Bảng lương theo trình độ đào tạo của giáo viên năm 2024

Giáo viên có trình độ đại học, cao đẳng thì sẽ được xếp lương như thế nào? Đã có những quy định mới về xếp hạng lương giáo viên theo trình độ đào tạo. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết sau để nắm được thang bảng lương giáo viên các cấp theo trình độ.