Đáp án thi Tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh 2024

Đáp án trực tuyến thi Tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh 2024. Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang” đã được UBND tỉnh Bắc Giang triển khai trên địa bàn toàn tỉnh từ 7h00’ từ ngày 16/6/2022.

Lưu ý: Đây không phải là đáp án được Ban tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Bắc Giang" công bố chính thức, chỉ là gợi ý được thực hiện hoàn toàn bởi HoaTieu.vn.

- Mỗi lượt thi sẽ chỉ có 20 câu hỏi trong tổng số 100 câu hỏi mà UBND tỉnh Bắc Giang đã công bố, do đó, nội dung câu hỏi trong bài thi của bạn có thể sẽ có sự thay đổi so với đáp án dưới đây.

Đáp án các câu hỏi vẫn đang tiếp tục được HoaTieu.vn cập nhật liên tục. Bạn đọc nhớ theo dõi HoaTieu.vn thường xuyên để nhận được câu hỏi và gợi ý trả lời sớm nhất.

- Thời gian thi: ngày 01/8/2022 và kết thúc lúc 17h00’ ngày 31/8/2022.

- Thí sinh truy cập vào đường link sau để đăng ký và tham gia thi trực tuyến:

https://cuocthitimhieumoitruongdaututinhbacgiang.com/

- Hoặc truy cập vào trang: http://ipcbacgiang.com/ rồi click vào banner cuộc thi để dự thi.

1. Đáp án trực tuyến thi Tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Bắc Giang

CÂU HỎI 1/20: SIPAS là tên viết tắt của chỉ số nào dưới đây?

a)Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và huyện, thành phố
b)Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước
c)Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh
d)Chỉ số Năng lực cạnh tranh quốc gia

CÂU HỎI 2/20: Chỉ số PAR INDEX đánh giá về nội dung gì?

a)Đánh giá kết quả phát triển kinh tế tư nhân, việc làm và tăng trưởng kinh tế của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
b)Đánh giá về môi trường kinh doanh của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
c)Đánh giá về kết quả thực hiện cải cách hành chính của các bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
d)Tất cả các phương án trên

CÂU HỎI 3/20: Chỉ số PAR INDEX cấp tỉnh năm 2021 có bao nhiêu tiêu chí?

a)95
b)128
c)102
d)43

CÂU HỎI 4/20: Chỉ số PAPI năm 2021 có bao nhiêu Chỉ số nội dung?

a)9
b)8
c)5
d)10

CÂU HỎI 5/20:Chỉ số PAPI năm 2021 có bao nhiêu chỉ tiêu đánh giá?

a)95
b)102
c)120
d)128

CÂU HỎI 6/20: Cơ quan nào công bố Chỉ số PCI của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương?

a)Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO)
b)Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP)
c)Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID)
d)Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES)

CÂU HỎI 7/20: Chỉ số thành phần "Chi phí thời gian" của PCI năm 2021 có bao nhiêu chỉ tiêu đánh giá?

a)14
b)17
c)15
d)16

CÂU HỎI 8/20: Chỉ số thành phần "Chi phí không chính thức" của PCI năm 2021 có bao nhiêu chỉ tiêu đánh giá?

a)16
b)14
c)15
d)13

CÂU HỎI 9/20: Sử dụng Chỉ số DDCI đem lại kết quả gì?

a)Xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, năng động và cầu thị
b)Cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước cấp trên giám sát và thúc đẩy nâng cao chất lượng điều hành của cơ quan nhà nước cấp dưới; giúp cơ quan nhà nước nắm được tình hình hoạt động của đơn vị, từ đó triển khai các biện pháp cải thiện tốt hơn
c)Tạo sự cạnh tranh, thi đua giữa các cơ quan nhà nước; thúc đẩy tư duy sáng tạo, thay đổi phương thức quản lý và cách thức làm việc nhằm giảm thiểu nhũng nhiễu trong thực hiện thủ tục hành chính
d)Tất cả các phương án trên

CÂU HỎI 10/20: Chỉ số PCI năm 2021 của tỉnh Bắc Giang xếp thứ bao nhiêu/63 tỉnh, thành phố trên cả nước?

a)28
b)29
c)31
d)30

CÂU HỎI 11/20: Chỉ số PAR INDEX năm 2021 của tỉnh Bắc đạt bao nhiêu điểm?

a)88,65
b)89,65
c)87,65
d)90,65

CÂU HỎI 12/20: Chỉ số PCI năm 2021 của tỉnh Bắc Giang, có bao nhiêu Chỉ số thành phần tăng điểm so với năm 2020?

a)3
b)5
c)4
d)6

CÂU HỎI 13/20: Chỉ số PCI năm 2021 của tỉnh Bắc Giang, Chỉ số thành phần nào giảm điểm nhiều nhất so với năm 2020?

a)Đào tạo lao động
b)Cạnh tranh bình đẳng
c)Tính năng động và tiên phong của chính quyền tỉnh
d)Chí phí thời gian

CÂU HỎI 14/20: Chỉ số PCI năm 2021 của tỉnh Bắc Giang, Chỉ số thành phần nào dưới đây giảm thứ hạng nhiều nhất so với năm 2020?

a)Cạnh tranh bình đẳng
b)Đào tạo lao động
c)Chi phí thời gian để thực hiện quy định của nhà nước
d)Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

CÂU HỎI 15/20: Chỉ số PAR INDEX năm 2021 của tỉnh Bắc Giang, lĩnh vực nào dưới đây giảm thứ hạng nhiều nhất so với năm 2020?

a)Lĩnh vực công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính
b)Lĩnh vực xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
c)Lĩnh vực tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển KT - XH của tỉnh
d)Lĩnh vực cải cách thu tục hành chính

CÂU HỎI 16/20: Tỉnh Bắc Giang xác định có mấy Chỉ số thành phần PCI năm 2021 giảm điểm, cần tập trung khắc phục trong năm 2022?

a)3
b)5
c)2
d)4

CÂU HỎI 17/20: Mục tiêu phấn đấu chỉ số thành phần "Tiếp cận đất đai" thuộc Chỉ số PCI năm 2022 của tỉnh Bắc Giang, đạt bao nhiêu điểm?

a)Trên hoặc bằng 8,17 điểm
b)Trên hoặc bằng 9,17 điểm
c)Trên hoặc bằng 6,17 điểm
d)Trên hoặc bằng 7,17 điểm

CÂU HỎI 18/20: Mục tiêu phấn đấu chỉ số thành phần "Tính năng động và tiên phong của chính quyền tỉnh" thuộc Chỉ số PCI năm 2022 của tỉnh Bắc Giang, đạt bao nhiêu điểm?

a)Trên hoặc bằng 8,04 điểm
b)Trên hoặc bằng 5,04 điểm
c)Trên hoặc bằng 7,04 điểm
d)Trên hoặc bằng 6,04 điểm

CÂU HỎI 19/20: Mục tiêu phấn đấu chỉ số thành phần "Đào tạo lao động" thuộc Chỉ số PCI năm 2022 của tỉnh Bắc Giang, đạt bao nhiêu điểm?

a)Trên hoặc bằng 6,40 điểm
b)Trên hoặc bằng 7,40 điểm
c)Trên hoặc bằng 9,40 điểm
d)Trên hoặc bằng 8,40 điểm

CÂU HỎI 20/20: Mục tiêu phấn đấu lĩnh vực "Tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển KT - XH của tỉnh" thuộc Chỉ số PAR INDEX năm 2022 của tỉnh Bắc Giang, xếp trong nhóm nào? So với các tỉnh, thành phố trên cả nước.

a)Xếp trong nhóm 20 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước

b)Xếp trong nhóm 15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước

c)Xếp trong nhóm 10 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước

d)Xếp trong nhóm 25 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước

CÂU HỎI 21: DDCI là tên viết tắt của chỉ số nào dưới đây?

a)Chỉ số Năng lực cạnh tranh quốc gia
b)Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và huyện, thành phố
c)Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
d)Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh

CÂU HỎI 22: Chỉ số DDCI đánh giá về nội dung gì?

a)Đánh giá kết quả phát triển kinh tế tư nhân, tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
b)Đánh giá về môi trường kinh doanh của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
c)Đánh giá về chất lượng điều hành của các sở, ban, ngành và huyện/thành phố thuộc tỉnh Bắc Giang
d)Tất cả các phương án trên

CÂU HỎI 23: Chỉ số DDCI năm 2021 có bao nhiêu Chỉ số thành phần đánh giá về sở, ban, ngành tỉnh Bắc Giang?

a)9
b)8
c)5
d)10

CÂU HỎI 23: Tác động của Chỉ số PCI là gì?

a)PCI thay đổi tư duy điều hành và tạo công cụ giám sát hiệu quả
b)PCI là động lực cho sự thay đổi và thúc đẩy hợp tác
c)PCI góp phần tạo dựng hình ảnh và uy tín cho địa phương trong việc tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi.
d)Tất cả các phương án trên

CÂU HỎI 24: Cơ quan nào chủ trì triển khai Đề án xác định Chỉ số SIPAS cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương?

a)Bộ nội vụ
b)UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
c)Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES)
d)Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính Phủ

CÂU HỎI 25: Cơ quan nào chủ trì triển khai Đề án xác định Chỉ số PAR INDEX cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương?

a)UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
b)Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính Phủ
c)Bộ Nội Vụ
d)Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES

CÂU HỎI 26: Chỉ số DDCI năm 2021, sở, ban, ngành nào có điểm số cao nhất?

a)Sở Xây dựng
b)Bảo hiểm xã hội tỉnh
c)Sở Tài nguyên và Môi trường
d)Sở Khoa học và Công nghệ

CÂU HỎI 27: Mục tiêu phấn đấu lĩnh vực "Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính" thuộc Chỉ số PAR INDEX năm 2022 của tỉnh Bắc Giang, xếp trong nhóm nào? So với các tỉnh, thành phố trên cả nước.

a)Xếp trong nhóm 25 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước
b)Xếp trong nhóm 15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước
c)Xếp trong nhóm 10 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước
d)Xếp trong nhóm 20 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước

CÂU HỎI 28: Mục tiêu phấn đấu lĩnh vực "Cải cách tài chính công" thuộc Chỉ số PAR INDEX năm 2022 của tỉnh Bắc Giang, xếp trong nhóm nào? So với các tỉnh, thành phố trên cả nước.

a)Xếp trong nhóm 25 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước
b)Xếp trong nhóm 20 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước
c)Xếp trong nhóm 15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước
d)Xếp trong nhóm 10 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước

................

2. 100 câu hỏi thi Tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Bắc Giang

Có tổng số 100 câu hỏi trong bộ đề thi của cuộc thi tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Bắc Giang. Mời các bạn tham khảo.

BỘ CÂU HỎI CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VÀ SÁNG KIẾN VỀ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ, KINH DOANH CỦA TỈNH BẮC GIANG” NĂM 2022 (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BTC ngày /7/2022)

1. PCI là tên viết tắt của chỉ số nào dưới đây?

2. PAR INDEX là tên viết tắt của chỉ số nào dưới đây?

3. SIPAS là tên viết tắt của chỉ số nào dưới đây?

4. PAPI là tên viết tắt của chỉ số nào dưới đây?

5. DDCI là tên viết tắt của chỉ số nào dưới đây?

6. Chỉ số PCI đánh giá về nội dung gì?

7. Chỉ số PAR INDEX đánh giá về nội dung gì?

8. Chỉ số SIPAS đánh giá về nội dung gì?

9. Chỉ số PAPI đánh giá về nội dung gì?

10. Chỉ số DDCI đánh giá về nội dung gì?

11. Chỉ số PCI năm 2021 có bao nhiêu Chỉ số thành phần?

12. Chỉ số PCI năm 2021 có bao nhiêu chỉ tiêu đánh giá?

13. Chỉ số PCI năm 2021 có bao nhiêu chỉ tiêu mới được bổ sung?

14. Chỉ số PAR INDEX cấp tỉnh năm 2021 có bao nhiêu lĩnh vực đánh giá?

15. Chỉ số PAR INDEX cấp tỉnh năm 2021 có bao nhiêu tiêu chí?

16. Chỉ số PAR INDEX cấp tỉnh năm 2021 có bao nhiêu tiêu chí thành phần?

17. Chỉ số SIPAS năm 2021 có mấy yếu tố được đánh giá của quá trình cung ứng dịch vụ hành chính công?

18. Chỉ số SIPAS năm 2021 có bao nhiêu tiêu chí đo lường?

19. Chỉ số PAPI năm 2021 có bao nhiêu Chỉ số nội dung?

20. Chỉ số PAPI năm 2021 có bao nhiêu Chỉ số nội dung thành phần?

21. Chỉ số PAPI năm 2021 có bao nhiêu chỉ tiêu đánh giá?

22. Chỉ số DDCI năm 2021 có bao nhiêu Chỉ số thành phần đánh giá về sở, ban, ngành tỉnh Bắc Giang?

23. Chỉ số DDCI năm 2021 có bao nhiêu Chỉ số thành phần đánh giá về cấp huyện/thành phố

thuộc tỉnh Bắc Giang?

24. Chỉ số DDCI năm 2021 có bao nhiêu chỉ tiêu đánh giá về sở, ban, ngành tỉnh Bắc Giang?

25. Chỉ số DDCI năm 2021 có bao nhiêu chỉ tiêu đánh giá về cấp huyện/thành phố thuộc tỉnh Bắc Giang?

26. Tác động của Chỉ số PCI là gì?

27. Đối tượng nào đánh giá, xếp hạng Chỉ số PCI của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương?

28. Cơ quan nào thực hiện khảo sát Chỉ số PCI của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương?

29. Cơ quan nào công bố Chỉ số PCI của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương?

30. Sử dụng Chỉ số PCI đem lại kết quả gì trong cải thiện môi trường kinh doanh cấp tỉnh?

31. Chỉ số PCI được sửa đổi phương pháp luận bao nhiêu năm, một lần?

32. Chỉ số thành phần "Gia nhập thị trường" của PCI năm 2021 có bao nhiêu chỉ tiêu đánh giá?

33. Chỉ số thành phần "Tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất" của PCI năm 2021 có bao nhiêu chỉ tiêu đánh giá?

34. Chỉ số thành phần "Tính minh bạch" của PCI năm 2021 có bao nhiêu chỉ tiêu đánh giá?

35. Chỉ số thành phần "Chi phí thời gian" của PCI năm 2021 có bao nhiêu chỉ tiêu đánh giá?3

36 Chỉ số thành phần "Chi phí không chính thức" của PCI năm 2021 có bao nhiêu chỉ tiêu đánh giá?

37 Chỉ số thành phần "Cạnh tranh bình đẳng" của PCI năm 2021 có bao nhiêu chỉ tiêu đánh giá?

38 Chỉ số thành phần "Tính năng động và tiên phong của chính quyền tỉnh" của PCI năm 2021 có bao nhiêu chỉ tiêu đánh giá?

39 Chỉ số thành phần "Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp" của PCI năm 2021 có bao nhiêu chỉ tiêu đánh giá?

40 Chỉ số thành phần "Đào tạo lao động" của PCI năm 2021 có bao nhiêu chỉ tiêu đánh giá?

41 Chỉ số thành phần "Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự" của PCI năm 2021 có bao nhiêu chỉ tiêu đánh giá?

42 Đối tượng nào đánh giá Chỉ số DDCI của các sở, ban, ngành và huyện, thành phố thuộc

tỉnh Bắc Giang?

43 Sử dụng Chỉ số DDCI đem lại kết quả gì?

44 Cơ quan nào chủ trì triển khai xác định Chỉ số PAR INDEX cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương?

45 Cơ quan nào công bố Chỉ số PAR INDEX cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương?

46 Cơ quan nào chủ trì triển khai xác định Chỉ số SIPAS cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương?

47 Cơ quan nào công bố Chỉ số SIPAS cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương?

48. Chỉ số PCI năm 2021 của tỉnh Bắc Giang đạt bao nhiêu điểm?

49. Chỉ số PCI năm 2021 của tỉnh Bắc Giang xếp thứ bao nhiêu/63 tỉnh, thành phố trên cả nước?

50. Chỉ số PCI năm 2021 của tỉnh Bắc Giang nằm trong nhóm nào của cả nước?

51. Chỉ số PCI năm 2021 của tỉnh Bắc Giang xếp thứ bao nhiêu/14 tỉnh thuộc khu vực miền núi Phía bắc?

52. Chỉ số PAR INDEX năm 2021 của tỉnh Bắc đạt bao nhiêu điểm?

53 Chỉ số PAR INDEX năm 2021 của tỉnh Bắc Giang xếp thứ bao nhiêu/63 tỉnh, thành phố trên cả nước?

54. Chỉ số SIPAS năm 2021 của tỉnh Bắc Giang đạt bao nhiêu điểm (%)?

55. Chỉ số SIPAS năm 2021 của tỉnh Bắc Giang xếp thứ bao nhiêu/63 tỉnh, thành phố trên cả nước?

56. Chỉ số DDCI năm 2021, sở, ban, ngành nào có điểm số cao nhất?

57. Chỉ số DDCI năm 2021, sở, ban, ngành nào xếp thứ hạng cao nhất?

58 Chỉ số DDCI năm 2021, huyện/thành phố nào có điểm số cao nhất?

59 Chỉ số DDCI năm 2021, huyện/thành phố nào xếp thứ hạng cao nhất?

60 Chỉ số PCI năm 2021 của tỉnh Bắc Giang, có bao nhiêu Chỉ số thành phần tăng điểm so với năm 2020?

61 Chỉ số PCI năm 2021 của tỉnh Bắc Giang, có bao nhiêu Chỉ số thành phần giảm điểm so với năm 2020?

62 Chỉ số PCI năm 2021 của tỉnh Bắc Giang, có bao nhiêu Chỉ số thành phần tăng hạng so với năm 2020?

63 Chỉ số PCI năm 2021 của tỉnh Bắc Giang, có bao nhiêu Chỉ số thành phần giảm thứ hạng so với năm 2020?

64 Chỉ số PCI năm 2021 của tỉnh Bắc Giang, Chỉ số thành phần nào tăng điểm cao nhất so với năm 2020?

65 Chỉ số PCI năm 2021 của tỉnh Bắc Giang, Chỉ số thành phần nào giảm điểm nhi ều nhất so với năm 2020?4

66 Chỉ số PCI năm 2021 của tỉnh Bắc Giang, Chỉ số thành phần nào tăng hạng cao nhất so với năm 2020?

67 Chỉ số PCI năm 2021 của tỉnh Bắc Giang, Chỉ số thành phần nào dưới đây giảm thứ hạng nhiều nhất so với năm 2020?

68. Chỉ số PCI năm 2021 của tỉnh Bắc Giang, Chỉ số thành phần nào dưới đây giảm thứ hạng nhiều nhất so với năm 2020?

69 Chỉ số PCI năm 2021 của tỉnh Bắc Giang, có bao nhiêu Chỉ số thành phần đạt mục tiêu về điểm số theo Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh?

70 Chỉ số PCI năm 2021 của tỉnh Bắc Giang, có bao nhiêu Chỉ số thành phần không đạt mục tiêu về điểm số theo Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh?

71 Chỉ số PAR INDEX năm 2021 của tỉnh Bắc Giang, có bao nhiêu lĩnh vực tăng hạng so với năm 2020?

72 Chỉ số PAR INDEX năm 2021 của tỉnh Bắc Giang, có bao nhiêu lĩnh vực giảm thứ hạng so với năm 2020?

73 Chỉ số PAR INDEX năm 2021 của tỉnh Bắc Giang, lĩnh vực nào dưới đây tăng hạng cao nhất so với năm 2020?

74 Chỉ số PAR INDEX năm 2021 của tỉnh Bắc Giang, lĩnh vực nào dưới đây giảm thứ hạng nhiều nhất so với năm 2020?

75 Chỉ số PAR INDEX năm 2021 của tỉnh Bắc Giang, có bao nhiêu lĩnh vực đạt mục tiêu về thứ hạng theo Kế hoạch số 3478/KH-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh?

76. Chỉ số PAR INDEX năm 2021 của tỉnh Bắc Giang, có bao nhiêu lĩnh vực không đạt mục tiêu về thứ hạng theo Kế hoạch số 3478/KH-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh?

77. Tỉnh Bắc Giang phấn đấu Chỉ số PCI năm 2022, đạt bao nhiêu điểm?

78 Tỉnh Bắc Giang phấn đấu Chỉ số PCI năm 2022, xếp hạng thứ bao nhiêu/63 tỉnh, thành

phố?

79 Tỉnh Bắc Giang phấn đấu Chỉ số PCI năm 2022, xếp trong nhóm có chất lượng điều hành kinh tế nào dưới đây?

80 Tỉnh Bắc Giang xác định có mấy Chỉ số thành phần PCI năm 2021 còn hạn chế cần tập trung khắc phục trong năm 2022?

81 Tỉnh Bắc Giang phấn đấu Chỉ số SIPAS năm 2022, đạt bao nhiêu điểm (%)?

82 Tỉnh Bắc Giang phấn đấu Chỉ số SIPAS năm 2022, xếp trong nhóm nào? So với các tỉnh, thành phố trên cả nước.

83. Mục tiêu phấn đấu chỉ số thành phần "Gia nhập thị trường" thuộc Chỉ số PCI năm 2022 của tỉnh Bắc Giang, đạt bao nhiêu điểm?

84 Mục tiêu phấn đấu chỉ số thành phần "Tiếp cận đất đai" thuộc Chỉ số PCI năm 2022 của tỉnh Bắc Giang, đạt bao nhiêu điểm?

85 Mục tiêu phấn đấu chỉ số thành phần "Tính minh bạch" thuộc Chỉ số PCI năm 2022 của tỉnh Bắc Giang, đạt bao nhiêu điểm?

86 Mục tiêu phấn đấu chỉ số thành phần "Chi phí thời gian" thuộc Chỉ số PCI năm 2022 của tỉnh Bắc Giang, đạt bao nhiêu điểm?

87 Mục tiêu phấn đấu chỉ số thành phần "Chi phí không chính thức" thuộc Chỉ số PCI năm 2022 của tỉnh Bắc Giang, đạt bao nhiêu điểm?

88 Mục tiêu phấn đấu chỉ số thành phần "Cạnh tranh bình đẳng" thuộc Chỉ số PCI năm 2022 của tỉnh Bắc Giang, đạt bao nhiêu điểm?

89. Mục tiêu phấn đấu chỉ số thành phần "Tính năng động và tiên phong của chính quyền tỉnh" thuộc Chỉ số PCI năm 2022 của tỉnh Bắc Giang, đạt bao nhiêu điểm?

90. Mục tiêu phấn đấu chỉ số thành phần "Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp" thuộc Chỉ số PCI năm 2022 của tỉnh Bắc Giang, đạt bao nhiêu điểm?5

91. Mục tiêu phấn đấu chỉ số thành phần "Đào tạo lao động" thuộc Chỉ số PCI năm 2022 của tỉnh Bắc Giang, đạt bao nhiêu điểm?

92 Mục tiêu phấn đấu chỉ số thành phần "Thiết chế pháp lý và an ninh, trật tự" thuộc Chỉ số PCI năm 2022 của tỉnh Bắc Giang, đạt bao nhiêu điểm?

93. Mục tiêu phấn đấu lĩnh vực "Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính" thuộc Chỉ số PAR INDEX năm 2022 của tỉnh Bắc Giang, xếp trong nhóm nào? So với các tỉnh, thành phố trên cả nước.

94. Mục tiêu phấn đấu lĩnh vực "Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật" thuộc Chỉ số PAR INDEX năm 2022 của tỉnh Bắc Giang, xếp trong nhóm nào? So với các tỉnh, thành phố trên cả nước.

95 Mục tiêu phấn đấu lĩnh vực "Cải cách thủ tục hành chính" thuộc Chỉ số PAR INDEX năm 2022 của tỉnh Bắc Giang, xếp trong nhóm nào? So với các tỉnh, thành phố trên cả nước.

96. Mục tiêu phấn đấu lĩnh vực "Cải cách tổ chức bộ máy hành chính" thuộc Chỉ số PAR INDEX năm 2022 của tỉnh Bắc Giang, xếp trong nhóm nào? So với các tỉnh, thành phố cả nước.

97. Mục tiêu phấn đấu lĩnh vực "Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức" thuộc Chỉ số PAR INDEX năm 2022 của tỉnh Bắc Giang, xếp trong nhóm nào? So với các tỉnh, thành phố trên cả nước.

98 Mục tiêu phấn đấu lĩnh vực "Cải cách tài chính c ông" thuộc Chỉ số PAR INDEX năm 2022 của tỉnh Bắc Giang, xếp trong nhóm nào? So với các tỉnh, thành phố trên cả nước.

99 Mục tiêu phấn đấu lĩnh vực "Hiện đại hóa hành chính" thuộc Chỉ số PAR INDEX năm 2022 của tỉnh Bắc Giang, xếp trong nhóm nào? So với các tỉnh, thành phố trên cả nước.

100 Mục tiêu phấn đấu lĩnh vực "Tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển KT - XH của tỉnh" thuộc Chỉ số PAR INDEX năm 2022 của tỉnh Bắc Giang, xếp trong nhóm nào? So với các tỉnh, thành phố trên cả nước.

(Tổng số có 100 câu hỏi)

Mời các bạn tham khảo Tài liệu có liên quan tại mục Bài thu hoạch, bài dự thi của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
3 9.321
0 Bình luận
Sắp xếp theo