Mẫu CT05: Phiếu hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thường trú, xóa đăng ký thường trú, tách hộ

Phiếu hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ  là gì? Phiếu hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thường trú, xóa đăng ký thường trú, tách hộ gồm những nội dung nào? Mẫu mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 66/2023/TT-BCA về sửa đổi các Thông tư về đăng ký cư trú có hiệu lực từ ngày 01/01/2024. Mời các bạn tham khảo nội dung trong bài viết dưới đây của Hoatieu.vn.

1. Phiếu hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đăng ký cư trú là gì?

Phiếu hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đăng ký cư trú là biểu mẫu hành chính do cán bộ tiếp nhận hồ sơ soạn thảo, sử dụng trong trường hợp cần yêu cầu công dân bổ sung thông tin hồ sơ khai báo đăng ký cư trú để cơ quan công an có thêm căn cứ cấp, chỉnh sửa thông tin cư trú của công dân.

Phiếu hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đăng ký cư trú thường được sử dụng trong trường hợp công dân làm thủ tục liên quan đến đăng ký thường trú, tạm trú, xóa đăng ký thường trú, tạm trú, gia hạn tạm trú, khai báo tạm vắng, khai báo thông tin cư trú...

Nội dung phiếu hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đăng ký cư trú gồm:

+ Thông tin hồ sơ của công dân: mã hồ sơ, tên, mã số định danh.

+ Giấy tờ, thông tin, hồ sơ cần bổ sung.

+ Lý do phải bổ sung thông tin.

+ Số điện thoại bộ phận hướng dẫn giải đáp nếu công dân có thắc mắc liên quan đến việc bổ sung hồ sơ.

2. Phiếu hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ Thông tư 66

Phiếu hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ mới nhất 2024 là mẫu CT05 ban hành kèm theo Thông tư 66/2023/TT-BCA về sửa đổi các Thông tư về đăng ký cư trú có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.

Mẫu CT05: Phiếu hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thường trú, xóa đăng ký thường trú, tách hộ

....................................(1)

....................................(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU HƯỚNG DẪN BỔ SUNG, HOÀN THIỆN HỒ SƠ

Mã hồ sơ:......................................................................................................................

Của Ông/Bà:.................................................................................................................

Số định danh cá nhân/CMND:

Căn cứ quy định của Luật Cư trú và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành có liên quan, đề nghị Ông/Bà hoàn thiện hồ sơ như sau(3):

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Lý do:................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ nếu có vấn đề vướng mắc, Ông/Bà liên hệ với Công an ; Số ĐT............................... để được hướng dẫn./.

......., ngày........ tháng....... năm..........

CÁN BỘ TIẾP NHẬN(4)

Chú thích:

(1) Cơ quan cấp trên của cơ quan đăng ký cư trú

(2) Cơ quan đăng ký cư trú

(3) Ghi hướng dẫn đầy đủ, cụ thể một lần về việc kê khai, bổ sung, chỉnh lý thành phần hồ sơ; ví dụ: Bổ sung giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp (Hợp đồng thuê nhà....); bổ sung giấy tờ, chứng minh quan hệ nhân thân (giấy khai sinh...); Kê khai lại Mục gì trong biểu mẫu, kê khai như thế nào...

(4) Cán bộ tiếp nhận ký ghi rõ họ tên hoặc ký số hoặc xác nhận bằng hình thức xác thực khác.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.
Đánh giá bài viết
1 917
0 Bình luận
Sắp xếp theo