Đáp án trắc nghiệm thi Tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW về phát triển Thủ đô

Đáp án thi trực tuyến Tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW về phát triển Thủ đô. Hội thi Tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW về phát triển Thủ đô vừa được Ban Tuyên giáo Thành Uỷ Hà Nội triển khai sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm phát huy ý thức trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu học tập, nghiên cứu Nghị quyết số 15-NQ/TW, nhất là về vị trí, vai trò và các chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị đối với Thủ đô Hà Nội.

Câu hỏi và gợi ý đáp án thi Tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW về phát triển Thủ đô đã được HoaTieu.vn cập nhật và thực hiện gửi đến bạn đọc, mời các bạn cùng tham khảo để có tài liệu tham khảo khi tham dự cuộc thi này.

Thí sinh tham gia dự thi bằng cách truy cập vào website của Hội thi, đăng ký tài khoản và tham gia thi tại địa chỉ:

Lưu ý: Đáp án dưới đây không phải là đáp án chính thức do ban tổ chức cuộc thi công bố mà chỉ là gợi ý trả lời được thực hiện hàn toàn bởi HoaTieu.vn. Các bạn chỉ nên tham khảo và căn cứ vào kiến thức của bản thân đẻ đưa ra sự lựa chọn chính xác.

Mỗi thí sinh chỉ có một lượt thi duy nhất, tuy nhiên nội dung và thứ tự câu hỏi của mỗi thí sinh có thể thay đổi. Nếu thứ tự câu hỏi không giống với đáp án trong bài dưới đây, bạn đọc tìm đáp án theo nội dung câu hỏi.

Đáp án trắc nghiệm thi Tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW về phát triển Thủ đô
Đáp án trắc nghiệm thi Tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW về phát triển Thủ đô

- Đối tượng dự thi: Cán bộ Đảng viên, các tầng lớp nhân dân thủ đô.

- Vòng sơ khảo: Thi trắc nghiệm với hình thức trực tuyến diễn ra trong 4 tuần từ ngày 01/8/2022 đến ngày 31/8/2022, cụ thể:

+ Tuần 1: Bắt đầu từ 8h00 ngày 01/8/2022 đến 23h00 ngày 07/8/2022.

+ Tuần 2: Bắt đầu từ 8h00 ngày 08/8/2022 đến 23h00 ngày 14/8/2022.

+ Tuần 3: Bắt đầu từ 8h00 ngày 15/8/2022 đến 23h00 ngày 21/8/2022.

Câu hỏi và đáp án đang liên tục được cập nhật, bạn đọc theo dõi HoaTieu.vn thường xuyên để nhận được thông tin mới nhất.

1. Đáp án trắc nghiệm Tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW về phát triển Thủ đô tuần 4

Đáp án tuần 4 có rất nhiều câu hỏi được lặp lại nội dung những tuần trước.

CÂU SỐ 1: Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị đánh giá sự nghiệp xây dựng nông thôn mới của Thủ đô Hà Nội đạt được kết quả như thế nào?

A. Đạt kết quả tốt
B. Đạt kết quả khá
C. Là trụ đỡ của kinh tế nông thôn
D. Là dấu ấn nổi bật

CÂU SỐ 2
Đánh giá khái quát về những tồn tại, hạn chế sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị?

A. Hà Nội chưa thể hiện rõ vai trò dẫn dắt, trung tâm, động lực phát triển vùng và cả nước; năng lực cạnh tranh, vị thế của Hà Nội trong khu vực và thế giới còn khiêm tốn.
B. Hà Nội chưa thể hiện rõ vai trò dẫn dắt, trung tâm của vùng và cả nước; năng lực cạnh tranh, vị thế của Hà Nội trong khu vực và thế giới còn chưa cao.
C. Hà Nội chưa thể hiện rõ vai trò là động lực phát triển vùng và cả nước; năng lực cạnh tranh, vị thế của Hà Nội trong khu vực và thế giới còn khiêm tốn.
D. Hà Nội chưa thể hiện rõ vai trò dẫn dắt, trung tâm, động lực phát triển vùng và cả nước; năng lực cạnh tranh, vị thế của Hà Nội trong khu vực và thế giới còn chưa cao.

Hà Nội chưa thể hiện rõ vai trò là trung tâm, động lực tăng trưởng và phát triển của vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; năng lực cạnh tranh còn thấp, nhất là so với khu vực và thế giới. (Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị)

CÂU SỐ 3: Giai đoạn 2011-2020, ngành công nghiệp, xây dựng Thủ đô tăng bình quân bao nhiêu %/năm?

A. 8,8%/năm
B. 7,6%/năm
C. 8,68%/năm
D. 6,7%/năm

CÂU SỐ 4
Mục tiêu đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt bao nhiêu?

A. 13.000 - 14.000 USD.
B. 12.000 - 13.000 USD.
C. 10.000 - 12.000 USD.
D. 12.500 - 13.000 USD.

CÂU SỐ 5
Giai đoạn 2011-2020, Thủ đô Hà Nội luôn là địa phương dẫn đầu cả nước về doanh thu công nghiệp ICT với tổng giá trị là bao nhiêu?

A. Khoảng 330 nghìn tỷ đồng
B. Khoảng 320 nghìn tỷ đồng
C. Khoảng 345 nghìn tỷ đồng
D. Khoảng 370 nghìn tỷ đồng

CÂU SỐ 6
Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị đã yêu cầu Hà Nội và các địa phương trong Vùng Thủ đô chuẩn bị đầu tư, xây dựng đường Vành đai 5 vào thời gian nào?

A. Trước năm 2035
B. Sau năm 2035
C. Sau năm 2030
D. Trước năm 2030

CÂU SỐ 7
Từ năm 2016 đến nay, Hà Nội đứng thứ mấy trong số 63 tỉnh, thành phố về chỉ số công nghiệp Công nghệ thông tin?

A. 2
B. 1
C. 4
D. 3

CÂU SỐ 8
“Phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại” là trách nhiệm, nghĩa vụ của ai?

A. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước.
B. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân vùng Thủ đô
C. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị
D. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô.

CÂU SỐ 9
Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị giai đoạn 2011 - 2020, còn hạn chế, yếu kém nào cần khắc phục?

A. Công tác xây dựng Đảng và củng cố tổ chức bộ máy, công tác cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu, cá biệt còn có cán bộ chủ chốt bị kỷ luật, bị xử lý hình sự ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ.
B. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế; việc xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và công tác cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu, cá biệt còn có cán bộ chủ chốt bị kỷ luật, bị xử lý hình sự ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ.
C. Việc xây dựng tổ chức bộ máy và công tác cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu, cá biệt còn có cán bộ chủ chốt bị kỷ luật, bị xử lý hình sự ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ.
D. Việc xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy chưa đáp ứng được yêu cầu, cá biệt còn có cán bộ chủ chốt bị kỷ luật, bị xử lý hình sự ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ.

CÂU SỐ 10
Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra mục tiêu xây dựng đô thị thông minh trên cơ sở phát triển ở khu vực nào?

A. Hai bên trục đường vành đai 4
B. Hai bên bờ sông Đuống
C. Hai bên trục Nhật Tân - Nội Bài
D. Hai bên bờ sông Hồng

CÂU SỐ 11
Trong công tác bảo vệ môi trường, Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định cần hướng tới xây dựng Hà Nội trở thành một Thủ đô như thế nào?

A. Thủ đô xanh, sạch, đẹp, phát triển bền vững.
B. Thủ đô xanh, sạch, đẹp.
C. Thủ đô xanh, sạch, đẹp, có bản sắc và lan tỏa.
D. Thủ đô giàu đẹp, xanh, thông minh, hiện đại.

CÂU SỐ 12
Sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Hà Nội đã giảm được bao nhiêu ban chỉ đạo trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố quản lý?

A. 76/102
B. 74/102
C. 74/102
D. 75/102

CÂU SỐ 13
Để tập trung đầu tư phát triển, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của Thủ đô một cách tổng thể, đồng bộ, hiện đại và hiệu quả, Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị yêu cầu sử dụng tốt nguồn lực nào?

A. Các nguồn lực xã hội.
B. Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước.
C. Phân cấp, phân quyền cho Thủ đô.
D. Cả 3 phương án trên.

CÂU SỐ 14
Thứ hạng của Hà Nội trong cả nước về chất lượng giáo dục mũi nhọn?

A. Thứ hai
B. Dẫn đầu
C. Thứ ba
D. Thứ tư

CÂU SỐ 15
Trong giai đoạn 2016 – 2020, Thành phố Hà Nội đã đóng góp bao nhiêu % GDP cả nước?

A. 18% GDP
B. 15,5% GDP
C. 15% GDP
D. Trên 16% GDP

CÂU SỐ 16
Trong công tác bảo vệ môi trường, Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định cần hướng tới xây dựng Hà Nội trở thành một Thủ đô như thế nào?

A. Thủ đô giàu đẹp, xanh, thông minh, hiện đại.
B. Thủ đô xanh, sạch, đẹp.
C. Thủ đô xanh, sạch, đẹp, có bản sắc và lan tỏa.
D. Thủ đô xanh, sạch, đẹp, phát triển bền vững.

CÂU SỐ 17
Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị đã yêu cầu Hà Nội và các địa phương trong Vùng Thủ đô chuẩn bị đầu tư, xây dựng đường Vành đai 5 vào thời gian nào?

A. Trước năm 2035
B. Sau năm 2035
C. Sau năm 2030
D. Trước năm 2030

CÂU SỐ 18
Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra mục tiêu xây dựng đô thị thông minh trên cơ sở phát triển ở khu vực nào?

A. Hai bên trục đường vành đai 4
B. Hai bên bờ sông Hồng
C. Hai bên trục Nhật Tân - Nội Bài
D. Hai bên bờ sông Đuống

CÂU SỐ 19
Sau khi thực hiện sắp xếp, cơ bản mỗi xã, phường, thị trấn bố trí tối đa 07 người hoạt động không chuyên trách, Hà Nội đã giảm được bao nhiêu người?

A. 3.714 người
B. 3.314 người
C. 3.514 người
D. 3.614 người

CÂU SỐ 20
Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, kinh tế Thủ đô còn tồn tại khuyết điểm gì?

A. Chưa hoàn thành mục tiêu đề ra, tốc độ tăng trưởng dần chậm lại.
B. Chưa tạo được các “đột phá lớn” và chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của Thành phố.
C. Chưa đạt kế hoạch đề ra, chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của mình.
D. Tốc độ tăng trưởng kinh tế không đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, khoảng cách so với các nước trong khu vực còn lớn, khả năng chống chịu của nền kinh tế có thời điểm chưa thật vững chắc; năng lực cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế còn hạn chế.

2. Đáp án trắc nghiệm Tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW về phát triển Thủ đô tuần 3

CÂU SỐ 1: Trong công tác bảo vệ môi trường, Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định cần hướng tới xây dựng Hà Nội trở thành một thủ đô như thế nào?

A. Thủ đô giàu đẹp, thông minh, hiện đại

B. Thủ đô xanh, sạch, đẹp

C. Thủ đô xanh, sạch, đẹp, phát triển bền vững

D. Thủ đô xanh, sạch, đẹp, có bản sắc và lan tỏa.

CÂU SỐ 2
Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt mục tiêu Hà Nội phấn đấu đến năm 2025 có bao nhiêu huyện phát triển thành quận?

A. 2 - 3 huyện

B. 3 - 5 huyện

C. 5 - 7 huyện

D. 1- 2 huyện

CÂU SỐ 3
Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội vào thời gian nào?

A. Ngày 10/6/2022

B. Ngày 18/6/2022

C. Ngày 16/5/2022

D. Ngày 16/6/2022

CÂU SỐ 4
Theo Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị, phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại” trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ như thế nào?

A. Nhiệm vụ chính trị quan trọng đặc biệt

B. Nhiệm vụ chính trị cơ bản.

C. Nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu

D. Nhiệm vụ chính trị quan trọng

CÂU SỐ 5
Đến năm 2021, thành phố Hà Nội đã có bao nhiêu huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới?

A. 14/18

B. 17/18

C. 16/18

D. 15/18

CÂU SỐ 6
Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị đã yêu cầu Hà Nội và các địa phương trong Vùng Thủ đô chuẩn bị đầu tư, xây dựng đường Vành đai 5 vào thời gian nào?

A. Sau năm 2030

B. Trước năm 2035

C. Sau năm 2035

D. Trước năm 2030

CÂU SỐ 7
Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, kinh tế Thủ đô còn tồn tại khuyết điểm gì?

A. Chưa hoàn thành mục tiêu đề ra, tốc độ tăng trưởng dần chậm lại.

B. Tốc độ tăng trưởng kinh tế không đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, khoảng cách so với các nước trong khu vực còn lớn, khả năng chống chịu của nền kinh tế có thời điểm chưa thật vững chắc; năng lực cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế còn hạn chế.

C. Chưa đạt kế hoạch đề ra, chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của mình.

D. Chưa tạo được các “đột phá lớn” và chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của Thành phố.

CÂU SỐ 8

Giai đoạn 2011-2020, Hà Nội có tổng số bao nhiêu làng nghề và làng có nghề?

A. 1450

B. 1350

C. 1463

D. 1361

CÂU SỐ 9
Để tập trung đầu tư phát triển, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của Thủ đô một cách tổng thể, đồng bộ, hiện đại và hiệu quả, Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị yêu cầu sử dụng tốt nguồn lực nào?

A. Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước.

B. Cả 3 phương án trên.

C. Phân cấp, phân quyền cho Thủ đô.

D. Các nguồn lực xã hội.

CÂU SỐ 10
Theo Quy hoạch Vùng Thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Vùng Thủ đô Hà Nội bao gồm mấy tỉnh, thành phố?

A. 11

B. 9

C. 8

D. 10

CÂU SỐ 11
Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị giai đoạn 2011 - 2020, còn hạn chế, yếu kém nào cần khắc phục?

A. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế; việc xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và công tác cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu, cá biệt còn có cán bộ chủ chốt bị kỷ luật, bị xử lý hình sự ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ.

B. Việc xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy chưa đáp ứng được yêu cầu, cá biệt còn có cán bộ chủ chốt bị kỷ luật, bị xử lý hình sự ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ.

C. Công tác xây dựng Đảng và củng cố tổ chức bộ máy, công tác cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu, cá biệt còn có cán bộ chủ chốt bị kỷ luật, bị xử lý hình sự ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ.

D. Việc xây dựng tổ chức bộ máy và công tác cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu, cá biệt còn có cán bộ chủ chốt bị kỷ luật, bị xử lý hình sự ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ.

CÂU SỐ 12
Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân đến năm 2030 là bao nhiêu?

A. 7,5- 8,0%/năm

B. 7,0- 8,0%/năm

C. 7,5- 8,5%/năm

D. 8,0 - 8,5%/năm

CÂU SỐ 13
Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, kinh tế Thủ đô còn tồn tại khuyết điểm gì?

A. Chưa hoàn thành mục tiêu đề ra, tốc độ tăng trưởng dần chậm lại.

B. Chưa đạt kế hoạch đề ra, chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của mình.

C. Tốc độ tăng trưởng kinh tế không đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, khoảng cách so với các nước trong khu vực còn lớn, khả năng chống chịu của nền kinh tế có thời điểm chưa thật vững chắc; năng lực cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế còn hạn chế.

D. Chưa tạo được các “đột phá lớn” và chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của Thành phố.

CÂU SỐ 14
Đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô đi qua địa bàn mấy quận, huyện thuộc thành phố Hà Nội?

A. 8

B. 9

C. 6

D. 7

CÂU SỐ 15
Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị giai đoạn 2011 - 2020, còn hạn chế, yếu kém nào cần khắc phục?

