Hà Nội tổ chức xét thăng hạng giáo viên mầm non, tiểu học

Đề án tổ chức xét thăng hạng giáo viên của TP Hà Nội

Quyết định 1833/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với giáo viên mầm non, tiểu học làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố Hà Nội năm 2020.

Ngày 06/5/2020, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 1833/QĐ-UBND phê duyệt Đề án tổ chức xét thăng hạng từ hạng IV lên hạng III năm 2020 với giáo viên mầm non, tiểu học tại các cơ sở giáo dục công lập.

Đối tượng được dự xét phải đáp ứng các điều kiện:

- Là viên chức chuyên ngành giáo dục, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý;

- Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng IV;

- Đang làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học công lập thuộc thành phố;

- Có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí việc làm phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III.

Việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp mầm non, tiểu học từ giáo viên hạng IV lên giáo viên hạng III được thực hiện thông qua việc xét và chấm điểm hồ sơ theo quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III của mỗi cấp học.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã tổ chức thẩm định hồ sơ và chịu trách nhiệm cử giáo viên có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn dự xét thăng hạng; phối hợp tổ chức thực hiện kỳ xét thăng hạng theo đúng quy định của pháp luật.

Do dung lượng file lớn nên để xem chi tiết kế hoạch xét thăng hạng giáo viên của Tp Hà Nội 2020, mời các bạn sử dụng file tải về cuối bài.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 766
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo