Chế độ chính sách đối với giáo viên tổng phụ trách đội

Giống như Định mức tiết dạy của Tổng phụ trách đội, vấn đề chế độ cho giáo viên Tổng phụ trách đội cũng là một vấn đề hết sức quan trọng mà các giáo viên quan tâm.

Trong bài viết này Hoatieu.vn gửi đến bạn đọc Chế độ chính sách đối với giáo viên tổng phụ trách đội theo quy định của Thông tư 28, Thông tư 05/2005/TT-BNV

Chế độ chính sách đối với giáo viên tổng phụ trách đội

1. Mức phụ cấp trách nhiệm của giáo viên Tổng phụ trách Đội

Vậy, chế độ giáo viên kiêm nhiệm tổng phụ trách đội được quy định thế nào?

Về phụ cấp trách nhiệm: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức:

  • Giáo viên được cử làm Tổng phụ trách (chuyên trách và bán chuyên trách) Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trường phổ thông hạng I: Mức 2, hệ số 0,3
  • Giáo viên được cử làm Tổng phụ trách (chuyên trách và bán chuyên trách) Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trường phổ thông hạng II: Mức 3, hệ số 0,2
  • Giáo viên được cử làm Tổng phụ trách (chuyên trách và bán chuyên trách) Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trường phổ thông hạng III: Mức 4, hệ số 0,1

Theo mức lương tối thiểu chung 1.490.000 đồng/tháng thì các mức tiền phụ cấp trách nhiệm công việc thực hiện từ ngày 01 tháng 07 năm 2019 như sau:

Mức

Hệ số

Mức tiền phụ cấp thực hiện 01/7/2019

1

0,5

745.000 đồng

2

0,3

447.000 đồng

3

0,2

298.000 đồng

4

0,1

149.000 đồng

2. Định mức biên chế của giáo viên Tổng phụ trách Đội

Về định mức, biên chế: thực hiện theo quy định tại Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT, cụ thể:

  • Đối với trường Tiểu học

3. Giáo viên

a) Trường tiểu học dạy học 1 buổi trong ngày được bố trí tối đa 1,20 giáo viên trên một lớp;

b) Trường tiểu học dạy học 2 buổi trong ngày; trường phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học và trường dành cho người khuyết tật cấp tiểu học được bố trí tối đa 1,50 giáo viên trên một lớp;

c) Ngoài định mức quy định trên, mỗi trường tiểu học; trường phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học và trường dành cho người khuyết tật cấp tiểu học được bố trí 01 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

  • Đối với trường THCS:

3. Giáo viên

a) Mỗi trường trung học cơ sở được bố trí tối đa 1,90 giáo viên trên một lớp;

b) Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện; trường phổ thông dân tộc bán trú cấp trung học cơ sở và trường dành cho người khuyết tật cấp trung học cơ sở được bố trí tối đa 2,20 giáo viên trên một lớp;

c) Ngoài định mức trên, mỗi trường trung học cơ sở; trường phổ thông dân tộc bán trú cấp trung học cơ sở; trường phổ thông dân tộc nội trú huyện và trường dành cho người khuyết tật cấp trung học cơ sở được bố trí 01 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

3. Định mức tiết dạy của giáo viên Tổng phụ trách Đội

Định mức tiết dạy của giáo viên Tổng phụ trách Đội được quy định tại Thông tư 28. Cụ thể, mời các bạn đọc bài Định mức tiết dạy của giáo viên Tổng phụ trách Đội

4. Quy định độ tuổi làm tổng phụ trách đội

Điều 2 Thông tư 27 quy định tiêu chuẩn làm giáo viên tổng phụ trách đội như sau

1. Giáo viên được chọn để cử làm Tổng phụ trách Đội phải bảo đảm các tiêu chuẩn sau:

a) Đáp ứng đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên theo hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên đang giữ (tiêu chuẩn đối với giáo viên tiểu học quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập; tiêu chuẩn đối với giáo viên trung học cơ sở quy định tại Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập).

b) Đã được đào tạo nghiệp vụ công tác Đội cùng chuyên ngành giảng dạy hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Đội.

c) Có năng lực phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nhà trường để tổ chức các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi.

=> Thông tư 27 đã loại bỏ tiêu chuẩn về độ tuổi như trong Thông tư liên ngành số 23/TTLT (Trước đây Thông tư 23 quy định độ tuổi làm tổng phụ trách là 18-35 tuổi).

5. Thời hạn giáo viên được cử làm Tổng phụ trách Đội

Điều 5 Thông tư 27 quy định về thời hạn này như sau:

1. Thời hạn giáo viên được cử làm Tổng phụ trách Đội là 05 năm. Hết thời hạn trên, nhà trường có trách nhiệm bố trí giáo viên trở lại giảng dạy theo đúng chuyên ngành được đào tạo.

2. Trường hợp giáo viên hết thời hạn được cử nhưng còn đủ tiêu chuẩn và có nguyện vọng tiếp tục làm Tổng phụ trách Đội thì hiệu trưởng thống nhất với Hội đồng trường để xem xét, quyết định theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này.

3. Trường hợp giáo viên chưa hết thời hạn được cử mà thôi không làm Tổng phụ trách Đội thì hiệu trưởng ra quyết định thôi cử đối với giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, đồng thời cùng Hội đồng trường xem xét, chọn và cử giáo viên khác thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này.

=> Thời hạn làm Tổng phụ trách là 05 năm nhưng có thể được gia hạn thêm hoặc có thể được kết thúc trước thời hạn.

Trên đây, Hoatieu.vn cung cấp các quy định của pháp luật liên quan Chế độ chính sách của Tổng phụ trách Đội. Mời các bạn đọc các bài viết liên quan tại mục Lao động - tiền lương, mảng Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
2 12.829
0 Bình luận
Sắp xếp theo