Trách nhiệm, thời hạn lập và gửi báo cáo tài chính theo Thông tư 133

Trách nhiệm, thời hạn lập và gửi báo cáo tài chính theo Thông tư 133

Để giúp bạn đọc có thể hiểu rõ hơn về quy trình báo cáo tài chính cũng như thời hạn lập và gửi báo cáo tài chính thì hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết về trách nhiệm, thời hạn lập và gửi báo cáo tài chính theo Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính mới ban hành để bạn đọc cùng tham khảo và biết thời gian lập, gửi báo cáo tránh được những chậm trễ trong quá trình báo cáo. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết về trách nhiệm, thời hạn lập và gửi báo cáo tài chính theo Thông tư 133 tại đây.

Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục

Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 133

Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính của doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục

Trách nhiệm, thời hạn lập và gửi báo cáo tài chính theo Thông tư 133

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết trách nhiệm, thời hạn lập và gửi báo cáo tài chính theo Thông tư 133 để các bạn cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về thời hạn lập và gửi báo cáo tài chính.

Trách nhiệm, thời hạn lập và gửi báo cáo tài chính theo Thông tư 133

1. Trách nhiệm, thời hạn lập và gửi báo cáo tài chính:

a) Tất cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa phải lập và gửi báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính cho các cơ quan có liên quan theo quy định.

b) Ngoài việc lập báo cáo tài chính năm, các doanh nghiệp có thể lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý để phục vụ yêu cầu quản lý và điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Nơi nhận báo cáo tài chính năm được quy định như sau:

Các doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính năm cho cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan Thống kê.

Các doanh nghiệp (kể cả các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) có trụ sở nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao thì ngoài việc nộp Báo cáo tài chính năm cho các cơ quan theo quy định (Cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thống kê) còn phải nộp Báo cáo tài chính năm cho Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao nếu được yêu cầu.

Đánh giá bài viết
1 278
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo