Mẫu biên bản góp ý giờ dạy chuyên đề năm học 2023-2024

Mẫu biên bản góp ý giờ dạy chuyên đề năm học 2023-2024 là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc góp ý về giờ dạy chuyên đề của giáo viên. Mẫu biên bản nêu rõ thời gian và địa điểm diễn ra góp ý giờ dạy, thông tin về chuyên đề được góp ý... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản góp ý giờ dạy chuyên đề tại đây.

1. Mẫu biên bản góp ý giờ dạy chuyên đề số 1

Mẫu biên bản góp ý giờ dạy chuyên đề

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản góp ý giờ dạy chuyên đề như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

GÓP Ý GIỜ DẠY CHUYÊN ĐỀ THÁNG ................

- Thời gian: ...............................................................................................................

- Địa điểm: ................................................................................................................

- Chủ tọa: .................................................................................................................

- Thư kí: ...................................................................................................................

- Thành phần: ............................................................................................................

- Người thực hiện chuyên đề: .....................................................................................

Tên chuyên đề

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HUẤN LUYỆN SỨC NHANH

I/ Kế hoạch và tài liệu dạy học:

1. Ưu điểm:

- Bài giảng đảm bảo đủ về nội dung theo yêu cầu, chính xác về kiến thức.

- Phương pháp phù hợp với kiểu bài: Luyện tập, rèn kĩ năng động tác, phối hợp các đông tác bổ trợ

- Sử dụng hợp lí giáo án, thiết bị đồ dung. Phát huy được tác dụng của đồ dùng dạy học: Sân tập, tranh ảnh, đệm, bàn đạp.....

- Quá trình kiểm tra đánh giá phù hợp.

2. Hạn chế:

- GV cần thị phạm lại các động tác cho thuần thục, học sinh cần thực hiện lại các động tác nhiều hơn.

- Phân phối thời gian hợp lí hơn cho phần luyện tập.

- Hố nhảy cần được cải tạo cho thuận lợi với luyện tập.

- Bài tập vận dụng cần linh hoạt, phù hợp với các đối tượng học sinh.

II. Tổ chức hoạt động dạy học cho học sinh.

1. Ưu điểm:

- Giáo viên sử dụng phù hợp phương pháp chuyển giao nhiệm vụ học tập tới học sinh.

- Giữa GV và học sinh đã có được sự tương tác trong quá trình dạy và học. Khuyến khích được học sinh luyện tập.

- GV đã có sự đánh giá, biểu dương thành tích luyện tập của học sinh

2. Hạn chế:

- Cần sử dụng có hiệu quả các đồ dùng dạy học

- Cần có sự so sánh thành tích của các học sinh nhằm khuyến khích các em nâng cao thành tích.

- Cần chú ý hơn nữa tới học sinh yếu, có biện pháp giúp các em nâng cao thể lực.

III. Hoạt động của học sinh:

1. Ưu điểm:

- Học sinh đã có chủ động trong luyện tập, có kĩ năng thực hiện các động tác.

- Tích cực phối hợp với GV trong luyện tập. Phối hợp nhịp nhàng các động tác

- HS mạnh dạn trao đổi, biết đánh giá và tự đánh giá.

- Nắm được các động tác một cách chính xác, thuần thục.

2. Hạn chế:

- Còn một số HS chưa hăng hái luyện tập, tập hình thức

KẾT LUẬN CHUNG.

1. Ưu điểm:

- Bài giảng thể nghiệm bài giảng đúng hướng với nội dung chuyên đề: Chọn chuyên đề, đặt tên chuyên đề, xây dựng đề cương, viết chuyên đề, soạn giảng thể nghiệm chuyên đề.

- Sử dụng nhiều phương pháp phù hợp, có sự kết hợp nhiều phương pháp

- GV có sự chuẩn bị chu đáo từ giáo án đến đồ dùng phương tiện. Phát huy được hiệu quả của thiết bị hỗ trợ.

2. Tồn tại:

- Còn một số học sinh chưa tích cực luyện tập

- Một số động tác chưa đều, chưa thuần thục

- Cần hướng dẫn học sinh thực hiện động tác ở mức vận động cao hơn

CHỦ TỌATHƯ KÝ

2. Mẫu biên bản nhận xét tiết dạy chuyên đề số 2

TRƯỜNG THCS................

TỔ BỘ MÔN:....................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

BIÊN BẢN HỌP GÓP Ý TIẾT DẠY

- Vào lúc ….. giờ ….. ngày ….. tháng ….. năm 20…..

- Địa điểm tại: ................................................................

- Thành phần: ....................................................................................

- Nội dung: Người dạy tự nhận xét và các thành viên dự giờ đóng góp ý kiến cho tiết dạy như sau:

+ Họ và tên giáo viên dạy:.......................................................

+ Tên bài dạy:..........................................................................Môn: …………...

+ Ngày dạy:............................... Tiết PPCT: .......................................................

A. Phần tự nhận xét của người dạy

1. Ưu điểm:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

2. Hạn chế:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

B. Phần nhận xét của người dự

1. Về kế hoạch và tài liệu dạy học

a) Ưu điểm:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

b) Hạn chế:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

2. Về tổ chức hoạt động học cho học sinh

a) Ưu điểm:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

b) Hạn chế:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

3. Về hoạt động của học sinh

a) Ưu điểm:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

b) Hạn chế:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

C. Xếp loại tiết dạy:……………………

Cuộc họp kết thúc lúc …… giờ …… cùng ngày.

Giáo viên dạy

(Ký và ghi rõ họ tên)

........................................

Người dự giờ

(Ký và ghi rõ họ tên)

..................................................

Thư ký cuộc họp

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....................................

3. Đánh giá và thảo luận về giờ dạy chuyên đề

- Các vấn đề cần đánh giá bao gồm:

 • Nội dung, kiến thức
 • Phương pháp, kĩ năng sư phạm
 • Đánh giá, hỗ trợ học sinh
 • Hiệu quả

- Phần tự đánh giá của giáo viên dạy chuyên đề:

 • Giáo viên cần đánh giá xem liệu Nội dung, kiến thức chuyên đề đã được truyền tải hiệu quả, trọn vẹn hay chưa?
 • Đánh giá về Học sinh thực hiện hoạt động trong giờ học như thế nào?

Ví dụ:

*Ưu điểm:

 • Giáo viên có thời gian chuẩn bị.
 • Tiết dạy đã được các thành viên trong tổ góp ý cho kế hoạch bài dạy , tiến trình dạy.
 • Được trao đổi đóng góp từ các thành viên trong tổ để hạn chế tối đa những thiếu sót trong tiết dạy.
 • Máy móc thiết bị hoạt động tốt, thuận lợi cho quá trình giảng dạy.
 • Bài giảng thực hiện đúng kế hoạch.

* Hạn chế:

 • Học sinh tham gia chưa đồng bộ, còn học sinh chưa phát biểu xây dựng bài.
 • Thu thập và xử lí thông tin của học sinh ở nhóm ... chưa nhiều, chưa tích cực, chủ yếu nhìn SGK, chưa tự tin khi trình bày.

- Giáo viên dự giờ đánh giá: Đánh giá về kỹ năng sư phạm, thái độ sư phạm, kiến thức, phương pháp dạy học, hiệu quả của giờ dạy...

 • Vác thành viên trong tổ góp ý tạo điều kiện cho GV dạy chia sẻ cảm nhận, bày tỏ những cái tâm đắc, hoặc những điều chưa hài lòng về tiết dạy. Suy ngẫm và chia sẻ các ý kiến của GV về bài học sau khi dự giờ.
 • Sau khi dự giờ GV dự giờ đưa ra minh chứng về những gì nhìn thấy được về cách học, suy nghĩ, giải quyết vấn đề của HS trên lớp học, để rút kinh nghiệm, bổ sung, đưa ra biện pháp nâng cao hiệu quả tiết dạy .

- Tổng hợp ý kiến của tổ trưởng chuyên môn: Nhận xét ưu điểm và những tồn tại.

Ví dụ:

 • Giáo viên đã thực hiện bài giảng đúng theo sự đóng góp ý kiến của tổ, Người dạy có nhiều sáng tạo.
 • GV có sự chuẩn bị kĩ về nội dung, phương tiện dạy học .
 • Chuyên đề đã giúp các các thành viên trong tổ có sự thay đổi cách nhìn, cách đánh giá học sinh qua giờ dạy.
 • Các thành viên trong tổ cần nghiêm túc thực hiện các kết qảu nghiên cứu thực tế rút ra từ chuyên đề .
 • Chú ý về cách bố trí chổ ngồi cho học sinh nên phân chia nhiều nhóm nhỏ , số lượng không hạn chế ,cố gắng làm sao để học sinh có tư thế ngồi thoải mái quan sát trên bản, thảo luận thuận lợi trong suốt tiết học .
 • Không nhất thiết đánh giá hết các nhóm học sinh đã thảo luận mà có thể chọn 2 hoặc 3 nhóm để cho các nhóm khác nhận xét đánh giá . Như vậy sẽ không nhiều thời gian.
 • Thống nhất thay đổi những nội dung còn hạn chế ở trên để áp dụng ở các lớp sau, năm sau.

4. Hướng dẫn soạn thảo biên bản góp ý giờ dạy chuyên đề

Giáo viên soạn thảo biên bản góp ý giờ dạy chuyên đề cần nêu rõ các nội dung sau:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ.
 • Thời gian, địa điểm thực hiện, tên biên bản.
 • Thành phần tham gia: Chủ tọa, Thư kí, Giáo viên thực hiện chuyên đề, Giáo viên dự giờ: ghi rõ họ tên, chức danh của người tham dự.
 • Nội dung biên bản góp ý bao gồm ý kiến nhận xét của GV thực hiện chuyên đề, GV dự giờ, tổ trưởng chuyên môn nhận xét những ưu điểm và hạn chế trong việc giảng dạy chuyên đề, tổ chức hoạt động dạy học cho học sinh; các hoạt động của học sinh trong giờ học để rút kinh nghiệm, bổ sung, đưa ra biện pháp nâng cao hiệu quả tiết dạy.
 • Kết luận chung từ tổ trưởng tổ chuyên môn.
 • Cần có chữ ký của giáo viên thực hiện chuyên đề, thư ký, chủ tọa để đảm bảo tính xác thực của nội dung biên bản được lập.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong phần biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
5 30.474
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo