Biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT 2022

Biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT 2022 là mẫu dành cho các thí sinh không thể tham gia kì thi tốt nghiệp THPT do mắc covid hay mắc bệnh không thể tới trường dự thi được. Dưới đây là  Biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT cùng thủ tục xin đặc cách tốt nghiệp mới nhất, mời các bạn tham khảo.

1. Biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT là gì?

Biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT là mẫu dành cho Trường THPT/Trung tâm GDNN-GDTX có thí sinh bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên chưa dự thi. Thí sinh nộp hồ sơ đặc cách cho Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi. Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi chịu trách nhiệm thu nhận và chuyển giao hồ sơ đặc cách cho Sở giáo dục và đào tạo.

2. Đơn đề nghị đặc cách tốt nghiệp THPT

Biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT 2021

TRƯỜNG THPT/

TRUNG TÂM GDNN-GDTX

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2021

BIÊN BẢN
ĐỀ NGHỊ XÉT ĐẶC CÁCH TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021

- Căn cứ Công văn số 3120/BGDĐT-QLCL ngày 23/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc chỉ đạo tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19;

- Căn cứ hướng dẫn tại Công văn số............................. ngày .../.../2021 của Sở GDĐT Hà Nội về việc không tổ chức đợt 2 Kỳ thi tố t nghiệp THPT năm 2021 và xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho thí sinh;

- Căn cứ đơn đề nghị của thí sinh;

Trường THPT/Trung tâm GDNN-GDTX............................................ đề nghị Sở GDĐT xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 cho các thí sinh có tên dưới đây:

TT

Số báo danh

Số

CMND

Họ và tên

Ngày sinh

Lý do đề nghị (ảnh hưởng COVID hoặc lý do khác)

1

2

Tổng số có: .............. (bằng chữ) thí sinh./.

HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC
(ký tên và đóng dấu)

3. Hồ sơ đăng ký xét đặc cách tốt nghiệp

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Đơn đề nghị xét đặc cách của thí sinh- Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Hồ sơ nhập viện, ra viện do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp (nếu bị tai nạn, bị ốm) hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt);- Bản chính: 0 - Bản sao: 1
Biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT của trường phổ thông nơi đăng ký dự thi- Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Hồ sơ minh chứng về xếp loại học lực, hạnh kiểm ở lớp 12- Bản chính: 0 - Bản sao: 1

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT cùng hướng dẫn chi tiết thủ tục, hồ sơ mới nhất hiện nay.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 873
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo