Biên bản bình xét hạnh kiểm học sinh 2024 mới cập nhật

Hoatieu xin chia sẻ các mẫu Biên bản xét hạnh kiểm học sinh được Hoatieu.vn sưu tầm và đăng tải. Đây là các mẫu biên bản về việc xét hạnh kiểm học kì 1 hoặc học kỳ 2. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

Biên bản bình xét hạnh kiểm học sinh là một khâu quan trọng trong quá trình xếp loại hạnh kiểm cho học sinh. Vì biên bản này sẽ thông qua kết quả tự xếp loại của cá nhân học sinh, của tập thể lớp và ý kiến của các thầy cô giáo. Mời các bạn tham khảo chi tiết dưới đây.

1. Bỏ xếp loại hạnh kiểm học sinh THCS, THPT

Đây là một trong những nội dung mới được Bộ giáo dục đào tạo ban hành tại  Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh THCS và học sinh THPT. Theo đó, kể từ ngày 05/9/2021 sẽ chính thức bỏ xếp loại hạnh kiểm đối với học sinh THCS, THPT. Quy định này được áp dụng đối với các khối học theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Lộ trình cụ thể như sau:

 • Năm 2022 - 2023: Áp dụng với học sinh lớp 6, lớp 7, lớp 10.
 • Năm 2023 - 2024: Áp dụng với học sinh lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 10, lớp 11.
 • Năm 2024 - 2025: Áp dụng với tất cả các khối lớp THCS, THPT trên toàn quốc.

2. Biên bản bình xét hạnh kiểm học sinh là gì?

Biên bản bình xét hạnh kiểm học sinh là biểu mẫu xét lại hạnh kiểm học sinh với đầy đủ ý kiến của các giáo viên để nộp cho ban giám hiệu nhà trường. Biên bản bình xét hạnh kiểm học sinh là một trong những căn cứ để giáo viên chủ nhiệm hoàn thành giấy tờ, hồ sơ đánh giá học sinh khi kết thúc học kì.

Biên bản xét hạnh kiểm học sinh phải được ghi trung thực, khách quan, chính xác và đầy đủ. Mời các bạn tham khảo các mẫu biên bản bình xét hạnh kiểm của học sinh dưới đây.

3. Biên bản bình xét hạnh kiểm học sinh chung

Mẫu biên bản gồm các nội dung: thông tin lớp học (số lượng học sinh, tỉ lệ học sinh nam và nữ, giáo viên đang chủ nhiệm lớp hiện tại,...), bảng đánh giá của từng học sinh trong lớp, tỉ lệ phân loại hạnh kiểm học sinh và đặc biệt có xác nhận của giáo viên lẫn đại diện phía nhà trường.

Mời bạn cùng tham khảo, ngoài ra các bạn có thể chỉnh sửa trực tiếp mẫu trên trang để phù hợp với mục đích sử dụng của bản thân.

Biên bản bình xét hạnh kiểm học sinh
Biên bản bình xét hạnh kiểm học sinh

BIÊN BẢN XÉT HẠNH KIỂM HỌC SINH

HỌC KỲ:..................... Năm học:..............

(Biên bản này nộp lại cho BGH)

Lớp:................

Sĩ số:............... (Nam:................., Nữ:.................)

GVCN:.........................................................

STT

Họ và tên học sinh

Số buổi vắng

Số lần vi phạm nề nếp

Lớp đề nghị xếp loại

Ý kiến của GVCN

Ý kiến của giáo viên bộ môn

Ý kiến của giáo viên môn CD

Ý kiến của ban thi đua trường

Có phép

Không phép

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Thống kê của GVCN

Thống kê của HĐTĐ

Tốt

Khá

TB

Yếu

Tốt

Khá

TB

Yếu

 

 

 

 

 

 

 

 

TM.BCS Lớp

Lớp trưởng

(Ký)

Bí thư CĐ

(Ký)

GVCN lớp

(Ký)

HĐTĐ Trường

(Ký)

4. Biên bản bình xét hạnh kiểm học sinh học kì 1

Mẫu biên bản bình xét hạnh kiểm học sinh học kì 1 dưới đây là mẫu dành cho các thầy cô giáo đánh giá tất cả học sinh trong lớp sau kì 1 vừa qua. Mời bạn cùng tham khảo và sử dụng mẫu biên bản.

TRƯỜNG ..............
LỚP: ........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------o0o---------

BIÊN BẢN
Bình xét hạnh kiểm học kì I năm học 20...- 20...

I. Thời gian: ………………………………………..........……

II. Địa điểm: ........................................................................

III. Thành phần tham dự:

- Giáo viên chủ nhiệm:....................................................

- Học sinh: có mặt:……Vắng mặt:…….lý do:……

- Chủ tọa: …………………………….................................

- Thư ký: ……………………................................……….

IV. Nội dung:

1. GVCN thông qua tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại hạnh kiểm ban hành kèm theo Thông tư ................. ngày ..... tháng ..... năm 20......

2. Cá nhân tiến hành đọc bản kiểm điểm cá nhân và tự xếp loại hạnh kiểm của bản thân trong học kì ....

Thư ký thông qua kết quả tự xếp loại của cá nhân sau đó tổ và tập thể lớp tham gia đóng góp ý kiến nhận xét và đánh giá xếp loại hạnh kiểm cụ thể kết quả như sau:

TTHọ và tênGiới tínhCá nhân tự xếp loạiTổ (lớp) đánh giá xếp loại

Tổng số xếp loại Tốt:……..; Khá:……..; Trung bình:…….; Yếu:……..

3. Ý kiến của học sinh về tu dưỡng rèn luyện đạo đức trong học kì.........

- Ý kiến các bạn trong lớp:

.........................................................................................

.........................................................................................

4. Tuyên dương và phê bình cá nhân (tổ).

a. Tuyên dương: ……………………………………………

.........................................................................................

b. Phê bình: (Những HS vi phạm về mặt đạo đức, nội quy của lớp, nhà trường.)

.........................................................................................

.........................................................................................

c. Hình thức kỷ luật:

.........................................................................................

.........................................................................................

Biên bản kết lúc vào lúc..giờ…phút cùng ngày và thông qua cho tập thể cùng nghe.

THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)
CHỦ TỌA
(Ký và ghi rõ họ tên)

5. Biên bản bình xét hạnh kiểm học sinh học kì 2

Mẫu được sử dụng để bình xét hạnh kiểm học sinh học kì 2 tại trường học các cấp, mời các thầy cô tải về sử dụng:

PHÒNG GD&ĐT ..........

TRƯỜNG .............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

BIÊN BẢN
Bình xét hạnh kiểm học sinh học kỳ II, năm học 20…-20…

Hôm nay vào lúc 14 giờ 30 phút, tại Hội trường ………….. Hội đồng tiến hành xét hạnh kiểm học kỳ II, năm học …….. cho học sinh các khối lớp 10 (4 lớp), 11 (4 lớp), 12 (4 lớp) trường.…………..

A. THÀNH PHẦN

1. Ông: ………………… P.Hiệu trưởng CTHĐ

2. Ông: ………………… P.Hiệu trưởng CTHĐ

3. Ông: ………………… BTĐT TV

4. Ông: ………………… TBQLNT TV

5. Ông: ………………… TKHĐ Thư ký

6. GVCN 22 lớp và GVBM toàn trường.

B. NỘI DUNG

* Ông ………………… thông qua Chương II (Điều 3,4) về tiệu chuẩn đánh giá, xếp loại hạnh kiểm ban hành kèm theo Thông tư 22/2011-TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011.

* Giáo viên chủ nhiệm từng lớp lần lượt thông qua danh sách, kết quả xếp loại hạnh kiểm sơ bộ của học sinh lớp mình, cụ thể:

I. KHỐI 10

1. LỚP 10/1 – GVCN: …………………………..

- Tổng số HS được xếp loại: ………………….

+ Tổng số HS được xếp loại Tốt: …………….

+ Tổng số HS được xếp loại Khá: ……………

+ Tổng số HS được xếp loại Đạt:……..

+ Tổng số HS được xếp loại Không đạt: ……………

- Thông qua kết quả xếp loại sơ bộ của lớp, Hội đồng tiến hành đóng góp ý kiến:

- Hội đồng thống nhất xếp loại hạnh kiểm HKI của học sinh lớp……cụ thể như sau:

- Tổng số HS được xếp loại: ………………….

+ Tổng số HS được xếp loại Tốt: …………….

+ Tổng số HS được xếp loại Khá: ……………

+ Tổng số HS được xếp loại Đạt: …….

+ Tổng số HS được xếp loại Khá: ……………

(Có danh sách chi tiết đính kèm)

2. LỚP 10/2 – GVCN: …………………………..

- Tổng số HS được xếp loại: ………………….

+ Tổng số HS được xếp loại Tốt: …………….

+ Tổng số HS được xếp loại Khá: ……………

+ Tổng số HS được xếp loại Đạt:……..

+ Tổng số HS được xếp loại Không đạt: ……………

- Thông qua kết quả xếp loại sơ bộ của lớp, Hội đồng tiến hành đóng góp ý kiến:

- Hội đồng thống nhất xếp loại hạnh kiểm HKI của học sinh lớp……cụ thể như sau:

- Tổng số HS được xếp loại: ………………….

+ Tổng số HS được xếp loại Tốt: …………….

+ Tổng số HS được xếp loại Khá: ……………

+ Tổng số HS được xếp loại Đạt: …….

+ Tổng số HS được xếp loại Khá: ……………

(Có danh sách chi tiết đính kèm)

3. LỚP 10/3 – GVCN: …………………………..

- Tổng số HS được xếp loại: ………………….

+ Tổng số HS được xếp loại Tốt: …………….

+ Tổng số HS được xếp loại Khá: ……………

+ Tổng số HS được xếp loại Đạt:……..

+ Tổng số HS được xếp loại Không đạt: ……………

- Thông qua kết quả xếp loại sơ bộ của lớp, Hội đồng tiến hành đóng góp ý kiến:

- Hội đồng thống nhất xếp loại hạnh kiểm HKI của học sinh lớp……cụ thể như sau:

- Tổng số HS được xếp loại: ………………….

+ Tổng số HS được xếp loại Tốt: …………….

+ Tổng số HS được xếp loại Khá: ……………

+ Tổng số HS được xếp loại Đạt: …….

+ Tổng số HS được xếp loại Khá: ……………

(Có danh sách chi tiết đính kèm)

4. LỚP 10/4 – GVCN: …………………………..

- Tổng số HS được xếp loại: ………………….

+ Tổng số HS được xếp loại Tốt: …………….

+ Tổng số HS được xếp loại Khá: ……………

+ Tổng số HS được xếp loại Đạt:……..

+ Tổng số HS được xếp loại Không đạt: ……………

- Thông qua kết quả xếp loại sơ bộ của lớp, Hội đồng tiến hành đóng góp ý kiến:

- Hội đồng thống nhất xếp loại hạnh kiểm HKI của học sinh lớp……cụ thể như sau:

- Tổng số HS được xếp loại: ………………….

+ Tổng số HS được xếp loại Tốt: …………….

+ Tổng số HS được xếp loại Khá: ……………

+ Tổng số HS được xếp loại Đạt: …….

+ Tổng số HS được xếp loại Khá: ……………

(Có danh sách chi tiết đính kèm)

II. KHỐI 11

1. LỚP 11/1 – GVCN: …………………………..

- Tổng số HS được xếp loại: ………………….

+ Tổng số HS được xếp loại Tốt: …………….

+ Tổng số HS được xếp loại Khá: ……………

+ Tổng số HS được xếp loại Trung bình:……..

+ Tổng số HS được xếp loại Yếu: ……………

- Thông qua kết quả xếp loại sơ bộ của lớp, Hội đồng tiến hành đóng góp ý kiến:

- Hội đồng thống nhất xếp loại hạnh kiểm HKI của học sinh lớp……cụ thể như sau:

- Tổng số HS được xếp loại: ………………….

+ Tổng số HS được xếp loại Tốt: …………….

+ Tổng số HS được xếp loại Khá: ……………

+ Tổng số HS được xếp loại Trung bình: …….

+ Tổng số HS được xếp loại Yếu: ……………

(Có danh sách chi tiết đính kèm)

2. LỚP 11/2 – GVCN: …………………………..

- Tổng số HS được xếp loại: ………………….

+ Tổng số HS được xếp loại Tốt: …………….

+ Tổng số HS được xếp loại Khá: ……………

+ Tổng số HS được xếp loại Trung bình:……..

+ Tổng số HS được xếp loại Yếu: ……………

- Thông qua kết quả xếp loại sơ bộ của lớp, Hội đồng tiến hành đóng góp ý kiến:

- Hội đồng thống nhất xếp loại hạnh kiểm HKI của học sinh lớp……cụ thể như sau:

- Tổng số HS được xếp loại: ………………….

+ Tổng số HS được xếp loại Tốt: …………….

+ Tổng số HS được xếp loại Khá: ……………

+ Tổng số HS được xếp loại Trung bình: …….

+ Tổng số HS được xếp loại Yếu: ……………

(Có danh sách chi tiết đính kèm)

3. LỚP 11/3 – GVCN: …………………………..

- Tổng số HS được xếp loại: ………………….

+ Tổng số HS được xếp loại Tốt: …………….

+ Tổng số HS được xếp loại Khá: ……………

+ Tổng số HS được xếp loại Trung bình:……..

+ Tổng số HS được xếp loại Yếu: ……………

- Thông qua kết quả xếp loại sơ bộ của lớp, Hội đồng tiến hành đóng góp ý kiến:

- Hội đồng thống nhất xếp loại hạnh kiểm HKI của học sinh lớp……cụ thể như sau:

- Tổng số HS được xếp loại: ………………….

+ Tổng số HS được xếp loại Tốt: …………….

+ Tổng số HS được xếp loại Khá: ……………

+ Tổng số HS được xếp loại Trung bình: …….

+ Tổng số HS được xếp loại Yếu: ……………

(Có danh sách chi tiết đính kèm)

4. LỚP 11/4 – GVCN: …………………………..

- Tổng số HS được xếp loại: ………………….

+ Tổng số HS được xếp loại Tốt: …………….

+ Tổng số HS được xếp loại Khá: ……………

+ Tổng số HS được xếp loại Trung bình:……..

+ Tổng số HS được xếp loại Yếu: ……………

- Thông qua kết quả xếp loại sơ bộ của lớp, Hội đồng tiến hành đóng góp ý kiến:

- Hội đồng thống nhất xếp loại hạnh kiểm HKI của học sinh lớp……cụ thể như sau:

- Tổng số HS được xếp loại: ………………….

+ Tổng số HS được xếp loại Tốt: …………….

+ Tổng số HS được xếp loại Khá: ……………

+ Tổng số HS được xếp loại Trung bình: …….

+ Tổng số HS được xếp loại Yếu: ……………

(Có danh sách chi tiết đính kèm)

III. KHỐI 12

1. LỚP 12/1 – GVCN: …………………………..

- Tổng số HS được xếp loại: ………………….

+ Tổng số HS được xếp loại Tốt: …………….

+ Tổng số HS được xếp loại Khá: ……………

+ Tổng số HS được xếp loại Trung bình:……..

+ Tổng số HS được xếp loại Yếu: ……………

- Thông qua kết quả xếp loại sơ bộ của lớp, Hội đồng tiến hành đóng góp ý kiến:

- Hội đồng thống nhất xếp loại hạnh kiểm HKI của học sinh lớp……cụ thể như sau:

- Tổng số HS được xếp loại: ………………….

+ Tổng số HS được xếp loại Tốt: …………….

+ Tổng số HS được xếp loại Khá: ……………

+ Tổng số HS được xếp loại Trung bình: …….

+ Tổng số HS được xếp loại Yếu: ……………

(Có danh sách chi tiết đính kèm)

2. LỚP 12/2 – GVCN: …………………………..

- Tổng số HS được xếp loại: ………………….

+ Tổng số HS được xếp loại Tốt: …………….

+ Tổng số HS được xếp loại Khá: ……………

+ Tổng số HS được xếp loại Trung bình:……..

+ Tổng số HS được xếp loại Yếu: ……………

- Thông qua kết quả xếp loại sơ bộ của lớp, Hội đồng tiến hành đóng góp ý kiến:

- Hội đồng thống nhất xếp loại hạnh kiểm HKI của học sinh lớp……cụ thể như sau:

- Tổng số HS được xếp loại: ………………….

+ Tổng số HS được xếp loại Tốt: …………….

+ Tổng số HS được xếp loại Khá: ……………

+ Tổng số HS được xếp loại Trung bình: …….

+ Tổng số HS được xếp loại Yếu: ……………

(Có danh sách chi tiết đính kèm)

3. LỚP 12/3 – GVCN: …………………………..

- Tổng số HS được xếp loại: ………………….

+ Tổng số HS được xếp loại Tốt: …………….

+ Tổng số HS được xếp loại Khá: ……………

+ Tổng số HS được xếp loại Trung bình:……..

+ Tổng số HS được xếp loại Yếu: ……………

- Thông qua kết quả xếp loại sơ bộ của lớp, Hội đồng tiến hành đóng góp ý kiến:

- Hội đồng thống nhất xếp loại hạnh kiểm HKI của học sinh lớp……cụ thể như sau:

- Tổng số HS được xếp loại: ………………….

+ Tổng số HS được xếp loại Tốt: …………….

+ Tổng số HS được xếp loại Khá: ……………

+ Tổng số HS được xếp loại Trung bình: …….

+ Tổng số HS được xếp loại Yếu: ……………

(Có danh sách chi tiết đính kèm)

4. LỚP 12/4 – GVCN: …………………………..

- Tổng số HS được xếp loại: ………………….

+ Tổng số HS được xếp loại Tốt: …………….

+ Tổng số HS được xếp loại Khá: ……………

+ Tổng số HS được xếp loại Trung bình:……..

+ Tổng số HS được xếp loại Yếu: ……………

- Thông qua kết quả xếp loại sơ bộ của lớp, Hội đồng tiến hành đóng góp ý kiến:

- Hội đồng thống nhất xếp loại hạnh kiểm HKI của học sinh lớp……cụ thể như sau:

- Tổng số HS được xếp loại: ………………….

+ Tổng số HS được xếp loại Tốt: …………….

+ Tổng số HS được xếp loại Khá: ……………

+ Tổng số HS được xếp loại Trung bình: …….

+ Tổng số HS được xếp loại Yếu: ……………

(Có danh sách chi tiết đính kèm)

Biên bản kết lúc vào lúc … giờ … phút cùng ngày và có thông qua cho tập thể CBGV nhà trường cùng nghe.

THƯ KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

CHỦ TỌA

(Ký và ghi rõ họ tên)

6. Biên bản xét hạnh kiểm cuối năm học

Mời bạn cùng tham khảo mẫu biên bản xét hạnh kiểm cuối năm học tại đây, các bạn có thể chỉnh sửa trực tiếp mẫu trên trang để phù hợp với nội dung mà mình cần viết. Ngoài ra, các bạn hoàn toàn có thể tải về MIỄN PHÍ mẫu theo đường liên kết trong bài viết để tiện sử dụng nhé:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

BIÊN BẢN

HỌP XÉT HẠNH KIỂM HỌC SINH

HỌC KÌ II NĂM HỌC 20... - 20...

I.Thời gian, địa điểm, thành phần

1.Thời gian: Vào lúc ... giờ ... phút ngày ... tháng ... năm 20...

2.Địa điểm: Tại phòng .......................................

3.Thành phần: Theo quyết định thành lập Hội đồng xét hạnh kiểm số ....../QĐ-..... ngày .../.../20.... của Hiệu trưởng trường ..........................

II.Nội dung: Xét hạnh kiểm học sinh học kì II, năm học 20... - 20...

1. Thầy/Cô...................., Hiệu trưởng chỉ đạo

Việc xét hạnh kiểm cho học sinh vừa mang tính răn đe, vừa mang tính giáo dục để tạo cơ hội cho các em sửa đổi.

GVCN không vì lí do gì mà bênh học trò hoặc cố tình hạ hạnh kiểm của học sinh.

Khi xét học sinh nào hạnh kiểm Trung bình thì phải có minh chứng, biên bản cụ thể (có chữ ký của học sinh và phụ huynh…)

2. Thầy/Cô....................., Phó hiệu trưởng chủ trì cuộc họp

Căn cứ vào Quyết định số ......................  thành lập Hội đồng xét hạnh kiểm Học sinh học kỳ II, năm học 20...  - 20...

Căn cứ các văn bản hướng dẫn về việc đánh giá, xếp loại học sinh.

Thông qua báo cáo tóm tắt Hạnh kiểm của các GVCN lớp; Hội đồng nhận xét, đánh giá và thống nhất kết quả như sau:

Lớp

Giáo viên chủ nhiệm

Kết quả thống nhất

GV vắng

6A1

SS: 42, Tốt: 40, Khá: 2

SS: 42, Tốt: 40, Khá: 2

Vắng 0

6A2

SS: 42, Tốt: 34, Khá: 8

SS: 42, Tốt: 33, Khá: 7, T. Bình: 0

Vắng 0

6A3

SS: 43, Tốt: 42, Khá: 1

SS: 43, Tốt: 42, Khá: 1

Vắng 0

6A4

SS: 42, Tốt: 34, Khá: 8

SS: 43, Tốt: 34, Khá: 8

Vắng 0

6A5

SS: 43, Tốt: 38, Khá: 5

SS: 43, Tốt: 38, Khá: 5

cô Ly-A

6A6

SS: 42, Tốt: 35, Khá: 7

SS: 42, Tốt: 35, Khá: 7

Vắng 0

6A7

SS: 43, Tốt: 38, Khá: 5

SS: 43, Tốt: 38, Khá: 5

Vắng 0

6A8

SS: 43, Tốt: 35, Khá: 6, T.Bình: 2

SS: 43, Tốt: 35, Khá: 6, T.Bình: 2 ( Gia Bảo: vi phạm nội quy có hệ thống, đánh nhau; Đinh Anh Thư: thường xuyên vắng học, không học môn TD)

Vắng 0

6A9

SS: 43, Tốt: 38, Khá: 5

SS: 43, Tốt: 38, Khá: 5

Vắng 0

6A10

SS: 43, Tốt: 40, Khá: 3

SS: 43, Tốt: 40, Khá: 3

Vắng 0

6A11

SS: 43, Tốt: 40, Khá: 3

SS: 43, Tốt: 40, Khá: 3

Vắng 0

7A1

SS: 42, Tốt: 37, Khá: 4, T.Bình: 1

SS: 42, Tốt: 37, Khá: 4, T.Bình: 1 (Vũ Thu Phương: đem điện thoại, đầu thuốc lá điện tử, đánh nhau)

Vắng 0

7A2

SS: 42, Tốt: 36, Khá: 5, T.Bình: 1

SS: 42, Tốt: 36, Khá: 5, T.Bình: 1 ( Phước: đánh nhau HS trường Phước Thuận)

Vắng 0

7A3

SS: 42, Tốt: 31, Khá: 11

SS: 42, Tốt: 31, Khá: 11

Vắng 0

7A4

SS: 43, Tốt: 33, Khá: 10

SS: 43, Tốt: 33, Khá: 10

Vắng 0

...

.....

.......

.......

3. Kết quả chung các khối

STT

Khối

Tổng số HS

Tốt

Tỉ lệ %

Khá

Tỉ lệ %

Trung bình

Tỉ lệ %

1

6

469

413

88.1

52

11.1

4

0.8

2

7

421

354

84.1

62

14.7

5

1.2

3

8

324

259

79.9

66

20.3

0

0

4

9

429

356

82.9

71

16.5

2

0.5

Tổng

1.643

1.382

84.1%

251

15.3%

11

0.7%

Biên bản kết thúc vào lúc ........ cùng ngày.

Thư ký

(Đã ký)

Chủ trì

(Đã ký)

7. Biên bản xét hạnh kiểm học sinh

PHÒNG GD&ĐT ……………..

TRƯỜNG …………

Số: /BB-LƠP…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Về việc xét hạnh kiểm học kì …, năm học 20…-20…

Thời gian: bắt đầu lúc giờ phút, ngày tháng năm 20…;

Địa điểm: Tại phòng học số , trường ……………………..;

Thành phần tham dự:

Ông (bà):…………………………………… Giáo viên chủ nhiệm lớp – Chủ tọa;

Ông (bà):…………………………………….Lớp trưởng lớp……..

Ông (bà):…………………………………….Lớp phó học tập-Thư kí.

Nội dung:

1. Giáo viên chủ nhiệm thông qua Thông tư ........... về việc ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

2. Học sinh thông qua bản tự đánh giá hạnh kiểm học kì …, năm học 20…-20… của cá nhân;

3. Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn tập thể đóng góp ý kiến và thống nhất xếp loại hạnh kiểm học kì II và cả năm của từng thành viên trong lớp. Kết quả:

Học kì I:

Loại tốt:……………. .HS, tỉ lệ:…..%

Loại Khá:…………….HS, tỉ lệ:…..%

Loại Trung bình:……..HS, tỉ lệ:…..%

Loại Yếu:…………….HS, tỉ lệ:…..%

Cả năm:

Loại tốt:……………. .HS, tỉ lệ:…..%

Loại Khá:…………….HS, tỉ lệ:…..%

Loại Trung bình:……..HS, tỉ lệ:…..%

Loại Yếu:…………….HS, tỉ lệ:…..%

Kết quả cụ thể từng thành viên trong lớp (có danh sách đính kèm).

Biên bản kết thúc lúc giơ phút cùng ngày;

8. Mẫu lời nhận xét hạnh kiểm học sinh

Hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc các nhận xét hạnh kiểm học sinh theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT, mời các thầy cô giáo cùng tham khảo để đưa ra được những nhận xét cho học sinh được khách quan, phù hợp với từng đối tượng học sinh:

Nhận xét hạnh kiểm học sinh Tốt/Giỏi

 • Ngoan ngoãn, lễ phép, hòa đồng với bạn bè
 • Em có ý thức tự giác cao trong học tập, biết phối hợp với bạn bè khi làm việc theo nhóm.
 • Tích cực chủ động giải quyết tốt nhiệm vụ được giao.
 • Ngoan ngoãn, lễ phép, hòa đồng với bạn bè.
 • Hăng hái trong hoạt động học tập, nắm chắc kiến thức các môn học.
 • Biết chủ động trao đổi ý kiến và có khả năng giải quyết tốt nhiệm vụ được giao.
 • Hăng hái, lễ phép, gương mẫu.
 • Chăm chỉ, tự giác học tập. Nắm chắc kiến thức các môn học.
 • Có trách nhiệm, tự chủ và luôn tích cực trong mọi hoạt động

Nhận xét hạnh kiểm học sinh Khá

 • Ngoan hiền, lễ phép, tinh thần kỉ luật tốt.
 • Có trách nhiệm, siêng năng trong thực hiện nhiệm vụ học tập
 • Biết lắng nghe, chủ động, tự giác trong học tập và rèn luyện.
 • Ngoan hiền, lễ phép, tinh thần kỉ luật tốt.
 • Cơ bản nắm chắc kiến thức kĩ năng các môn học
 • Tự chủ, tự giác trong học tập và rèn luyện.
 • Nhanh nhẹn, lễ phép, có tinh thần kỉ luật.
 • Tích cực tham gia các hoạt động học tập
 • Tự chủ, tự giác trong học tập và rèn luyện.
 • Năng động, hoạt bát, mạnh dạn khi giao tiếp.
 • Cơ bản nắm chắc kiến thức kĩ năng các môn học.
 • Tự chủ thực hiện nhiệm vụ học tập và rèn luyện.

Nhận xét hạnh kiểm học sinh Đạt

 • Ngoan ngoãn, lễ phép, chấp hành nội quy trường lớp.
 • Cơ bản nắm được kiến thức kĩ năng các môn học.
 • Tự chủ thực hiện nhiệm vụ học tập song kết quả chưa cao.
 • Nhanh nhẹn, lễ phép, chấp hành nội quy trường lớp.
 • Cơ bản nắm được kiến thức kĩ năng các môn học.
 • Tự chủ thực hiện nhiệm vụ học tập song kết quả chưa cao.

Nhận xét hạnh kiểm học sinh Chưa đạt

 • Ngoan ngoãn, lễ phép, chấp hành nội quy trường lớp.
 • Nắm được một số kiến thức đã học, cần rèn thêm về môn Văn, Toán, Anh.
 • Cần tích cực chủ động trong một số hoạt động học tập
 • Hòa thuận với bạn bè, biết sẻ chia giúp đỡ mọi người

Trên đây là các mẫu Biên bản bình xét hạnh kiểm học sinh 2024 mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
4 21.749
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo