Đáp án Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam trên VNeID 2024

Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam trên VNeID 2024 là nội dung phần thi trắc nghiệm Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam 2024 dành cho các cá nhân đã đăng ký sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên VneID. Sau đây là gợi ý đáp án trắc nghiệm Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam trên VNeID. Mời các bạn cùng tham khảo.

1. Đáp án trắc nghiệm Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh trên VNeID 2024

Các bạn có thể tham khảo bộ đáp án trắc nghiệm Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về Căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam 2024 dưới đây để có thêm kiến thức trả lời các câu hỏi của cuộc thi.

Câu 1: Theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/09/2022 của Chính phủ thì “Khái niệm” nào sau đây là đúng?

 1. “Danh tính điện tử” là thông tin của một cá nhân hoặc một tổ chức trong hệ thống định danh và xác thực điện tử cho phép xác định duy nhất cá nhân hoặc tổ chức đó trên môi trường điện tử.
 2. “Chủ thể danh tính điện tử” là tổ chức, cá nhân được xác định gắn với danh tính điện tử.
 3. “Định danh điện tử” là hoạt động đăng ký, đối soát, tạo lập và gắn danh tính điện tử với chủ thể danh tính điện tử.
 4. Tất cả các phương án trên đều đúng.

Câu 2: Theo Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ thì “Tài khoản định danh điện tử'” là gì?

 1. Là tài khoản được tạo lập bởi người dân và doanh nghiệp trên điện thoại. Tài khoản này được quản lý và xác thực trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia, do Bộ Thông tin và Truyền thông phát triển.
 2. Là tài khoản do người dân tạo lập trên điện thoại, máy tính bảng, máy tính laptop. Tài khoản này được quản lý và xác thực trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia, do Bộ Công an phát triển.
 3. Là tập hợp gồm tên đăng nhập, mật khẩu hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử (Bộ Công an).
 4. Là tài khoản do Bộ Công an lập trên các thiết bị thông minh và cấp cho người dân bao gồm tên đăng nhập, mật khẩu.

Câu 3: Theo Nghị định 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ thì “Xác thực điện tử” là gì?

 1. Là hoạt động xác nhận, khẳng định thông tin gắn với chủ thể danh tính điện tử thông qua việc khai thác, đối chiếu thông tin của chủ thể danh tính điện tử đó trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sơ dữ liệu căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh, cơ sở dữ liệu khác và hệ thống định danh.
 2. Là hoạt động xác nhận, khẳng định thông tin gắn với chủ thể danh tính điện tử thông qua việc khai thác, đối chiếu thông tin của chủ thể danh tính điện tử đó trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cuớc công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh, Cơ sở dữ liệu khác và hệ thống định danh và xác thực điện tử hoặc xác thực tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập qua tổ chức cung cấp dịch vụ xác thực điện tử để khẳng định giá trị sử dụng của tài khoản định danh điện tử đó.
 3. Là hoạt động xác nhận, khẳng định thông tin gắn với chủ thể danh tính điện tử thông qua việc khai thác, đối chiếu thông tin của chủ thể danh tính điện tử và xác thực điện tử hoặc xác thực tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập qua tổ chức cung cấp dịch vụ xác thực điện tử để khẳng định giá trị sử dụng của tài khoản định danh điện tử đó.
 4. Tất cả các phương án trên đều đúng.

Câu 4: Theo Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ thì “VNeID” được hiểu như thế nào?

 1. VNeID hay còn gọi là “Ví giấy tờ điện tử” là phương thức quản lý thông tin Căn cước công dân cùng toàn bộ giấy tờ tùy thân trên môi trường mạng, giúp công dân làm thủ tục hành chính trên môi trường điện tử - dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an.
 2. VNeID là ứng dụng trên thiết bị số do Bộ Công an tạo lập, phát triển để phục vụ hoạt động định danh điện tử và xác thực điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
 3. VNeID là ứng dụng trên thiết bị số do Bộ Công an tạo lập, phát triển để phục vụ hoạt động định danh điện tử và xác thực điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính công trên môi trường điện tử; phát triển các tiện ích để phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân.
 4. VNeID là ứng dụng trên thiết bị số; “dinhdanhdientu.gov.vn”, “vneid.gov.vn” là trang thông tin định danh điện tử do Bộ Công an tạo lập, phát triển để phục vụ hoạt động định danh điện tử và xác thực điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và các giao dịch khác trên môi trường điện tử; phát triển các tiện ích để phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Câu 5: Tài khoản định danh điện tử mức độ 1 của công dân Việt Nam gồm những thông tin nào dưới đây?

 1. Chỉ có thông tin cá nhân gồm số định danh cá nhân; Họ, chữ đệm và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính.
 2. Chỉ có Thông tin sinh trắc học là ảnh chân dung.
 3. Thông tin cá nhân (Số định danh cá nhân; Họ, chữ đệm và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính) và Thông tin sinh trắc học (ảnh chân dung).
 4. Thông tin cá nhân (Số định danh cá nhân; Họ, chữ đệm và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính) và Thông tin sinh trắc học (ảnh chân dung, vân tay).

Câu 6: Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của công dân Việt Nam gồm những thông tin nào dưới đây?

 1. Chỉ có thông tin cá nhân gồm số định danh cá nhân; Họ, chữ đệm và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính.
 2. Chỉ có Thông tin sinh trắc học là ảnh chân dung.
 3. Thông tin cá nhân (Số định danh cá nhân; Họ, chữ đệm và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính) và Thông tin sinh trắc học (Ảnh chân dung).
 4. Thông tin cá nhân (Số định danh cá nhân; Họ, chữ đệm và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Thông tin sinh trắc học (ảnh chân dung, vân tay) và các giấy tờ đã được tích hợp trên tài khoản định danh điện tử như thẻ bảo hiểm y tế, giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, mã số thuế...

Câu 7: Danh tính điện tử công dân Việt Nam gồm những thông tin nào?

 1. Thông tin cá nhân (Số định danh cá nhân; Họ, chữ đệm và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính); Thông tin sinh trắc học (Ảnh chân dung; Vân tay).
 2. Thông tin cá nhân (Số định danh cá nhân); thông tin sinh trắc học (Vân tay).
 3. Thông tin cá nhân (Họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh;); thông tin sinh trắc học (Ảnh chân dung).
 4. Thông tin cá nhân (Số định danh cá nhân; Giới tính); Thông tin sinh trắc học (Ảnh chân dung; Vân tay).

Câu 8: Danh tính điện tử tổ chức gồm những nội dung nào dưới đây?

 1. Mã định danh điện tử của tổ chức, số định danh cá nhân hoặc số định danh của người nước ngoài; họ, chữ đệm và tên người đại diện theo pháp luật hoặc người đứng đầu của tổ chức.
 2. Tên tổ chức gồm tên tiếng Việt, tên viết tắt (nếu có) và tên tiếng nước ngoài (nếu có).
 3. Ngày, tháng, năm thành lập, Địa chỉ trụ sở chính.
 4. Tất cả các phương án trên đều đúng.

Câu 9: Danh tính điện tử người nước ngoài gồm những thông tin nào?

 1. Thông tin cá nhân (Số định danh của người nước ngoài; Họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Quốc tịch; Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, loại giấy tờ và nơi cấp hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế); Thông tin sinh trắc học (Ảnh chân dung; Vân tay).
 2. Thông tin cá nhân (Số định danh của người nước ngoài); Thông tin sinh trắc học (Vân tay).
 3. Thông tin cá nhân (Số định danh của người nước ngoài; Họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; Thông tin sinh trắc học (Ảnh chân dung).
 4. Thông tin cá nhân (Quốc tịch; số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, loại giấy tờ và nơi cấp hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế); Thông tin sinh trắc học (Vân tay).

Câu 10: Công dân Việt Nam đã có thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1 qua ứng dụng VNeID như thế nào?

 1. Công dân sử dụng thiết bị di động tải và cài đặt ứng dụng VNeID.
 2. Công dân sử dụng ứng dụng VNeID để nhập thông tin về số định danh cá nhân và số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử; cung cấp các thông tin theo hướng dẫn trên ứng dụng VNeID; thu nhận ảnh chân dung bằng thiết bị di động và gửi yêu cầu đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử tới cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử qua ứng dụng VNeID.
 3. Cơ quan quản lý định danh điện tử thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng VNeID hoặc tin nhắn SMS hoặc địa chỉ thư điện tử.
 4. Tất cả các phương án trên đều đúng.

Câu 11: Công dân Việt Nam đã được cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 như thế nào?

 1. Công dân đến Công an xã, phường, thị trấn hoặc nơi làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân để làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử. Công dân xuất trình thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử, cung cấp thông tin về số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử và đề nghị bổ sung thông tin được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử.
 2. Chụp ảnh chân dung, thu nhận vân tay theo yêu cầu của người có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ.
 3. Kích hoạt tài khoản định danh điện tử sau khi nhận được thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng VNeID hoặc tin nhắn SMS hoặc địa chỉ thư điện tử.
 4. Tất cả các phương án trên đều đúng.

.....................

Để xem trọn bộ 80 câu hỏi Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh 2024 mời các bạn sử dụng file tải về trong bài.

2. Thể lệ Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam trên VNeID

I. TÊN GỌI, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CUỘC THI

1. Cuộc thi trên ứng dụng VNeID

1.1. Tên gọi: “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam trên ứng dụng VNeID”

1.2. Phạm vi: Cuộc thi được phát triển trên ứng dụng VNeID

1.3. Đối tượng: Là công dân Việt Nam đã đăng ký sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc và những bộ phận có liên quan trực tiếp vào quá trình tổ chức cuộc thi).

2. Cuộc thi viết

1.1. Tên gọi: “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” năm 2023.

1.2. Phạm vi: Cuộc thi được phát động trên toàn quốc.

1.3. Đối tượng: Tập thể, cá nhân tham gia (Trừ thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Giúp việc, Tổ Thư ký và cá nhân tổ chức liên quan trực tiếp đến tổ chức cuộc thi này). Đối với các bài thi đã tham dự tại các cuộc thi khác tương tự không được tham gia tại cuộc thi này.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Cuộc thi trên ứng dụng VNeID

1.1. Nội dung: Các quy định của pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27/11/2023 (Luật Căn cước năm 2023 số 26/2023/QH15) và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành.

1.2. Hình thức: Trắc nghiệm (Công dân sử đăng nhập vào tài khoản định danh mức 2 và thực hiện trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung thi).

1.3. Thời gian thi: Từ 01/6/2024 đến hết 31/12/2024 theo từng kỳ được thông báo trên ứng dụng VNeID.

2. Cuộc thi viết

1.1. Nội dung: Tập hợp các giải nhất của 63 địa phương.

1.2. Hình thức: Tập thể, cá nhân tham gia dưới bất kỳ hình thức nào (đánh máy, viết tay, vẽ, thơ, cá, bài hát, video, clip, ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ….), khuyến kích các hình thức sáng tạo để tham gia cuộc thi phù hợp với nội dung về căn cước, định danh và xác thực điện tử.

1.3. Thời gian:

- Công an các địa phương tổ chức chấm thi và trao giải nhân dịp ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam (20/7). Kết quả gửi về Cục Cảnh sát QLHC về TTXH trước ngày 30/7/2024.

- Cục Cảnh sát QLHC về TTXH tập hợp các bài thi từ Công an các địa phương và tổ chức chấm thi với các giải nhất của 63 địa phương và trao giải nhân dịp ngày Quốc khánh 02/9 hoặc thời gian cụ thể do Ban Tổ chức thông báo

III. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

1. Đối với cuộc thi trên ứng dụng VNeID

Công dân được tặng phần quà ngay sau khi hoàn thành bài thi và đạt các yêu cầu do Ban Tổ chức thông báo trực tiếp trên ứng dụng VNeID.

2. Đối với cuộc thi viết

2.1. Cục Cảnh sát QLHC về TTXH trao giải thưởng:

- 02 (hai) giải Nhất (01 tập thể, 01 cá nhân): Giải tập thể trị giá 30 triệu đồng; giải cá nhân trị giá 15 triệu đồng.

- 06 (sáu) giải Nhì (03 tập thể, 03 cá nhân): Giải tập thể trị giá 10 triệu đồng; giải cá nhân trị giá 5 triệu đồng.

- 10 (mười) giải Ba (05 tập thể, 05 cá nhân): Giải tập thể trị giá 3 triệu đồng; giải cá nhân trị giá 02 triệu đồng.

- 10 (mười) giải Khuyến kích (05 tập thể, 05 cá nhân): Giải tập thể trị giá 02 triệu đồng; giải cá nhân trị giá 01 triệu đồng.

2.2. Căn cứ kết quả Cuộc thi và nguồn kinh phí thu hút từ các nguồn hợp pháp, Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, quyết định cơ cấu giải thưởng, mức giải, quà tặng của Cuộc thi.

2.3. Việc chọn bài thi đạt giải và giải quyết những vấn đề phát sinh do Ban Tổ chức cuộc thi quyết định

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

1. Tìm hiểu thông tin, thể lệ, hướng dẫn, giải đáp, cập nhật hoạt động của cuộc thi trên ứng dụng VNeID hoặc Fanpage TRUNG TÂM DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ

2. Đầu mối hướng dẫn: Đầu mối liên hệ phối hợp triển khai thực hiện Đồng chí Thiếu tá Đào Đình Nam – Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân, số điện thoại 0855.179.668.

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam”. Trong quá trình tổ chức nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư./.

Mời bạn đọc theo dõi các bài viết hữu ích khác tại mục Tài liệu - Bài dự thi, bài thu hoạch của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
2 1.761
0 Bình luận
Sắp xếp theo