A. Công tác xây dựng Đảng và củng cố tổ chức bộ máy, công tác cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu, cá biệt còn có cán bộ chủ chốt bị kỷ luật, bị xử lý hình sự ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ.

B. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế; việc xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và công tác cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu, cá biệt còn có cán bộ chủ chốt bị kỷ luật, bị xử lý hình sự ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ.

C. Việc xây dựng tổ chức bộ máy và công tác cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu, cá biệt còn có cán bộ chủ chốt bị kỷ luật, bị xử lý hình sự ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ.

D. Việc xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy chưa đáp ứng được yêu cầu, cá biệt còn có cán bộ chủ chốt bị kỷ luật, bị xử lý hình sự ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ.

CÂU SỐ 16
Đánh giá khái quát về những tồn tại, hạn chế sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị?

A. Hà Nội chưa thể hiện rõ vai trò dẫn dắt, trung tâm, động lực phát triển vùng và cả nước; năng lực cạnh tranh, vị thế của Hà Nội trong khu vực và thế giới còn khiêm tốn.

B. Hà Nội chưa thể hiện rõ vai trò là động lực phát triển vùng và cả nước; năng lực cạnh tranh, vị thế của Hà Nội trong khu vực và thế giới còn khiêm tốn.

C. Hà Nội chưa thể hiện rõ vai trò dẫn dắt, trung tâm của vùng và cả nước; năng lực cạnh tranh, vị thế của Hà Nội trong khu vực và thế giới còn chưa cao.

D. Hà Nội chưa thể hiện rõ vai trò dẫn dắt, trung tâm, động lực phát triển vùng và cả nước; năng lực cạnh tranh, vị thế của Hà Nội trong khu vực và thế giới còn chưa cao.

Hà Nội chưa thể hiện rõ vai trò là trung tâm, động lực tăng trưởng và phát triển của vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; năng lực cạnh tranh còn thấp, nhất là so với khu vực và thế giới. (Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị)

CÂU SỐ 17
Bạn cho biết Hà Nội vinh dự đón nhận danh hiệu “Thủ đô anh hùng” vào dịp nào?

A. Kỷ niệm 990 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2000

B. Kỷ niệm 995 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2005

C. Kỷ niệm 50 năm giải phóng Thủ đô năm 2004

D. Kỷ niệm 999 năm Thăng Long – Hà Nội năm 2009

CÂU SỐ 18
Đến nay, tỷ lệ lao động qua đào tạo của Hà Nội đạt bao nhiêu %?

A. 0.82

B. 0.711

C. 0.75

D. 0.825

CÂU SỐ 19
Giai đoạn 2011 - 2020, Hà Nội đã thu hút số vốn đầu tư FDI là bao nhiêu?

A. 33,7 tỷ USD

B. 35,7 tỷ USD

C. 32,7 tỷ USD

D. 34,7 tỷ USD

CÂU SỐ 20: Năm 2022, thành phố Hà Nội xác định chủ đề công tác là gì?

A. Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển.

B. Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư

C. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị

D. Năm kỷ cương hành chính 2022

CÂU SỐ 21: Giai đoạn 2011-2020, Thủ đô Hà Nội luôn là địa phương dẫn đầu cả nước về doanh thu công nghiệp ICT với tổng giá trị là bao nhiêu?

A. Khoảng 345 nghìn tỷ đồng

B. Khoảng 370 nghìn tỷ đồng

C. Khoảng 320 nghìn tỷ đồng

D. Khoảng 330 nghìn tỷ đồng

CÂU SỐ 22: Quan điểm về xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Chính trị yêu cầu những nội dung nào?

A. Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của Thủ đô Hà Nội thực sự gương mẫu, đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện, tiêu biểu.

B. Cả 3 phương án trên

C. Phát triển Thủ đô Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại".

D Hoàn thiện thể chế phát triển Thủ đô toàn diện, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế

CẦU SỐ 23: Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra mục tiêu xây dựng đô thị thông minh trên cơ sở phát triển ở khu vực nào?

