Hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp năm 2022 Hà Nội

Cảm ơn bạn đã tải Hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp năm 2022 Hà Nội

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Ngày 30/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2022-2023 dự kiến giữ ổn định như năm ngoái. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi.