Điều chỉnh công tác đánh giá giáo viên theo Chuẩn năm học 2019-2020

Hướng dẫn đánh giá chuẩn và BDTX giáo viên

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn 1595/BGDĐT-NGCBQLGD về việc hướng dẫn đánh giá theo Chuẩn và BDTX giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.

Theo đó, do có sự điều chỉnh Khung kế hoạch thời gian năm học 2019 -2020 vì dịch Covid-19, Bộ GDĐT hướng dẫn các Sở GDĐT triển khai công tác đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên, Chuẩn hiệu trưởng năm học 2019 – 2020 như sau:

Các Sở GDĐT sẽ lùi thời gian đánh giá và báo cáo kết quả đánh giá theo Chuẩn. Hạn báo cáo kết quả tổng hợp đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo Chuẩn gửi về Bộ GDĐT chấm nhất sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm học (theo thời gian thực tế);

Các Sở GDĐT cần hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông bổ sung những minh chứng của quá trình quản lý, tổ chức dạy học qua Internet và dạy học trên truyền hình để làm căn cứ đánh giá kết quả đạt được của các tiêu chí theo Chuẩn.

Ngoài ra, tại Công văn này, Bộ cũng hướng dẫn chi tiết công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục năm học 2020 - 2021.

1595
08
05
Ký bởi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ký: 08-05-2020 10:54:53
+07:00
Đánh giá bài viết
1 120

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo