Hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp năm 2021 Hà Nội

Cảm ơn bạn đã tải Hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp năm 2021 Hà Nội

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội đã ban hành công văn số 1199/SGDĐT-QLT về hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp năm 2021 Hà Nội. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi.