Đơn xin xác nhận nhà ở hợp pháp 2022

Đơn xin xác nhận nhà ở hợp pháp là giấy tờ quan trọng để bạn yêu cầu cơ quan chức năng cấp văn bản xác nhận chỗ ở hợp pháp của người lao động. Mời các bạn tải về mẫu mới nhất cùng hướng dẫn cách viết chi tiết tại đây.

1. Đơn xin xác nhận nhà ở hợp pháp là gì?

Mẫu đơn xin xác nhận chỗ ở hợp pháp là văn bản được lập ra để ghi chép về việc được xác nhận chỗ ở hợp pháp. Mẫu nêu rõ nội dung xác nhận, địa chỉ chỗ ở, thông tin người làm đơn.....

2. Đơn xin xác nhận nhà ở hợp pháp 

Đơn xin xác nhận nhà ở hợp pháp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XÁC NHẬN NHÀ Ở HỢP PHÁP

Kính gửi: UBND............................................................................................

Họ và tên:.............................................. Sinh năm:................................................

Giấy CMND số:……………….. Ngày cấp:…./…../……… Nơi cấp: CA ................

Hộ khẩu thường trú:...............................................................................................

Chỗ ở hiện nay:......................................................................................................

..............................................................................................................................

Tôi có chỗ ở hợp pháp tại địa chỉ số:................ ấp..................................................

xã …………………….. huyện ……………….……… tỉnh …...……………………

ĐẶC ĐIỂM, NGUỒN GỐC, TÌNH TRẠNG CHỖ Ở

- Loại chỗ ở:......................................... ; diện tích:.........................................

- Nguồn gốc:

+ Mua:...........................................................................................................

+ Tự xây cất:..................................................................................................

Đề nghị Ủy ban nhân dân xã ……………….……… xác nhận để tôi bổ túc hố sơ đăng ký ………..


…………, ngày……..tháng……..năm 20

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

THẨM ĐỊNH:.......................................................................................................................

..............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

XÁC NHẬN CỦA UBND:…………………….

(ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ THẨM ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Cách viết Đơn xin xác nhận nhà ở hợp pháp

Đơn xin xác nhận nhà ở hợp pháp bao gồm những nội dung sau:

  • Quốc hiệu tiêu ngữ: phần bắt buộc phải có ở tất cả các loại đơn xin xác nhận.
  • Ngày tháng năm làm đơn.
  • Tên đơn, chúng ta đề tên đơn là ĐƠN XIN XÁC NHẬN NHÀ Ở HỢP PHÁP .
  • Phần kính gửi: Tên UBND xã, phường nơi có nhà ở cần xác nhận.
  • Tên của người yêu cầu: Cần phải ghi rõ ràng họ và tên, năm sinh, số CMND, địa chỉ cư trú, số điện thoại liên hệ.
  • Mục đích xác nhận tình trạng nhà ở để làm gì.
  • Thông tin nhà ở cần xác nhận: trình bày rõ diện tích, kết cấu cơ bản của công trình, địa chỉ nhà ở, vị trí tiếp giáp, thời hạn sử dụng…
  • Phần đề nghị: Cần ghi rõ đề nghị UBND cấp xã xác nhận nhà ở trên đang được sử dụng cư trú ổn định lâu dài. Hoàn toàn không có tranh chấp, khiếu nại. Nhà không nằm trong bất cứ quy hoạch nào. Không bị đem ra thế chấp, bảo lãnh hay bị kê biên để đảm bảo thi hành án. Nhà ở đáp ứng được đầy đủ các điều kiện để được cấp giấy chứng nhận nhà ở.
  • Cuối cùng cần phải ký và ghi rõ họ tên.

4. Thủ tục xác nhận nhà ở hợp pháp

– Trình tự thực hiện:

a. Cá nhân:

+ Tự lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến UBND xã, phường, thị trấn để được cung cấp hồ sơ, tư vấn hướng dẫn lập các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ, các yêu cầu, điều kiện ( nếu có yêu cầu )

+ Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” của UBND xã, phường, thị trấn .

+ Nhận kết quả

b. UBND xã, phường, thị trấn:

+ Cung cấp hồ sơ, tư vấn, hướng dẫn cá nhân lập các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ, yêu cầu, điều kiện.

+ Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ do bộ phận “một cửa”của UBND xã, phường, thị trấn chuyển đến.

+ Trả kết quả

– Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa UBND xã, phường, thị trấn

– Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Đơn xin xác nhận nhà ở hợp pháp

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một số giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất được quy định tại khoản 1, khoản 2 điều 50 của “Luật đất đai năm 2013” bản sao có công chứng.

– Giấy phép xây dựng nhà ở đã được duyệt

– Thiết kế xây dựng nhà đã được phê duyệt

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

– Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 11.280
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo