Mẫu biên bản vi phạm về xây dựng 2024 và cách viết

Mẫu biên bản vi phạm về xây dựng là mẫu biên bản được lập ra khi có sự vi phạm về xây dựng của cá nhân, tổ chức. Mẫu nêu rõ nội dung thông tin lý lịch của người, bộ phận lập biên bản, lý lịch của người vi phạm, biện pháp xử lý vi phạm đối với người vi phạm xây dựng. Hoatieu.vn mời các bạn cùng tham khảo và tải về mẫu biên bản vi phạm về xây dựng tại đây.

1. Mẫu biên bản vi phạm về xây dựng là gì?

Biên bản vi phạm về xây dựng là văn bản được lập ra khi có sự vi phạm về xây dựng của cá nhân, tổ chức với nội dung nêu rõ nội dung thông tin lý lịch của người, bộ phận lập biên bản, lý lịch của người vi phạm, biện pháp xử lý vi phạm đối với người vi phạm xây dựng.

Mục đích của mẫu biên bản vi phạm về xây dựng: khi các cá nhân, tổ chức vi phạm về xây dựng thì sẽ bị xử lý vi phạm hành chính, ủy ban nhân dân quận, huyện sẽ thực hiện việc lập biên bản đối với hành vi vi phạm. Biên bản nhằm ghi nhận quá trình, nội dung làm việc của các bên.

2. Mẫu biên bản vi phạm về xây dựng

Mẫu biên bản vi phạm về xây dựng với các nội dung gồm thông tin của cảnh sát khu vực (họ tên, chức vụ,....) đại diện cho UBND phường, thông tin người chứng kiến, đại diện tổ dân phố,... và biện pháp khắc phục hậu quả hành vi vi phạm.

Mời bạn cùng tham khảo mẫu đơn tại đây và tải về MIỄN PHÍ theo đường liên kết trong bài viết để tiện sử dụng nhé:

Mẫu biên bản vi phạm về xây dựng

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN ...........

ỦY BAN NHÂN DÂN ...........

PHƯỜNG (XÃ) ..........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

................, ngày .... tháng .... năm ........

BIÊN BẢN VI PHẠM VỀ XÂY DỰNG

Hôm nay, lúc ..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm ...........

Chúng tôi gồm:

Họ tên: ............................................... Chức vụ: .......... (Cảnh sát khu vực…)..................

Đại diện cho UBND phường ..............................................................................................

Với sự chứng kiến của Ông (Bà): ......................................................................................

Thường trú tại: ...................................................................................................................

Đại diện tổ dân phố: ...........................................................................................................

Tiến hành lập biên bản vi phạm về xây dựng, đối với hộ Ông (Bà): ..................................

Thường trú tại: ....................................................................................................................

Đã vi phạm về xây dựng lần thứ ............ (xây dựng không có giấy phép, sai nội dung giấy phép, lần chiếm lộ giới….)

BIỆN PHÁP XỬ LÝ:

Ông (bà) ……………………….. phải ngừng ngay việc xây dựng.

Biên bản được lập thành 2 bản, giao cho người vi phạm 1 bản và đọc lại cho mọi người cùng nghe công nhận là đúng và cùng ký tên.

NGƯỜI VI PHẠM XÂY DỰNG
(Ký tên)
ĐẠI DIỆN BỘ PHẬN LẬP BIÊN BẢN
(Ký tên)

3. Hướng dẫn viết mẫu biên bản xử lý vi phạm xây dựng

Hoatieu.vn xin hướng dẫn bạn cách viết mẫu biên bản xử lý vi phạm xây dựng mới nhất tại đây. Mời các bạn cùng tham khảo mẫu:

1. Tiêu đề: BIÊN BẢN VI PHẠM VỀ XÂY DỰNG

2. Nội dung:

  • Ghi rõ thời gian lập biên bản.
  • Ghi rõ họ tên của các thành phần tham gia gồm: Cảnh sát khu vực đại diện cho UBND phường, người chứng kiến, đại diện tổ dân phố, người có hành vi vi phạm.
  • Nội dung tiến hành lập biên bản (Có thể kể đến một số lý do như: xây dựng không có giấy phép, sai nội dung giấy phép, lần chiếm lộ giới…)
  • Đưa ra biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả.

3. Xác nhận: Ký và ghi rõ họ tên của người vi phạm và đại diện bộ phận lập biên bản.

4. Quy định xử phạt xây dựng trái phép

Tại Điều 4 Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng. Quy định hình thức xử phạt, mức phạt tiền tối đa, biện pháp khắc phục hậu quả và thẩm quyền xử phạt như sau:

1. Hình thức xử phạt chính:

a) Cảnh cáo;

b) Phạt tiền;

2. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 03 tháng đến 24 tháng;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

3. Trong Nghị định này, mức phạt tiền tối đa được quy định như sau:

a) Trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản là 1.000.000.000 đồng;

b) Trong hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý, phát triển nhà là 300.000.000 đồng;

c) Mức phạt tiền quy định tại Nghị định này là mức phạt áp dụng đối với tổ chức (trừ mức phạt quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều 24; điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều 59, điểm a khoản 3 Điều 64, Điều 65, khoản 1 (trừ điểm e) Điều 70 Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân). Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính, ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả được quy định cụ thể như sau:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;

b) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường;

c) Buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm;

d) Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm chất lượng;

đ) Buộc tiêu hủy sản phẩm, hàng hóa không đảm bảo chất lượng;

e) Những biện pháp khác được quy định cụ thể tại Nghị định này.

5. Thẩm quyền phạt tiền của các chức danh được quy định tại Chương VI Nghị định này là thẩm quyền phạt tiền đối với một hành vi vi phạm hành chính của tổ chức. Thẩm quyền phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân bằng 1/2 lần thẩm quyền phạt tiền đối với tổ chức.

Như vậy, mức xử phạt đối với các tổ chức có hành vi vi phạm về xây dựng rất cao, dao động từ 300.000.000 đồng tới 1.000.000.000 đồng theo quy định, ngoài ra mức phạt đối với cá nhân vi phạm sẽ bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục xây dựng nhà đất trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
5 15.901
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo