Sắp ban hành 5 Nghị định mới về tiền lương, 5 Bảng lương mới

Từ năm 2021, chế độ tiền lương mới dự kiến sẽ được áp dụng theo tinh thần của Nghị quyết 27-NQ/TW. Để thực hiện chế độ tiền lương mới này, sẽ có nhiều Nghị định mới về tiền lương, Bảng lương mới được ban hành trong thời gian tới.

Vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị định 90/2019/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng 1/1/2020. Như vậy là từ 1/7/2020 mức lương cơ sở được thực hiện sẽ là 1,6 triệu đồng. Đây là mức tăng khá nhiều so với các đợt tăng lương cơ sở trước đây. HoaTieu.vn đã cập nhật bảng lương cán bộ công chức viên chức theo mức lương cơ sở mới nhất, các bạn có thể tham khảo theo đường link bên dưới:

5 Nghị định mới về tiền lương do Chính phủ ban hành

Căn cứ: Nghị quyết 107/NQ-CP


STT


Tên Nghị định


Hoàn thành (dự kiến)

1

Nghị định quy định chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (thay thế Nghị định 204/2004/NĐ-CP)

Quý III năm 2020

2

Nghị định về quản lý tiền lương, tiền thưởng đối với người đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước trong doanh nghiệp Nhà nước

Năm 2021

3

Nghị định quy định việc xác định chi phí tiền lương trong đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích

Năm 2021

4

Nghị định về quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động trong doanh nghiệp Nhà nước (bao gồm cả ban điều hành doanh nghiệp) gắn với việc giao khoán nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kết quả, hiệu quả quản lý và sử dụng vốn Nhà nước

Năm 2030

5

Nghị định quy định về tiền lương, tiền thưởng đối với hội đồng thành viên, kiểm soát viên trong doanh nghiệp Nhà nước (từ lợi nhuận sau thuế)

Năm 2030

5 Bảng lương mới của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang

Căn cứ: Nghị quyết 27-NQ/TW


STT


Bảng lương


Hoàn thành (dự kiến)

2 Bảng lương mới của cán bộ, công chức, viên chức

1

Bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã

Năm 2021

2

Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo

Năm 2021

3 Bảng lương mới của lực lượng vũ trang

3

Bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm)

Năm 2021

4

Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an

Năm 2021

5

Bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an

Năm 2021

Ngoài ra, Một trong những cải cách về chính sách tiền lương từ năm 2021 là “trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo vị trí việc làm” (Nghị quyết 27-NQ/TW).

Thế nào là trả lương theo vị trí việc làm?

Trước tiên, cần hiểu "vị trí việc làm là gì"? Điều này được giải thích tại khoản 1 Điều 7 Luật Viên chức 2010:

“Vị trí việc làm là công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý tương ứng…”

Bộ Chính trị hơn một lần khẳng định tại Nghị quyết 27 rằng sẽ: “Xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành”.

Theo đó, mỗi ngành sẽ có một số vị trí việc làm; mỗi vị trí việc làm có mức lương riêng cụ thể theo mức độ phức tạp của công việc, không còn “cào bằng” giữa mọi ngành như hiện nay.

Người dù mới được tuyển dụng/bổ nhiệm nếu đáp ứng được yêu cầu công việc tại vị trí việc làm đó sẽ được lương tương xứng với công sức và kết quả làm việc. Riêng những người giữ chức vụ lãnh đạo được hưởng lương theo chức danh, chức vụ đang giữ.

Như vậy, tiền lương theo vị trí việc làm là tiền lương được trả theo đúng năng lực thực chất, khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của cán bộ, công chức, viên chức, thay vì phụ thuộc vào thâm niên công tác, bằng cấp như hiện tại.

Xem thêm

Đánh giá bài viết
1 3.226
0 Bình luận
Sắp xếp theo