Mẫu nhận xét môn Khoa học theo thông tư 22

Mẫu nhận xét môn Khoa học theo thông tư 22 dành cho giáo viên nhận xét trong học bạ của học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết mẫu nhận xét học bạ môn Khoa học lớp 4 theo Thông tư 22 tại đây.

Nhận xét môn Khoa học lớp 1,2,3,4,5 theo thông tư 22

STT

Nội dung nhận xét

1

KH1

Biết giữ gìn đồ dùng học tập

2

KH10

Cần tự giác học tập

3

KH11

Chủ động thắc mắc, phát biểu ý kiến

4

KH12

Chưa chủ động thắc mắc, phát biểu ý kiến

5

KH13

Chưa chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập

6

KH14

Chưa có ý thức tự giác trong nhiệm vụ được giao

7

KH15

Chưa hoàn thành bài tập ở nhà

8

KH16

Chưa tích cực tham gia hoạt động giáo dục

9

KH17

Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập

10

KH18

Có cố gắng trong học tập

11

KH19

Có tiến bộ trong học tập

12

KH2

Biết giúp bạn học tập

13

KH20

Hiểu bài và làm bài đầy đủ

14

KH21

Hoàn thành các yêu cầu học tập, rèn luyện ở trường, lớp

15

KH22

Hoàn thành công việc được giao

16

KH23

Hoàn thành nhiệm vụ được giao

17

KH24

Lắng nghe cô giáo giảng trong giờ học

18

KH25

Tập trung, lắng nghe trong giờ học

19

KH26

Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định học tập

20

KH27

Tiếp thu bài chậm

21

KH28

Tiếp thu bài nhanh

22

KH29

Tự giác học tập

23

KH3

Biết hợp tác với bạ

24

KH30

Tự giác tham gia vào công việc nhóm

25

KH31

Tự sắp xếp thời gian học tập hợp lý

26

KH32

Tự tin, chủ động trong các tình huống học tập

27

KH4

Biết tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp khó khăn trong học tập

28

KH5

Cần hoàn thành nhiệm vụ được giao

29

KH6

Cần mạnh dạn, tự tin phát biểu ý kiến hơn nữa

30

KH7

Cần tích cực chủ động trong học tập

31

KH8

Cần tích cực tham gia hoạt động giáo dục

32

KH9

Cần tích cực tự học

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
1 7.764
0 Bình luận
Sắp xếp theo