A. Hai bên trục Nhật Tân - Nội Bài

B. Hai bên trục đường vành đai 4

C. Hai bên bờ sông Đuống

D. Hai bên bờ sông Hồng

CÂU SỐ 24: Năm 2020, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Hà Nội xếp vị trí thứ mấy trong 63 tỉnh/thành phố trong cả nước?

A. 23163

B. 36/63

C. 11/63

D. 9/63

CÂU SỐ 25: Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng Thủ đô đã đề ra mục tiêu, tầm nhìn phát triển Thủ đô đến thời gian nào?

A. Đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập nước).

B. Đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng bộ Thành phố Hà Nội).

C. Đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2054 (kỷ niệm 100 năm Ngày giải phóng Thů do).

D. Đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2000 (kỷ niệm 1050 năm Thăng Long - Hà Nội).

3. Đáp án trắc nghiệm Tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW về phát triển Thủ đô tuần 2

1) Thời gian qua, Đảng bộ Hà Nội đã đạt được kết quả nổi bật nào trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao?

A. Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, tuyên giáo trước tình hình mới; thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII).

B. Cả 3 phương án trên

C. Gương mẫu đi đầu, tổ chức thực hiện nghiêm túc, chủ động, bài bản, khoa học, sáng tạo, củng cố, xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đạt kết quả quan trọng.

D. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả, tạo ra bước chuyển biến mạnh trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

2) Hệ thống y tế Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020 còn hạn chế, yếu kém gì?

A. Hệ thống y tế, y tế dự phòng còn nhiều bất cập

B. Hệ thống y tế, y tế cơ sở còn nhiều hạn chế.

C. Hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở còn nhiều bất cập.

D. Hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở còn nhiều bất cập

3) Vị trí, vai trò của Thủ đô được khẳng định như thế nào trong quan điểm Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị?

A. Là Trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn; phát triển nhanh, bền vững, có sức lan toả để thúc đẩy vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển

B. Là "Trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát triển của vùng đồng bằng Sông Hồng và cả nước".

C. Là “Trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước”

D. Là "Trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát triển của vùng đồng bằng Sông Hồng.

4) Di sản nào dưới đây được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Tư liệu Thế giới?

A. 82 bia Tiến sĩ Triều Lê-Mạc (1442 – 1779), tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

B. Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn, Hoàng Xá, Phượng Cách (huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội)

C. Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc

D. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Tây Đằng (huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội)

5) Mục tiêu đến năm 2045, GRDP bình quân đầu người của Thủ đô Hà Nội đạt bao nhiêu?

A. Trên 36.000 USD

B. Trên 34.000 USD

C. Trên 37.000 USD

D. Trên 35.000 USD

6) Trong công tác xây dựng, phát triển hạ tầng cấp, thoát nước giai đoạn 2011 - 2020, Hà Nội chưa hoàn thành được chỉ tiêu nào?

A. Xây dựng 5.537,42 km cống rãnh; 236,48 km sông, kênh, mương; 42.002 ga thu, 109.610 ga thăm các loại; 125 hồ điều hòa; 58 trạm bơm thoát nước

B. Chưa khắc phục được nạn úng ngập trong nội đô.

C. Cả 3 phương án trên

D. Hạ tầng thoát nước được đầu tư đáp ứng tưới tiêu phát triển nông nghiệp.

7) Hà Nội là một trong những thành phố có nhiều lễ hội nhất cả nước. Xin cho biết Hà Nội có bao nhiêu lễ hội trong 1 năm?

A. 1106

B. 1306

C. 1406

D. 1206

8) Quan điểm về xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Chính trị yêu cầu những nội dung nào?

9) Hà Nội là thủ đô có diện tích lớn thứ mấy trên thế giới?

A. 16

B. 17

C. 15

D. 18

10) Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị đã yêu cầu Hà Nội và các địa phương trong Vùng Thủ đô chuẩn bị đầu tư, xây dựng đường Vành đai 5 vào thời gian nào?

A. Trước năm 2030

B. Sau năm 2035

C. Sau năm 2030

D. Trước năm 2035

11) “Phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại” là trách nhiệm, nghĩa vụ của ai?

A. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô.

B. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước.

C. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị

D. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân vùng Thủ đô

12) Quan điểm của Đảng về xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị Thủ đô trong Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị?

A. Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của Thủ đô Hà Nội thực sự gương mẫu, đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện, tiêu biểu.

B. Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ ngang tầm với nhiệm vụ và đòi hỏi của Đảng và Nhân dân thành phố.

C. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền.

D. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền.

13) Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, GRDP giai đoạn 2011 - 2020 của Hà Nội tăng bình quân bao nhiêu?

A. 6,93%/năm

B. 10,85%/năm

C. 6,83%/năm

D. 7,39%/năm

14) Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nêu ra mấy quan điểm chỉ đạo?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 3

15) Năm 2020, dân số của Thủ đô Hà Nội là bao nhiêu?

A. Hơn 7 triệu người

B. Hơn 7,5 triệu người

C. Hơn 8 triệu người

D. Hơn 8,5 triệu người

16) Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị đã yêu cầu Hà Nội và các địa phương trong Vùng Thủ đô phấn đấu hoàn thành đường Vành đai 4 trước năm nào?

A. Năm 2028

B. Năm 2030

C. Năm 2027

D. Năm 2029

17) Mục tiêu đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt bao nhiêu?

A. 13.000 - 14.000 USD.

B. 10.000 - 12.000 USD.

C. 12.500 - 13.000 USD.

D. 12.000 - 13.000 USD.

18) Đến năm 2021, Thành phố Hà Nội đã thực hiện thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại bao nhiêu phường?

A. 180

B. 170

C. 175

D. 173

19) Giai đoạn 2011-2020, ngành công nghiệp, xây dựng Thủ đô tăng bình quân bao nhiêu %/năm?

A. 7,6%/năm

B. 6,7%/năm

C. 8,68%/năm

D. 8,8%/năm

20) “Phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại” là nhiệm vụ hàng đầu của ai?

A. Quân và dân Thủ đô

B. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị

C. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

D. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh, thành phố trong Vùng Thủ đô.

4. Đáp án trắc nghiệm Tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW về phát triển Thủ đô tuần 1

Câu 1: Năm 2021, Hà Nội có bao nhiêu sản phẩm nông nghiệp theo chương trình mỗi xã (phường) một sản phẩm (OCOP)?

A. 1457

B. 1456

C. 1455

D. 1454

Câu 2: Trong giai đoạn 2016 – 2020, Thành phố Hà Nội đã đóng góp bao nhiêu % GDP cả nước?

A. 15% GDP

B. 15,5% GDP

C. Trên 16% GDP

D. 18% GDP

Câu 3: Mục tiêu đến năm 2045, GRDP bình quân đầu người của Thủ đô Hà Nội đạt bao nhiêu?

A. Trên 34.000 USD

B. Trên 35.000 USD

C. Trên 36.000 USD

D. Trên 37.000 USD

Câu 4: Thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ thành phố, Thành ủy Hà Nội đã xây dựng bao nhiêu chương trình công tác toàn khoá?

A. 9

B. 10

C. 11

D. 12

Câu 5: Mục tiêu đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt bao nhiêu?

A. 12.000 - 13.000 USD.

B. 10.000 - 12.000 USD.

C. 12.500 - 13.000 USD.

D. 13.000 - 14.000 USD.

Câu 6: Hệ thống y tế Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020 còn hạn chế, yếu kém gì?

A. Hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở còn nhiều bất cập.

B. Hệ thống y tế, y tế dự phòng còn nhiều bất cập

C. Hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở còn nhiều bất cập

D. Hệ thống y tế, y tế cơ sở còn nhiều hạn chế.

Câu 7. Đến năm 2020, tỷ lệ trường công lập của Hà Nội đạt chuẩn quốc gia?

A 0.75

B. 0.76

C. 0.765

D. 0.769

Câu 8. Đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô đi qua địa bàn mấy quận, huyện thuộc thành phố Hà Nội?

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Câu 9. Trong công tác bảo vệ môi trường, Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định cần hướng tới xây dựng Hà Nội trở thành một Thủ đô như thế nào?

А. Thủ đô xanh, sạch, đẹp.

B. Thủ đô giàu đẹp, xanh, thông minh, hiện đại.

C. Thủ đô xanh, sạch, đẹp, phát triển bền vững.

D. Thủ đô xanh, sạch, đẹp, có bản sắc và lan tỏa.

Câu 10. Giai đoạn 2011-2020, Hà Nội có tổng số bao nhiêu làng nghề và làng có nghề?

А. 1450

B. 1463

C. 1361

D. 1350

Câu 11. Năm 2020, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Hà Nội xếp vị trí thứ mấy trong 63 tỉnh/thành phố trong cả nước?

A. 36/63

B. 23/63

C. 11/63

D. 9/63

Câu 12. Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị yêu cầu xây dựng khu vực sông nào của Hà Nội là trục xanh, cảnh quan trung tâm, phát triển đô thị hài hoà hai bên sông của Hà Nội?

А. Sông Đuống

B. Sông Tô Lịch

C. sông Hồng

D. Sông Đáy

Câu 13. Giai đoạn 2011 - 2020, Hà Nội đã thu hút số vốn đầu tư FDI là bao nhiêu?

A. 32,7 tỷ USD

B. 33,7 tỷ USD

C. 34,7 tỷ USD

D. 35,7 tỷ USD

Câu 14: Đến nay, tỷ lệ lao động qua đào tạo của Hà Nội đạt bao nhiêu %?

A. 0.711

B. 0.75

C. 0.82

D. 0.825

Câu 15. Theo Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị, phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại” trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ như thế nào?

A. Nhiệm vụ chính trị cơ bản.

B. Nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu

C. Nhiệm vụ chính trị quan trọng

D. Nhiệm vụ chính trị quan trọng đặc biệt

Câu 16: Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, kinh tế Thủ đô còn tồn tại khuyết điểm gì?

A Chưa tạo được các “đột phá lớn" và chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của Thành phố.

B. Chưa hoàn thành mục tiêu đề ra, tốc độ tăng trưởng dần chậm lại.

C. Chưa đạt kế hoạch đề ra, chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của mình.

D. Tốc độ tăng trưởng kinh tế không đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, khoảng cách so với các nước trong khu vực còn lớn, khả năng chống chịu của nền kinh tế có thời điểm chưa thật vững chắc, năng lực cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế còn hạn chê.

Câu 17. Hiện nay, Thành phố Hà Nội có bao nhiêu quận?

A. 11

B. 12

C. 13

D. 15

Câu 18. Theo Quy hoạch Vùng Thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Vùng Thủ đô Hà Nội bao gồm mấy tỉnh, thành phố?

A. 6

B. 9

C. 10

D. 11

Câu 19: Chỉ tiêu nào thành phố Hà Nội đã hoàn thành xong trước 2 năm so với chỉ tiêu được Nghị quyết 11-NQ/TW đề ra?

А. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô

В. Tăng trưởng GDP bình quân 2011 – 2020

C. GDP/người đến năm 2020

D. Xây dựng nông thôn mới

Câu 20. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, GRDP giai đoạn 2011 - 2020 của Hà Nội tăng bình quân bao nhiêu?

A. 7,39%/năm

B. 6,93%/năm

C. 10,85%/năm

D. 6,83%/năm

Đáp án sẽ được HoaTieu.vn cập nhật ngay khi cuộc thi diễn ra, bạn đọc nhớ theo dõi thường xuyên để không bỏ lỡ câu hỏi và đáp án mới nhất nhé.

Tất cả nội dung trên đều được HoaTieu.vn thực hiện và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, hy vọng sẽ giúp cho các thí sinh tham gia hội thi Tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW về phát triển Thủ đô có tài liệu ôn thi hữu ích, tiết kiệm thời gian và đạt được kết quả cao.

Mời các bạn tham khảo Tài liệu có liên quan tại mục Bài thu hoạch, bài dự thi của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
45 63.005
0 Bình luận
Sắp xếp theo