Mẫu biên bản cảnh cáo học sinh vi phạm 2023

Mẫu biên bản cảnh cáo học sinh là biên bản ghi lại những hành vi vi phạm của học sinh cũng như ghi lại những nội dung họp bàn để xử lý học sinh vi phạm nội quy. Qua đó, trình bày ý kiến của giáo viên, của tập thể lớp, của học sinh vi phạm để đưa ra biện pháp xử lý. Mời các thầy cô tham khảo.

1. Mẫu biên bản cảnh cáo học sinh vi phạm

Mẫu biên bản cảnh cáo học sinh vi phạm cũng là một loại biên xử lý học sinh vi phạm kỷ luật, tuy nhiên chỉ tính với các trường hợp vi phạm còn nhẹ hoặc lần đầu, cho nên bị phạt với hình thức là cảnh cáo.

Các bạn có thể xem thêm các loại biên bản xử lý học sinh vi phạm khác trong bài: Mẫu biên bản về việc học sinh vi phạm kỷ luật

2. Mẫu biên bản cảnh cáo học sinh

Dưới đây là mẫu biên bản cảnh cáo học sinh do Hoatieu tự biên soạn ví dụ. Mời các bạn tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

BIÊN BẢN CẢNH CÁO HỌC SINH

1. Thành phần :

  • GVCN :………………………………………
  • Học sinh của lớp:……………………………

2. Địa điểm: ………………………………………

3. Thời gian: ………………………………………

4. Nội dung:

Hôm nay ngày 31/12, trong giờ giảng dạy tiết toán, học sinh A đã lấy điện thoại ra chơi trong giờ học, tuy thầy giáo đã dừng lại nhắc nhở nhưng vẫn tiếp tục tái phạm.

Nghịch điện thoại trong giờ học là hành vi xấu, vi phạm khoản 6 theo nội quy trường quy định. Để không làm gương xấu cho các bạn cùng lớp và ảnh hưởng đến giờ học, chủ nhiệm và lớp ... đã bàn bạc và đưa ra quyết định phạt cảnh cáo bằng văn bản đối với học sinh A. Em A cần về xin ý kiến và chữ ký của phụ huynh vào văn bản này để lớp nộp lại lên nhà trường

5. Kết quả:

Sau khi đọc bản tường trình sự việc :

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Nếu bạn………………………vẫn còn tái phạm thì GVCN sẽ đưa ra hội đồng kỉ luật xử lí, đồng thời sẽ hạ hạnh kiểm xuống thành loại yếu.

Biên bản kết thúc vào lúc………… cùng ngày

Phụ huynh học sinhGiáo viên chủ nhiệmHọc sinh
Mẫu biên bản cảnh cáo học sinh
Mẫu biên bản cảnh cáo học sinh

3. Mẫu biên bản xử lý học sinh vi phạm chuẩn

Dưới đây là mẫu biên xử lý học sinh vi phạm chuẩn nhất với đầy đủ các phần. Mời các bạn tham khảo.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

BIÊN BẢN XỬ LÝ HỌC SINH VI PHẠM

Hôm nay ngày .... tháng … năm ………..

Tại lớp ………. Trường ...........................

Thành phần gồm:

1.…………………………………………….

2..…………………………………………….

3..…………………………………………….

4..…………………………………………….

Tiến hành lập biên bản học sinh:…………

Đã vi phạm các nội dung sau trong giờ học môn:…………

…..…………………………………………….

…..…………………………………………….

- Ý kiến của giáo viên bộ môn:

…..…………………………………………….

…..…………………………………………….

…..…………………………………………….

- Ý kiến của lớp:

…..…………………………………………….

…..…………………………………………….

…..…………………………………………….

- Ý kiến của học sinh vi phạm:

…..…………………………………………….

…..…………………………………………….

…..…………………………………………….

Học sinh vi phạm
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện lớp
Họ và tên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Giáo viên
Họ và tên
(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Mẫu biên bản cảnh cáo học sinh ngắn gọn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

BIÊN BẢN VI PHẠM KỶ LUẬT

1. Thời gian: Tiết .... thứ ..... ngày ... tháng ... năm ...

2. Thành phần: Giáo viên bộ môn ..........., lớp trưởng, học sinh vi phạm

3. Địa điểm: Phòng học ............ trường .....................

4. Nội dung:

Giáo viên bộ môn ................. tiến hành lập biên bản vi phạm kỷ luật đối với học sinh ................................ lớp .......... vì đã vi phạm lỗi sau:

......................................................................

......................................................................

.........., ngày ... tháng ... năm ...

Học sinh vi phạm

Lớp trưởng

Giáo viên bộ môn

5. Mẫu biên bản xử lý học sinh vi phạm nội quy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

BIÊN BẢN
“V/v Xử lý học sinh vi phạm nội quy”

Hôm nay vào lúc … giờ ... ngày ... tháng …. năm……

Tại lớp …..... trường THCS……..................................

Chúng tôi gồm có:

1.……………..Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm

2.……………..Chức vụ: Lớp trưởng

3.……………...

Tiến hành lập biên bản học sinh vi phạm nội quy lần thứ … đối với em:

NỘI DUNG

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

CAM KẾT CỦA HỌC SINH VI PHẠM

...............................................................

...............................................................

...............................................................

Biên bản đã đọc cho cả lớp cùng nghe, đồng ý và ký.

Biên bản kết thúc vào lúc … giờ ... cùng ngày.

ngày … tháng … năm …
HS vi phạm nội quy
(Ký,ghi rõ họ tên)
Lớp trưởng
(Ký,ghi rõ họ tên)
GVCN
(Ký,ghi rõ họ tên)

Trên đây là Mẫu biên bản cảnh cáo học sinh vi phạm 2023. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5.926
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo