Hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp năm 2023 Hà Nội

Phương án tuyển sinh đầu cấp năm 2023 - Mới đây Sở giáo dục đào tạo Hà Nội đã có văn bản Hướng dẫn 909/SGDĐT-QLT 2023 về tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 Hà Nội. Theo đó, năm học 2023-2024, các trường công lập trên địa bàn TP. Hà Nội tiếp tục tuyển học sinh vào lớp 1, lớp 6 theo phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh. Sau đây là nội dung chi tiết hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp lớp 1, lớp 6 năm 2023 của TP Hà Nội, mời các bạn cùng tham khảo.

Hà Nội công bố kế hoạch tuyển sinh mầm non 5 tuổi, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024

Mới đây, ngày 18/5/2023 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố kế hoạch tuyển sinh vào các lớp mầm non 5 tuổi, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 của 30 quận, huyện, thị xã.

Theo đó, việc công khai chi tiết kế hoạch tuyển sinh đầu cấp mầm non, lớp 1, lớp 6 của các quận huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm đảm bảo công khai, minh bạch trong việc tổ chức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp. Đồng thời, hỗ trợ phụ huynh trong việc tra cứu, thực hiện các quy định liên quan đến công tác tuyển sinh năm học mới.

Phụ huynh có thể tra cứu kế hoạch tuyển sinh tại Cổng thông tin tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (địa chỉ: https://tsdaucap.hanoi.gov.vn) hoặc tại Cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (địa chỉ: https://www.hanoi.edu.vn).

Kế hoạch tuyển sinh của từng đơn vị có đầy đủ các nội dung tuyển sinh vào từng cấp (mầm non, lớp 1, lớp 6 các trường công lập và ngoài công lập) như: chỉ tiêu, đối tượng, hồ sơ, phương thức, thời gian…

Chi tiết của từng địa bàn các bạn có thể xem trong đường link bên dưới.

 1. 1. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 trên địa bàn quận Ba Đình;
 2. 2. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 trên địa bàn huyện Ba Vì;
 3. 3. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm;
 4. 4. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 trên địa bàn quận Cầu Giấy;
 5. 5. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 trên địa bàn huyện Chương Mỹ;
 6. 6. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 trên địa bàn huyện Đan Phượng;
 7. 7. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 trên địa bàn huyện Đông Anh;
 8. 8. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 trên địa bàn quận Đống Đa;
 9. 9. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 trên địa bàn huyện Gia Lâm;
 10. 10. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 trên địa bàn quận Hoàng Mai;
 11. 11. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng;
 12. 12. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 trên địa bàn huyện Hoài Đức;
 13. 13. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm;
 14. 14. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 trên địa bàn quận Hà Đông;
 15. 15. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 trên địa bàn quận Long Biên;
 16. 16. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 trên địa bàn huyện Mê Linh;
 17. 17. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 trên địa bàn huyện Mỹ Đức;
 18. 18. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm;
 19. 19. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 trên địa bàn huyện Phú Xuyên;
 20. 20. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 trên địa bàn huyện Phúc Thọ;
 21. 21. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 trên địa bàn huyện Quốc Oai;
 22. 22. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 trên địa bàn huyện Sóc Sơn;
 23. 23. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 trên địa bàn thị xã Sơn Tây;
 24. 24. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 trên địa bàn quận Tây Hồ;
 25. 25. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 trên địa bàn huyện Thạch Thất;
 26. 26. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 trên địa bàn huyện Thanh Oai;
 27. 27. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 trên địa bàn huyện Thanh Trì;
 28. 28. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 trên địa bàn quận Thanh Xuân;
 29. 29. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 trên địa bàn huyện Thường Tín;
 30. 30. Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 trên địa bàn huyện Ứng Hòa.

Phương án tuyển sinh đầu cấp 2023 Hà Nội

Để xem đầy đủ nội dung chi tiết hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp năm học 2023-2024 Hà Nội, mời các bạn xem trong file tải về.

Hướng dẫn tuyển sinh vào mầm non và lớp 1 năm học 2023-2024 Hà Nội

Về thời gian tuyển sinh:

- Tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 từ ngày 01/07/2023 đến hết ngày 03/07/2023.

- Tuyển sinh trực tuyến đối với trẻ 5 tuổi vào các trường mầm non từ ngày 04/07/2023 đến hết ngày 06/07/2023.

- Tuyển sinh theo hình thức trực tiếp từ ngày 13/7/2023 đến hết ngày 18/7/2023.

- Các trường ngoài công lập tuyển sinh ngay sau khi kết thúc năm học, từ ngày 26/5/2023 đến ngày 12/7/2023.

Về hồ sơ tuyển sinh:

Đối với tuyển sinh vào các trường mầm non:

+ Phiếu đăng ký xét tuyến (theo mẫu do trường tuyển sinh phát) đối với trường hợp tuyển sinh trực tiếp, in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến

+ Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ

Đối với tuyển sinh vào lớp 1:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển vào lớp 1 (theo mẫu do trường tuyển sinh phát) đối với trường hợp tuyển sinh trực tiếp, in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến.

+ Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ

+ Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có)

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023-2024 Hà Nội

Về thời gian tuyển sinh:

- Đối với các trường THCS được UBND Thành phố công nhận trường chất lượng cao, tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến và có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu thực hiện tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực:

Các trường lựa chọn thời gian kiểm tra, đánh giá năng lực hợp lý, báo cáo phòng Giáo dục và Đào tạo trình UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt; hoàn thành tuyển sinh chậm nhất 12/7/2023.

- Tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 từ ngày 07/07/2023 đến hết ngày 09/7/2023

- Tuyển sinh theo hình thức trực tiếp từ ngày 13/7/2023 đến hết ngày 18/7/2023.

- Các trường ngoài công lập tuyển sinh ngay sau khi kết thúc năm học, từ ngày 26/5/2023 đến ngày 12/7/2023.

Về phương thức tuyển sinh:

- Thực hiện phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định; tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn Thành phố.

- Đối với các trường THCS được UBND Thành phố công nhận trường chất lượng cao, tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến; nếu có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu: thực hiện theo phương thức xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực (sau đây gọi chung là kiểm tra, đánh giá năng lực), căn cứ vào Điểm tuyển sinh (ĐTS) để tuyển sinh.

- Phương thức xét tuyển:

Căn cứ theo kết quả rèn luyện và học tập của học sinh ở cấp tiểu học và diện ưu tiên của học sinh, các trường THCS xây dựng phương án xác định Điểm xét tuyển của học sinh. Điểm xét tuyển tính theo thang điểm 10.

+ Phương thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực:

ĐTS = Điểm xét tuyển + Điểm kiểm tra (tính hệ số 2)

++ Căn cứ theo kết quả rèn luyện và học tập của học sinh ở cấp tiểu học và diện ưu tiên của học sinh, các trường THCS xây dựng phương án xác định Điểm xét tuyển của học sinh. Điểm xét tuyển tính theo thang điểm 10;

++ Điểm mỗi bài kiểm tra đánh giá năng lực tính theo thang điểm 10; điểm kiểm tra là tổng điểm các bài kiểm tra đánh giá năng lực;

++ Nội dung kiểm tra chủ yếu nằm trong chương trình lớp 5;

++ Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm hoặc trắc nghiệm kết hợp với tự luận, trong đó đảm bảo yêu cầu bốn cấp độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp và vận dụng cấp độ cao;

++ Thời gian làm bài: tối đa 60 phút/bài kiểm tra;

++ Môn kiểm tra, đánh giá năng lực và thời gian tổ chức: Các trường đề xuất môn kiểm tra, đánh giả năng lực và thời gian tổ chức hợp lý, báo cáo phòng Giáo dục và Đào tạo trình UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt.

Về hồ sơ tuyển sinh:

- Phiếu đăng ký xét tuyển vào lớp 6 (theo mẫu do trường tuyển sinh phát) đối với trường hợp tuyển sinh trực tiếp, hoặc in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến.

- Bản chính học bạ cấp tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ

- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ

- Quyết định cho phép học vượt lớp (nếu có)

- Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp

- Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp

Lịch tuyển sinh vào mầm non, lớp 1, lớp 6 năm 2023 Hà Nội

Lịch tuyển sinh vào mầm non, lớp 1, lớp 6 năm 2023 Hà Nội

Lịch tuyển sinh vào mầm non, lớp 1, lớp 6 năm 2023 Hà Nội

Tra cứu thông tin tuyển sinh đầu cấp 2023

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Người ký:
Số hiệu:Lĩnh vực:Đang cập nhật
Ngày ban hành:Ngày hiệu lực:Đang cập nhật
Loại văn bản:Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đánh giá bài viết
6 9.114
0 Bình luận
Sắp xếp theo