Sinh con thứ 4 có bị phạt không?

Sinh con thứ 4 có bị phạt không? Xử phạt hành vi sinh con thứ 3, thứ 4 như thế nào? Nhiều người thường thích gia đình có đông con để quây quần, vui vẻ bên nhau. Tuy nhiên để đảm bảo kế hoạch về dân số, ổn định vấn đề kinh tế - xã hội, nhà nước có những quy định về vấn đề sinh con thứ 3, thứ 4.

1. Quy định về sinh con

Theo quy định tại Pháp lệnh 08/2008/PL-UBTVQH12, mỗi cặp vợ chồng có quyền và nghĩa vụ sinh một hoặc hai con, trừ trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định.

=> Sinh một hoặc hai con vừa là quyền vừa là nghĩa vụ của công dân.

Tuy nhiên cũng có những trường hợp, gia đình được phép sinh nhiều hơn 2 con theo quy định tại Nghị định 20/2010/NĐ-CP:

1. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Cặp vợ chồng sinh con lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

3. Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

4. Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

5. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

6. Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):

a) Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ);

b) Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống

7. Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.

2. Sinh con thứ 4 có bị phạt không?

Sinh con thứ 4 có bị phạt không?

Theo quy định tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP, không có mức phạt nào dành cho hành vi sinh con thứ 4

=> Sinh con thứ 4 không bị phạt.

3. Đảng viên sinh con thứ 3, thứ 4,... bị xử phạt thế nào?

Đảng viên không tuân thủ quy định về dân số sẽ bị xử phạt thế nào?

Hình thức xử phạt, kỷ luật Đảng viên sinh con thứ 3, thứ 4, thứ 5... được quy định tại Quy định 102-QĐ/TW

3.1 Đảng viên sinh con thứ 3 bị phạt thế nào?

Đảng viên sinh con thứ 3 bị khiển trách, trừ trường hợp được pháp luật cho phép sinh con thứ 3 theo mục 3.4

3.2 Đảng viên sinh con thứ 4 bị phạt thế nào?

Đảng viên sinh con thứ 4 bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ), trừ trường hợp được pháp luật cho phép sinh con thứ 4 theo mục 3.4

3.3 Đảng viên sinh con thứ 5 bị phạt thế nào?

Đảng viên sinh con thứ 5 bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ

3.4 Các trường hợp đảng viên được sinh con thứ 3, thứ 4

Đảng viên được sinh con thứ 3, thứ 4 trong các trường hợp sau theo quy định tại Điều 2 Quy định 05-QĐi/TW :

1. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỉ lệ nhỏ hơn hoặc bằng tỉ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

3. Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

4. Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

5. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

6. Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):

a) Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ).

b) Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

7. Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.

8. Sinh con thứ ba trở lên trước ngày 19/01/1989 (ngày có hiệu lực thi hành Quyết định số 162-HĐBT, ngày 18/10/1988 của Hội đồng Bộ trưởng về một số chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình).

9. Trường hợp sinh con thứ ba do mang thai ngoài ý muốn, nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hoá gia đình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người mẹ (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên).

4. Giáo viên sinh con thứ 3 có bị kỷ luật không?

Pháp luật hiện nay không cấm giáo viên sinh con thứ 3 nhưng nếu nội quy, quy chế, hợp đồng làm việc có điều khoản xử phạt khi sinh con thứ 3 thì phải áp dụng quy định đó.

Trên đây, Hoatieu.vn đã trả lời câu hỏi Sinh con thứ 4 có bị phạt không? Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết có liên quan tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp pháp luật

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
1 1.510
0 Bình luận
Sắp xếp theo