Mẫu đơn đề nghị cấp số nhà 2024

Mẫu đơn đề nghị cấp số nhà là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị về việc được cấp số nhà. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, thông tin ngôi nhà xin được cấp số.... Hoatieu.vn mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị cấp số nhà tại đây.

Hiện nay, mỗi căn nhà ở các thành phố lớn thường được đánh số để phân biệt và dễ tìm kiếm. Số nhà cần đánh theo đúng nguyên tắc quy định. Để được cấp số nhà, người dân phải làm đơn gửi lên cơ quan có thẩm quyền xem xét. Dưới đây là Mẫu đơn đề nghị cấp số nhà cùng thủ tục xin cấp số nhà, lệ phí cấp số nhà mới nhất hiện nay. Mời các bạn tham khảo.

1. Mẫu đơn đề nghị cấp số nhà

Mẫu đơn đề nghị cấp số nhà yêu cầu các nội dung gồm: thông tin người làm đơn (Chủ sở hữu căn nhà), thông tin căn nhà đang sở hữu, sự xác nhận của UBND, .... Hoatieu mời bạn tham khảo nội dung mẫu dưới đây, các bạn có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang hoặc tải file mẫu chuẩn về để tiện sử dụng:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỐ NHÀ

(Trường hợp cấp số nhà mới theo hình thức đơn lẻ)

Kính gửi: 

- Uỷ ban nhân dân (thị xã) ………….

- Uỷ ban nhân dân (cấp xã) …..………..….

Tên tôi là: ................................................................................................................

Giấy CMND/CCCD số: ...................................., cấp ngày....tháng....năm....

tại: ...........................................................................................................................

Nay tôi làm đơn đề nghị cấp số nhà cho căn nhà tại Đường .................................

Tổ ................................, Khu phố........................... Phường .................................

Nguồn gốc căn nhà: ...............................................................................................

Ý kiến xác nhận của Uỷ ban nhân dân phường

(Nêu rõ nguồn gốc đất, thời điểm xây dựng và không có tranh chấp).

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

.........., ngày...tháng...năm...
TM. UBND …………………….....

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Mẫu đơn xin xác nhận nhà ở

HoaTieu xin gửi đến bạn đọc tham khảo mẫu đơn xin xác nhận nhà ở, các bạn có thể tải về mẫu file word, pdf chuẩn hoặc trực tiếp chỉnh sửa trên trang các mẫu dưới đây:

Đơn đề nghị cấp số nhà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.............., ngày.....tháng....năm.......

ĐƠN XÁC NHẬN NHÀ Ở HỢP PHÁP

Kính gửi: Ủy ban nhân dân phường .........................................

Tôi tên là:......................

Sinh năm: ......................

Giấy CMND/CCCD số: .........................; cấp ngày....tháng....năm....; nơi cấp....................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..................................

Chỗ ở hiện nay:.............................................................

Nay tôi làm đơn này kính đến Ủy ban nhân dân phường....................để xin được trình bày một vấn đề như sau:

..................................

Vây nay tôi làm đơn này kính đề nghị Ủy ban Nhân dân phường ............... xác nhận chỗ ở hợp pháp cho tôi theo địa chỉ trên. Tôi xin cam đoan những thông tin tôi trình bày ở trên là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. Tôi xin chân thành cảm ơn!

.........., ngày...tháng...năm.....
Xác nhận của Ủy ban nhân dân phường…………………….....

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hồ sơ đề nghị cấp số nhà

Để có thể được cấp số nhà theo đúng quy định, chủ sở hữu căn nhà hay các cá nhân đang có thẩm quyền sở hữu căn nhà phải chuẩn bị hồ sơ gồm các giấy tờ, tài liệu như sau:

- Đơn xin xác nhận nhà ở hợp pháp

- Bản sao (có công chứng) giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Giấy phép xây dựng nhà ở đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt

- Bản thiết kế xây dựng nhà đã được phê duyệt bởi cơ quan có thẩm quyền

- Giấy tờ, tài liệu liên quan đến thời điểm tạo lập nhà, đất của căn nhà cần xin xác nhận số nhà:

  • Giấy chứng nhận hoặc các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu qua các thời kỳ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
  • Giấy tờ hoặc văn bản xác nhận việc mua, bán, tặng hoặc trao đổi, nhận thừa kế
  • Hợp đồng mua bàn nhà

4. Thủ tục xin cấp số nhà

Hoatieu xin được hướng dẫn thủ tục cấp số nhà thông thường gồm 2 sau:

Bước 1: Chủ sở hữu nhà làm đơn đăng ký cấp số nhà, đổi biển số nhà nộp lên UBND huyện/quận/thị xã nơi có căn nhà, đồng thời nộp lệ phí cấp, đổi biển số nhà.

Bước 2: UBND xác nhận thông tin và ra quyết định cấp số nhà chung cư, nhà ở, giấy chứng nhận cấp số nhà theo mẫu. Thời hạn giải quyết hồ sơ là 10 ngày làm việc kể từ ngày chủ sở hữu nộp đủ hồ sơ.

4. Nơi tiếp nhận hồ sơ cấp số nhà, biển số nhà

=> UBND xã, phường, thị trấn là cơ quan tiếp nhận đơn đề nghị đăng ký cấp số nhà.

Sau khi xác nhận hồ sơ hợp lý, UBND xã, phường, thị trấn sẽ trả hồ sơ đã xác nhận cho người dân. Để thực hiện tiếp các bước còn lại, người dân cần chuyển hồ sơ lên UBND cấp quận, huyện, thị trấn để xử lý và giải quyết.

5. Chi phí thực hiện cấp số nhà

Lệ phí xin cấp số nhà 2024 được căn cứ theo Thông tư 02/2014/TT-BTC. Theo đó mức thu lệ phí cấp biển số nhà thực hiện theo nguyên tắc sau:

  • Nếu cấp lại thì không quá 30.000 đồng/biển số nhà.
  • Nếu cấp mới thì không quá 45.000 đồng/biển số nhà.

Trên đây là Mẫu đơn đề nghị cấp số nhà cùng hướng dẫn cách viết chi tiết để các bạn tham khảo. Ngoài ra mời bạn đọc tham khảo thêm các thủ tục pháp lý khác cũng như các mẫu đơn tại mục Biểu mẫu.

Đánh giá bài viết
3 20.239
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo