Căn cứ pháp luật công nhận là vợ chồng

Hiện nay, pháp luật công nhận là vợ chồng khi có đủ các tiêu chí mà luật định. Tuy nhiên, nhiều người thường thắc mắc không biết rằng khi nào thì được pháp luật công nhận là vợ chồng. Vì thế, hôm nay Hoatieu.vn sẽ giải đáp cho bạn thông qua bài viết: Căn cứ pháp luật công nhận là vợ chồng.

1. Hôn nhân hợp pháp là gì?

Hôn nhân hợp pháp là: Nam, nữ kết hôn đúng quy định của luật hôn nhân và gia đình hiện hành. Có nghĩa là: Nam nữ đủ tuổi, đủ năng lực, đủ điều kiện kết hôn theo luật định và được UBND cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.

Căn cứ pháp luật được công nhận là vợ chồng?

2. Căn cứ pháp luật công nhận là vợ chồng?

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 9 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 về Đăng kí kết hôn:

Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch.

Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì:

“Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật này về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn”.

Khi đáp ứng được đầy đủ các điều kiện về kết hôn theo quy định tại Điều 8 của luật Hôn nhân và gia đình, các bên có thể tiến hành thủ tục đăng kí kết hôn, những điều kiện ấy bao gồm:

“a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính”

Như vậy, khi có đủ các điều kiện và tiêu chí pháp luật quy định thì nam và nữa kết hôn được công nhận là vợ chồng.

Trên đây là ý kiến tư vấn của Hoatieu.vn. Mời bạn tham khảo một số bài viết hữu ích khác như:

Đánh giá bài viết
2 65
0 Bình luận
Sắp xếp theo