Đánh dấu bài có bị hạ hạnh kiểm không?

Đánh dấu bài có bị hạ hạnh kiểm không? Trong các kỳ thi thì mọi quy định đều nhằm đảm bảo cho việc thi cử được diễn ra công bằng không có gian lận. Những học sinh có hành vi gian lận đều bị xử lý theo đúng quy định của trường đã đề ra. Vậy khi gian lận bị đánh dấu bài có bị hạ hạnh kiểm hay không? Mời bạn đọc tham khảo nội dung bài viết dưới đây.

1. Quy định về đánh giá hạnh kiểm học sinh

Theo quy định của khoản 1 điều 3 Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT về việc đánh giá hạnh kiểm như sau:

1. Căn cứ đánh giá, xếp loại hạnh kiểm:

a) Đánh giá hạnh kiểm của học sinh căn cứ vào biểu hiện cụ thể về thái độ và hành vi đạo đức; ứng xử trong mối quan hệ với thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công nhân viên, với gia đình, bạn bè và quan hệ xã hội; ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập; kết quả tham gia lao động, hoạt động tập thể của lớp, của trường và của xã hội; rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường;

b) Kết quả nhận xét các biểu hiện về thái độ, hành vi của học sinh đối với nội dung dạy học môn Giáo dục công dân quy định trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, cấp THPT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Như vậy có thể thấy được việc đánh giá hạnh kiểm của học sinh là phải đánh giá toàn bộ quá trình học tập bao gồm cả cách ứng xử với mọi người, kết quả học tập, kết quả lao động và tham gia hoạt động lớp, trường và xã hội. Và trong đó quan trọng là kết quả học tập, thái độ và hành vi của học sinh về môn học giáo dục công dân được dạy trong nhà trường.

Vì được biết môn giáo dục công dân là môn học nhằm giảng dạy cho các em về đạo đức, ý thức cần phải rèn luyện. Nếu trong quá trình học tập môn học này mà biểu hiện của học sinh không phù hợp sẽ được giáo viên đánh giá.

2. Đánh dấu bài có bị hạ hạnh kiểm không?

Như vậy có thể thấy theo quy định của pháp luật như trên thì việc đánh dấu bài chưa hẳn là ảnh hưởng đến toàn bộ hạnh kiểm của các em. Vì như đã nói thì đánh giá hạnh kiểm là đánh giá toàn bộ quá trình hoạt động và học tập của học sinh.

Tuy nhiên việc ý thức không tuân thủ quy chế thi cũng được coi là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá hạnh kiểm khi các em không có ý thức tuân thủ những quy định công bằng mà trường đề ra.

3. Một số quy chế coi thi về việc đánh dấu bài

Việc các trường quy định quy chế thi cũng giống như việc quy định nội quy của trường học, nên có các trường cũng có những hình phạt khác nhau đối với bài thi bị đánh dấu.

Có một số quy chế thi như sau:

  • Học sinh bị đánh dấu bài sẽ bị trừ 50% số điểm của toàn bài thi;
  • Học sinh bị đánh dấu bài sẽ bị huỷ bài thi và phải ra khỏi phòng thi;
  • Học sinh bị đánh dấu bài sẽ bị trừ 25% số điểm toàn bài thi;
  • Học sinh bị đánh dấu bài sẽ bị hạ một bậc hạnh kiểm học kỳ đó;

Như vậy tuỳ vào quy chế thi của từng trường mà căn cứ xem việc đánh dấu bài có bị hạ hạnh kiểm hay không.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Đánh dấu bài có bị hạ hạnh kiểm không? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật liên quan.

Đánh giá bài viết
1 663
0 Bình luận
Sắp xếp theo