Đáp án cuộc thi Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp nhà yêu nước Phan Châu Trinh

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp nhà yêu nước Phan Châu Trinh. Nhằm tuyên truyền sâu rộng, thu hút cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và những cống hiến của nhà yêu nước Phan Châu Trinh đối với quê hương, đất nước, UBND huyện Phú Ninh tổ chức tổ chức cuộc thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp nhà yêu nước Phan Châu Trinh.

HoaTieu.vn xin gửi tới bạn đọc câu hỏi và gợi ý đáp án trắc nghiệm của cuộc thi Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp nhà yêu nước Phan Châu Trinh để giúp bạn đọc trong tiết kiệm thời gian, công sức và giành được phần thưởng hấp dẫn của cuộc thi.

Lưu ý: Đáp án gợi ý được thực hiện hoàn toàn bởi HoaTieu.vn, không phải là đáp án chính thức do Ban tổ chức công bố.

Đáp án trắc nghiệm thi Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp nhà yêu nước Phan Châu Trinh

Đáp án trắc nghiệm thi Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp nhà yêu nước Phan Châu Trinh
Đáp án trắc nghiệm thi Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp nhà yêu nước Phan Châu Trinh

- Cuộc thi Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp nhà yêu nước Phan Châu Trinh diễn ra từ ngày 26.7 đến 25.8.2022.

- Thí sinh truy cập vào website cuộc thi tại địa chỉ:

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký duy nhất 1 tài khoản dự thi và trả lời 29 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi dự đoán tổng số người tham gia dự thi.

Hiện nay đáp án câu hỏi vẫn đang liên tục được cập nhật, ban đọc nhớ theo dõi hoatieu thường xuyên để nhận được gợi ý giải đáp sớm nhất nhé.

Câu 1: Phương thức hoạt động của phong trào Duy Tân là gì?

A. Bất bạo động.

B. Công khai hoạt động.

C. Khai hóa dân tộc, giáo dục ý thức công dân, cải cách trên mọi lĩnh vực.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 2: Phan Châu Trinh tán thành và không tán thành quan điểm nào của Phan Bội Châu về con đường cứu nước ?

A. Tán thành quan điểm bạo động cứu nước; không tán thành quan điểm dựa vào Nhật để bạo động cứu nước.

B. Tán thành quan điểm dựa vào Nhật để bạo động cứu nước; không tán thành quan điểm đưa thanh niên ra nước ngoài học tập, phổ biến tài liệu tuyên truyền giáo dục trong nước.

C. Tán thành quan điểm đưa thanh niên ra nước ngoài học tập, phổ biến tài liệu tuyên truyền giáo dục trong nước; không tán thành quan điểm duy trì nền quân chủ, dùng phương pháp bạo động vũ trang và việc mưu cầu ngoại viện.

D. Tán thành quan điểm đưa thanh niên ra nước ngoài học tập, phổ biến tài liệu tuyên truyền giáo dục trong nước; không tán thành quan điểm dựa vào Pháp để cải tiến nền văn hóa của đất nước, giành độc lập dân tộc.

Câu 3: Phan Châu Trinh sinh vào ngày, tháng, năm nào? ở đâu?

A. 8/9/1872, làng Tây Lộc, huyện Tiên Phước, phủ Tam Kỳ. Nay thuộc xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh.

B. 9/9/1782, làng Tây Lộc, huyện Tiên Phước, phủ Tam Kỳ. Nay thuộc xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh.

C. 9/9/1872, làng Tây Lộc, huyện Tiên Phước, phủ Tam Kỳ. Nay thuộc xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh.

D. 9/9/1782, làng Tây Lộc, huyện Tiên Phước, phủ Tam Kỳ. Nay thuộc xã Tam Phước, huyện Phú Ninh.

Câu 4: Theo Quy chế giải thưởng Phan Châu Trinh được ban hành tại Quyết định số 5170/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của UBND huyện Phú Ninh, đối với học sinh và sinh viên Đạt loại “tốt” về hạnh kiểm trong tất cả các năm học của bậc học và đạt tiêu chuẩn nào dưới đây thì được xét trao thưởng:

A. Đạt giải Nhất các kỳ thi cấp tỉnh các bộ môn văn hóa trong chương trình bậc học phổ thông (không bao gồm môn viết chữ đẹp).

B. Đạt giải Nhất các kỳ thi cấp tỉnh các bộ môn văn hóa, thể thao trong chương trình bậc học phổ thông (không bao gồm môn viết chữ đẹp).

C. Đạt giải Nhất các kỳ thi cấp tỉnh các bộ môn văn hóa trong chương trình bậc học phổ thông (bao gồm cả môn viết chữ đẹp).

D: Cả ba đáp án trên.

Câu 5: Những nội dung chủ yếu trong chủ trương “Khai dân trí” của Phan Châu Trinh?

A. Là bỏ lối học tầm chương trích cú, mở trường dạy chữ Quốc ngữ, dạy kiến thức khoa học thực dụng, bài trừ hủ tục và thói xa hoa...

B. Mở trường dạy chữ quốc ngữ.

C. Dạy các môn khoa học, lịch sử, địa lý.

D. Dạy nghề, phát triển kinh tế.

Câu 6: Khi vua Khải Định sang Pháp dự đấu xảo Marseille, Phan Châu Trinh viết một bức thư dài buộc tội Khải Định 7 điều và khuyên vua về nước gấp, đừng làm nhục quốc thể. Thư đó có tên gọi gì? Vào thời gian nào?

A. Thất điều thư. Năm 1922.

B. Thất điều trần. Năm 1922.

C. Thất điều thư, Thất điều trần hay Thư thất điều. Năm 1922.

D. Tất cả đều sai.

Câu 7: Những nội dung chủ yếu trong chủ trương “Hậu dân sinh” của Phan Châu Trinh?

A. Phát triển sản xuất.

B. Mở các trường dạy nghề.

C. Khuyến khích dân học nghề nghiệp, khai hoang làm vườn, lập các hội buôn và sản xuất hàng nội hóa…

D. Tất cả các ý trên.

Câu 8: Phan Châu Trinh phát động, khởi xướng cuộc vận động Duy Tân ở Quảng Nam vào năm nào? Cùng với ai?

A. Năm 1905, cùng với Trần Quý Cáp và Phan Văn Trường.

B. Năm 1906, cùng với Huỳnh Thúc Kháng và Phan Bội Châu.

C. Năm 1906, cùng với Huỳnh Thúc Kháng và Trần Quý Cáp.

D. Năm 1906, cùng với Huỳnh Thúc Kháng và Phạm Phú Thứ.

Câu 9: Những xu hướng ảnh hưởng trực tiếp đến tư tưởng, con đường cứu nước của Phan Châu Trinh?

A. Sự thất bại của đường lối cứu nước theo xu hướng bạo động.

B. Ảnh hưởng của tư tưởng dân quyền phương Tây (qua các sách báo, tân thư…).

C. Phong trào Duy tân thành công ở nước Nhật.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 10: Nhà lưu niệm cụ Phan Châu Trinh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là Di tích lịch sử cấp quốc gia tại quyết định nào (ngày, tháng, năm ban hành quyết định)? Di tích hiện tọa lạc ở đâu?

A. Quyết định số 67/QĐ-BVHTTDL, ngày 16/11/2004. Hiện tọa lạc tại thôn Tây Lộc, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

B. Quyết định số 67/QĐ-BVHTTDL, ngày 16/11/2005. Hiện tọa lạc tại thôn Tây Lộc, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

C. Quyết định số 67/QĐ-BVHTTDL, ngày 16/11/2006. Hiện tọa lạc tại thôn Eo Gió, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

D. Quyết định số 67/QĐ-BVHTTDL, ngày 16/11/2007. Hiện tọa lạc tại thôn 7, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

Câu 11: Hiện nay, trên địa bàn huyện Phú Ninh có bao nhiêu ngôi trường mang tên hoặc hiệu của Nhà chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh?

A: 1 ngôi trường.

B: 2 ngôi trường.

C: 3 ngôi trường.

D: 4 ngôi trường.

Câu 12: Lời trăn trối cuối cùng của Phan Châu Trinh trước khi mất là gì?

A. “Độc lập của dân tộc ta sau này sở cậy có Nguyễn Ái Quốc”.

B. "Phải đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập cho dân tộc".

C. "Phải tiến hành cải cách trên mọi lĩnh vực kinh tế- văn hóa - xã hội để nhân dân tự lực, tự cường đứng lên giải phóng đất nước".

D. Tất cả đều sai.

Câu 13: Khẩu hiệu của phong trào Duy Tân là gì?

A. Khai dân trí, Hậu dân sinh.

B. Khai dân trí, Chấn dân khí, Hậu dân sinh.

C. Dân trí, Dân khí, Dân sinh.

D. Dân chủ, Dân sinh, Dân quyền.

Câu 14: Những chủ trương cải cách chủ yếu trên lĩnh vực văn hóa của phong trào Duy Tân?

A. Mặc âu phục, cắt tóc ngắn, bỏ tục nhuộm răng đen, bài trừ các hủ tục lạc hậu…

B. Bài trừ các hủ tục lạc hậu, cắt tóc ngắn.

C. Mặc âu phục, bài trừ kiểu làm ăn nhỏ lẻ, liên kết các hội, thành lập hội, phường buôn bán.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 15: Những chủ trương cải cách chủ yếu trên lĩnh vực kinh tế của phong trào Duy Tân?

A. Chủ trương đổi mới cách làm ăn.

B. Vận động nhân dân thành lập các nông hội trồng quế, chè, tiêu, nuôi tằm…; thành lập các thương hội, quốc thương; kêu gọi học nghề.

C. Chủ trương đồng tiền phải được lưu thông, sinh lời, không chôn cất tiền bạc…

D. Tất cả các ý trên.

Câu 16: Phan Châu Trinh cùng Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền và Nguyễn Tất Thành soạn “Bản yêu sách của nhân dân An Nam”, ký tên chung là “Nguyễn Ái Quốc” gửi cho Hội nghị Versailles vào thời gian nào?

A. Ngày 19/6/1917.

B. Ngày 18/6/1919.

C. Ngày 19/6/1918.

D. Ngày 19/6/1919.

Câu 17: Phan Châu Trinh đã gửi cho quan toàn quyền Đông Dương Deau 1 bức thư với nội dung chính là gì?

A. Chỉ trích Chính phủ Pháp không lo mở mang khai thác hóa cho dân mà chỉ lo thu thuế cho nhiều, do đó dân đã khổ càng khổ hơn. Ông đề nghị chính phủ Đông Dương nên thay đổi thái độ đối với sĩ dân nước Nam, cải tổ mọi chính sách cai trị.

B. Tố cáo tội ác của thực dân Pháp, đã đàn áp phong trào chống sưu thuế ở Trung Kỳ.

C. Thể hiện quyết tâm của thực dân Pháp, đã đàn áp phong trào chống sưu thuế ở Trung Kỳ.

D. Công khai nói lên tâm trạng bất mãn của dân chúng và khẳng định quyết tâm cải biến hiện trạng của đất nước.

Câu 18: Ảnh hưởng của phong trào Duy Tân đã thổi bùng lên phong trào gì và lan rộng các tỉnh miền Trung vào thời gian nào?

A. Chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình ở Việt Nam; lan rộng các tỉnh miền Trung vào năm 1906.

B. Chống đi phu, đòi giảm sưu thuế; lan rộng các tỉnh miền Trung vào năm 1908.

C. Chống chính sách chia để trị của Pháp; lan rộng các tỉnh miền Trung vào năm 1907.

D.Tất cả đều sai.

Tất cả thông tin đều chỉ đề cập đến phong trào chống sưu thuế tại trung kỳ vào năm 1908. bạn đọc tự cân nhắc để lựa chọn đáp án.

Câu 19: Giải thưởng Phan Châu Trinh của huyện Phú Ninh được tách ra từ thị xã Tam Kỳ trước đây từ năm nào?

A. Năm 2005.

B. Năm 2007.

C. Năm 2010.

D. Năm 2015.

Câu 20: Sau thời gian hoạt động ở nước ngoài, Phan Châu Trinh về nước vào thời gian nào?

A: Năm 1922

B: Năm 1923

C: Năm 1924

D: Năm 1925

Câu 21: Những chủ trương cải cách chủ yếu trên lĩnh vực giáo dục của phong trào Duy Tân?

A. Bài xích lối học từ chương bát cổ, hô hào thực học; mở trường kiểu mới, dạy chữ quốc ngữ; dạy nhiều môn học: khoa học, lịch sử, ngoại ngữ, thể dục…

B. Mở các trường dạy chữ quốc ngữ, dạy các môn học khoa học tự nhiên, lịch sử xã hội.

C. Chủ trương toạt tuyệt với lối học cũ, sáo rỗng; kêu gọi thực học, học để giúp dân, giúp nước.

D. Mở các trường dạy chữ quốc ngữ, đoạt tuyệt với lối học cũ giáo điều, phong kiến.

Câu 22: Cho biết thời gian Phan Châu Trinh bị bắt, đày đi Côn Đảo và thời gian sang Pháp?

A. Thời gian bị bắt, đày đi Côn Đảo ngày 4/4/1907 và sang Pháp năm 1909.

B. Thời gian bị bắt, đày đi Côn Đảo ngày 4/4/1908 và sang Pháp năm 1911.

C. Thời gian bị bắt, đày đi Côn Đảo ngày 4/4/1908 và sang Pháp năm 1910.

D.Thời gian bị bắt, đày đi Côn Đảo Ngày 4/5/1908 và sang Pháp năm 1911.

Câu 23: Chủ trương cứu nước, cứu dân của Phan Châu Trinh là gì?

A. Tiến hành bạo động đánh đuổi thực dân Pháp.

B. Tiến hành cải cách nâng cao dân trí, dân quyền, dựa vào Pháp đánh đổ ngôi vua và bọn phong kiến hủ bại, xem đó là điều kiện tiên quyết để giành độc lập.

C. Dựa vào Nhật để đánh Pháp giành độc lập dân tộc.

D. Tiến hành khởi nghĩa vũ trang, giành độc lập cho nước Việt Nam.

Câu 24: Di tích nền trường Phan Châu Trinh tại xã Tam Phước, huyện Phú Ninh được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh vào năm nào?

A. Năm 2005.

B. Năm 2007.

C. Năm 2009.

D. Năm 2010.

Câu 25: Phong trào Duy Tân còn có tên gọi khác là gì? Vì sao?

A. Còn được gọi là Minh xã (Hội ngoài ánh sáng), vì hoạt động công khai, theo đường lối dân chủ, chủ trương "ỷ Pháp tự cường" (tạm dựa vào Pháp để xây dựng lực lượng tự mạnh).

B. Còn được gọi là Ám xã (Hội trong bóng tối), vì hoạt động bí mật, theo đường lối quân chủ, chủ trương "bài Pháp giành độc lập".

C. Còn được gọi là “Chiêu anh thư quán”. Vì hoạt động chủ yếu là bí mật truyền tài liệu về nước để tuyên truyền, kêu gọi, thức tỉnh nhân dân về tình yêu nước.

D. Tất cả đều sai.

Câu 26: Phan Châu Trinh lấy hiệu, biệt hiệu là gì ?

A: Hiệu: Hy Mã, biệt hiệu: Phan Châu Trinh

B: Hiệu: Tử Cán, biệt hiệu: Tử Cán.

C: Hiệu: Châu Trinh, biệt hiệu: Tâm Hồ.

D: Hiệu: Tây Hồ, biệt hiệu: Hy Mã.

Câu 27: Phan Châu Trinh mất vào ngày tháng năm nào? Thọ bao nhiêu tuổi? Mộ được an táng tại đâu?

A: Mất vào ngày 23/3/1927, thọ 55 tuổi. An táng tại thôn Tây Lộc, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

B: Mất vào ngày 24/3/1927, thọ 55 tuổi. An táng tại thôn Eo Gió, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

C: Mất vào ngày 24/3/1926, thọ 54 tuổi. An táng tại Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

D: Mất vào ngày 24/6/1926, thọ 54 tuổi. An táng tại Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.

Câu 28: Phan Châu Trinh thi đỗ Cử nhân, đỗ Phó bảng năm nào? được bổ nhiệm chức quan gì?

A. Đỗ Cử nhân năm 1900. Đỗ Phó bảng năm 1901. Bổ nhiệm chức quan Hàn lâm viện thị độc.

B. Đỗ Cử nhân năm 1900. Đỗ Phó bảng năm 1901. Bổ nhiệm chức quan Thừa biện Bộ lễ.

C. Đỗ Cử nhân năm 1900. Đỗ Phó bảng năm 1901. Bổ nhiệm chức quan Lễ bộ Thượng thư.

D. Đỗ Cử nhân năm 1900. Đỗ Phó bảng năm 1901. Bổ nhiệm chức quan Công bộ Thượng thư.

Câu 29: Những nội dung chủ yếu trong chủ trương “Chấn dân khí” của Phan Châu Trinh?

A. Thức tỉnh hồn dân tộc.

B. Làm cho mọi người có tinh thần tự cường, hiểu được quyền lợi của mình.

C. Dám đứng lên tố cáo sự hà hiếp bóc lột của quan lại và sự nhũng lạm của cường hào, giải thoát được nọc độc chuyên chế...

D. Tất cả các ý trên.

Theo bạn,có bao nhiêu người tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp Nhà yêu nước Phan Châu Trinh.

Trên đây là câu hỏi trắc nghiệm và gợi ý đáp án thi Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp nhà yêu nước Phan Châu Trinh.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 859
0 Bình luận
Sắp xếp theo