Có bao nhiêu cấp bậc quân hàm của hạ sĩ quan binh sĩ?

Có bao nhiêu cấp bậc quân hàm của hạ sĩ quan binh sĩ? Trong hệ thống quân đội nhân dân Việt Nam được xây dựng dựa trên cấp bậc. Mỗi quân hàm, mỗi ngạch lại có những cấp bậc khác nhau. Để biết cấp bậc của quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ, mời bạn đọc tham khảo nội dung bài viết dưới đây.

1. Có bao nhiêu cấp bậc quân hàm của hạ sĩ quan binh sĩ?

Hạ sĩ quan, binh sĩ là công dân đang phục vụ trong lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân và cảnh sát biển.

Có 3 cấp bậc quân hàm hạ sĩ quan và có 2 cấp bậc binh sĩ. Cụ thể Theo điều 8 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định:

- Hạ sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam có 3 bậc là:

  • Thượng sĩ,
  • Trung sĩ;
  • Hạ sĩ

- Binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam có 2 bậc là: Binh nhất và Binh nhì

Hạ sĩ quan và binh sĩ là hai cấp bậc được phục vụ tại Quân đội nhân dân Việt Nam theo chế độ của Nghĩa vụ quân sự trong đó Binh nhất là những người binh sĩ mới nhập ngũ.

2. Cấp bậc quân hàm sĩ quan

Theo điều 10 Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam quân hàm sĩ quan có:

Điều 10. Hệ thống cấp bậc quân hàm sĩ quan

Hệ thống cấp bậc quân hàm của sĩ quan gồm ba cấp, mười hai bậc:

1. Cấp Úy có bốn bậc:

Thiếu úy;

Trung úy;

Thượng úy;

Đại úy.

2. Cấp Tá có bốn bậc:

Thiếu tá;

Trung tá;

Thượng tá;

Đại tá.

3. Cấp Tướng có bốn bậc:

Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân;

Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân;

Thượng tướng, Đô đốc Hải quân;

Đại tướng.

3. Cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp

Theo điều 16 Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

Điều 16. Cấp bậc quân hàm của quân nhân chuyên nghiệp

1. Cấp bậc quân hàm của quân nhân chuyên nghiệp được xác định tương ứng với trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và mức lương, gồm:

a) Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp;

b) Trung tá quân nhân chuyên nghiệp;

c) Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp;

d) Đại úy quân nhân chuyên nghiệp;

đ) Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp;

e) Trung úy quân nhân chuyên nghiệp;

g) Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp.

2. Bậc quân hàm cao nhất của quân nhân chuyên nghiệp gồm:

a) Loại cao cấp là Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp;

b) Loại trung cấp là Trung tá quân nhân chuyên nghiệp;

c) Loại sơ cấp là Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Có bao nhiêu cấp bậc quân hàm của hạ sĩ quan binh sĩ? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật liên quan.

Đánh giá bài viết
1 104
0 Bình luận
Sắp xếp theo