỉ đạo Đại hội, tôi xin trân trọng giới thiệu:

- Đ/c ................................... (đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng);

- Các đồng chí (BTV Đảng ủy, Bí thư chi bộ trực thuộc) ........................................... (đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng);

- Dự Đại hội hôm nay còn có toàn thể các đ/c đảng viên trong chi bộ, cảm tình Đảng và quần chúng ưu tú của Chi bộ (đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng).

Sự có mặt của Quý vị đại biểu và toàn thể các đ/c trong Đại hội là nguồn cổ vũ, động viên rất lớn góp phần vào sự thành công của Đại hội. Thay mặt Đại hội tôi xin cảm ơn và kính chúc sức khỏe các Quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí.

Kính thưa Quý vị Đại biểu;

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần đổi mới, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Trường ĐHQB, của cấp trên và sự quan tâm phối kết hợp công tác và giúp đỡ của các đơn vị trực thuộc trong Nhà trường. Chi bộ .............................. đã đoàn kết một lòng, vượt qua những khó khăn, giành được những kết quả cao trên mọi lĩnh vực công tác.

Tại Đại hội kỳ này, cần được đánh giá một cách nghiêm túc, đầy đủ và khách quan những việc đã làm được, những mặt chưa làm được, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trong nhiệm kỳ tới; Bầu Ban Chấp hành chi bộ, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Đại hội mong rằng mỗi đảng viên hãy phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm của mình trong Đại hội với phương châm “Đại hội trí tuệ, đổi mới và phát triển bền vững”.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội Chi bộ .................. nhiệm kỳ 2017-2020.

Xin trân trọng cảm ơn!

4. Báo cáo tình hình đảng viên dự Đại hội của chi bộ

Thông qua nguyên văn Báo cáo tình hình đảng viên dự Đại hội chi bộ............................. nhiệm kỳ 2017-2020.

Xin ý kiến Đại hội về báo cáo tình hình đảng viên của chi bộ? Các đ/c không có ý kiến gì. Xin các đ/c cho biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình đảng viên của chi bộ.

- Đ/c nào nhất trí, đề nghị Đại hội cho biểu quyết.

- Đ/c nào không nhất trí? Không có!

- Đ/c nào có ý kiến khác? Không có!

Như vậy 100% đại biểu nhất trí với báo cáo của Ban Chấp hành chi bộ về tình hình đảng viên của chi bộ. (Xin cám ơn các đ/c).

5. Trình bày dự thảo báo cáo chính trị

6. Trình bày báo cáo kiểm điểm của chi ủy nhiệm kỳ qua

7. Giới thiệu đại biểu thay mặt cấp ủy cấp trên lên phát biểu

(Đoàn Chủ tịch hoặc Chủ tịch Đại hội điều hành giới thiệu đại biểu cấp ủy cấp trên về dự và chỉ đạo đại hội phát biểu ý kiến).

Kính thưa Đại hội.

Rất vinh dự cho Đại hội Chi bộ ....................... hôm nay được đón Đoàn Đại biểu của ................................ về dự và chỉ đạo Đại hội. Tôi xin trân trọng giới thiệu đ/c ......................................... lên phát biểu chỉ đạo Đại hội. (đề nghị Đại hội liệt nhiệt chào mừng).

Đáp lời phát biểu, cảm ơn Đảng cấp trên (Đoàn Chủ tịch)

Kính thưa Quý vị Đại biểu;

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Với trách nhiệm và tình cảm của mình, các đ/c lãnh đạo ......, đặc biệt đ/c .............. chức vụ ..................... đã dành thời gian về dự, chỉ đạo và động viên Đại hội. Đ/c ............................. đã có bài phát biểu và tặng hoa Đại hội (nếu có), trong bài phát biểu đ/c đã ghi nhận, biểu dương những thành tích và kết quả mà chi bộ đã đạt được, đồng thời đ/c cũng nhấn mạnh và chỉ ra những mặt còn tồn tại yếu kém của chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Đặc biệt, đ/c đã nêu và có ý kiến chỉ đạo phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp cho chi bộ chúng ta trong nhiệm kỳ tới.

Cho phép tôi thay mặt Đoàn Chủ tịch, các đ/c dự Đại hội xin cảm ơn đ/c ....................... cùng các đ/c lãnh đạo cấp trên về dự Đại hội chi bộ, kính chúc các đ/c mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt; mong các đ/c tiếp tục quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ hơn nữa đến các hoạt động của Chi bộ.

Xin trân trọng cảm ơn!

8. Thảo luận

Đoàn Chủ tịch Đại hội chủ trì các nội dung thảo luận (Ý kiến xây dựng cho Dự thảo Báo cáo Chính trị và Báo cáo kiểm điểm của BCH Chi bộ đương nhiệm).

9. Thực hiện việc bầu cử

(Trong quá trình thảo luận nếu thấy các ý kiến tham gia tương đối tốt và đầy đủ, Đoàn Chủ tịch có thể xin phép Đại hội cho tiến hành làm các thủ tục bầu cử, sau khi bầu cử chi ủy xong, trong thời gian chờ Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu bầu và công bố kết quả bầu cử thì Đại hội lại tiếp tục thảo luận góp phần điều hành Đại hội được liên tục và hợp lý).

Nội dung điều hành bầu cử có thể được quán triệt và tiến hành theo trình tự như sau:

9.1. Bầu Ban Chấp hành chi bộ

Kính thưa Đại hội!

Thay mặt Đoàn chủ tịch tôi xin báo cáo trình bày Đề án nhân sự Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 như sau:

Thông qua nguyên văn Đề án nhân sự Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội đề cử danh sách nhân sự do Cấp ủy nhiệm kỳ 2017-2020 chuẩn bị là 04 đ/c và đã có số dư là 15% , gồm các đồng chí sau:

Đọc danh sách nhân sự Dự kiến bầu Ban Chấp hành chi bộ.

- Tiếp theo sang phần ứng cử:

Xin hỏi Đại hội có đ/c nào xung phong ứng cử vào Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020,........................................................

Nếu không có đ/c nào ứng cử nữa, Đại hội chuyển sang phần đề cử.

Xin ý kiến Đại hội có đ/c nào giới thiệu thêm hoặc có ý kiến gì khác.

Đoàn Chủ tịch xin hỏi các đồng chí có tên trong danh sách đề cử có ý kiến gì không (nếu có).

Vậy danh sách hiện nay có….....đ/c đã có số dư….. %. Quy định bầu Cấp ủy về số số dư là không quá 30%.

Đoàn Chủ tịch tổng hợp danh sách những người ứng cử, được đề cử, đề xuất những trường hợp được rút và không được rút khỏi danh sách bầu cử, báo cáo đại hội xem xét, quyết định.

Nếu Đại hội không có ý kiến gì khác. Xin Đại hội cho biểu quyết chốt danh sách.

+ Đ/c nào nhất trí với danh sách bầu cử để bầu Ban Chấp hành Chi bộ nêu trên cho biểu quyết.

+ Đ/c nào không nhất trí? Không có!

+ Đ/c nào có ý kiến gì khác? Không có!

Như vậy 100% đại biểu nhất trí chốt danh sách gồm ...... đ/c nêu trên để đưa vào danh sách bầu Chi ủy (Xin cảm ơn các đ/c).

* Tiếp theo Đại hội bầu Ban kiểm phiếu

Căn cứ Điều 7, Quy chế bầu cử trong Đảng (Ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI) có ghi:

1- Ban kiểm phiếu là cơ quan giúp việc bầu cử của đại hội do đoàn chủ tịch giới thiệu, đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu gồm một số đại biểu chính thức trong đại hội đại biểu, hoặc một số đảng viên chính thức trong đại hội đảng viên không có tên trong danh sách bầu cử.

Số lượng ban kiểm phiếu ở đại hội các cấp do đoàn chủ tịch đại hội lựa chọn, giới thiệu; đại hội biểu quyết thông qua.

2- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, kiểm tra, niêm phong thùng phiếu, phát phiếu trực tiếp cho đại biểu (hoặc theo đoàn đại biểu), kiểm số phiếu phát ra và phiếu thu về báo cáo đại hội, kiểm phiếu bầu.

- Xem xét và kết luận về các phiếu không hợp lệ và những ý kiến khiếu nại về việc bầu cử trong đại hội.

- Lập biên bản kiểm phiếu báo cáo với đoàn chủ tịch và công bố kết quả bầu cử; ký vào biên bản bầu cử, niêm phong phiếu bầu và chuyển cho đoàn chủ tịch đại hội để bàn giao cho cấp uỷ khoá mới lưu trữ theo quy định.

Nếu kiểm phiếu bằng máy vi tính, ban kiểm phiếu được sử dụng một số nhân viên kỹ thuật không phải là đại biểu Đại hội.

Ngoài Ban kiểm phiếu và nhân viên kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu, không ai được đến nơi Ban kiểm phiếu đang làm việc.

Từ căn cứ trên, Đoàn Chủ tịch giới thiệu với Đại hội số lượng Ban kiểm phiếu là ..... đ/c, gồm các đ/c có tên sau đây:

+ Đ/c ............................. : Trưởng ban

+ Đ/c ............................. : Thành viên

+ Đ/c ............................. : Thành viên

Xin ý kiến Đại hội

Nếu Đại hội không có ý kiến gì khác thì cho biểu quyết một lần danh sách ban kiểm phiếu (lấy biểu quyết).

+ Đ/c nào nhất trí với danh sách Ban kiểm phiếu nêu trên cho biểu quyết.

+ Đ/c nào không nhất trí? Không có!

+ Đ/c nào có ý kiến gì khác? Không có!

Như vậy, 100% đảng viên nhất trí bầu .... đ/c có tên trên vào Ban kiểm phiếu (Xin cảm ơn các đ/c).

Ban kiểm phiếu xin phổ biến nguyên tắc, thể lệ bầu cử :

Quy chế bầu cử trong Đảng (Ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI) đã nêu:

Điều 2. Nguyên tắc bầu cử

Việc bầu cử trong Đảng thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ; bình đẳng, trực tiếp, đa số quá bán. Kết quả bầu cử từ chi bộ đến đảng bộ trực thuộc Trung ương phải được chuẩn y của cấp uỷ có thẩm quyền theo quy định.

Điều 15. Quyền bầu cử

1- Chỉ đại biểu chính thức của Đại hội đại biểu các cấp và đảng viên chính thức của đại hội đảng viên mới có quyền bầu cấp uỷ cấp mình và bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

2- Ở Đại hội đảng viên, đảng viên sinh hoạt tạm thời và đảng viên dự bị không có quyền bầu cử.

Điều 17. Phiếu bầu cử

1- Phiếu bầu in họ và tên những người trong danh sách bầu cử (nơi không có điều kiện in phiếu, ban kiểm phiếu đại hội ghi danh sách bầu cử trên phiếu); đóng dấu của cấp uỷ triệu tập đại hội ở góc trái phía trên của phiếu bầu, chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở (hoặc đảng bộ bộ phận) thì đóng dấu của cấp uỷ cơ sở.

Người bầu cử nếu không bầu cho ai trong danh sách bầu cử thì gạch giữa cả chữ họ và tên của người mà mình không bầu.

Trường hợp danh sách bầu không có số dư, phiếu bầu được chia làm 4 cột là: số thứ tự; họ và tên; đồng ý; không đồng ý. Người bầu cử đánh dấu X vào ô đồng ý hoặc ô không đồng ý tương ứng với họ và tên người trong danh sách bầu cử.

2- Phiếu hợp lệ và không hợp lệ:

- Phiếu hợp lệ là phiếu do ban kiểm phiếu phát ra, phiếu bầu đủ hoặc thiếu số lượng cần bầu; phiếu bầu mà danh sách bầu cử chỉ có một người, người bầu cử đánh dấu X vào một trong hai ô đồng ý hoặc không đồng ý; phiếu bầu nhiều người mà không có số dư, người bầu cử đánh dấu X vào cả hai ô (đồng ý và không đồng ý) hoặc không đánh dấu X vào cả hai ô (đồng ý và không đồng ý) của một người hoặc một số người trong danh sách bầu cử.

- Phiếu không hợp lệ là phiếu không do ban kiểm phiếu phát ra; phiếu bầu nhiều hơn số lượng quy định; phiếu không bầu cho ai trong danh sách bầu cử nhiều người; phiếu đánh dấu X vào cả ô đồng ý và ô không đồng ý trong danh sách bầu cử chỉ có một người; phiếu bầu người ngoài danh sách bầu cử; phiếu có đánh dấu hoặc dùng nhiều loại mực; phiếu ký tên hoặc viết thêm.

Trên đây là nguyên tắc và thể lệ bầu cử. Có đ/c nào chưa rõ cần hỏi thêm Đoàn Chủ tịch trả lời.

Nếu không có đ/c nào hỏi thêm, sau đây xin mời Ban kiểm phiếu lên làm việc.

Ban kiểm phiếu:

Kính thưa Đại hội!

Chúng tôi được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban kiểm phiếu, để thực hiện việc bầu cử theo đúng quy định, đề nghị tất cả các đồng chí đảng viên chính thức xin lưu ý khi bỏ phiếu bầu BCH chi bộ:

Nếu không bầu cho ai trong danh sách bầu cử thì gạch giữa cả chữ họ và tên của người mà mình không bầu.

Đại hội đã biểu quyết số lượng bầu vào BCH chi bộ khóa….. là… đồng chí (VD: 3đ/c), trong danh bầu mà đại hội đã biểu quyết là …. đồng chí (VD: 4đ/c) vậy đề nghị các đồng chí gạch bỏ ít nhất…. đồng chí (VD: 1đ/c) mà mình không bầu.

Đề nghị Đại hội kiểm tra thùng phiếu: trong thùng phiếu không có gì.

Ban Kiểm phiếu phát phiếu bầu cử - đảng viên bỏ phiếu

Ban kiểm phiếu kiểm tra tổng số phiếu thu vào: thưa đại hội, tổng số phiếu phát ra là ... phiếu, tổng số phiếu thu vào là .. phiếu. Ban kiểm phiếu xin vào trong để kiểm phiếu.

(Sau khi Ban kiểm phiếu làm việc xong, công bố kết quả. Trưởng Ban kiểm phiếu đứng nguyên tại chỗ, Đoàn Chủ tịch lấy biểu quyết thông qua biên bản bầu cử, sau đó Trưởng Ban kiểm phiếu bàn giao biên bản bầu cử và phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch).

9.2. Bầu Bí thư chi bộ

Kính thưa Quý vị Đại biểu;

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin thông qua Đề án bầu Bí thư chi bộ ....................................... nhiệm kỳ 2017-2020.

Căn cứ Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn công tác nhân sự tại Đại hội đảng bộ các cấp. Đại hội Chi bộ ........ bầu Bí thư là .... đ/c trong số .... đ/c vừa trúng cử Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 (Không nhất thiết phải có số dư, theo chỉ đạo của Đảng cấp trên).

Về tiêu chuẩn: Như tiêu chuẩn của Cấp ủy, xin không nhắc lại.

Về cơ cấu: Đồng chí Bí thư Chi bộ phải là người đứng đầu đơn vị.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo với Đại hội danh sách được Cấp ủy khóa trước chuẩn bị và được Đảng ủy đồng ý quy hoạch chức danh Bí thư Chi bộ, gồm 01 đ/c.

Đ/c Nguyễn Văn A, Trình độ chuyên môn: .........Trình độ lý luận chính trị: ..........Chức vụ công tác: ..........

Tiến hành ứng cử: Các đ/c trong Ban Chấp hành chi bộ có đ/c nào ứng cử chức danh Bí thư không?.......

Qua phần đề cử

Về đề cử: Có đồng chí nào đề cử thêm đ/c khác ngoài danh sách mà BCH khóa trước đã giới thiệu không? không có!

Nếu Đại hội không có ý kiến đề cử thêm, Đại hội cho biểu quyết chốt danh sách.

Đ/c nào nhất trí giới thiệu đ/c Nguyễn Văn A,

Đ/c nào có ý kiến khác. Không có!

Như vậy 100% đại biểu nhất trí giới thiệu đ/c Nguyễn Văn A,

Bầu Ban kiểm phiếu:

Đoàn Chủ tịch Đại hội đề xuất xin giữ nguyên Ban kiểm phiếu bầu Ban Chấp hành chi bộ; xin ý kiến Đại hội.

Nếu Đại hội không có ý kiến gì xin cho biểu quyết.

Có đại biểu nào có ý kiến khác không. Không có!

Như vậy Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí giữ nguyên Ban kiểm phiếu bầu Chi ủy để tiếp tục làm Ban kiểm phiếu bầu Bí thư Chi bộ.

Kính thưa Đại hội!

Chúng tôi được Đại hội tín nhiệm tiếp tục vào Ban kiểm phiếu, để thực hiện việc bầu cử theo đúng quy định, đề nghị tất cả các đồng chí đảng viên chính thức xin lưu ý khi bỏ phiếu bầu chức danh Bí thư:

Danh sách bầu không có số dư, phiếu bầu được chia làm 4 cột là: số thứ tự; họ và tên; đồng ý; không đồng ý. Các đ/c đánh dấu X vào ô đồng ý hoặc ô không đồng ý tương ứng với họ và tên người trong danh sách bầu cử.

Đề nghị đại hội kiểm tra thùng phiếu: Trong thùng phiếu không có gì.

Ban Kiểm phiếu phát phiếu bầu cử - đảng viên bỏ phiếu

Ban kiểm phiếu kiểm tra tổng số phiếu thu vào : thưa đại hội, tổng số phiếu phát ra là ... phiếu, tổng số phiếu thu vào là .. phiếu. Ban kiểm phiếu xin vào trong để kiểm phiếu.

(Sau khi Ban kiểm phiếu làm việc xong, công bố kết quả. Trưởng ban kiểm phiếu đứng nguyên tại chỗ, Đoàn Chủ tịch lấy biểu quyết thông qua biên bản bầu cử, sau đó Trưởng ban kiểm phiếu bàn giao biên bản bầu cử và phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch).

9.3. Bầu Phó Bí thư chi bộ: Như bầu bí thư chi bộ.

10. Ban Chấp hành mới nhận nhiệm vụ

11. Tặng hoa cho các đ/c UVBCH không tái cử (nếu có)

12. Tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội

13. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Tiếp theo chương trình, xin giới thiệu đ/c .................................... thay mặt Đoàn thư ký lên thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Thông qua nguyên văn dự thảo Nghị quyết Đại hội chi bộ............... nhiệm kỳ 2017-2020.

Giới thiệu đồng chí .............................. thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua các chỉ tiêu cơ bản trong Nghị quyết Đại hội như sau:

Nhắc lại các chỉ tiêu nêu trong phương hướng của báo cáo chính trị.

Đề nghị các đồng chí có ý kiến thêm bớt hoặc có ý kiến nào khác, không có

Nếu Đại hội không có ý kiến gì, đề nghị Đại hội cho biểu quyết.

- Đ/c nào đồng ý với các chỉ tiêu đại hội đã đề ra (xin cảm ơn các đ/c)

- Đ/c nào không đồng ý? Không có!

- Đ/c nào có ý kiến khác không? Không có!

Như vậy 100% đảng viên dự Đại hội nhất trí với các chỉ tiêu Đại hội đề ra (đề nghị Đại hội cho một tràng vỗ tay).

14. Bế mạc Đại hội

Kính thưa Quý vị Đại biểu;

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Sau một một ngàylàm việc hết sức khẩn trương, nghiêm túc, trung thực, thẳng thắn và dân chủ, Đại hội Chi bộ .................................. nhiệm kỳ 2017-2020 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã hoàn thành tốt các nội dung và chương trình đã đề ra.

Có được kết quả trên, là sự cố gắng rất lớn của tất cả các đồng chí đảng viên dự Đại hội; của tập thể Ban Chấp hành chi bộ nhiệm kỳ ...................... Đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo ....................... mà trực tiếp là đồng chí ......... ................ (hoặc đ/c cấp ủy phụ trách chi bộ hoặc tổ công tác cấp trên về chỉ đạo Đại hội) trong suốt thời gian qua. Cho phép tôi thay mặt Cấp ủy chi bộ và các đồng chí dự Đại hội xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo ......................................., các đồng chí trong tổ công tác (nếu có), các vị khách quý cùng toàn thể các đại biểu dự Đại hội, các đồng chí phục vụ đại hội đã góp phần vào thành công của Đại hội. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội chi bộ ....... nhiệm kỳ ........

Xin trân trọng cảm ơn!

15. Chào cờ, hát Quốc ca, Quốc tế ca bế mạc Đại hội./.

7. Kịch bản chương trình đại hội chi bộ trường mầm non

NỘI DUNG

NGƯỜI ĐIỀU HÀNH

A. PHẦN I: PHẦN TRÙ BỊ:

Đã đến giờ làm việc, Ban tổ chức xin kính mời các đ/c Đảng viên về dự Đại hội tập trung vào Hội trường để Đại hội tiến hành làm việc.

Thông báo số lượng đại biểu dự Đại hội:

Tổng số Đảng viên trong Chi bộ: 25 đ/c; MSH: 0 đ/c; Đảng viên chính thức: 22 đ/c, dự bị: 03 đ/c.

Có mặt: ….đ/c. vắng: ….đ/c, Đảng viên chính thức: .....đ/c, dự bị: .....đ/c.

(Đề nghị các đ/c Đảng viên chuẩn bị thẻ Đảng viên để biểu quyết các nội dung của Đại hội)

Kính thưa các vị đại biểu khách!

Kính thưa Đại hội!

Được sự phân công của Ban tổ chức Đại hội, tôi xin được điều hành công tác trù bị Đại hội.

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam;

Kế hoạch số 40-KH/ĐU ngày 25/3/2022 của Đảng bộ xã Mỹ Hưng Kế hoạch ĐH các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Mỹ Hưng nhiệm kỳ 2022-2025; Hướng dẫn số 01-HD/ĐU ngày 25/3/2022 của Đảng ủy xã Mỹ Hưng hướng dẫn ĐH Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Mỹ Hưng nhiệm kỳ 2022 - 2025;

Hôm nay được sự nhất trí của Đảng ủy xã Mỹ Hưng, Chi bộ Trường mầm non tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 để đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và chỉ ra những việc đã làm được, những tồn tại, thiếu sót. Trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 và bầu ra BCU khóa mới tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động và phong trào của nhà trường.

Trước khi bước vào Đại hội chính thức, Ban tổ chức Đại hội xin được thực hiện công tác Đại hội trù bị như sau:

Sau đây tôi xin phép được thông qua toàn bộ nội dung chương trình của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Về thời gian: Trong một buổi chiều ngày 06/6/2022 (Thứ 2).

Về nội dung Đại hội: Đại hội có 2 phần chính

Phần I: Đại hội trù bị.

Phần trù bị gồm các nội dung: Bầu đoàn Chủ tịch, đoàn Thư ký và thông qua Quy chế Đại hội.

Phần II: Đại hội chính thức.

Đại hội chính thức gồm các nội dung chính sau:

1. Thông qua dự thảo báo cáo chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 và báo cáo kiểm điểm của Cấp uỷ Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

2. Các ý kiến tham luận của Đảng viên.

3. Ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên.

4. Thông qua đề án nhân sự-giới thiệu nhân sự tham gia Cấp ủy khóa mới.

5. Bầu Ban kiểm phiếu.

6. Tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ.

7. Ban Chi ủy mới ra mắt - Đại diện cấp ủy phát biểu ý kiến.

8. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

9. Bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ các nội dung thực hiện trong quá trình tổ chức Đại hội Chi bộ trường mầm non nhiệm kỳ 2022 - 2025.

* Kính thưa Đại hội, để đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành thành công Đại hội hôm nay. Đại hội chúng ta sẽ phải bầu ra đoàn Chủ tịch và đoàn Thư ký để điều hành Đại hội.

- Căn cứ hướng dẫn quy trình tiến hành Đại hội của Đảng ủy xã, Ban tổ chức chúng tôi đã dự kiến số lượng đoàn Chủ tịch là 03 đ/c và đoàn Thư ký là 01 đ/c. Vậy xin ý kiến Đại hội.

+ Nếu Đại hội nhất trí với dự kiến số lượng đoàn Chủ tịch là 03 đ/c và đoàn Thư ký là 01đ/c, thì Đại hội cho biểu quyết. (Giơ thẻ biểu quyết)

+ Có ai có ý kiến khác không? (Không có)

+ Vậy là 100% các Đảng viên đều nhất trí với dự kiến về số lượng của Ban tổ chức đã trình trước Đại hội. Xin cảm ơn Đại hội!

- Sau đây Đại hội sẽ tiến hành giới thiệu các nhân sự, Có 2 cách giới thiệu nhân sự:

+ Một là Đại hội sẽ tiến hành giới thiệu trực tiếp các nhân sự.

+ Hai là Đại hội sẽ nhường quyền cho Ban tổ chức giới thiệu và trình danh sách trước Đại hội.

Vậy Đại hội chúng ta sẽ chọn theo cách nào?

* Chốt: Vậy Đại hội chúng ta đã nhường quyền cho Ban tổ chức chúng tôi trình danh sách dự kiến nhân sự.

Sau đây Ban tổ chức chúng tôi xin trình trước Đại hội danh sách dự kiến như sau:

* Đoàn chủ tịch gồm các đ/c có tên sau:

1. Đ/c: Nhữ Thị Thủy

2. Đ/c: Nguyễn Thị Mai

3. Đ/c: Đào Thị Thúy

* Đoàn Thư ký là: Đ/c Phạm Thị Hương

- Xin ý kiến Đại hội: Nếu Đại hội nhất trí với danh sách các đ/c có tên trên, đề nghị Đại hội cho biểu quyết (Giơ thẻ biểu quyết).

+ Có ai có ý kiến khác không? (Không có)

+ Vậy là 100% các Đảng viên đều nhất trí với dự kiến danh sách đoàn Chủ tịch và Thư ký mà Ban tổ chức đã trình trước Đại hội.

Xin cảm ơn Đại hội!

- Như vậy, Đại hội đã bầu được đoàn Chủ tịch và Thư ký của Đại hội.

Vậy đề nghị Đại hội cho một tràng pháo tay để chúc mừng nào! (vỗ tay)

* Tiếp sau đây, thay mặt BTC tôi xin thông qua bản Quy chế làm việc của Đại hội. (Đọc Quy chế làm việc của Đại hội)

Vừa rồi tôi đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội .

Vậy xin ý kiến Đại hội: Nếu đại hội nhất trí với bản Quy chế làm việc của Đại hội, đề nghị Đại hội cho biểu quyết (Giơ thẻ biểu quyết).

Xin cảm ơn các Đại biểu!

- Đại biểu nào có ý kiến khác?

Đ/c Mai

B. PHẦN II: ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC

1. Chào cờ:

Để Đại hội đi vào phần chính thức, BTC Đại hội xin kính mời các vị đại biểu khách cùng toàn thể các đ/c đứng lên làm lễ chào cờ.

- Nghiêm! chào cờ… Chào! (Hát Quốc ca, Quốc tế ca)

- Xin kính mời các vị đại biểu khách và toàn thể Đại hội an tọa.

2. Giới thiệu đoàn Chủ tịch và Thư ký lên làm việc:

Kính thưa Đại hội! Trong phần Đại hội trù bị, chúng ta đã bầu ra đoàn Chủ tịch và đoàn Thư ký. Sau đây xin trân trọng kính mời đoàn Chủ tịch và đoàn Thư ký lên làm việc.

- Vâng! Được sự phân công của đoàn Chủ tịch, tôi xin phép được điều hành Đại hội ngày hôm nay.

3. Khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu:

Kính thưa Đại hội! Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c Nhữ Thị Thủy thay mặt đoàn Chủ tịch lên đọc diễn khai mạc Đại hội.

Xin trân trọng kính mời đ/c!

4. Giới thiệu Đại biểu khách tặng hoa:

Kính thưa Đại hội! về dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ hôm nay, các đ/c lãnh đạo thay mặt cho Đảng ủy, HĐND, UBND xã cũng có những bó hoa tươi thắm để chúc mừng Đại hội.

Sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c: …………………….. lên tặng hoa chúc mừng Đại hội!

Xin mời đ/c Nhữ Thị Thủy lên nhận hoa.

5. Thông qua báo cáo, phương hướng, báo cáo tình hình về tư cách Đảng viên về dự Đại hội và bản kiểm điểm của BCU:

Kính thưa Đại hội! Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c: Nhữ Thị Thủy thay mặt đoàn Chủ tịch lên thông qua báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 và bản kiểm điểm của Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Xin trân trọng kính mời đ/c!

6. Phần tham luận:

Kính thưa Đại hội!

Vừa qua Đại hội đã được nghe đ/c Nhữ Thị Thủy thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua báo cáo thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 và bản kiểm điểm của Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022. Sau đây Đại hội xin phép được chuyển sang phần tham luận.

1. Theo như các Đại biểu đã đăng ký tham luận từ trước, sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c: Hoàng Thị Thi lên tham luận với nội dung về CSVC và đời sống của CB,GV,NV trong nhà trường.

Xin trân trọng kính mời đ/c!

- Vừa rồi Đại hội đã được nghe ý kiến tham luận của đ/c Thi, thay mặt đoàn Chủ tịch xin trân trọng cảm ơn ý kiến tham luận của đ/c, chúc đ/c và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

2. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đ/c Nguyễn Thị Thuý lên tham luận với nội dung về công tác giáo dục trong nhà trường.

Xin trân trọng kính mời đồng chí!

- Vâng, Đại hội chúng ta vừa được nghe ý kiến tham luận của đ/c Nguyễn Thị Thuý, thay mặt đoàn Chủ tịch xin trân thành cảm ơn đ/c, chúc đ/c công tác tốt, gia đình hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn đ/c!

3. Tiếp sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Thị Hường lên tham luận về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng của nhà trường. Xin trân trọng kính mời đồng chí!

- Vừa rồi Đại hội chúng ta đã được nghe ý kiến tham luận của đ/c Hường. Thay mặt đoàn Chủ tịch, xin chân thành cảm ơn đ/c, chúc đ/c cùng gia đình mạnh khỏe - hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn!

Đ/c Mai

Đ/c Mai

Đ/c Thủy

Đ/c Mai

Đ/c Thủy

Đ/c Thúy

7. Tiếp thu các ý kiến tham luận của Đảng viên:

Kính thưa các vị Đại biểu, kính thưa Đại hội!

Vừa qua Đại hội đã được nghe các ý kiến phát biểu, tham luận tại Đại hội để đóng góp vào bản dự thảo báo cáo thực hiện Nghị quyết ĐH nhiệm kỳ 2020 - 2022, phương hướng nhiệm kỳ 2022 - 2025 và bản kiểm điểm của BCU nhiệm kỳ 2020 - 2022, với các nội dung trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Chi bộ và nhà trường về nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Thay mặt đoàn Chủ tịch, chúng tôi xin được tiếp thu toàn bộ ý kiến của các đ/c để bổ sung vào báo cáo. Vì điều kiện về thời gian, nếu còn các ý kiến tham luận của các đ/c, chúng tôi đề nghị các đ/c gửi ý kiến bằng văn bản về đoàn Thư ký Đại hội để tiếp tục tổng hợp tiếp thu bổ sung hoàn thiện vào bản báo cáo.

Đoàn chủ tịch Đại hội xin phép được dừng phần tham luận tại đây.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí !

Đ/c Thúy

8. Giới thiệu Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội:

Kính thưa đại hội!

Về dự và chỉ đạo đại hội hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c:……………………………………………lên phát biểu ý kiến và chỉ đạo Đại hội.

Xin trân trọng kính mời đồng chí!

9. Đồng chí Bí thư Chi bộ lên tiếp thu ý kiến chỉ đạo:

Kính thưa Đại hội!( Đ/c Thủy)

Đại hội được nghe ý kiến phát biểu, chỉ đạo Đại hội của đồng chí ................................................ Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng ý kiến phát biểu của đồng chí vừa là động viên, ghi nhận kết quả lãnh đạo của Chi bộ nhà trường trong những năm qua, vừa là gợi mở, định hướng và giao nhiệm vụ cho Đại hội và Chi bộ trong thời gian tới.

Thay mặt Đại hội, tôi xin trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí. Chi bộ trường mầm non xin hứa, sẽ quán triệt và thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của đồng chí. Sau Đại hội, Chi bộ trường mầm non tiếp tục triển khai ý kiến chỉ đạo của đồng chí với tinh thần chủ động, đổi mới, đoàn kết, khắc phục những thiết sót, khuyết điểm và tồn tại; quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội đã đề ra.

Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn đồng chí .......................................

Kính chúc đồng chí và gia đình mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn!

Đ/c Thúy

Đ/c Thủy

10. Bầu Ban Chi ủy mới:

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Trong nhiệm kỳ vừa qua, tập thể Chi bộ và cá nhân từng đồng chí trong Ban Chi ủy đã phát huy hết tinh thần trách nhiệm, đoàn kết lãnh đạo Chi bộ triển khai, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ trường mầm non nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã đề ra. Những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ gắn liền với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ.

Đến thời điểm này Ban chi uỷ Chi bộ trường mầm non nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ban Chi ủy trường mầm non xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy xã Mỹ Hưng; cảm ơn sự tín nhiệm, sự đoàn kết của tập thể Cấp ủy, Chi bộ. Chúng tôi tin tưởng rằng: Ban Chấp hành Chi bộ được bầu ra tại Đại hội này sẽ tiếp nối, phát huy tốt truyền thống và những thành tích mà Cấp ủy, Chi bộ trường mầm non nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã đạt được, tiếp tục lãnh đạo Chi bộ đạt nhiều thành tích xuất sắc hơn trong nhiệm kỳ 2022-2025.

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Tiếp theo chương trình, Đại hội chúng ta chuyển sang phần bầu cử Ban Chi ủy khóa mới.

11. Thông qua đề án nhân sự:

Được sự phân công của Đoàn Chủ tịch Đại hội, sau đây tôi xin trình bày đề án nhân sự Ban Chấp hành Chi bộ trường mầm non nhiệm kỳ 2022-2025.

(ĐỌC TOÀN VĂN ĐỀ ÁN NHÂN SỰ CẤP ỦY (BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ) NHIỆM KỲ 2022 - 2025)

Trên đây là Đề án nhân sự Ban chi ủy trường mầm non nhiệm kỳ 2022- 2025 do Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 chuẩn bị. Đoàn Chủ tịch xin trình để Đại hội xem xét, quyết định. Xin ý kiến Đại hội.

- Đại biểu nào nhất trí với Đề án nhân sự mà Đoàn Chủ tịch vừa trình, xin cho biểu quyết. (Giơ thẻ biểu quyết)

- Có Đại biểu nào có ý kiến khác? (không có đại biểu nào có ý kiến khác).

- Như vậy Đại hội đã nhất trí với Đề án nhân sự bầu Ban chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 mà Đoàn Chủ tịch đã trình trước Đại hội.

12. Trình danh sách dự kiến nhân sự Cấp ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025:

Thưa toàn thể Đại hội!

Căn cứ vào số lượng Đảng viên của Chi bộ và tình hình thực tế hiện tại của Chi bộ và nhà trường, theo sự chỉ đạo của Đảng ủy xã, Đoàn chủ tịch Đại hội đề cử và xin trình trước Đại hội danh sách nhân sự do BCU đã chuẩn bị (Xin lưu ý: Theo quy định, danh sách nhân sự Cấp ủy phải có số dư nhiều hơn số lượng Cấp ủy cần bầu).

Sau đây tôi xin trình danh sách dự kiến tham gia vào Cấp ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 04 đồng chí để Đại hội xem xét và cho ý kiến.

Đọc danh sách nhân sự Ban Chi ủy.

1. Đ/c: Kiều Thị Hằng

2. Đ/c: Nguyễn Thị Mai

3. Đ/c: Nhữ Thị Thủy

4. Đ/c: Đào Thị Thúy

Xin ý kiến Đại hội. Đồng chí nào nhất trí với danh sách đề cử nhân sự do Ban Chi ủy đã dự kiến, để đưa vào danh sách bầu cử Ban chi ủy khóa mới xin cho biểu quyết? (Giơ thẻ biểu quyết)

- Có đồng chí nào tự ứng cử tham gia vào Ban Chi ủy khóa mới không?

- Có đồng chí nào muốn đề cử thêm danh sách tham gia vào BCU khóa mới, ngoài danh sách đoàn Chủ tịch đã trình không?

Như vậy là 100% các đồng chí đều nhất trí thông qua số lượng và danh sách nhân sự để bầu vào Ban chi ủy Chi bộ do đoàn Chủ tịch đề cử.

Xin cảm ơn các đồng chí!

13. Bầu Ban kiểm phiếu:

Để giúp việc bầu cử của Đại hội, sau đây đại hội tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu:

+ Đoàn Chủ tịch dự kiến số lượng Ban Kiểm phiếu là 03 đồng chí. Xin ý kiến Đại hội.

+ Đồng chí nào nhất trí số lượng Ban Kiểm phiếu là 03 đồng chí xin cho biểu quyết.

+ Có đồng chí nào có ý kiến khác? (Không có)

+ Như vậy ĐH đã nhất trí 100% số lượng Ban kiểm phiếu là 03 đồng chí.

- Về danh sách Ban Kiểm phiếu:

+ Đoàn Chủ tịch dự kiến giới thiệu danh sách Ban Kiểm phiếu gồm các đồng chí có tên sau:

1. Đ/c Nguyễn Thị Thuý - Trưởng ban

2. Đ/c: Nguyễn Thị Hằng - Thư ký

3. Đ/c: Lê Thị Thanh Yên - Thành viên

Xin ý kiến Đại hội

+ Đồng chí nào nhất trí với danh sách Ban Kiểm phiếu gồm 03 đồng chí có tên trên, xin cho biểu quyết.

+ Có đồng chí nào có ý kiến khác? (Không có)

+ Như vậy Đại hội đã nhất trí 100% danh sách Ban Kiểm phiếu

Sau đây xin mời Ban Kiểm phiếu lên làm việc.

Đ/c Mai

Đ/c Mai

14. Ban kiểm phiếu làm việc:

Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Thưa toàn thể đại hội!

Được Đại hội tín nhiệm giới thiệu chúng tôi vào Ban kiểm phiếu, thay mặt Ban kiểm phiếu, tôi xin hướng dẫn các đại biểu về cách thức bỏ phiếu và lưu ý một số vấn đề trong bầu cử:

(Đọc văn bản hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, kiểm tra, niêm phong thùng phiếu, phát phiếu cho đại biểu; kiểm số phiếu phát ra và số phiếu thu về báo cáo đại hội; kiểm phiếu bầu)

- Phát phiếu tới tận tay Đảng viên - kiểm phiếu - thông báo kết quả (Đọc biên bản kiểm phiếu).

Ban kiểm phiếu

15. Hội ý cấp ủy bầu Bí thư và Phó Bí thư:

16. Lấy ý kiến Đại hội giới thiệu nhân sự chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ và tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

- Căn cứ vào kết quả bầu cử Ban chi ủy Chi bộ và Đề án nhân sự nhiệm kỳ 2022 - 2025, đã được thông qua trước Đại hội. Sau đây, Đại hội sẽ tiến hành bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Căn cứ vào danh sách các đồng chí vừa trúng cử vào Ban chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Sau đây Đoàn Chủ tịch trình Đại hội danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu để bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

1. Chức danh Bí thư là Đ/c: Nhữ Thị Thủy

2. Chức danh Phó Bí thư là Đ/c: Nguyễn Thị Mai

Xin ý kiến Đại hội có nhất trí với danh sách dự kiến chức danh Bí thư và Phó Bí thư mà đoàn Chủ tịch đã trình trước Đại hội? (Giơ thẻ biểu quyết).

- Có đồng chí nào có ý kiến khác không?

Như vậy là 100% các đồng chí đều nhất trí danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu để bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 do đoàn Chủ tịch đã trình trước Đại hội.

* Tiếp theo chương trình Đại hội chúng ta sẽ tiến hành bỏ phiếu để bầu chức danh Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ.

* Về phần bầu Ban kiểm phiếu:

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, xin ý kiến Đại hội cho phép được tiếp tục trưng dụng Ban kiểm phiếu bầu Ban chi ủy Chi bộ, sẽ tiếp tục làm việc trong quá trình bỏ phiếu bầu chức danh Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ.

Vậy xin ý kiến Đại hội?

Có đồng chí nào có ý kiến khác không?

Như vậy là 100% đại biểu trong Đại hội đều nhất trí tiếp tục trưng dụng Ban kiểm phiếu bầu Ban Chi ủy tiếp tục làm nhiệm vụ.

* Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trong kính mời Ban kiểm phiếu lên làm việc.

Đ/c Thúy

17. Ban Kiểm phiếu làm việc: (Cũng tiến hành thực hiện các bước như bầu Ban chi ủy)

18. Ban Chi ủy mới ra mắt trước Đại hội.

Kính thưa các vị Đại biểu khách, Kính thưa Đại hội!

Sau một thời gian làm việc Đại hội của chúng ta hôm nay đã thực hiện đầy đủ các bước theo quy định, thật khẩn trương và nghiêm túc và cho đến thời điểm này đã thành công tốt đẹp, Đại hội đã bầu được ra một Ban Chi ủy mới có đủ năng lực, phẩm chất để lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ và nhà trường trong nhiệm kỳ 2022-2025. Sau đây Ban tổ chức xin kính mời các đ/c đã trúng cử trong Ban chi ủy mới ra mắt Đại hội. (Đại diện BCU mới phát biểu cảm tưởng)

Đ/c Thúy

19. Biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội - Biểu quyết:

Kính thưa Đại hội!

Để tiếp tục chương trình của Đại hội hôm nay, sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c Phạm Thị Hương - Thư ký của Đại hội lên thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Xin trân trọng kính mời đ/c!

Vừa rồi Đại hội đã được nghe toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội Chi bộ trường mầm non nhiệm kỳ 2022 - 2025. Vậy xin ý kiến của Đại hội.

- Đại biểu nào nhất trí với Dự thảo Nghị quyết Đại hội xin cho biểu quyết!

- Có Đại biểu nào có ý kiến khác không?

- Như vậy là 100% các đại biểu có mặt trong Đại hội, đều nhất trí với dự thảo Nghị quyết Đại hộ đã thông qua. Xin trân thành cảm ơn các đại biểu!

Đ/c Mai

20. Bế mạc Đại hội:

- Tiếp theo chương trình, tôi xin trận trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nhữ Thị Thủy lên bế mạc Đại hội.

Xin trân trọng kính mời đồng chí. (Bài bế mạc)

Đ/c Mai

21. Chào cờ (Quốc ca và Quốc tế ca)

Đ/c Thủy

8. Kịch bản điều hành đại hội chi bộ trực thuộc

CHI TIẾT

PHẦN ĐIỀU HÀNH MỘT ĐẠI HỘI CHI BỘ TRỰC THUỘC

PHIÊN ĐẠI HỘI TRÙ BỊ

Kính thưa các vị Đại biểu.

Thưa toàn thể Đại hội.

Thực hiện Kế hoạch số .... - KH/ĐU, ngày .... của BCH Đảng bộ .... về việc tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ ….…………. nhiệm kỳ 20.... - 20..... Ngày ...., BCH Chi bộ ..... đã họp thống nhất kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 20.... –20...... Hôm nay chi bộ tiến hành đại hội phiên trù bị để chuẩn bị cho phiên đaị hội chính thức ngày.....

Kính thưa Đại hội,

Kính thưa các đồng chí đại biểu,

Được sự phân công của cấp uỷ tôi xin quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung Đại hội và nhiệm của cấp ủy triệu tập đại hội.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Việc tổ chức đại hội chi bộ phải được tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; coi trọng chất lượng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và người lao động.

2. Tổ chức tốt việc thảo luận các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên. Báo cáo của ban chấp hành chi bộ cần đánh giá đúng tình hình thực hiện nghị quyết của đại hội nhiệm kỳ 2013 - 2015, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ tới.

3. Công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2017 cần tiến hành đúng quy định của Đảng. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới và theo quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý .

Cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2017 phải bảo đảm chất lượng, tính kế thừa, phát triển, có số lượng, cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện; gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên (nếu có) gồm những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ của chi bộ, có khả năng đóng góp vào sự thành công của đại hội cấp trên.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội Chi bộ lần này chúng ta thực hiện các nội dung như sau:

- Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 20... - 20... và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 20.... - 20......

- Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp;

- Bầu ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 20..... - 20.....

- Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên (nếu có)

Do đó Chi uỷ yêu cầu các đồng chí đảng viên trong toàn Chi bộ cần phải tập trung trí tuệ, thống nhất chủ trương lãnh đạo của Chi uỷ, quán triệt thật đầy đủ mục, đích yêu cầu, nội dung của đại hội nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chương trình Đại hội đề ra đúng theo sự chỉ đạo của tổ chức Đảng cấp trên./.

III. CẤP ỦY TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CÓ NHIỆM VỤ:

Điều 4 của Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI quy định:

1- Chuẩn bị các vấn đề về nhân sự đại biểu, đề án nhân sự cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra và kế hoạch tổ chức đại hội.

2- Tiếp nhận hồ sơ ứng cử vào cấp uỷ của đảng viên chính thức không phải là đại biểu đại hội (gửi đến cấp ủy trước khi đại hội chính thức khai mạc chậm nhất là 15 ngày làm việc) để chỉ đạo thẩm tra và chuyển đoàn chủ tịch báo cáo đại hội xem xét, quyết định.

3- Thông báo số lượng đại biểu và phân bổ đại biểu cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Chỉ đạo việc bầu cử đại biểu bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục quy định. Quyết định và thông báo thời gian khai mạc đại hội trước 30 ngày làm việc.

4- Cung cấp tài liệu cho ban thẩm tra tư cách đại biểu về tình hình, kết quả bầu cử đại biểu và những vấn đề liên quan đến tư cách đại biểu.

5- Cung cấp tài liệu cho đoàn chủ tịch để trả lời các vấn đề do đảng viên, đại biểu đại hội yêu cầu liên quan đến các ứng cử viên.

6- Chuẩn bị tài liệu cho cấp uỷ khoá mới để bầu các chức danh lãnh đạo của cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra khoá mới của cấp mình trong phiên họp lần thứ nhất.

Thưa Đại hội!

Để duy trì và điều hành công việc của đại hội theo đúng chương trình đại hội đề ra, đề nghị đại hội bầu các cơ quan điều hành và giúp việc Đại hội.

Gồm có:

1. Bầu Đoàn Chủ tịch

2. Bầu Đoàn Thư ký

I. Đoàn Chủ tịch:

Theo Quy định 45-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 quy định về thi hành Điều lệ Đảng: Đoàn chủ tịch đại hội là cơ quan điều hành công việc của đại hội, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Cấp uỷ triệu tập đại hội đề xuất để đại hội biểu quyết về số lượng thành viên đoàn chủ tịch, sau đó giới thiệu để đại hội biểu quyết danh sách đoàn chủ tịch. Đại hội chi bộ biểu quyết danh sách đoàn chủ tịch hoặc chủ tịch đại hội.

............................

Mời bạn đọc tải file word chi tiết để tham khảo

9. Nội dung chương trình Đại hội chi bộ trường THCS, THPT

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

CỦA CHI BỘ TRƯỜNG THCS,THPT PHAN CHÂU TRINH

NHIỆM KỲ: 2020-2025


I THỦ TỤC :

1.1 Trang trí :

- Treo cờ Đảng + Q.kỳ ; ảnh Bác; Các Mác-Ăng Ghen; khẩu hiệu trên cùng:

1.2 Điếm danh đảng viên có mặt + kiểm tra thẻ Đảng 15 Đ/C

1.3 Chào cờ : Quốc ca, Quốc tế ca. (Đảng viên phải hát theo nền nhạc)

1.4 Diễn Văn khai mạc, Tuyên bố lý do

1.5 Giới thiệu Đại biểu: ( Đảng bộ cấp trên, HĐQT,BGH,CT Công Đoàn, BT Đoàn TNCS, Tổ trưởng chuyên môn, đối tượng Đảng )

II NỘI DUNG KHÁI QUÁT (đ/c Lê Xuân Hoằng điều khiển)

1) Cử Chủ tịch đoàn :

- Theo Quyết định số 222-QĐ/TW ngày 17/04/2009 của Ban Bí thư Trung Ương về việc ban hành quy chế bầu cử trong Đảng qui định số lượng chủ tịch đoàn đại hội Chi Đảng bộ cơ sở có thể từ 1 đến 5 đ/c. Chi ủy dự kiến đoàn Chủ tịch Đại hội là: 3 đ/c đề nghị đại hội cho ý kiến về số lượng đoàn Chủ tịch

- Biểu quyết:

- Nếu các đ/c không có ý kiến gì khác thì các đ/c chuẩn bị thẻ Đảng để biểu quyết!

+ Đ/c nào nhất trí với số lượng đoàn chủ tịch là 3 đ/c thì biểu quyết bằng cách giơ thẻ Đảng !

+ Đ/c nào không nhất trí với số lượng đoàn chủ tịch là 3 đ/c thì biểu quyết bằng cách giơ thẻ Đảng

+ Như vậy đại hội có: 15/15 đảng viên chính thức ( Tỉ lệ: 100% ) nhất trí số lượng Chủ tọa đoàn là 3 đ/c .

- Về nhân sự cụ thể Chi ủy dự kiến cử đ/c: Hà Văn Vy, Lê Thị Thu Hà, Phan Lưu Quốc Nhựt tham gia đoàn Chủ tọa đại hội . Đề nghị các đ/c cho ý kiến.

- Biểu quyết:

- Nếu các đ/c không có ý kiến gì khác thì đề nghị cho biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ Đảng.

+ Đ/c nào nhất trí đề cử Chủ tịch đoàn là đ/c Hà Văn Vy; đ/c Lê Thị Thu Hà, Phan Lưu Quốc Nhựt ?

+ Đ/c nào không nhất trí ?

+ Đ/c nào có ý kiến khác ?

+ Như vậy đại hội có: 15/15 đảng viên chính thức ( Tỉ lệ 100% ) nhất trí bầu 3 đ/c Hà Văn Vy;đ/c Trần Thị Duyên;đ/c Lê Thị Thu Hà ? làm đoàn chủ tọa đại hội .

2) Về Thư ký Đoàn đại hội :

Để tổng hợp các ý kiến thảo luận và dự thảo các văn bản kết luận theo sự chỉ đạo của chủ tọa đoàn Ban tổ chức Đại hội dự kiến đoàn thư ký đại hội là 2 đ/c đề nghị đại hội cho ý kiến về số lượng đoàn thư ký . ( 1 đ/c ghi chép tổng hợp, 1 đ/c đọc nghị quyết).

  • Biểu quyết:

- Nếu các đ/c không có ý kiến gì khác thì đề nghị cho biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ Đảng

o Đ/c nào nhất trí với số lượng đoàn thư ký là 2 đ/c ?

o Đ/c nào không nhất trí với số lượng đoàn thư ký là 2 đ/c ?

o Đ/c nào có ý kiến khác ?

o Như vậy đại hội có 15/15 đảng viên chính thức ( Tỉ lệ 100% ) nhất trí số lượng đoàn thư ký là 2 đ/c .

- Về nhân sự cụ thể Chi ủy dự kiến cử 2 đ/c Trần Thị Điền Viên và đ/c Phạm Thanh Tân tham gia thư ký đoàn đại hội . Đề nghị các đ/c cho ý kiến?

  • Biểu quyết:

- Nếu các đ/c không có ý kiến gì khác thì đề nghị cho biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ Đảng.

o Đ/c nào nhất trí đề cử thư ký đoàn là 2 đ/c: Trần Thị Điền Viên và đ/c: Phạm Thanh Tân

o Đ/c nào không nhất trí ?

o Đ/c nào có ý kiến khác ?

o Như vậy đại hội có 15/15 đảng viên chính thức (Tỉ lệ 100%) nhất trí cử đ/c Trần Thị Điền Viên và đ/c Phạm Thanh Tân làm thư ký đoàn đại hội .

Sau đây ban tổ chức chúng tôi trân trọng kính mời đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội lên làm việc.

3- Chủ tọa đoàn thông qua chương trình làm việc của đại hội ( Đ/C: Lê Thị Thu Hà)

Chương trình làm việc gồm các nội dung chính :

a/ Báo cáo tình hình Đảng viên dự đại hội.

b/ Báo cáo kiểm điểm kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội IV và phương hướng lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025.

c/ Báo cáo kiểm điểm của chi ủy trong nhiệm kỳ qua

d/ Đại hội thảo luận và kết luận

e/ Thông qua nghị quyết của đại hội.

e/ Bầu cử cấp ủy

.........................

Mời bạn đọc tải file word chi tiết để tham khảo

Chi bộ là đơn vị cấp dưới Đảng bộ, trực tiếp kết nối Đảng với cơ sở và nhân dân, tổ chức tại nơi làm việc và cư trú của đảng viên. Chi bộ cũng đảm nhận vai trò lãnh đạo và điều hành các hoạt động trong phạm vi đơn vị của mình. Chính vì vậy, Đại hội Chi bộ là sự kiện sinh hoạt chính trị lớn quan trọng, được các cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân quan tâm. Trong Đại hội Chi bộ, các vấn đề được thảo luận bao gồm cả những vấn đề được đưa ra từ cấp trên, và chi bộ phải báo cáo về hoạt động của mình. Đồng thời, bầu cấp ủy và đại biểu tham gia vào đại hội cấp trên. Để chuẩn bị tiến hành Đại hội Chi bộ thành công, cần phải có kịch bản chi tiết chương trình Đại hội Chi bộ, căn chuẩn thời gian tiến hành các mục trong chương trình, để điều hành Đại hội trôi chảy nhất. Bạn đọc tải file word để tham khảo các mẫu kịch bản chương trình Đại hội Chi bộ hay nhất đã được Hoatieu sưu tầm.

Mời bạn đọc đón xem các bài viết hữu ích khác tại mục Biểu mẫu - Thủ tục hành chính nhé.

Xem thêm

Đánh giá bài viết
25 136.671
0 Bình luận
Sắp xếp theo