Các trường hợp đặc cách tốt nghiệp 2024

Các trường hợp được đặc cách tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) 2023 được quy định cụ thể tại Điều 37 Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

1. Đặc cách tốt nghiệp trong trường hợp không thể dự thi THPT

Quy định về xét đặc cách tốt nghiệp
Quy định về xét đặc cách tốt nghiệp mới nhất

Theo Thông tư 15, đối tượng được dự thi tốt nghiệp THPT 2023 là người học thuộc các đối tượng sau:

  • Người đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi;
  • Người đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước;
  • Người đã có Bằng tốt nghiệp THPT, người đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh;
  • Một số trường hợp đặc biệt khác.

Các đối tượng trên nếu đủ điều kiện dự thi, xếp loại về học lực và hạnh kiểm cả năm ở lớp 12 đều từ khá trở lên, được xét đặc cách tốt nghiệp THPT trong trường hợp bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt trước ngày thi không quá 10 ngày hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi.

Để được đặc cách tốt nghiệp trong trường hợp này, học sinh cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

  • Hồ sơ nhập viện, ra viện do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp (nếu bị tai nạn, bị ốm) hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt);
  • Biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT của trường phổ thông nơi đăng ký dự thi;
  • Hồ sơ minh chứng về xếp loại học lực, hạnh kiểm ở lớp 12.

2. Đặc cách tốt nghiệp khi dự thi ít nhất 1 bài thi

Người học thuộc các đối tượng được dự thi (Điều 12 Quy chế) đủ điều kiện dự thi được xét đặc cách tốt nghiệp THPT trong trường hợp bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một bài thi và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số bài thi còn lại nếu:

- Điểm của những bài đã thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT đều đạt từ 5,0 (năm) điểm trở lên;

- Xếp loại ở lớp 12 có học lực từ trung bình trở lên, hạnh kiểm từ khá trở lên.

Để được đặc cách tốt nghiệp trong trường hợp này, học sinh cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

  • Đơn đề nghị xét đặc cách thi tốt nghiệp 2024 của thí sinh;
  • Hồ sơ nhập viện, ra viện của bệnh viện từ cấp huyện trở lên (nếu bị tai nạn, bị ốm) hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cu trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt);
  • Hồ sơ minh chứng về xếp loại học lực, hạnh kiểm ở lớp 12.

Ngoài ra, một trường hợp cũng được đặc cách tốt nghiệp là các đối tượng là vận động viên đủ điều kiện được xét đặc cách tốt nghiệp THPT theo quy định tại Điều 5 Nghị định 36/2019/NĐ-CP.

3. Thủ tục xin xét đặc cách tốt nghiệp

Chậm nhất 07 ngày sau buổi thi cuối cùng của kỳ thi, thí sinh phải nộp hồ sơ đặc cách cho Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi. Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi chịu trách nhiệm thu nhận và chuyển giao hồ sơ đặc cách cho Sở Giáo dục và Đào tạo;

Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THPT xem xét, quyết định đặc cách cho thí sinh căn cứ hồ sơ và các quy định về điều kiện...

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 274
0 Bình luận
Sắp xếp theo