Quy định mới nhất về phù hiệu xe tải 2021

Các xe ô tô kinh doanh dịch vụ vận tải đều cần phù hiệu xe. Quy định mới nhất về phù hiệu xe tải 2021 gồm những gì?

1. Phù hiệu xe tải có thời hạn bao lâu?

Theo quy định tại điều 22 Nghị định 10/2020/NĐ-CP: phù hiệu xe tải có giá trị trong khoảng thời gian:

  • Đối với xe ô tô kinh doanh vận tải, phù hiệu cấp cho xe trung chuyển: 07 năm hoặc theo đề nghị của đơn vị kinh doanh vận tải (thời gian đề nghị trong khoảng từ 01 năm đến 07 năm) và không quá niên hạn sử dụng của phương tiện.
  • Đối với các xe tuyến cố định tăng cường giải tỏa hành khách trong các dịp Tết Nguyên Đán: không quá 30 ngày
  • Đối với các xe tuyến cố định tăng cường giải tỏa hành khách trong các dịp Lễ, Tết dương lịch và các kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia, tuyển sinh đại học, cao đẳng: không quá 10 ngày

2. Thủ tục cấp phù hiệu xe theo quy định mới 2021 

Phù hiệu xe tải có thời hạn bao lâu?

Theo quy định của http://qlvt.mt.gov.vn/ thủ tục cấp phù hiệu xe tải được thực hiện theo các bước:

Bước 1: Nộp hồ sơ TTHC

Đơn vị kinh doanh vận tải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu đến Sờ Giao thông vận tải nơi đã cấp Giấy phép kinh doanh cho đơn vị (Hồ sơ gồm những nội dung được trích dẫn tại mục 3 bài này)

Bước 2: Sở GTVT giải quyết hồ sơ

  • Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp phù hiệu thông báo trực tiếp hoặc bằng vãn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;
  • Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ đúng quy định, Sở Giao thông vận tải cấp phù hiệu cho các xe theo đề nghị của đơn vị kinh doanh vận tải.
  • Trường hợp từ chối không cấp, Sờ Giao thông vận tải trả lời bằng văn bản hoặc trả lời thông qua hệ thông dịch vụ công trực tuyên và nêu rõ lý do.
  • Sở Giao thông vận tải cấp kiểm tra thông tin về Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các xe ô tô để đảm bảo phương tiện đủ điều kiện kinh doanh vận tải trên hệ thống Đãng kiểm Việt Nam;
  • Sở Giao thông vận tải cấp kiểm tra thông tin về tình trạng của phương tiện trên hệ thông dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông vận tài và hệ thống dữ liệu giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Giấy đề nghị cấp phù hiệu, biển hiệu

3. Hồ sơ xin cấp phù hiệu xe gồm những gì?

Hồ sơ xin cấp phù hiệu xe gồm:
  • Giấy đề nghị cấp phù hiệu theo mẫu quy định tại Phụ lục V của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP;
  • Bản sao giấy đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận giấy đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký. Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải thì xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc họp đồng hợp tác kinh doanh.

4. Cơ quan có thẩm quyền cấp phù hiệu xe?

Theo quy định tại điều 22 Nghị định 10/2020/NĐ-CP, Cơ quan có thẩm quyền cấp phù hiệu xe là Sở Giao thông vận tải

5. Thời hạn giải quyết việc cấp phù hiệu xe?

Thời hạn giải quyết việc cấp phù hiệu xe là 02 ngày làm việc.

6. Thủ tục cấp lại phù hiệu xe tải hết hạn

Thủ tục cấp lại phù hiệu xe tải hết hạn được thực hiện như thủ tục cấp lần đầu được Hoatieu.vn trích dẫn tại mục 2 bài này.

Việc cấp lại hay cấp lần đầu phù hiệu xe đều không mất phí.

Trên đây, Hoatieu.vn đã cung cấp Quy định mới nhất về phù hiệu xe tải 2021. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết có liên quan tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp pháp luật

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
1 215
0 Bình luận
Sắp xếp theo